Fixlor Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yan Etkileri Nelerdir?

FIXLOR nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FIXLOR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FİXLOR’ u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kaşıntı, cilt kızarıklıkları gibi alerjik reaksiyonlar

• Kalp yetmezliği

• Çarpıntı

• Kalp atışının hızlanması

• Kanama süresinde uzama

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FİXLOR’ a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kansızlık

• Akyuvar sayısında azalma

• Kilo değişiklikleri

• Ruhsal çöküntü (depresyon)

• Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

• Görme bozuklukları

• Bir çeşit göz iltihabı (konjoktivit)

• Ödem (vücutta sıvı birikmesi)

• Yüksek tansiyon (hipertansiyon)

• Düşük tansiyon (hipotansiyon)

• Karaciğer fonksiyon testlerinde artış

• Karaciğer fonksiyon anormalliği

• Kan üre nitrojen ve kreatinin düzeylerinde artış

• Titreme

• Serum transaminaz ve alkalin fosfataz seviyelerinde artış

• Bronşların daralması

• Nefes darlığı

• Yutma güçlüğü, ağız kuruluğu, şişkinlik, gastrit (mide mukozası iltihabı)

• Mide bağırsak kanaması

• On iki parmak barsağı (duodenal) ülseri

• Gastroözofageal reflü, (mide sıvısının yemek borusuna geri kaçması)

• Mide ülseri

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağrısı

• Baş dönmesi

• Uykusuzluk

• Sersemlik

• Ağızda tat bozukluğu

• Ağız içinde iltihap

• Bulantı, kusma

• İshal

• Kabızlık

• Karın ağrısı

• Uyuşma

• Bacak ağrıları

• İdrar yapmada zorluk

• Kurdeşen

• Saç dökülmesi, kellik

• Nezle

• Kırıklık, genel olarak iyi hissetmeme

• Al basması

• Kızarıklık

• Kulak çınlaması

• Huzursuzluk

• Geğirme

• Dermatit (bir deri hastalığı)

• Öksürük

FIXLOR Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz FİXLOR ile tedavinizin ne kadar süreceğini ve hangi dozda, kaç tablet almanız gerektiğini size anlatacaktır. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak uyunuz.

Tüm hastalar için uygun dozaj rejimi, tedaviye verilen bireysel yanıta dayanmalıdır.

Ağrı tedavisinde dozaj

FİXLOR için tavsiye edilen doz 2 veya 3 tek doza bölünmüş olarak 8 mg 16 mg’ dır. Önerilen maksimum doz günde 16 mg’ dır. (2 adet FİXLOR 8 mg efervesan tablet)

Romatizmal artrit ve osteoartrit tedavisinde dozaj

Önerilen başlangıç dozu 2 veya 3 tek doza bölünmüş olarak 12 mg’ dır. İdame dozu, 16 mg aşmamalıdır.

Bir efervesan tablet bir bardak suda eritilerek içilir.

FİXLOR yemeklerden önce alınmalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğu yoksa 65 yaşın üstündeki yaşlı hastalar için özel herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği

Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalara önerilen maksimum günlük doz 12 mg’ a azaltılır. Bu doz, 3 tek doz halinde 4 mg uygulanır.

Eğer FİXLOR’ un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

FIXLOR

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

FİXLOR dan kullanmanız gerekenden fazla kullandığınızda bulantı, kusma, serebral belirtiler (baş dönmesi, görme bozukluklan), şiddetli belirtiler (koma ve kramplara kadar giden ataksi ,hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu), karaciğer ve böbrek hasarlan ve belki kanda pıhtılaşma bozuklukları görülebilir.

FİXLOR’ dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FIXLOR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız.

FIXLOR Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

FİXLOR ile tedavi sonlandınldığında olumsuz bir etki beklenmemektedir.

FIXLOR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FIXLOR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

• FİXLOR’ un içindeki lomoksikama veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı

aşırı duyarlılığınız varsa,

• Trombosit-kan pulcuğusayısında azalma varsa (trombositopeni),

• Asetil salisilik asit dahil diğer NSAİ ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa (astım,

nezle, alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem) veya kurdeşen gibi belirtiler)

• Ağır kalp yetmezliğiniz varsa,

• Mide ve bağırsak kanama beyin damarları ile ilgili kanama ya da diğer kanama

bozuklukları varsa,

• Geçmişte NSAİ ilaç (aspirin ve benzeri ilaçlar) tedavisiyle ilişkili mide ve bağırsak

kanamalarında veya mide delinme öykünüz varsa,

• Aktif veya tekrarlayan mide ülser/kanama öykünüz varsa (birbirinden ayrı iki veya daha

fazla kanıtlanmış ülser gelişimi veya kanama olayı),

• Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa,

• Ağır böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa (serum kreatinin > 700 mmol/L),

• Hamile veya emziriyorsanız,

• 18 yaşmdan küçükseniz,

• Yaşınız 65 ve üstü, kilonuz 50 kg’ dan az ise,ve akut cerrahi operasyon geçirdiyseniz,

FIXLOR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

• Hafif (serum kreatinin değerleri >150-300 mmol/L) ile orta dereceli (serum kreatinin değerleri >300-70 mmol/L) böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa,

• Kanınız da pıhtılaşma sorununuz varsa,

• Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa (örneğin; karaciğer sirozu),:

• 65 yaşın üzerinde iseniz,

• NSAİ ilaçlarla (aspirin ve benzeri ilaçlar) birlikte kullanıyorsanız,

• Mide-bağırsağınızda kanamalar, yara gelişimi ve mide delinmesi,

• Mide zehirlenme öykünüz varsa,

• Yüksek tansiyon hastalığınız varsa ve/veya kalp yetmezliği öykünüz varsa,

• Şişmansanız (obezite)

• Uzun süreli tedavi alıyorsanız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FIXLOR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

FİXLOR’ un yiyeceklerle birlikte kullanımı FİXLOR’ un emilimi azalttığından FİXLOR aç karnına alınmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FİXLOR hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FİXLOR emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

FİXLOR’ in kullanımı sırasında baş dönmesi ve merkezi sinir sistemi rahatsızlıkları olan kişilerin araç ve makine kullanımı önerilmemektedir.

FIXLOR Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her bir efervesan tabletinde 5.7 mmol (133.07 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

FİXLOR’ u aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

• Simetidin (mide ülserinin tedavisinde kullanılan bir ilaç)

• Fenprokumon ve heparin gibi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç)

• ACE inhibitörleri

• Diüretikler (idrar söktürücü)

• Beta-adrenerjik blokörler

• Digoksin (Kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık tedavisinde kullanılan bir ilaç)

• Kortikosteroidler

• Kinolon antibiyotikler

• Antitrombosit ajanlar

• Diğer NSAİ ilaçlar

• Metotreksat

• Selektif serotonin reuptake inhibitörleri (SSRFlar)

• Lityum

• Siklosporin

• Sülfonilüreler

• Bilinen CYP2C9 izoenzim indükleyicileri ve inhibitörleri

• Takrolimus (organ nakli tedavi sırasında kullanılan bir ilaç)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

FIXLOR prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.