Ferroven Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

FERROVEN nedir ve ne için kullanılır?

FERROVEN, her bir 5 ml’lik ampulde 100 mg (20 mg/ml) demir (III)’e eşdeğer 2700 mg ferrik hidroksit sükroz kompleksi içerir.

FERROVEN, demir yetmezliğine bağlı kansızlık durumlarında damar içine uygulanmak üzere geliştirilmiş bir ilaçtır.

FERROVEN her karton kutuda, 5 adet, 5 mİ kahverengi çözelti içeren renksiz cam ampuller şeklinde sunulmaktadır.

FERROVEN’in aktif maddesi olan demir, kanda oksijen taşınması için gerekli olan bir maddedir. Demir, kan hücreleri içinde hemoglobin adlı bir maddenin yapısında bulunur ve oksijen taşımakla görevlidir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FERROVEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa FERROVEN’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FERROVEN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Derinizin herhangi bir yerinde veya dudaklarınızda şişme veya kızarıklık olması durumunda.
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Yaygın:

 • Uygulama sırasında geçici tat bozuklukları (özellikle metalik tat)
 • Enjeksiyon bölgesinde ağrı.
 • Yaygın olmayan:

 • Bulantı
 • Kusma
 • Karın ağrısı
 • İshal
 • Tansiyon düşüklüğü,
 • Kas krampları, kas ağrısı
 • Ateş ve titreme
 • Çarpıntı, kalp atım hızının artması
 •  Nefes almada zorluk,
 • Yanma, şişme gibi enjeksiyon yeri bozuklukları
 • Deri döküntüleri, kaşıntı, deride uyuşma, kızarıklık ve şişme
 • Baş ağrısı
 • Göğüs ağrısı ve sıkışması
 • Kurdeşen
 • Seyrek:

 • Tansiyon yüksekliği
 • Bayılma
 • Ateş basması
 • Halsizlik, güçsüzlük
 • İzole vakalar

 • Sersemlik hissi, bilinç düzeyinde azalma
 • Eklem şişmesi
 • Bunlar FERROVEN’in hafif yan etkileridir.

  Bu yan etki doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

  FERROVEN Nasıl Kullanılır?

  Erişkinlerde; 1-2 ampul (100-200 mg demir) FERROVEN, haftada 1-3 kez şeklinde uygulanır. Hemodiyaliz hastalannda toplam doz, 10 dozda uygulanacak şekilde 1000 mg’dır. Gerektiğinde önerilen doz tekrarlanabilir. Doz uygulama sıklığı haftada 3 defadan fazla olmamalıdır.

  FERROVEN sadece damar içi yoldan uygulanması gereken bir ilaçtır.

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda güvenliliğine ve etkililiğine ilişkin veri yoktur.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Eğer FERROVEN1 ’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  FERROVEN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Doktorunuz sizin için en uygun dozu belirleyecek ve damar içi yoldan uygulayacaktır.

  FERROVEN ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  FERROVEN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  FERROVEN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  FERROVEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  FERROVEN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • FERROVEN’e ya da içindeki maddelerden birine alerjik (aşırı duyarlı) iseniz
 • Vücudunuzda aşırı demir yüklenmesi söz konusu ise
 • Kansızlığınız demir eksikliğine bağlı değilse
 • Astım, ekzema gibi alerjik hastalıklarınız varsa
 • Hamileliğinizin ilk 3 ayındaysanız FERROVEN’i kullanmayınız.
 • FERROVEN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • FERROVEN uygulandıktan sonra nadiren de olsa bayılma, tansiyon düşmesi, solunum sıkıntısı, havale gibi hayatı tehdit edebilen alerjik olaylar görülebilir. Bu tip olaylar demir içeren pek çok ilacın damar içi kullanılması sırasında gözlenmektedir. Bu nedenle damar içine FERROVEN uygulaması sırasında da bir önlem olarak acil yaşam desteği için gerekli donanımlar hazır edilmelidir.
 • Vücuttan demir atılımı sınırlı olduğundan ve dokulardaki demir fazlalığı tehlikeli olabileceğinden FERROVEN uygulanan hastalarda, düzenli olarak kan tetkiklerinin (hemoglobin, hematokrit, serum ferritin ve transferrin saturasyonu) yapılması gereklidir. Aşırı demir yüklenmesi şüphesi olan tüm hastalarda demir tedavisi kesilmelidir.
 • Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Akut ve kronik enfeksiyonu olan hastalarda dikkatli uygulanmalıdır.
 • İstenmeyen yan etkilerin meydana gelme olasılığını azaltmak için FERROVEN önerilen dozda kullanılmalıdır.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebeliğin ilk 3 ayında FERROVEN kullanılmamalıdır. Gebeliğin 4. ayından itibaren kullanılabilir. Hamileliğin 4. ayından sonra kansızlık tespit edilen birçok gebede FERROVEN kullanılmıştır ve ilacın gebelik üzerinde ya da fetusun/yeni doğan çocuğun sağlığı üzerinde yan etkileri olduğu görülmemiştir. Bugüne kadar herhangi önemli bir yan etki bildirilmemiştir.

  Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  FERROVEN’in içindeki demirin anne sütüne geçip geçmediği ve eğer geçiyorsa bu demirin bebekteki etkileri bilinmemektedir. Bu nedenle FERROVEN emzirme döneminde annenin sağlayacağı fayda ile bebeğe olabilecek etkiler değerlendirilerek kullanılmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Damar içi yolla FERROVEN kullanan hastalarda bazen baş dönmesi, kafa karışıklığı ya da sersemlik gibi belirtiler olabilir. Bu belirtiler geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

  FERROVEN Etken Maddesi Nedir?

  FERROVEN her dozunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Ağız yolundan alınan demirin barsaklardan emilimini azaltabileceği için FERROVEN oral demir ilaçlan ile birlikte kullanılmamalıdır. Ağız yolundan alınan demir tedavisine son FERROVEN dozundan en az 5 gün sonra başlanmalıdır.

  FERROVEN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın