Ferriprox Yan Etkileri Nelerdir? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

FERRIPROX nedir ve ne için kullanılır?

FERRIPROX, demiri vücuttan uzaklaştıran bir ilaçtır. FERRIPROX içindeki etkin madde deferiprondur.

FERRIPROX’un her bir mililitresinde 100 mg deferipron maddesi vardır. Bir şişede 500 ml FERRIPROX bulunur.

FERRIPROX, talasemi majör hastalarında demir fazlalığının tedavisinde ilk basamakta kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FERRIPROX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa FERRIPROX’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildirini veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• FERRIPROX ile ortaya çıkabilecek en ciddi yan etkilerden biri beyaz kan hücresi (nötrofil) sayısının çok düşük olmasıdır. Şiddetli nötropeni veya agranülositoz olarak bilinen bu durum, klinik çalışmalarda FERRIPROX verilen her 100 hastanın 2’sinden azında meydana gelmiştir. Beyaz kan hücresi sayısının düşük olması ciddi ve ölüme neden olabilen enfeksiyonlara da neden olabilir. Ateş, boğaz ağrısı veya grip benzeri durumlar gibi belirtiler hissederseniz derhal doktorunuza bildiriniz.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kas-iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıkları; Artralji (eklem ağrısı):belirtiler eklemlerde ağrı ve şişme ile oluşur. Şiddeti hafif ağrıdan ciddi hareket kısıtlılığına kadar değişebilir. FERRIPROX kullanımına devam eden hastaların çoğunda ağrı kesilmiştir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Sindirim sistemi hastalıkları: Bulantı, karın ağrısı, kusma, diyare( ishal)

Bulantı ve kusma olduğunda Ferriprox’un bir miktar yiyecekle alınması yararlı olabilir.

Böbrek ve idrar hastalıkları: İdrarın kırmızımsı/kahverengi renk alması

İdrarın renk değişimi çok yaygın görülen etkilerdendir ve zararlı değildir.

Beslenme bozuklukları: İştah artışı

Genel bozukluklar: Bitkinlik, karaciğer enzimlerinde yükselme

Sinir sistemi hastalıkları; pazarlama sonrası deneyimlerde, FERRIPROX kullanımı ile, çocuklarda başağrısı, titreme, yürüme bozuklukları, çift görme, kaslarda istemsiz kasılmalar, hareket koordinasyonunda (düzenlenmesinde) sorunlar gibi nörolojik bozukluklar, hastanın onayı alındıktan sonra, FERRIPROX’un günlük maksimum dozunun (100 mg/kg/gün) iki katından fazla dozda birkaç yıl reçetelendiği çocuklarda bildirilmiştir. FERRIPROX’un kesilmesinden sonra bu belirtiler düzelmiştir.

Bunlar FERRIPROX’un olası yan etkileridir.

FERRIPROX Nasıl Kullanılır?

FERRIPROX’u daima doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz ve şüpheleriniz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Kullanacağınız FERRIPROX miktarı vücut ağırlığınıza bağlıdır. Normal doz, günde 3 kez, 25mg/Kg, yani bir günde toplam 75 mg/Kg şeklindedir. Toplam günlük doz 100mg/Kg miktarı aşmamalıdır.

Doktorunuz tarafından size önerilen dozu ölçmek için ölçüm kabını kullanınız. İlk dozu sabah, ikincisini öğleyin, üçüncüsünü ise akşam alınız. FERRIPROX’u yiyecekle almanız gerekmez. Ancak hatırlamanızı kolaylaştırmak üzere yemeklerle birlikte alabilirsiniz.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Eğer FERRIPROX ‘un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastaların çok dikkatli şekilde tedavi edilmesi gerekmektedir.

FERRIPROX

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

FERRIPROX ile akut doz aşımı hakkında bir bildirim bulunmamaktadır.

FERRIPROX ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FERRIPROX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı hiçbir dozu atlamadan alırsanız FERRIPROX’un etkisini en fazla görürsünüz. Eğer bir dozu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz alınız ve izleyen dozu da zamanında alınız. Birden fazla dozu almayı unutursanız, iki dozu birden almayınız, normal kullanma şekline devam ediniz. Günlük dozunuzu doktorunuza danışmadan değiştirmeyiniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FERRIPROX Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz size söylemeden, aldığınız ilacı azaltmayınız veya kesmeyiniz. Aksi takdirde tedaviniz etkisini yitirebilir.

