Flebogamma Yan Etkileri Nelerdir? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

FLEBOGAMMA nedir ve ne için kullanılır?

FLEBOGAMMA % 5, intravenöz immün globulinler olarak isimlendirilen ilaç grubundandır. Vücudun savunma sisteminin hastalığa karşı gereği gibi çalışmadığı durumların tedavisi için kullanılır.

FLEBOGAMMA % 5, damar içine uygulanan renksiz bir çözeltidir. FLEBOGAMMA % 5, 2.5 g çözelti içeren cam bir flakon içinde ambalajlanmıştır. Her bir flakon tek bir doz içerir.

FLEBOGAMMA % 5 aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır:

• Bağışıklık sisteminin yetersiz olduğu durumlar (primer immün yetmezlik sendromları),

• Ciddi enfeksiyonlar, kanda gamaglobulin proteininin düşük seyretmesi ve kemiklerde tümör oluşumuyla karakterize durumlar (sekonder hipogamaglobulinemi gelişmiş multiple myeloma),

• Kanda akyuvarların (lökositler) aşırı çoğalmasıyla karakterize durumlar (kronik lenfositik lösemi),

• Kemik iliği nakli sırasında görülen bağışıklık sistemi yetersizlikleri (allojenik kemik iliği nakli sürecinde gelişen immün yetmezlik tedavisi),

• Çocuklarda AIDS hastalığına bağlı enfeksiyonlar (pediyatrik HIV enfeksiyonu),

• Çevresel sinir sisteminde görülen Guillain Barre sendromu,

• Bağışıklık sisteminin yetersiz olduğu steroid grubu ilaçlar ile tedavi edilemeyen, deride yaygın kanama ve kılcal damarlarda ağır ve öldürücü pıhtı oluşmasıyla karakterize hastalık durumu (idiopatik trombositopenik purpura-ITP),

• Kandaki trombositlerin düşük olduğu ITP hastalığında cerrahi işlemler ve dalağın çıkarılması ameliyatlarına hazırlık amacıyla,

• Vücut kaslarının (özellikle göz kasları) güçsüz olmasıyla karakterize hastalık durumu (bulber tutulumu olan myastenia gravis),

• Sıklıkla beş yaşından küçük çocuklarda ortaya çıkan ve ateş, ciltte döküntü, çilek görünümünde dil, kırmızı ve çatlamış görünümde dudaklar, avuç içi ve ayak tabanının kızarık renkte görünümü ile karakterize bir damar iltihabı hastalığı (Kawasaki hastalığı),

• Hamileliğe bağlı pıhtı oluşması durumu (gebelik sırasında gelişen sekonder immün trombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliği).

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FLEBOGAMMA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Seyrek ve izole durumlarda, immün globulin preparatları ile aşağıdaki yan etkiler rapor edilmiştir. İnfüzyon sırasında veya bitiminde aşağıdaki yan etkilerden birisi oluşursa FLEBOGAMMA % 5’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kan basıncında ani düşme ve izole durumlarda, önceki uygulamada hiçbir aşırı duyarlılık gözlenmeyen hastalarda bile ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları (anafilaktik şok) varsa,

• Geçici menenjit vakaları (geri dönüşümlü aseptik menenjit) (Başlıca belirtileri: Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, uyku hali, ateş, ışığa karşı hassasiyet, ağrılı göz hareketleri, bulantı ve kusma) varsa,

• Kandaki kırmızı hücrelerin sayısında geçici düşüş vakaları (geri dönüşümlü hemolitik anemi/hemoliz) (Başlıca belirtileri: Kanda oksijen taşınmasının azalması, pozitif direkt antiglobulin reaksiyonlar, düşük kırmızı kan hücre sayısı, düşük kan basıncı ve şok) varsa,

• Geçici deri reaksiyonları vakaları (Başlıca belirtileri: Kızarıklık, yüzde kabarma, şişlik, cilt döküntüsü, kaşıntı, kabarma, morarma, döküntü, kurdeşen, hassasiyet) varsa,

