Fixodip Prospektüsü ve Yan Etkileri İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

FIXODIP nedir ve ne için kullanılır?

ALODİS, etkin madde olarak amlodipin besilat içerir.

ALODİS, beyaz renkli, iki tarafı düz, silindirik efervesan tabletlerdir.

ALODİS, 20 ve 30 efervesan tablet içeren strip ambalajlarda sunulmaktadır.

ALODİS hafif ve orta şiddetteki yüksek tansiyonun (hipertansiyon) düzenlenmesinde, stabil

ve değişken olarak iki tipi bulunan anjina olarak adlandırılan göğüs ağrısının tedavisinde

kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FIXODIP’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ALODİS’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şiddetli alerjik reaksiyonlar (el-ayak, yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişlik, yutma ve nefes almada zorluk, ciltte şiddetli kaşıntı (şişliklerle birlikte) baygınlık gibi ).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kalp atım ritminde değişiklikler

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Bu ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağrısı

• Baş dönmesi

• Uyku hali

• Uyku bozuklukları

• Yorgunluk, kırıklık, kas krampları, ödem (el ve ayaklarda şişme)

• Bulantı

• Karın ağrısı

• Barsak hareketlerinde değişiklik

• Ereksiyon bozukluğu

• Yüzde kızarma

• Görmede bulanıklık

• Uyarana karşı aşırı duyarlı olma, tepki gösterme (irritabilite)

• Depresyon

• Zihin karışıklığı

• Duygu durum değişiklikleri

Bunlar ALODİS’in hafif yan etkileridir.

FIXODIP Nasıl Kullanılır?

ALODİS’i her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ne sıklıkta ve kaç adet ALODİS Efervesan Tablet kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir.

Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir. Önerilen dozu aşmayınız.

ALODİS sadece ağızdan kullanım içindir.

ALODİS, bir bardak suda eritilerek bekletilmeden içilmelidir.

ALODİS, her gün aynı saatte alınmalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) ALODİS kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda Kullanımı

ALODİS’in yaşlılarda önerilen dozu 2,5-5mg olup doktorunuzun tavsiyesi dikkate alınmalıdır.

Özel Kullanım Durumları

ALODİS karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor kontrolünde dikkatli kullanılması önerilir.

Eğer ALODİS’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

FIXODIP

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

ALODIS’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FIXODIP Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

Eğer, sonraki doz saatine yaklaştıysanız, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FIXODIP Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız. ALODİS almayı bırakırsanız, hastalığınız daha kötüye gidebilir.

FIXODIP kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FIXODIP Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Amlodipin veya ALODİS içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa,

• Kardiyojenik şok ve stabil olmayan anjina durumlarında

• Ciddi aort darlığı (stenozu) ve/veya kalp büyümesi (hipertropik kardiyopati) durumlarında

• Kalp krizi sonrasında 28 gün içerisinde kalp yetmezliği gelişmesi durumunda

• Tansiyonunuz çok düşükse ALODİS’i kullanmayınız.

Eğer yukarıdaki durumlardan herhangi biri size uyuyorsa doktorunuza söyleyiniz.

FIXODIP Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

•Karaciğer problemleriniz varsa

•Kalp yetmezliğiniz varsa, kalp fonksiyonlarınız zayıfsa, son 28 gün içerisinde kalp krizi geçirdiyseniz

•Hamile kadınlarda, emzirme dönemindeki hastalarda

•18 yaş altı çocuklarda

•Yaşlılarda

ALODİS’i dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FIXODIP İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Greyfurt suyu ALODİS’in içeriğindeki amlodipin seviyelerini orta derecede arttırabileceğinden birlikte kullanılmamalıdır.

Antihipertansif etkiyi arttırabilen sarımsak ile birlikte kullanılmamalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ALODİS’i gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ALODİS’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediği için tedavinin devamı konusunda doktorunuza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için kullanılan diğer ilaçların (antihipertansif ilaçlar) çoğunda olduğu gibi ALODİS de nadiren sersemliğe neden olabilir ve konsantrasyon kabiliyetini bozabilir. Eğer sersemlik hissederseniz taşıt ve makine kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

FIXODIP Etken Maddesi Nedir?

Sodyum uyarısı

ALODİS her dozunda 7,49 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Azol antifungalleri (İtrakonazol, ketokonazol, flukonazol), eritromisin ve diğer sitokrom P450 izoenzim 3A4 inhibitörleri ALODİS içeriğindeki amlodipinin metabolizmasını inhibe edebileceğinden dikkatli olunmalıdır.

Rifampin (ve diğer potansiyel enzim indükleyicileri) amlodipin metabolizmasını artırır. Kalsiyum ise kalsiyum kanal blokerlerinin hipotansif etkisini azaltabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

Amlodipin, siklosporin düzeylerini yükseltebilir.

Sildenafilin kan basıncını düşürücü etkisi amlodipin kullanımıyla artabilir. Etanol/Bitki/Nutrasötiklerle Etkileşim: Sarı kantaron otu (Hypericum perforatum), amlodipin seviyelerini düşürebilir. Amlodipin, östrojenik etkili dong quai, hipertansiyonu artırabilen efedra, yohimbe ve ginseng ile birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

FIXODIP prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.