Eyestil Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

EYESTIL nedir ve ne için kullanılır?

• EYESTIL, her birinde 0.3 ml’lik göz damlası içeren, 20 adet düşük yoğunluklu polietilen tek dozluk kaplarda, 5’er adet halinde polyester/polietilen çift katlı poşetler içinde karton kutuda kullanıma hazır göz damlasıdır.

EYESTIL, kuru göz hastalığının semptomatik tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EYESTIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

• Gözkapağı veya konjonktiva inflamasyonu

• Kızarıklık, gözyaşı salgısında artış veya yüzeyel alerjik reaksiyonlar, keratit

• Kaşıntı, yanma

Bunlar EYESTIL’in hafif yan etkileridir.Hafif yan etkiler seyrek görülür.

EYESTIL Nasıl Kullanılır?

EYESTIL’i alırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Tedaviye alınan yanıta bağlı olarak EYESTIL ile tedavinin süresi hekim tarafından belirlenmelidir. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, her bir göze günde 6 defaya kadar 1 damla damlatınız. Bu, sizin EYESTİL’den tam yarar görmenizi sağlar.

• Yalnız oftalmik kullanım içindir.

• Göze uygulanır.

• İlacı uygulamadan önce ellerinizi yıkayınız.

• Tek dozluk kabın kullanım öncesinde hasar görmediğini, açılmadığını kontrol ediniz.

• Tek dozlu kabı bandından çekerek çıkarın, üst kısmı çekmeden çevirerek açınız.

• Tek dozluk kabı açtıktan sonra hemen kullanın ve kullanım sonrasında arta kalan çözeltiyi atınız.

• İlacı uygularken göze ya da elleriniz dahil başka bir yüzeye kabın ucu ile dokunmayınız.

Çocuklarda Kullanımı

Pediyatrik yaş grubunda, EYESTIL gerçekten ihtiyaç olması halinde ve sıkı tıbbi kontrol altında kullanılmalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda özel bir doz ayarlaması öngörülmemektedir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir kullanım durumu yoktur.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer EYESTIL ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

EYESTIL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doz aşımı vakası rapor edilmemiştir.

EYESTIL ‘i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

EYESTIL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer EYESTIL’in bir dozunu uygulamayı unutursanız, tedaviye ertesi günün sabahında önceki gibi uygulayarak devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EYESTIL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz reçete ettiği sürece EYESTIL kullanmaya devam ediniz. Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

EYESTIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EYESTIL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer :

• İçerdiği etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa EYESTIL’i kullanmayınız.

EYESTIL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Deterjan veya dezenfektan etkisi gösteren diğer göz çözeltileriyle birlikte aynı zamanda kullanmayınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EYESTIL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

EYESTIL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız .

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. EYESTIL’in emzirme dönemindeki etkisi bilinmemektedir. Araç ve makina kullanımı

EYESTIL’in araç ve makine kullanımını engelleyecek hiçbir etkisi yoktur.

EYESTIL Etken Maddesi Nedir?

EYESTIL’in, içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.İçerikte bulunan yardımcı maddelerin hiçbiri için kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Sodyum hiyalüronat, kuaterner amonyum tuzları mevcudiyetinde çökebilir. Bu bileşikleri içeren çözeltilerle birlikte kullanmaktan kaçınınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

EYESTIL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.