Famvir İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

FAMVIR nedir ve ne için kullanılır?

FAMVIR tabletler, beyaz, yuvarlak ve kenarları eğimli bikonveks olup, bir yüzünde "FV" ve diğer yüzünde "250" basılı film kaplı tabletlerdir. Her bir film kaplı tablet 250 mg famsiklovir içerir.

FAMVIR, 21 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.

FAMVIR, aşağıda tanımlanan birçok viral enfeksiyonun tedavisinde kullanılan antiviral bir ilaçtır. Enfeksiyon oluşturan virüsün üremesini durdurur. Enfeksiyonda virüs çok erken ürediğinden dolayı, ilk belirtiler görüldükten sonra mümkün olan en kısa süre içinde FAMVIR’e başlanması ile tedavide en iyi sonuç elde edilecektir.

FAMVIR, herpes zoster (Zona) tedavisinde kullanılır. Herpes zoster, Varicella zoster adlı virüsün neden olduğu bir enfeksiyondur (Suçiçeğine neden olan virüsün aynısı). FAMVIR, virüsün vücuda yayılımını durdurur, dolayısıyla iyileşme daha hızlı gerçekleşir. Aynı

zamanda, kabarcıkların ve döküntülerin iyileşmesinden sonra bazen ortaya çıkabilen ağrıyı da azaltır.

FAMVIR, aynı zamanda akut (yeni başlayan) ve yinelenen genital (üreme sistemi ile ilgili) herpes tedavisinde ve erişkinlerde yinelenen genital herpes enfeksiyonlarının baskılanmasında kullanılır. Genital herpes, herpes simplex virüs tip 1 veya 2’nin neden olduğu ve normalde cinsel temasla yayılan viral bir enfeksiyondur. Genital organlarda ağrılı olabilen kabarcıklar ve yanma ya da kaşıntıya neden olur. Sık sık genital herpes enfeksiyonu geçiren kişiler bu atakların durdurulmasına yardımcı olması amacıyla FAMVIR kullanabilirler.

FAMVIR viral enfeksiyonu iyileştirmese de, semptomların süresinin kısalmasına yardımcı olur ve enfeksiyonun daha hızlı iyileşmesine olanak sağlar.

FAMVIR kullanımı sizin, herpes virüsünü başkalarına bulaştırmanızı engellemez.

FAMVIR’in nasıl etki gösterdiği ya da size neden reçete edildiği konusunda sorularınız varsa doktorunuza danışınız.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FAMVIR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

:1.000 hastanın birinden az görülebilir. :10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen :Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Bu yan etkilerin çoğu, seyrek veya yaygın olmayan etkilerdir (her 10.000 hastadan 1 ila 100 kişiyi etkiler):

• Deride ve/veya dudak, göz, ağız, geniz yolu ya da genital organlara ait mukoz membranlarda şiddetli şekilde su toplaması (ciddi deri reaksiyonu belirtileri).

• Deride açıklanamayan morarma, kırmızımsı ya da morumsu benekler ya da burun kanaması (kandaki trombosit sayısının azaldığını gösteren belirtiler).

• Deri yüzeyi altında şişlik (örn. yüzde, göz etrafında, göz kapağında, boğazda şişlik).

• Deride ve/veya gözlerde sararma (sarılık belirtileri)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın (10 hastanın en az 1’inde görülebilir):

• Baş ağrısı

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir):

• Baş dönmesi

• Kusma

• Hasta hissetme (Mide bulantısı)

• Anormal karaciğer fonksiyon testi sonuçları

• Döküntü

• Kaşıntı

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir):

• Zihin karışıklığı (konfüzyon) (genellikle yaşlı bireylerde)

• Sersemlik (genellikle yaşlı bireylerde)

• Kaşıntılı döküntü (ürtiker)

Seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilir):

• Halüsinasyonlar (gerçekte var olmayan şeyleri görme veya duyma)

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek Çok seyrek

Bunlar FAMVIR’in hafif yan etkileridir.

FAMVIR Nasıl Kullanılır?

• Doktorunuzun talimatlarını dikkatlice uygulayınız. Önerilen dozu aşmayınız.

• Günlük doz ve tedavi süresi sizdeki viral enfeksiyonun tipine bağlı olacaktır. Doktorunuz doğru dozu verecektir. Herhangi bir sorunuz olursa doktorunuza veya eczacınıza danışabilirsiniz.

• Herpes zoster, herpes labialis ve genital herpes tedavisinde en iyi sonucun alınabilmesi için, ilaca ilk işaret ve belirtilerin görülmesinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde başlanmalıdır.

• Eğer böbreklerinizde sorun varsa, doktorunuz size düşük doz FAMVIR vermeye karar verebilir. Böbrek sorununuz varsa ya da daha önce yaşadıysanız bunu doktorunuza söyleyiniz.

Bağışıklık sistemi normal olan hastalar Herpes Zoster (Zona)

Herpes zoster’in döküntü ve kabarcıkların ortaya çıktığı evresinin tedavisi için önerilen farklı dozlar vardır. Doktorunuz size ne kadar FAMVIR almanız gerektiğini söyleyecektir.

Önerilen doz yedi gün boyunca günde üç kere 500 mg’dır. Bu rejim postherpetik nevralji (PHN) (herpes zoster lezyonları iyileştikten sonra ortaya çıkan şiddetli ağrı) süresini azaltır.

Önerilen doz, ayrıca yedi gün boyunca, günde 3 kez 250 mg ya da günde 2 kez 500 mg ya da günde 1 kez 750 mg olabilir.

