Felow Plus Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

FELOW PLUS nedir ve ne için kullanılır?

FELOW PLUS, Anjiyotensin II reseptör blokörü olan losartan ve bir idrar söktürücü (diüretik) olan hidroklorotiyazid kombinasyonudur. Her bir film tablet, 50 mg losartan potasyum ve 12.5 mg hidroklorotiyazid içerir.

FELOW PLUS 28 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.

San renkli, oval film kaplı tabletlerdir.

• FELOW PLUS, tek başma losartan veya hidroklorotiyazid ile yeterince kan basıncı kontrol altına alınamayan hastalarda sebebi bilinmeyen yüksek kan basıncının (esansiyel hipertansiyon) düşürülmesinde kullanılır.

• FELOW PLUS yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ve kalbin sol odacığı kalınlaşmış (sol ventrikül hİpertrofısi) olan hastalarda inme (felç) riskini azaltmak için kullanılır, ancak bu fayda siyah ırka mensup hastalar için geçerli değildir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FELOW PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanm birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanm birinden fazla görülebilir.

• Potasyum seviyesinin artması (anormal kalp ritmine neden olabilir), hemoglobin değerinde düşme

• Uykusuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi

• Üst solunum yolu enfeksiyonu, burun tıkanıklığı, sinüzit, sinüs bozuklukları, öksürük.

• İshal, karın ağrısı, bulantı, hazımsızlık.

• Kaslarda ağrı veya kramp, bacaklarda ağrı, sırt ağrısı

• Yorgunluk ve güçsüzlük, göğüs ağnsı

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanm birinden fazla görülebilir.

 • Anemi, deride kırmızı, kahverengimsi benekler (bazen özellikle ayaklar, bacaklar, kollar ve kalçada, eklem ağnsı ile birlikte, ellerde ve ayaklarda şişme ve kann ağnsı), morluklar, akyuvarlarda azalma, pıhtılaşma problemi ile birlikte morluklar, kan damarlannda iltihaplanma ve eşlik eden deride kızanklıklan ve morluklar
 • Ürik asit seviyesinin artması veya belirgin gut hastalığı, kandaki şeker seviyesinde artma, kan elektrolit seviyelerinde anormallik
 • Kaygılı olma, sinirlilik, panik bozukluğu (tekrarlı olarak meydana gelen panik atakları), bilinç karışıklığı (konfiizyon), depresyon, anormal rüyalar, uyku bozukluklan, uykulu olma hali, hafızada zayıflama
 • İğne ya da diken batıyormuş hissi, kol ve bacaklarda ağn, titreme, migren, bayılma
 • Bulanık görme, gözlerde yanma ve batma hissi, konjunktivit, görme fonksiyonunda kötüleşme, etraftaki şeyleri san görme
 • Kulaklarda çınlama, vızıltı, homurdama ve klik sesleri
 • Tansiyon düşmesi ve eşlik eden şekilde duruş değişiklikleri (ayağa kalktığında sallanıyor gibi ve güçsüz hissetme), anjina (göğüs ağnsı), anormal kalp atımı, serebrovasküler travma (geçici iskemik atak veya 4’mini-inme‘’), kalp krizi, çarpıntı
 • Boğaz ağrısı, nefessiz kalma, bronşit, pnömoni (akciğer iltihabı), akciğerlerde su (nefes almayı zorlaştıran), burun kanaması, burun akıntısı, kanlanma
 • Kabızlık, gaz, mide rahatsızlığı, mide spazmı, kusma, ağız kuruluğu, tükürük bezlerinde iltihaplanma, diş ağnsı, iştah kaybı
 • Sanlık (göz ve deride sararma), pankreas iltihabı
 • Ürtiker, kaşıntı, deri iltihabı, döküntü, deride kızarıklık, ışığa duyarlı olma hali, ciltte kuruluk, sıcak basması, terleme, saç dökülmesi
 • Kol, omuz, kalça, diz ve diğer eklemlerde ağrı, eklemlerde şişkinlik, katılık, kas güçsüzlüğü, geceleri dahil sık sık idrara çıkma, böbrek iltihabı dahil böbrek fonksiyonlarında bozukluk, idrar yolu enfeksiyonu, idrarda şeker, seksüel istekte azalma, iktidarsızlık.
 • Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  • Yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda nefes almayı veya yutkunmayı zorlaştırabilecek şişme, kızarıklık ve kaşıntı ile görülen alerjik reaksiyon

  • Hepatit, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler

  FELOW PLUS Nasıl Kullanılır?

  • FELO W PLUS T daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Durumunuza ve kullandığınız diğer ilaçlara göre FELOW PLUS’ın uygun dozuna doktorunuz karar verecektir.

  • Kan basıncı kontrolünüzün düzgün şekilde devam etmesi için FELOW PLUS’ı, doktorunuzun reçetede yazdığı süre boyunca almaya devam etmeniz önemlidir.

  • FELO W PLUS 50 mg/12.5 mg film tablet için normal günlük doz bir tablettir. Bu doz günde 2 tablet FELO W PLUS 50 mg/12.5 mg film tablet veya 1 tablet FELO W PLUS 100 mg/25 mg film tablet ‘e çıkarılabilir. Maksimum günlük doz günde 2 tablet FELOW PLUS 50 mg/12.5 mg film tablet ‘tir.

  • FELOW PLUS yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

  • Aç kamına veya yiyeceklerle birlikte alınabilir.

  • Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örn., bir bardak su ile).

  • Kolaylık açısmdan ve rahatça hatırlamanız için, FELO W PLUS T her gün aynı saatte alınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  FELOW PLUS genellikle, ileri yaştaki hastalar ve daha genç yetişkin hastalann çoğunda eşit şekilde iyi etki eder ve tolere edilir. Yaşlı hastaların çoğu genç hastalarla aynı dozu kullanmaktadır.

