Exviera Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri ve Prospektüsü

EXVIERA nedir ve ne için kullanılır?

EXVIERA, bej, ovalimsi, üzerine ‘AV2’ oyulmuş, 14,0 mm x 8,0 mm boyutlarında film kaplı tablettir. EXVIERA, günlük 2 tablet içeren folyo blisterler içerisinde ambalajlanmıştır. Her kutu 56 tablet içerir (14 tabletlik 4 iç kutu içeren çoklu ambalaj kutusu.)

EXVIERA, kronik (uzun süreli) hepatit C virüs enfeksiyonu (karaciğeri etkileyen, hepatit C virüsünün neden olduğu bir enfeksiyöz hastalık) olan yetişkinlerin tedavisinde kullanılan antiviral bir ilaçtır. Dasabuvir etkin maddesini içerir.

EXVIERA, etkisini hepatit C virüsünün çoğalmasını ve yeni hücreleri enfekte etmesini durdurarak gösterir ve bu şekilde, bir süre içerisinde kanı virüsten temizler.

Exviera tabletler, kendi başlarına etkili olmaz. Bunlar daima “ombitasvir /paritaprevir /ritonavir” içeren diğer antiviral ilaçlar ile birlikte alınır. Bazı hastaların ayrıca “ribavirin” adlı bir antiviral ilacı da alması gereklidir. Doktorunuz size, EXVIERA ile bu ilaçlardan hangilerini almanız gerektiğini söyleyecektir.

EXVIERA ile birlikte aldığınız diğer antiviral ilaçlar için de Kullanma Talimatlarını okumanız çok önemlidir. İlaçlarınız hakkında herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EXVIERA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

 • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
 • Yaygın: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
 • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
 • Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini fark etmeniz halinde, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.EXVIERA’yı, ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile birlikte kullanılırken meydana gelen yan etkiler.Yaygın:

 • Kaşıntı.
 • EXVIERA’yı, ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ve ribavirin ile birlikte kullanılırken meydana gelen yan etkiler.Çok yaygın:

 • Çok yorgun hissetmek (yorgunluk)
 • Hasta hissetmek (bulantı)
 • Kaşıntı
 • Uyumada güçlük (insomnia)
 • Güçsüz veya enerjisiz hissetmek (asteni)
 • Yaygın:

 • Anemi (kırmızı kan hücrelerinin sayısının azalması).
 • Eğer Bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  EXVIERA Nasıl Kullanılır?

  EXVIERA’yı daima doktorunuzun size söylediği şekilde kullanın. Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışın.

  EXVIERA tabletler, tek başına kullanıldığında etkili olmaz. EXVIERA daima “ombitasvir /paritaprevir /ritonavir” gibi diğer bir antiviral ilaçlar ile birlikte alınır. Ayrıca doktorunuz size, “ribavirin” adlı bir antiviral ilaç da verebilir.

  Önerilen doz, günde iki defa bir tablettir. Bir tableti sabah, diğer tableti akşam alınız.

 • EXVrERA’yı yemek ile birlikte alın. Yemeğin türü önemli değildir.
 • Tabletleri bütün olarak yutun.
 • EXVIERA acı bir tada sahip olabileceği için tabletleri çiğnemeyin, ezmeyin veya kırmayın.
 • EXVIERA’yı 12 veya 24 hafta süreyle kullanacaksınız. Tedavinizin ne kadar devam edeceğini doktorunuz söyleyecektir. Doktorunuz size söylemedikçe, EXVIERA’yı almayı bırakmayınız. Hepatit C virüsü enfeksiyonunun aşılmasında kullanacağınız ilacın başarı şansını artırmak ve etkili olabilmesi için tedavi kürünü tam olarak kullanmanız çok önemlidir.

  Kan testleri

  Doktorunuz, EXVIERA ile tedaviniz öncesinde, sırasında ve sonrasında kan değerlerinizi test edecektir. Bu şekilde, doktorunuz:

 • EXVIERA ile birlikte hangi diğer ilaçları ve ne kadar süreyle almanız gerektiğine karar verebilir.
 • Tedavinizin işe yarayıp yaramadığını, hepatit C virüsünün kanınızda bulunup bulunmadığını doğrulayabilir.
 • EXVIERA veya EXVIERA ile birlikte kullandığınız diğer anti-viral ilaçların (örn., "ombitasvir/paritaprevir/ritonavir " ve "ribavirin") yan etkilerini kontrol edebilir.
 • Çocuklarda Kullanımı

  EXVIERA, 18 yaşından küçük çocuklarda ve gençlerde kullanılmaz.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda, EXVIERA dozunun ayarlanması gerekli değildir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan kişiler için, EXVIERA dozunun ayarlanması gerekli değildir. Karaciğer yetmezliği:

  Yaşlılarda Kullanımı

  EXVIERA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Eğer, yanlışlıkla önerilen dozdan daha fazla EXVIERA kullanacak olursanız, hemen doktorunuzla bağlantıya geçmelisiniz veya en yakın hastaneye gitmelisiniz. Hangi ilacı kullandığınızı kolaylıkla tarif edebilmeniz için ilacın kutusunu yanınıza alınız.