Genital herpes

Genital herpesin ilk nöbeti

Genital herpesin ilk ortaya çıkışında önerilen doz 5 gün boyunca günde 3 kez 250 mg’dır. Yinelenen genital herpesin epizodik (dönemsel) tedavisi

Genital herpesin yinelenmesi halinde doz, bir gün içinde günde iki kez kullanılan 1000 mg ya da 5 gün boyunca günde 2 kez 125 mg’dır.

Yenilenen genital herpesin baskılanması

Genital herpesin baskılanması için günde 2 kez 250 mg almanız gereklidir. Doktorunuz tabletleri almaya ne kadar devam etmeniz gerektiğini size söyleyecektir.

Bağışıklık sistemi zayıflamış olan hastalar

Herpes zoster (zona)

Önerilen doz, 10 gün boyunca günde 3 kez 500 mg’dır. Genital herpes

Yinelenen genital herpesin epizodik (dönemsel) tedavisi

İmmün sistem savunması zayıflamış hastalarda nükseden genital herpes atakları için tavsiye edilen doz doz, 7 gün boyunca günde 2 kez 500 mg’lık tablettir.

Yinelenen genital herpesin baskılanması

Doz, günde 2 kez 500 mg’a yükseltilebilir. Doktorunuz tabletleri almaya ne kadar devam etmeniz gerektiğini size söyleyecektir.

• Erken işaret ve belirtilerin (kabarcıklar, yanma ve ağrı) görülmesinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde ilk dozu alınız. FAMVIR’i her zaman doktorunuzun size verdiği talimata uygun şekilde alınız.

• Her tableti bir bardak su ile yutunuz.

• FAMVIR gıdalarla birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

Çocuklarda ve ergenlerde kullanım(<18 yaş):

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

FAMVIR, yaşlılara verilebilir.

Özel Kullanım Durumları

Pensiklovirin [famsiklovirin vücutta dönüştüğü aktif madde] vücuttan temizlenmesinin azalması, kreatinin (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde) temizlenmesiyle ölçülen böbrek fonksiyonunun bozulmasıyla ilişkili olduğundan, böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına özellikle dikkat etmek gerekir. Doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı ölçmek isteyebilir ve test sonuçlarınıza göre ne kadar FAMVIR kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta düzeyde karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalar için bilgi mevcut değildir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz FAMVIR ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer FAMVIR’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

FAMVIR

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Size söylenenden daha fazla sayıda tablet aldıysanız ya da başka biri kazayla sizin ilacınızı fazla miktarda kullandıysa, derhal doktorunuza ya da hastaneye başvurunuz. Başvurunuzda tablet kutunuzu da gösteriniz.

Çok fazla FAMVIR almak böbrekleri etkileyebilir. Böbrek problemleri olan kişilerde, FAMVIR’in dozu doğru şekilde düşürülmediyse nadiren böbrek yetmezliğine neden olabilir.

FAMVIR’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FAMVIR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir FAMVIR dozunu almayı unutursanız hatırladığınız anda almanız gerekir. Bir sonraki dozunuzu planlandığı gibi alınız. Fakat 1 saatten daha kısa bir zaman aralığında iki doz birden almayınız. Böyle bir durumda kaçırdığınız dozu atlamanız gerekir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FAMVIR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FAMVIR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

• Famsiklovire, FAMVIR’in içerdiği yardımcı maddelere veya pensiklovire (vücudunuz tarafından famsiklovirden oluşturulan bir bileşik ve diğer bazı ilaçların bileşenidir) karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz (Eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.).

FAMVIR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer:

• Böbreklerinizle ilgili sorunlarınız varsa. Doktorunuz, kullanacağınız FAMVIR dozunu düşürmeye karar verebilir.

• Vücudunuzun bağışıklık sistemiyle ilgili sorunlarınız varsa.

• Karaciğerinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa.

FAMVIR’i genital herpesin tedavisi veya baskılanması için alıyorsanız veya geçmişte genital herpes geçirdiyseniz, kondom kullanımını da kapsayan "daha güvenli cinsel ilişki" kurmanız gerekmektedir. Enfeksiyonu başkalarına geçirmenizi önlemek açısından bu önemlidir. Herpes belirtileri veya semptomunuz varsa, tedavinize başlamış olsanız bile cinsel ilişkiden kaçınmalısınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FAMVIR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

FAMVIR’i gıdalarla birlikte veya tek başına alabilirsiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. FAMVIR, kesinlikle gerekli görülmedikçe hamilelik süresince kullanılmamalıdır. Doktorunuz hamilelik döneminde FAMVIR kullanımının muhtemel risklerini sizinle görüşecektir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer bebeğinizi emziriyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Durumunuzun yarar-zarar oranına göre emzirme döneminde FAMVIR kullanıp kullanmayacağınızı doktorunuz size bildirecektir.

Araç ve makina kullanımı

FAMVIR, baş dönmesi, uyku hali veya zihin karışıklığına (konfüzyon) neden olabilir. FAMVIR kullanırken bu belirtilerden herhangi birisi olursa, araç veya makine kullanmaktan kaçınınız.

FAMVIR Etken Maddesi Nedir?

FAMVIR film tabletler laktoz anhidröz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere (laktoz) karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir:

• Probenesid (gutla ilişkili kandaki yüksek ürik asit düzeylerini tedavi etmek ve penisilin tipi antibiyotiklerin kandaki düzeylerini yükseltmek için kullanılır) ya da böbreklerinizi etkileyebilecek herhangi başka bir ilaç.

• Raloksifen (Osteoporozun önlenmesinde ve tedavisinde kullanılır)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

FAMVIR prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.