FERRIPROX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FERRIPROX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Deferipron formüldeki yardımcı maddelerin herhangi birine karşı allerjik iseniz,

• Daha önce tekrarlamış nötropeni (kandaki parçalı hücre sayısındaki azalma) vakaları geçirmiş iseniz.

• Agranülositoz (beyaz kan hücreleri sayısında azalma) vakaları geçirmiş iseniz

• Kandaki parçalı hücre sayısında azalmaya yol açtığı bilinen ilaçları alıyorsanız

• Gebe iseniz veya emziriyorsanız.

FERRIPROX tedavisi bazı hastalarda çok düşük akyuvar sayısı ile ilişkili olabilir. Bu durum şiddetli nötropeni veya agranülositoz diye bilinir ve sizi ciddi enfeksiyon riski altında bırakabilir. FERRIPROX’un kandaki parçalı hücre sayısında azalmaya ne şekilde neden olduğu bilinmemektedir. Kandaki parçalı hücre sayısında azalmaya neden olduğu bilinen veya beyaz kan hücreleri sayısında azalmaya yol açabilen ilaçları kullanmamalısınız.

FERRIPROX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Eğer kanınızdaki parçalı hücre sayısında daha önceden herhangi bir azalma olmuş ise dikkatli olunuz. Çünkü ortaya çıkabilecek en ciddi yan etkilerden biri çok düşük akyuvar (nötrofil) sayısıdır. Şiddetli nötropeni veya agranülositoz olarak bilinen bu durum, klinik çalışmalarda FERRIPROX alan her 100 kişiden yaklaşık birinde görülmüştür. Akyuvar hücreleri enfeksiyonlara karşı savaşta yardımcı olduğundan, akyuvar sayısının düşük olması ciddi ve ölüme neden olabilen enfeksiyonların gelişmesi riskini yaratabilir. Kandaki parçalı hücre sayısındaki azalmanın izlenmesi için doktorunuz sizden FERRIPROX tedavisi gördüğünüz süre boyunca düzenli olarak her hafta kan testlerinizi (akyuvar sayımı) yaptırmanızı isteyecektir. Doktorunuzun istediklerine sıkı sıkıya uymanız çok önemlidir. Ateş, boğaz ağrısı veya grip benzeri durumlar gibi enfeksiyona işaret eden belirtiler hissederseniz derhal doktorunuza bildiriniz.

Doktorunuz aynı zamanda, vücudunuzdaki demir yüklenmesini izlemek için de gelmenizi isteyecektir. Ek olarak, karaciğerden doku örneği alınmasını da isteyebilir.

FERRIPROX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

FERRIPROX’u yiyecekle birlikte almanız gerekmez. Ancak hatırlamanızı kolaylaştırmak üzere yemeklerle birlikte alabilirsiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz veya hamile olmayı düşünüyorsanız bu ilacı kullanmayınız. Bu ilaç bebeğinize ciddi şekilde zarar verir. FERRIPROX kullanırken etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmanız gerekir. Doktorunuza sizin için en uygun yöntemi sorunuz. FERRIPROX kullanırken hamile kaldığınızı fark ederseniz, ilacı derhal kesiniz ve doktorunuza başvurunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Bu ilaçla araç ve makine kullanımı yeteneğiniz üzerindeki etkileri konusunda bir çalışma yapılmamıştır.

FERRIPROX Etken Maddesi Nedir?

FERRIPROX’un her ml’sinde, 0.4 mg Günbatımı Sarısı (E110) adlı boya maddesi bulunmaktadır. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer:

• C vitamini kullanıyor iseniz doktorunuza danışınız.

• Alüminyum içeren antiasit kullanıyor iseniz doktorunuza danışınız. Bu tür ilaçları FERRIPROX ile birlikte kullanmamalısınız

• Nötropeniye (kandaki parçalı hücre sayısındaki azalmaya) yol açabilen ilaçları kullanıyor iseniz doktorunuza danışınız. Bu tür ilaçları FERRIPROX ile birlikte kullanmamalısınız.

(Bkz. FERRIPROX’u aşağıdaki durumlarda kullanmayınız).

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

FERRIPROX prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.