  EXVIERA’yı kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  EXVIERA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  EXVIERA,nın bir dozunu bile kaçırmamanız önemlidir.

  Eğer, bir dozu unutacak olursanız ve:

 • Bir sonraki dozunuza 6 saatten daha uzun bir süre varsa unutulan dozu, en kısa sürede, yemekle birlikte alın,
 • Bir sonraki dozunuza 6 saatten daha kısa bir süre varsa unutulan dozu almayın ve bir sonraki dozunuzu her zamanki gibi yemekle alın.
 • Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  EXVIERA Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  EXVIERA ile tedaviyi kesmeden önce mutlaka doktorunuza danışınız.

  Eğer EXVIERA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konusunuz.

  EXVIERA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EXVIERA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Dasabuvir’e veya bu ilacın içeriğindeki maddelerinden herhangi birine karşı alerjik iseniz.
 • Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile birlikte kullanılması durumunda, hepatit C dışında şiddetli karaciğer yetmezliği (Child-Pugh C) gibi başka ciddi karaciğer problemleriniz varsa
 • Aşağıdaki tabloda gösterilen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız; ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ve EXVIERA,nın, bu ilaçlar ile birlikte alınması halinde, ciddi veya yaşamı tehdit edici etkiler meydana gelebilir. Bu ilaçlar, EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir’in etki etme şeklini etkileyebilir veya EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, bu ilaçların etki etme şeklini etkileyebilir.
 • EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile birlikte kullanmamanız gereken ilaçlar

  İlaç veya etkin madde

  Kullanım amacı

  Karbamazepin, Fenitoin, Fenobarbital

  Havale (sara) tedavisi için

  Efavirenz, Etravirin, Nevirapin

  AIDS hastalığına yol açan insan immün yetmezliği virüsünün neden olduğu (HIV) enfeksiyonunun tedavisi için

  Enzalutamid

  Prostat kanseri için

  Doğum kontrol hapları ve bu amaçla kullanılan vajinal halkaların çoğunda bulunan etinilestradiol içeren ilaçlar

  Doğum kontrolü için

  Gemfibrozil

  Kandaki kolesterolü ve diğer yağları azaltmak için

  Mitotan

  Böbreküstü bezlerin kötü huylu tümörlerinin belirtileri için

  Rifampisin

  Bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için

  Sarı kantaron (St John’s Wort, hypericum perforatum)

  Anksiyete (kaygı bozukluğu; sürekli, aşırı ve durumla uygun olmayan endişe durumu) ve hafif depresyon için de kullanılan reçetesiz verilen bitkisel bir tedavi

  Ketokonazol

  Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde

  Eğer yukarıdaki durumlardan biri sizin için geçerli ise EXVIERA almayınız. Eğer emin değilseniz doktorunuz veya eczacınıza danıştıktan sonra EXVIERA alınız.

  EXVIERA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Hepatit C dışında başka bir karaciğer hastalığınız varsa, EXVIERA almadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

  EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir alırken, aşağıdaki semptomları görürseniz doktorunuza söyleyin, çünkü bunlar karaciğer problemlerinin kötüleşmesinin işareti olabilir:

 • Mideniz bulanıyorsa, kusuyorsanız veya iştahınızı kaybediyorsanız.
 • Cildinizde veya gözlerinizde sararma fark ederseniz
 • İdrarınız normalden daha koyu renkli ise.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  EXVIERA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  EXVIERA tabletler yemek ile birlikte alınmalıdır. Yemeğin türü önemli değildir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Siz veya eşiniz EXVIERA ve ribavirin ile birlikte ombitasvir/paritaprevir/ritonavir kombinasyonuyla tedavi edilirken hamile kalınmamalıdır. Çünkü ribavirin, doğmamış bebeğinizde doğum kusurlarına veya ölüme neden olabilir.

