Floron Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Floron G nükleer tıp testlerinden bir tanesi olan Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) taramasında kullanılan radyoaktif bir ilaçtır.

Floron G 10 mLTik çok dozluk (multidoz) berrak cam şişelerde sunulur. Her şişe maksimum 10 mL enjeksiyonluk çözelti içerir.

Floron G radyoaktif şeker benzeri bir moleküldür. Damarınıza enjekte edildikten sonra vücudunuzda şeker ihtiyacı olan bölgelerde toplanır. İlacm radyoaktif kısmı (18F); gözle görülmeyen sadece kamera ile belirlenebilen radyasyon yayar. PET kamerası tarafından toplanılan bu sinyaller tarama sonrası görüntüye dönüştürülür.

Floron G sadece teşhis amaçlıdır. Hastalığınızın nedenini belirlemek için aşağıda belirtilen durumlarda kullanılabilir:

Onkoloji: Kanser hücrelerinin artmış şeker alımı nedeni ile Floron G bu hücrelerde birikir. Böylelikle kanserin erken teşhis ve takibi, yüksek hassasiyetle kitlenin iyi ya da kötü huylu (benign/malign) olduğunun belirlenmesi, kanserin tekrar etmesi ve yayılımının saptanması ve tedavinin planlanması (evrelendirme, radyoterapi planlama, biyopsi yeri seçimi)

Kardiyoloji: Kalp krizi sonrası canlılığını yitiren kalp kası (miyokard) hücrelerinde azalmış şeker tutulumunun değerlendirildiği Floron G PET taraması ile kalp krizi sonrası kalpteki hasarın saptanarak kalbi besleyen damarların (koronerlerin) yeniden açılması (revaskülarizasyon) cerrahisinden yarar görecek hastaların belirlenmesinde

Nöroloji: Epileptik odaklarda artmış şeker metabolizması nedeni ile epilepsili hastalarda beynin etkilenen alanlarının görüntülenmesi. Yine azalmış glukoz metabolizması ile karakterize Alzheimer hastalığı ile diğer tipteki unutkanlık hastalıklarının birbirinden ayırt edilmesi

Enfeksiyon: Enfeksiyon-iltihap (enflamasyon) odaklarında artmış Floron G tutulumu ile nedeni bilinmeyen ateş ve enfeksiyon odaklarının tespitinde kullanılır.

Doktorunuz veya hemşireniz hangi amaçla ve vücudunuzun hangi bölgesine tarama yapılacağı hususunda sizi bildirecektir.

Floron Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Floron G’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Klinik çalışmalarda Floron G kullanımı ile yan etki rapor edilmemiştir.

İlacın radyoaktif özellikte olması nedeni ile olası yan etkiler radyoaktiviteye bağlıdır. İyonize radyasyona maruz kalmanız kanser ve kalıtsal bozukluklara neden olabilir. Tavsiye edilen en yüksek doz Floron G uygulanmasından sonra maruz kalacağınız radyasyon dozu bir yıl boyunca çevresel etmenler ile maruz kalacağınız radyasyon dozunun 4 katıdır. Bu doz kanser veya kalıtsal bir bozukluğa neden olacak radyasyon dozunun çok altındadır.

Floron G Nasıl Kullanılır?

RADYOFARMASÖTİKLER SADECE NÜKLEER TIP UZMANLARI TARAFINDAN

NÜKLEER TIP MERKEZLERİNDE UYGULANMALIDIR.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Size uygulanacak ilaç miktarı, uygulamadan beklenilen sonucu sağlayacak mümkün olan en düşük doz olacaktır.

Doktor tarafından damar içine (intravenöz) uygulanır.

Eğer Floron G ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Çocuklarda dozun vücut ağırlığına göre düzenlenmesi gerekmektedir. Doktorunuz gerekli dozu belirleyecektir.