  Özel Kullanım Durumları

  Eğer FELO W PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

  FELOW PLUS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  FELO W PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz:

  Aşın doz, kan basıncında düşüşe, çarpıntıya, düşük nabza, kan bileşiminde değişikliğe ve dehidratasyona neden olabilir.

  FELOW PLUS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

  İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  FELOW PLUS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Doktorunuza danışmadan, kendi kendinize tedavinizi sonlandırmayınız.

  FELOW PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  FELOW PLUS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Her iki böbreğinize giden damarlarda daralma (renal arter stenozu) veya tek böbreğiniz var ise veya yakın zamanda böbrek nakli olduysanız,

  • Atardamarlarınızda daralma (ateroskleroz), kalbin fonksiyonlarının zayıflamasından ötürü göğüs ağnsı (anjina pektoris) var ise,

  • Aort veya mitral kapak stenozu (kalbinizdeki kapakçıkların daralması) veya hipertrofik kardiyomiyopati (kalp kaslarında kalınlaşmaya yol açan bir hastalık) var ise,

  • Diyabet (şeker hastalığı) var ise,

  • Gut hastalığınız var ise,

  • Aleıjik bir durumunuz veya astımınız varsa veya eklemlerinizde ağrı, derinizde döküntü ve ateş yapan sistemik lupus eritamatozus denilen bir hastalığınız var ise,

  • Sizde yüksek kalsiyum veya düşük potasyum seviyesi mevcutsa veya düşük potasyum diyeti uyguluyor iseniz,

  • Ameliyat öncesinde veya anestezi almanız gerektiğinde (diş doktorunda dahi) veya paratiroid fonksiyonlarınızı kontrol ettirmek için test yaptıracaksanız lütfen doktorunuza veya ilgili sağlık görevlisine losartan potasyum ve hidroklorotiyazid tabletleri aldığınızı bildiriniz.

  • Primer hiperaldosteronizm denilen bir hastalığınız (adrenal bezde bir anormallik sonucunda, bu bezde aldosteron hormonu salgısının artması ile ilişkili bir sendromdur) var ise.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  FELOW PLUS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  FELO W PLUS aç kamına veya besinlerle birlikte alınabilir.

  Bu tabletleri alırken alkol kullanmamanız tavsiye edilmektedir. Alkol ve FELO W PLUS tabletleri birlikte birbirlerinin etkisini artırabilirler.

  Diyetle alman aşırı miktarda tuz FELO W PLUS tabletlerin etkisi ile karşıt etki gösterebilirler.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz (veya hamile kalmış olma olasılığınız varsa) doktorunuza söylemelisiniz. FELO W PLUS erken hamilelik döneminde tavsiye edilmez. Hamileliğinizin ilk üç ayını doldurduysanız bu ilacı almamanız gerekir çünkü bu evrede kullanıldığında bebeğinize ciddi zararlar verebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız doktorunuza söyleyiniz. FELOW PLUS emziren kadınlara tavsiye edilmez ve mutlaka emzirmek istiyorsanız doktorunuz sizin için başka bir tedavi seçebilir (özellikle de bebeğiniz yeni doğmuş veya prematüre doğmuş ise).

  Araç ve makina kullanımı

  Bu ilaç ile tedaviye yeni başladığınızda, ilacm sizde nasıl bir etki gösterdiğini anlayana kadar, özel dikkat gerektiren işler yapmamalısınız (örn. otomobil kullanmak veya tehlikeli makinelerle çalışmak).

  FELOW PLUS Etken Maddesi Nedir?

  FELO W PLUS laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz

  Bu tıbbi ürün her film tablette 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez’’.

  FELOW PLUS; FD&C sarı #6 / gün batımı sarısı FCF alüminyum lak (El 10) içermektedir. Bu nedenle alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  FELOW PLUS içeriğinde bulunan hidroklorotiyazid gibi idrar söktürücü maddeler diğer ilaçlarla etkileşebilir.

  Doktorun yakın gözetimi olmadan lityum içeren preparatlar FELOW PLUS ile birlikte verilmemelidir.

  Potasyum ilaveleri, potasyum içeren tuz preparatlan veya potasyum tutucu ilaçlar, diğer diüretikler, bazı laksatifler, gut ilaçlan, kalp ritim bozukluklarında kullanılan ilaçlar veya kan şekerini düşüren ilaçlar (oral antidiyabetik ilaçlar ve insülin) kullanıyorsanız özel tedbirlerin (kan testleri gibi) alınması uygun olabilir.

  Aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız doktorunuza bildirmeniz önemlidir:

  • Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar,

  • Steroidler (alerji, iltihap ve organ naklinde kullanılan ilaçlar),

  . • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar,

  • Ağn kesiciler,

  • Fungal (mantar) enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar,

  • Artrit ilaçları (eklem iltihabı),

  • Yüksek kolesterol için kullanılan reçineler (kolestiramin),

  • Kas gevşeticiler,

  • Uyku ilaçları,

  • Morfin gibi opioid ilaçlar (ağrı kesiciler),

  • Adrenalin gibi ilaçlar,

  • Oral diyabet ilaçlan (şeker hastalığının tedavisinde ağızdan kullanılan ilaçlar) veya insülin,

  • Glisirizin (meyan kökü içerisinde bulunan)

  FELO W PLUS kullanırken size iyotlu kontrast maddesinin uygulanacağı radyografik bir işlem yapılacaksa lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Eğer teçeteliya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  FELOW PLUS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.