 • Eğer hamile iseniz tedaviye başlamayın.
 • Tedavi sırasında hamile kalmayın.
 • Tedavi sırasında veya tedavi sonrası takip eden 6 ay içinde hamile kalırsanız veya eşiniz hamile kalırsa, hemen doktorunuz ile temasa geçiniz.
 • Eğer ribavirin ile birlikte veya ribavirin olmadan EXVIERA ve ombitasvir /paritaprevir /ritonavir alıyorsanız ve hamile kalmayı planlıyorsanız veya eşiniz hamile kalmayı planlıyorsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • EXVIERA ve ribavirin ile birlikte ombitasvir/paritaprevir/ritonavir alıyorsanız, sizin veya eşiniz, tedavi sırasında ve tedaviden sonra 6 ay süresince etkili bir doğum kontrol-yöntemi kullanmalısınız. Sizin için en uygun doğum kontrol yöntemi hakkında doktorunuz ile konuşun.
 • Etinilestradiol içeren bir doğum kontrol ilacı kullanıyorsanız, EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir önce doktorunuz ile konuşun. Doktorunuz bu ilacı kesip EXVIERA ile tedaviniz sırasında farklı tipte bir doğum kontrol ilacına geçmenizi isteyecektir.
 • EXVIERA ile birlikte aldığınız diğer antiviral ilaçlar (örn., "ombitasvir/paritaprevir/ritonavir","ribavirin") için kullanma talimatlarının "Gebelikle ilgili önlemler" bölümlerini okuyunuz. Bu bilgileri hem erkeklerin, hem de kadınların okuması önemlidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  EXVIERA ile tedavi sırasında emzirmemelisiniz. EXVIERA içerisindeki etkin maddelerin (dasabuvir) anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Bazı hastalar, hepatit C tedavisi için EXVIERA’yı diğer ilaçlar ile birlikte kullanırken kendilerini çok yorgun hissettiklerini bildirmişlerdir. Kendinizi yorgun hissedecek olursanız, araç veya herhangi bir makine kullanmayınız.

  EXVIERA Etken Maddesi Nedir?

  EXVIERA laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız, yakın zamanda kullandıysanız veya kullanacaksanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

  EXVIERA ile birlikte kullanmamanız gereken bazı ilaçlar vardır. Bu ilaçların neler olduğunu yukarıda " EXVIERA ile birlikte kullanmamanız gereken ilaçlar" tablosunda görebilirsiniz (bakınız bölüm 2).

  Ayrıca, eğer aşağıdaki tabloda yer alan ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, EXVIERA,yı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz. Doktorun, bu ilaçların dozunu değiştirmesi gerekli olabilir. Eğer hormon içeren doğum kontrol ilaçları kullanıyorsanız, EXVIERA kullanmaya başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Gebelik ilgili önlemlere ilişkin yukarıdaki bölüme bakınız.

  EXVIERA’yı kullanmadan önce doktorunuza bilgi vermenizin gerekli olduğu ilaçlar

  İlaç veya etkin madde

  Kullanım amacı

  Alprazolam

  Anksiyete (kaygı bozukluğu; sürekli, aşırı ve durumla uygun olmayan endişe durumu), panik ataklar ve uyumada güçlük için

  Siklosporin, takrolimus

  Bağışıklık sistemini baskılamak için

  Dabigatran, varfarin

  Kanı inceltmek için

  Deferasiroks

  Kandaki demir düzeyinin azaltılmasına yardımcı

  Digoksin, amlodipin

  Kalp problemleri veya yüksek tansiyon için

  Furosemid

  Vücutta çok fazla sıvı birikmesini önlemek için

  İmatinib

  Kandaki bazı kanser türlerinin tedavisinde

  Levotiroksin

  Tiroid problemleri için

  Darunavir/ritonavir, atazanavir/ritonavir, rilpivirin

  AIDS hastalığına yol açan insan immün yetmezliği virüsünün neden olduğu (HIV) enfeksiyonunun tedavisi için

  Omeprazol, lansoprazol, esomeprazol

  Mide ülserleri ve diğer mide problemleri için

  Rosuvastatin, pravastatin, fluvastatin, pitavastatin

  Kan kolesterolünü düşürmek için

  S-mefenitoin

  Epilepsi için

  Teriflunomid

  Multipl skleroz (sinir sistemini etkileyen bir tür bağışıklık hastalığı) için

  Sülfasalazin

  Enflamatuvar bağırsak hastalığını veya romatoit artriti tedavi etmek için

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  EXVIERA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.