• Serum kreatinin düzeyinde artış ve/veya akut böbrek yetersizliği (Başlıca belirtileri: İdrara çıkamama, ani kilo alma, özellikle bacak ve ayaklarda şişme, su tutulumu/ödem, bel ağrısı, kreatin ve kan üre azotu düzeylerinde artış) varsa,

• Damarlarınızda kanın pıhtılaşma problemleri (Miyokard enfarktüsü, inme, akciğer embolisi, derin ven trombozu gibi tromboembolik reaksiyonlar) varsa.

Klinik çalışmalarda farklı yan etkiler gözlenmiştir. Bu yan etkiler ve sıklık aşağıdaki kategorilere göre sıralanır:

-Çok yaygın (10 kişiden 1’den fazlası etkilenir)

-Yaygın (100 kişiden 1 ila 10’u etkilenir)

-Yaygın olmayan (1.000 kişiden 1 ila 10’u etkilenir)

-Seyrek (10.000 kişiden 1 ila 10’u etkilenir)

-Çok seyrek (10.000 kişiden en fazla 1 kişi etkilenir)

-Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Yaygın:

• Bulantı

• Kusma

• Titreme/ateş

• Halsizlik

• Ağrı

• Baş ağrısı

Yaygın olmayan:

• Nefes darlığı

• İshal

• Ateş

• Enjeksiyon yerinde yanma

• Huzursuzluk

• Hızlı solunum

• Cilt kızarması

• Tansiyon düşmesi

Seyrek:

• Hemoglobinde düşüş

• Morarma

• Kalp çarpıntısı

• Sıcak basması

• Geçici menenjit (geri dönüşümlü aseptik menenjit)

• Derinin karıncalanması, iğnelenmesi, uyuşukluk hissi

• Göğüs sıkışması

• Hırıltılı solunum

• Eritem (Ciltte iltihaplanmaya bağlı oluşan kızarıklık)

• Kabarmış yüz

FLEBOGAMMA Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Ürün damar içi (intravenöz) yolla uygulanmalıdır. İnfüzyonun başlangıcında FLEBOGAMMA % 5 yavaş bir hızda (0.01-0.02 mL/kg/dk) verilecektir. Kendinizi rahat hissediyorsanız, doktorunuz infüzyon hızını aşamalar halinde arttıracaktır (0.04 mL/kg/dk’ya kadar).

Çözelti berrak veya hafif opelesan olmalıdır. Çözeltide bulanıklık veya çökelti gördüğünüz taktirde FLEBOGAMMA % 5’i kullanmayınız.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklardaki doz vücut ağırlığına ve hastalığa bağlı olarak verileceğinden, erişkinlerinkinden farklı olarak düşünülmez.

Yaşlılarda Kullanımı

FLEBOGAMMA % 5, tromboembolik vakalar ve akut böbrek yetmezliği gibi belirli advers reaksiyonların gelişimi için yüksek riskte olduğu kabul edilen 65 yaş üstü hastalara uygulanırken tedbirli olunmalıdır. Önerilen doz aşılmamalı ve FLEBOGAMMA % 5, olabilecek en düşük infüzyon hızıyla uygulanmalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği riskini taşıyan hastalarda, FLEBOGAMMA % 5 olabilecek en düşük dozda ve infüzyon hızında uygulanmalıdır.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer FLEBOGAMMA % 5’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

FLEBOGAMMA

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

FLEBOGAMMA % 5’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız, hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FLEBOGAMMA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FLEBOGAMMA Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır.

FLEBOGAMMA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FLEBOGAMMA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Normal insan immün globulinine veya FLEBOGAMMA % 5’in bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa (yardımcı maddeler hakkında özel uyarılar için bu bölümün sonuna ve tüm yardımcı maddeler için Bölüm 6’ya bakınız),

• Anti-IgG antikorları olan immün globulin A (IgA) eksikliğiniz varsa ya da IgA antikorlarına karşı gelişim bulunuyorsa.

