Fagastril Yan Etkileri Nelerdir? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

FAGASTRIL nedir ve ne için kullanılır?

FAGASTRİL etkin madde olarak famotidin içerir. Famotidin histamin reseptör antagonistleri olarak adlandırılan ilaçlar sınıfına dahildir. Midenin ürettiği asit miktarını azaltarak etki eder.

FAGASTRİL 60 film kaplı tablet içeren blisterlerde ambalajlanmıştır.

FAGASTRİL, aşağıdaki durumlarda kullanılabilir.

 • Mide (gastrik) ve ince bağırsağınızın ilk bölümündeki (duodenal) ülserlerin tedavi edilmesi ve tekrarının önlenmesi için,
 • Midenin çok fazla asit ürettiği ve asidin yemek borusuna geçerek yanmaya neden olduğu (gastroözofageal reflü gibi) durumları tedavi etmek için ve tekrarlarını önlemek için,
 • Midenin çok fazla miktarda asit salgılanmasından kaynaklanan Zollinger Ellison Sendromu ve multipl endokrin adenoma gibi hastalık durumlarında kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi FAGASTRIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın Yaygın Yaygın değil Seyrek Çok seyrek

  10 hastanın en az birinde görülebilir.

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. 1000 hastanın birinden az görülebilir.

  10000 hastanın birinden az görülebilir.

  Yaygın

 • Baş ağrısı, sersemlik hissi
 • Kabızlık, ishal
 • Yaygın olmayan

  Eğer alerjik reaksiyon belirtileri gözlemlerseniz, FAGASTRİL almayı kesiniz ve acilen doktorunuza başvurunuz. Belirtiler aşağıdakileri içerebilir:

  Yüz, dudaklar, dil ve boğazınızda şişme (soluma ve yutkunmada güçlük ile birlikte)

 • Ürtiker (kurdeşen)
 • Diğer yaygın olmayan yan etkiler:

 • Ağız kuruluğu, tat alma bozukluğu
 • Bulantı, kusma, karında ağrı ve şişkinlik, gaz
 • Döküntü, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)
 • İştahsızlık
 • Bitkinlik
 • Seyrek

 • Seyrek jinekomasti (erkeklerde göğüslerde büyüme) vakaları bildirilmiştir ancak kontrollü klinik çalışmalarda sıklığı plasebodan daha yüksek bulunmamıştır.
 • Çok seyrek

 • Hırıltılı solunum ve yutkunmada güçlük
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (anafilaksi, anjiyonörotik ödem, bronkospazm)
 • Agranülositoz, pansitopeni, lökopeni, trombositopeni, nötropeni gibi, kan hücre sayılarında normalden farklılık ortaya çıkması
 • Depresyon, sinirlilik, huzursuzluk, çevreye uyum yeteneğinde bozulma (dezoryantasyon), zihin bulanıklığı, halüsinasyonu (olmayan şeyleri görme, duyma ya da hissetme) da içeren geri dönüşümlü ruhsal bozukluklar. Bu şikayetler genellikle ilacın kesilmesi ile ortadan kaybolur.
 • Konvülsiyon, grand mal nöbet (sara nöbeti) (özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda), parestezi (dokunma duyusunda algılama bozukluğu), uyku hali veya uykusuzluk
 • FAGASTRİL’in bulunduğu ilaç grubu olan H2 reseptör antagonistlerinin damardan uygulanması sonucu AV blok, QT intervalinde uzama (özellikle böbrek fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda) gibi kalp atım hızı düzensizlikleri
 • Kimi zaman ciddi olabilen akciğer enfeksiyonu (zatürre)
 • Karaciğer enzimlerinde anormallikler, hepatit, sarılık
 • Saç dökülmesi, Stevens Johnson sendromu / kimi zaman fatal toksik epidermal nekroliz adı verilen ciddi cilt reaksiyonları
 • Eklem ağrısı, kas krampları
 • İktidarsızlık, libido azalması
 • FAGASTRIL Nasıl Kullanılır?

