Fexavil Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri Nelerdir?

FEXAVIL nedir ve ne için kullanılır?

FEXAVIL’in etkin maddesi feksofenadin hidroklorür’dür. 1 film tablet içinde 180 mg feksofenadin hidroklorür (168 mg feksofenadin) bulunur. Tabletler, açık pembe renkli, bir yüzü çentikli oblong film tabletlerdir.

FEXAVİL, 10 ve 20 film tabletlik blisterler içeren karton kutu ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

FEXAVIL’in 2 dozaj şekli mevcuttur. FEXAVİL 180, bir film tablet içinde 180 mg feksofenadin hidroklorür içerir. FEXAVİL 120, bir film tablet içinde 120 mg feksofenadin hidroklorür içerir.

FEXAVIL, antihistaminik ilaçlar grubundandır. Antihistaminik ilaçlar, saman nezlesi (mevsimsel aleıjik rinit) denen hastalıkla ortaya çıkan aksınk, kaşıntılı burun akıntısı, gözlerde kızarma ve sulanma gibi belirtileri ayrıca kronik idiyopatik ürtiker denen hastalıkta görülen ciltte kaşıntı ve kızarma gibi belirtileri iyileştirirler.

Doktorunuz size veya 12 yaşından büyük olan çocuğunuza FEXAVİL’i, kronik idiyopatik ürtiker adı verilen hastalığa bağlı olarak gelişen aşağıdaki belirtilerin giderilmesi için reçetelemiş olabilir:

Yan Etkileri Nelerdir?

4.

Tüm ilaçlar gibi FEXAVIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa FEXAVIL’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Zorlukla ve hırıltılı bir şekilde nefes almaya başlarsanız
 • Yüz, dil veya boğazınızda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme ortaya çıkarsa
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, FEXAVİL’e karşı ciddi aleıjik reaksiyonunuz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş ağnsı, uyuşukluk, bulantı, baş dönmesi, yorgunluk Bunlar FEXAVİL’in zayıf yan etkileridir.
 • Yan etkilerin ranorlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Aynca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  FEXAVIL Nasıl Kullanılır?

  Erişkinler ile 12 yaş ve üzerindeki çocuklar için önerilen feksofenadin hidroklorür dozu günde tek doz olarak 180 mg’dır. (Günde 1 adet, FEXAVİL 180 mg Film Tablet)

  FEXAVİL ağızdan kullanılır. Tabletleri bir bardak su İle doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Tabletleri, yemeklerden önce alınız.

  Hazımsızlık şikayetleriniz İçin alüminyum veya magnezyum içeren antiasid ilaçlar kullanıyorsanız, bu ilaçların alınmasıyla, FEXAVİL’in yutulması arasında 2 saatlik bir zaman aralığı bırakınız.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  FEXAVİL 12 yaşından küçük çocuklarda güvenilirliği ve etkinliği henüz kanıtlanmadığı için, kullanılmaz.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel kullanım durumlan:

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Özel risk gruplannı (böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalar) kapsayan çalışmalar bu hastalarda feksofenadin hidroklorür dozunun ayarlanmasının gerekli olmadığım göstermektedir.

  Eğer FEXAVIL‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  FEXAVIL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  FEXAVİL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  FEXAVIL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  FEXAVİL ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  FEXAVIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  FEXAVIL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer FEXAVİL’in içindeki etkin madde olan feksofenadin hidroklorüre karşı veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı aleıjiniz varsa

  FEXAVIL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Sizde karaciğer ya da böbrek problemleri var ise

  Kalp hastalığı geçirdiyseniz veya kalp ile ilgili problemleriniz var ise (FEXAVIL gibi ilaçlar kalp atımının hızlanmasına veya düzensiz atmasına sebep olabilir)

  İleri yaşta iseniz

  Hamileyseniz, hamile kalma ihtimaliniz varsa ve bebek emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz, FEXAVİL’in sağlayacağı faydanın, bebeğiniz için olası zarardan daha fazla olduğunu düşünüyorsa, ilacı kullanmanızı tavsiye edebilir. Doktorunuza danışmadan FEXAVİL’i kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme sırasında FEXAVİL kullanımı önerilmemektedir. Emzirme sırasında FEXAVİL ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebeği anne sütüne geçen az miktarda feksofenadin hidroklorürden korumak için, süt vermeyi bırakmanız gerekir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

  FEXAVIL Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Alüminyum ve magnezyum hidroksit içeren antasitler (FEXAVİL ile bu tip antiasit ilaçların uygulanması arasında 2 saatlik süre bırakılması önerilmektedir.)

  FEXAVIL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.