FLEBOGAMMA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Belirli yan etki reaksiyonları daha fazla sıklıkla oluşabilir:

• İnfüzyon hızının yüksek olması durumunda,

• Eğer kanınızda immün globulin G (IgG) ve/veya IgA ve /veya IgM seviyeleri düşük ise (hipogamaglobulinemi) veya kanınızda düşük immün globulin seviyelerini işaret eden bir durum (agammaglobulinemi) varsa,

• İlk defa FLEBOGAMMA % 5 kullanıyorsanız veya sizin son infüzyonunuzdan sonra uzun bir aralık (örneğin, birkaç hafta) olduğu zaman, potansiyel yan etki işaretlerinin belirlenebilmesi için, infüzyondan sonraki ilk bir saat içerisinde dikkatle gözlenmelisiniz.

Alerjik reaksiyonlar seyrektir. Bunlar, özellikle kanınızda tip IgA immün globulinlerin yeterli düzeyde olmaması ya da IgA’ya karşı antikorların gelişmesi halinde oluşabilir.

İnsan normal immün globulini, nadiren, normal immün globulini ile daha önceki tedaviyi tolere etmiş olan hastalarda bile, allerjik reaksiyon sonucunda kan basıncında düşmeye neden olabilir.

Önceden var olan risk faktörlerine sahip hastalar

Önlem gerektirdiği için, özellikle aşağıda belirtilenler olmak üzere sahip olduğunuz sağlık sorunu ve/veya hastalığınızı lütfen doktorunuza söyleyiniz.

• Şeker hastalığı

• Yüksek kan basıncı

• Geçmişinizdeki damar hastalığı problemleri (damar hastalığı veya damar tıkanıklığı)

• Aşırı kilo

• Kan hacminde azalma

• Kan yoğunluğunu arttıran hastalıklar

• İlerlemiş yaş

Böbrek problemi olan hastalar

İnsan normal immün globulini tedavisi gören, genellikle risk faktörlü hastalarda akut böbrek yetmezliği rapor edildiği için, şayet böbrek probleminiz varsa, doktorunuz, tedavinin durdurulup durdurulmayacağını dikkate almalıdır.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Kan testlerine etkisi

FLEBOGAMMA % 5 uygulandıktan sonra kan testine alınıyorsanız, lütfen analiste veya doktorunuza bu ilacı aldığınızı söyleyiniz. Belirli antikorların düzeyi yükselebilir.

FLEBOGAMMA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

FLEBOGAMMA % 5’in kullanımı üzerinde yiyecek ve içeceğin etkisi yoktur. Aç ya da tok karnına uygulanabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Şayet hamileyseniz veya emziriyorsanız bunu muhakkak doktorunuza söylemelisiniz. FLEBOGAMMA % 5’in hamilelik ya da emzirme dönemi süresince kullanılıp kullanılamayacağına doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız ve aynı zamanda FLEBOGAMMA % 5 kullanıyorsanız, ilacın içeriğindeki antikorlar (vücudun savunmasında bağışıklık olaylarında görev alırlar) anne sütüne de geçebilir.

Araç ve makina kullanımı

Araç ya da makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz etkisi gözlenmemiştir.

FLEBOGAMMA Etken Maddesi Nedir?

Yardımcı madde konusunda özel uyarı: Bu tıbbi ürün yardımcı madde olarak 1 mL’de 50 mg sorbitol içerir. Kalıtsal fruktoz intoleransı (bazı şekerlere karşı toleransınız bulunmaması) problemleri bulunan hastalar bu ürünü kullanmamalıdırlar.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Aşılar üzerinde etkisi: FLEBOGAMMA % 5, kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve su çiçeği gibi belirli tipte aşıların etkilerini azaltabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

FLEBOGAMMA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.