Fasturtec Yan Etkileri Nelerdir? Ne İlacıdır?

FASTURTEC nedir ve ne için kullanılır?

FASTURTEC bir kutuda 1 adet 7.5 mg Rasburikaz içeren flakon ve 1 adet 5 ml çözücü içeren ampul ile sunulmaktadır. Toz, ambalajın içinde bulunan çözücü ile çözülmelidir.

Kemoterapi (kanser tedavisi) görmüş ya da görmekte olan hastalarda kanser hücreleri tahrip olduğunda kanda dolaşan ürik asit seviyesinde belirgin bir artış görülebilir. FASTURTEC, bu yüksek seviyedeki ürik asit miktarını düşürmek veya kanda dolaşan ürik asit miktarındaki herhangi bir aşırı artışı önlemek için kullanılmaktadır.

Kanda normal seviyelerde bulunan ürik asit, normal olarak böbrekler tarafından idrar yolu ile atılır. Fazla miktarda bulunduğunda ise, böbreklerin bu işlevi yeterli olmayabilir. Böyle bir durumda ürik asit böbreklerinize zarar verebilir.

FASTURTEC, ürik asidi çözünürlüğü daha yüksek olan ve dolayısıyla daha kolay ve güvenli olarak idrarla atılabilen allantoin adı verilen başka bir maddeye çevirir. Bu şekilde de böbreklerinizi korur.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FASTURTEC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FASTURTEC’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yüz, dudaklar, dil ve vücudunuzun diğer bölgelerinde meydana gelen şişlikler

• Nefes almada güçlük, hırıltılı nefes alma

• Kızarıklık, kaşıntı veya kurdeşen tarzı döküntüler

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin,

FASTURTEC’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi seyrek görülür (Hastaların 1.000’de 1 ile 10.000’de 1 arasında görülür).

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın görülen yan etkiler (Hastaların 10’da 1 ile 100’de 1’i arasında görülür).

• Yüksek ateş

• Alerjik reaksiyonlara esas olarak kızarıklık ve ürtiker

Yaygın olmayan sıklıkta görülen yan etkiler (Hastaların 100’de 1 ile 1.000’de 1’i arasında görülür).

• Düşük kan basıncı (hipotansiyon) ve nefes almada güçlük veya hırıltılı nefes alma (bronkospazm) gibi ciddi alerjik reaksiyonlar

• Şiddetli kusma, bulantı ve ishal

• Şiddetli baş ağrısı

• Kan hücreleri yıkımı (hemoliz) veya anormal kan pigment seviyeleri (methemoglobinemi) gibi kırmızı kan hücreleri bozuklukları

Seyrek görülen yan etkiler (Hastaların 1.000’de 1 ile 10.000’de 1’i arasında görülür).

• Burun akıntısı veya tıkalı burun, hapşırma, yüzde basınç veya ağrı hissi (rinit)

FASTURTEC Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

FASTURTEC’in uzman bir doktorun gözetimi altında uygulanması gerekir.

FASTURTEC kemoterapinin (kanserde ilaç tedavisi) başlangıcı sırasında veya hemen öncesinde uygulanır. Tedavi 7 güne kadar sürebilir. Doktorunuz kesin tedavi süresini bazı tetkik ve değerlendirmeler yaparak belirleyecektir.

Size uygulanacak doz vücut ağırlığınıza göre hesaplanacaktır. Yetişkinlerde önerilen günlük doz 0.20 mg/kg vücut ağırlığıdır.

Tedaviniz süresince doktorunuz herhangi bir kan hastalığınızın oluşup oluşmadığından emin olmak amacıyla kan testleri uygulayacaktır.

FASTURTEC, 50 ml 9 mg/ml (%0.9’luk) sodyum klorür çözeltisi içinde, günde bir kez, 30 dakika boyunca yavaşça, damar içine infüzyon şeklinde uygulanır.

Çocuklarda Kullanımı

Doz ayarlamasına gerek olmadığından, tavsiye edilen günlük doz 0.20 mg/kg vücut ağırlığıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği

Böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalar gibi özel hasta gruplarında doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer FASTURTEC’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

FASTURTEC

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doktorunuz kırmızı kan hücrelerine etkisini yakından takip edecektir ve gelişebilecek herhangi bir belirtiyi tedavi edecektir.

FASTURTEC’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FASTURTEC Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

FASTURTEC doktor denetiminde kullanılacağından, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken önlemler alınacaktır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FASTURTEC Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

FASTURTEC tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakmayınız.

FASTURTEC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FASTURTEC Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

Etkin madde olan rasburikaza, diğer ürikazlara veya formülasyondaki diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

G6PD denen bir enzimin eksikliği ve hemolitik anemi (bir tür kansızlık) geçmişiniz varsa size FASTURTEC uygulanmamalıdır.

FASTURTEC Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Herhangi bir alerji hikayeniz var ise;

FASTURTEC ciddi de olabilen alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Doktorunuzu diğer ilaçlar ile meydana gelen daha önceki alerjik tipteki reaksiyonlarınız hakkında bilgilendiriniz.

Bugüne kadar tekrarlayan tedavi ile ilgili sınırlı sayıda klinik deneyim vardır. Dolayısıyla yan etkilerdeki olası potansiyel artışlar bilinmemektedir.

Kan hücreleri yıkımı (hemoliz) veya anormal kan pigment seviyeleri (methemoglobinemi) gibi kan bozuklukları durumunda doktorunuz FASTURTEC tedavisini hemen ve süresiz bitirebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. FASTURTEC hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FASTURTEC’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle süt veren kadınlarda kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

FASTURTEC Etken Maddesi Nedir?

Özel önlem alınmasını gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

FASTURTEC prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.