65 yaş ve üzeri hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

Böbrek fonksiyonu azalmış hastalarda dozun ayarlanması gerekmektedir.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Floron G hastanede veya klinikte Nükleer Tıp Uzmanı tarafından uygulanır. Bu nedenle fazla doz verilmesi olası değildir. Herhangi bir endişeniz varsa sizinle ilgilenen doktor ile konuşmalısınız. Bu durumda doktorunuz sizi bol sıvı almanız ve sık idrara çıkarak ilacın vücuttan atılımı hızlandırmanız konusunda bilgilendirecektir.

Floron G Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bu ilaç Nükleer Tıp Uzmanı kontrolünde tetkik öncesi uygulanacağı için bu durum söz konusu değildir.

Floron G ile tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler

Uygulama sonrası herhangi bir etki gözlerseniz doktorunuzu bilgilendiriniz.

Floron G kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Floron G Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Etkin maddeye veya Floron G’nin içerdiği yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlıysanız (alerjik);

Hamile iseniz veya emziriyorsanız

Kan glukoz düzeyi kontrol altına alınamayan şeker (diyabet) hastası iseniz

Floron G Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Floron G’yi uygulamaya başlamadan önce aşağıdaki durumlarda konu ile ilgili doktorunuzu, hemşireyi veya teknisyeni haberdar ettiğinizden emin olunuz. Radyoterapi veya kemoterapi alıyorsanız veya daha önce bu tedavileri aldıysanız

Böbrek yetmezliğiniz varsa

Şeker (diyabet) hastası iseniz

Enfeksiyon veya iltihabi (enflamatuvar) bir hastalığınız varsa

Hamile olma ihtimaliniz varsa veya hamile kalmayı planlıyorsanız

Kullanım için özel uyarılar

Bu ilaç düşük miktarda radyoaktivite içerir. Enjeksiyon öncesi doktorunuz bu tetkikin faydaları ve riskleri konusunda sizi bilgilendirecektir.

Görüntü alma işlemi sırasında yatar pozisyonda konuşmadan ve bir şey okumadan istirahat halinde olmanız gerekmektedir.

Beyin glikoz metabolizması beyin aktivitesine bağlıdır. Bu nedenle Floron G ile PET taramasını nörolojik nedenlerden dolayı yaptırıyor iseniz; tarama öncesi yeterli bir istirahat dönemi geçirmeniz gerekmektedir.

Floron G ile PET taramasını kardiyak (kalp hastalıkları) nedenlerden dolayı yaptırıyorsanız glukoz yüklemesi gerekebilir. Şeker (diyabet) hastası iseniz bu durumda size glukoz ile beraber insülin enjeksiyonu da yapılacaktır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

Floron G İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Floron G enjeksiyonundan en az 4saat önce beslenmeyi kesmelisiniz.

Bu süre zarfında istediğiniz kadar sıvı tüketebilirsiniz ANCAK şekerli içecekler TÜKETMEYİNİZ

Görüntüleme işleminden önce yemek yediyseniz veya su harici sıvı aldıysanız mutlaka taramayı yapacak doktorunuza haber veriniz. Ancak doktorunuzun önerdiği miktarda su içebilirsiniz.

Mesane (idrar kesesi) radyasyon maruziyetini azaltmak için PET tarama sonrası sizden yeteri kadar su içmeniz ve mümkün olduğunca sık idrara çıkmanız istenecektir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Floron Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu veya hamile olma ihtimaliniz olduğunu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Floron Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ayrıca bu 12 saatlik sürede anne çocukla temastan kaçınmalıdır.

Floron G Etken Maddesi Nedir?

Floron G’de hacim tamamlayıcı olarak steril enjeksiyonluk su bulunmaktadır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Floron Kullanılır mı?

Bazı ilaçlar Floron G PET tarama sonuçlarını etkileyebilir.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız bunlar hakkında doktorunuza, hemşirenize veya teknisyene bilgi veriniz.

Prednisolon, deksametazon veya hidrokortizon gibi kortikosteroidler,

Adrenalin, noradrenalin veya dopamin gibi katekolaminler,

Valproat, karbamazepin, fenitoin veya fenobarbital gibi epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar,

Glukoz ve/veya insülin,

Koloni stimüle edici faktörler, (kanser tedavisinde kullanılan)

Bitkisel ilaçlar.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.