Faslodex Yan Etkileri ve Prospektüsü İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

FASLODEX nedir ve ne için kullanılır?

 • FASLODEX, emniyet halkalı kapak düzeneğine sahip kullanıma hazır enjektör içeren ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. Enjektörün gövdesine bağlamak için güvenli bir iğne (SafetyGlide) de verilmektedir.
 • FASLODEX her kullanıma hazır enjektörde 5 mL çözelti içerisinde etkin madde olarak 250 mg fulvestrant içerir. FASLODEX, berrak, renksiz ila sarı renkte, viskoz çözeltidir.
 • FASLODEX östrojen reseptör blokörleri (östrojenin bağlanarak akti fi e şti r di ği bir takım proteinleri inhibe eder) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Kadın cinsiyet hormonlarından biri olan östroj enler bazı durumlarda meme kanserinin büyümesinde rol oynayabilir.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi FASLODEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa FASLODEX’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Allerjik reaksiyon (aşırı duyarlılık), yüz, dudak, dil ve/veya boğazın şişmesi
 • Tromboembolizm (kan pıhtılaşma riskinde artış)* (Bacaklarda olursa; ağrı, şişme, ısı artışı ve kızarıklık, akciğerlerde olursa ani göğüs ağrısı, nefes darlığı, öksürükle kan gelmesi ve bilinç kaybı ile kendini gösterebilir)
 • Karaciğerde inflamasyon (karaciğer iltihabı)
 • Karaciğer yetmezliği
 • Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az Tinde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla kişide görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla kişide görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla kişide görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az kişide görülebilir.

  Çok yaygın yan etkiler

 • Enjeksiyon bölgesi ağrısı ve iltihap dahil enjeksiyon bölgesi reaksiyonları
 • Karaciğer enzimlerinde artış (kan testlerinde)*
 • Bulantı (hasta hissetme hali)
 • Halsizlik, kuvvetsizlik*
 • Yaygın yan etkiler

 • Baş ağrısı
 • Sıcak basması
 • Kusma, ishal, iştahsızlık*
 • Döküntü
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Sırt ağrısı*
 • Bilirubin seviyesinde artış (karaciğerin ürettiği safra pigmenti)
 • Tromboembolizm (artmış kan pıhtılaşması riski)*
 • Aleıjik reaksiyonlar, yüz, dudak, dil ve/veya gırtlakta şişlik
 • Seyrek yan etkiler

 • Trombosit /trombositopeni) düzeyinde azalma
 • Vajinal kandidiyazis (vajinada oluşan bir tür mantar hastalığı), koyu beyazımtırak akıntı, vajinal kanama
 • Enj eksiyon bölgesinde yara ve kanama
 • Kas ağrısı
 • Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi)
 • Lökopeni (akyuvar sayısında azalma)
 • Gamma-GT’de (kan testinde görülen bir karaciğer enzimi) artış
 • Karaciğer iltihabı (hepatit)
 • Karaciğer yetmezliği

  *Bu yan etkilerde, altta yatan diğer hastalıklar nedeniyle, FASLODEX’in kesin rolü değeri endirilememektedir.

  FASLODEX Nasıl Kullanılır?

  FASLODEX’in, yaşlılar dahil erişkin yaştaki kadınlar için önerilen dozu ayda bir kez iki 5 ml’lik enjeksiyon olarak, uygulanan toplam 500 mg ve bir defaya mahsus olarak ilk dozdan iki hafta sonra verilen ilave bir 500 mg dozdur.

  FASLODEX, bir doktor veya hemşire tarafından kalçaya, kas içine yavaşça enjeksiyon yapılarak uygulanır.

  FASLODEX’in nasıl uygulanacağı konusunda, bu kılavuzun sonunda bulunan ve sağlık personeli için hazırlanan bölüme bakınız.

  Çocuklarda ve ergenlerde kullanımı:

  Güvenlilik ve etkililiğin bu yaş grubunda değerlendirilmemiş olması nedeniyle FASLODEX’in 18 yaş altındaki çocuklarda veya ergenlerde kullanılması önerilmemektedir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  FASLODEX’in, yaşlılar için önerilen dozu-ayda bir kez iki 5 ml’lik enjeksiyon olarak, uygulanan toplam 500 mg ve bir defaya mahsus olarak ilk dozdan iki hafta sonra verilen ilave bir 500 mg dozdur.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Hafif ila orta derecede böbrek yetmezliğiniz varsa doz ayarlaması önerilmemektedir.

  İleri derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda FASLODEX’in güvenlilik ve etkililiği değerlendirilmediğinden bu hastalarda dikkatli olunması önerilmektedir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Hafif ila orta derecede karaciğer yetmezliğiniz varsa doz ayarlaması önerilmemektedir.

  İleri derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarla ilgili veri mevcut değildir. Bu nedenle FASLODEX ileri derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Eğer FASLODEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  FASLODEX

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  FASLODEX’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanıldığına dair bir hissiniz varsa bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  FASLODEX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  FASLODEX Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  FASLODEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  FASLODEX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • Fulvestrant veya FASLODEX’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,
 • Hamileyseniz veya emzirme dönemindeyseniz,
 • Ciddi karaciğer problemleriniz varsa.
 • FASLODEX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • Böbrek veya karaciğer problemleriniz varsa,
 • Kandaki trombosit (kan pulcuğu; kan pıhtılaşmasını sağlayan kan hücresi) sayınız düşükse ya da kanama bozukluğunuz varsa
 • Kan pıhtılaşması problemleriniz varsa,
 • Kemik erimeniz (osteoporoz, kemik yoğunluğu kaybı) varsa,
 • Alkolizm problemleriniz varsa.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  FASLODEX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  FASLODEX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • FASLODEX kesinlikle hamilelikte kullanılmamalıdır. Hamile kalma olasılığınız varsa, FASLODEX ile tedavi edilirken etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • FASLODEX ile tedavi edilirken bebek emzirmemelisiniz.
 • Araç ve makina kullanımı

  FASLODEX’in araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmemektedir. Ancak tedaviden sonra kendinizi yorgun hissediyorsanız araç veya makine kullanmayınız.

  FASLODEX Etken Maddesi Nedir?

  FASLODEX’te hacmin %10’u kadar etanol (alkol) vardır (örneğin, her dozda 1000 mg’a kadar, her dozda 20 mL biraya eşdeğer, her dozda 8 mL şaraba eşdeğer gibi).

  Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir.

  Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Özellikle pıhtılaşmayı önleyen bir ilaç (antikoagülan) kullanıyorsanız mutlaka-doktorunuza bilgi veriniz.

  FASLODEX prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.