  FAGASTRİL’i doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

  Eğer doktor tarafından başka türlü önerilmemişse yetişkin hastalara aşağıdaki dozaj şekli uygulanır:

 • Duodenal ülser ve gastrik ülser:
 • Önerilen doz 40 mg olup yatmadan önce bir defada alınır. Tedaviye 4-8 hafta süreyle devam edilmelidir. Süre, tedaviye alınan yanıta göre değişebilir. Ülserin tekrarlanmasını önlemek için devam dozu gece yatmadan önce alınan 20 mg’dır.

 • Gastroözofageal reflü (GÖRH):
 • Hafif belirtilerin tedavisi için: Sabah 20 mg ve akşam 20 mg dozunda, 6-12 hafta süreyle kullanılabilir.

  Daha ciddi belirtilerin tedavisi için: Sabah 40 mg ve akşam 40 mg dozunda, 6-12 hafta süreyle kullanılabilir.

 • Zollinger-Ellison Sendromu ve multipl endokrin adenomalar gibi patolojik aşırı salgılama hallerinde:
 • Doz hastaya göre değişir. Önerilen başlangıç dozu 6 saatte bir 20 mg’dır. Bazı hastalarda daha yüksek dozların kullanılması gerekebilir.

  FAGASTRİL sadece ağızdan kullanım içindir. Tabletleri bir bardak suyla (120 ml) birlikte çiğnemeden ya da ezmeden yutunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklarda ve 18 yaşın altındakilerde kullanımı önerilmez.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda doz ayarı gerekmez.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz ilacınızın dozunu sizin için özel olarak ayarlayacaktır.

  Eğer FAGASTRİL ’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  FAGASTRIL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  FAGASTRİL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  FAGASTRIL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  İlacınızı almayı unutursanız endişe etmeyiniz, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alın. Eğer bir sonraki ilaç zamanınız çok yakınsa, o zamana kadar bekleyin ve tabletlerinizi normal şekilde almaya devam edin.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  FAGASTRIL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  İlacınızı doktorunuzun belirttiği süre boyunca kullanmanız önemlidir.

  FAGASTRIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  FAGASTRIL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • FAGASTRİL’de bulunan famotidin veya yardımcı maddelerden herhangi birisine alerjiniz varsa
 • Aynı ilaç grubundan (H2-reseptör blokerleri) başka ilaçlara karşı alerji geçirmişseniz
 • FAGASTRIL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Ağır böbrek yetmezliğiniz var ise. Bu durumda doktorunuz ilacınızı daha düşük dozda almanızı isteyebilir.
 • FAGASTRİL tedavisi ile sağlanacak belirtilerdeki iyileşme midede kötü huylu tümör olasılığını ortadan kaldırmaz. Bu nedenle FAGASTRİL tedavisine başlanmadan önce doktorunuz bu tür bir hastalık olasılığının ortadan kaldırılması için gerekli incelemeyi yapmalıdır.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

  danışınız.

  FAGASTRIL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  FAGASTRİL’in her bir dozu bir bardak su ile birlikte alınmalıdır. Doktorunuz tarafından aksi

  belirtilmedikçe öğünlerle birlikte veya öğün aralarında alınmaları bakımından bir kısıtlama

  yoktur. Tabletleri parçalamayınız veya çiğnemeyiniz.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  FAGASTRİL’i ancak doktorunuzun önerdiği durumlarda kullanmalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  FAGASTRİL anne sütüne geçer. Emzirilen bebeğe zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir. Eğer emziriyorsanız FAGASTRİL kullanmayınız ya da emzirmeye ara veriniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  FAGASTRIL Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün boyar madde olarak Ponceu 4R Lake (E124) içerdiğinden alerji riski oluşabilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  FAGASTRİL’in genellikle diğer ilaçlarla birlikte kullanımında etkilenmesi beklenmez. Ancak kullandığınız bütün ilaçları yine de doktorunuza bildiriniz. Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanırken doktorunuza bildirmelisiniz:

 • Ketokonazol ve itrakonazol (mantar enfeksiyonları için kullanılır)
 • Probenesid (gut için kullanılır)
 • Atazanavir (HIV tedavisi için kullanılır)
 • Mide asidini nötralize eden ilaçlar (alüminyum hidroksit, magnezyum hidroksit gibi)
 • Sukralfat (mide ve on iki parmak barsağı ülserlerinde kullanılır)
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  FAGASTRIL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.