Exforge İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

EXFORGE nedir ve ne için kullanılır?

EXFORGE, 28 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.

Her bir film kaplı tablet, 5 mg amlodipin ve 320 mg valsartan içerir.

EXFORGE, kalsiyum kanal blokörleri sınıfına ait bir madde olan amlodipin ve anjiyotensin II reseptör antagonistleri sınıfına ait bir madde olan valsartan içerir. Bu maddelerin ikisi de yüksek kan basıncınızın (hipertansiyon) kontrol edilmesini sağlar. Amlodipin, damar düz kas hücrelerinin kalsiyum kanallarını bloke eder; bu da, kan damarlarının kasılmasını önler. Vücut tarafından üretilen bir madde olan anjiyotensin II, kan damarlarının büzülmesine neden olarak kan basıncını artırır. Valsartan, anjiyotensin IEnin etkisini bloke ederek etki eder. Bu iki mekanizma da kan damarlarınızı gevşetir ve kan basıncınızı düşürür.

EXFORGE, kan basıncı tek başına amlodipin ya da valsartan içeren bir ilaç ile yeterince kontrol edilemeyen hastalarda, yüksek kan basıncının (hipertansiyonun) tedavi edilmesi amacıyla kullanılır. Eğer, yüksek kan basıncı uzun süre devam ederse beyin, kalp ve böbreklerdeki kan damarlarını tahrip edebilir ve inmeye, kalp yetmezliğine ya da böbrek yetmezliğine yol açabilir. Kan basıncının normal düzeye düşürülmesi, bu bozuklukların

ortaya çıkma riskini azaltır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EXFORGE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek Çok seyrek Sıklığı bilinmeyen

10 hastanın en az l’inde görülebilir.

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000 hastanın birinden az görülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa EXFORGE’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Döküntü, kaşıntı, yüzde, dudaklarda veya dilde şişlik, nefes almada güçlük, düşük kan basıncı (bayılma hissi, sersemlik) gibi belirtilerle seyreden alerjik reaksiyon.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EXFORGE’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

EXFORGE’un kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Yaygın:

 • Grip,
 • Burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı ve yutkunma sırasında rahatsızlık,
 • Kan potasyum seviyesinde azalma (hipokalemi),
 • Baş ağrısı,
 • Kollarda, ellerde, bacaklarda, ayak bilekleri ve ayaklarda şişme,
 • Yorgunluk, güçsüzlük,
 • Yüzde ve/veya boyunda kızarma ve sıcak basması,
 • Ödem, çukur ödem (parmakla üzerine bastırıldığı zaman geçici çukurluk meydana getiren ödem), yüz ödemi
 • Yaygın olmayan:

 • İştahsızlık
 • Kan kalsiyum seviyesinde artış (hiperkalsemi),
 • Kan lipid seviyesinde artış (hiperlipidemi),
 • Kan ürik asit seviyesinde artış (hiperürisemi),
 • Kan sodyum seviyesinde azalma (hiponatremi),
 • Koordinasyon bozukluğu,
 • Baş dönmesi,
 • Uyuklama,
 • Görme kaybı,
 • Yutak ile gırtlak arası bölgede ağrı,
 • Karında rahatsızlık hissi,
 • Sersemlik,
 • Bulantı ve karın ağrısı,
 • Ağız kuruluğu,
 • Uyuşukluk, ellerde ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma,
 • Kişinin çevresinin veya kendisinin düzensiz ve hızla döndüğünü hissetmesi (vertigo),
 • Çarpıntı dahil kalbin hızlı atması,
 • Ayağa kalkınca başlayan sersemlik,
 • Öksürük,
 • İshal,
 • Kabızlık,
 • Ciltte döküntü, kızarıklık,
 • Eklemlerde şişme,
 • Sırt ağrısı,
 • Eklemlerde ağrı.
 • Seyrek:

 • Huzursuzluk (Anksiyete),
 • Kulak çınlaması,
 • Bayılma,
 • Normalden fazla miktarda idrar atılımı ya da sık idrara çıkma ihtiyacı,
 • Ereksiyon sağlayamama ve sürdürememe,
 • Ağırlık hissi,
 • Sersemlik, baş dönmesi gibi belirtilerle ortaya çıkan düşük kan basıncı,
 • Aşırı terleme,
 • Ciltte yaygın döküntü,
 • Kaşıntı,
 • • Kaslarda spazm,

  • Görme bozukluğu,

 • Aşırı duyarlılık
 • AmlodipinBu ilacı aldıktan sonra aşağıdaki çok seyrek görülen, ciddi advers etkilerden biri görüldüğünde acilen doktorunuza başvurunuz:

  Ani hırlama, göğüs ağrısı, nefes darlığı veya nefes almada güçlük.

  Göz kapaklan, yüz ve dudaklarda şişme.

  Dil ve boğazda, ciddi nefes alma güçlüğüne neden olan şişme.

  Ciltte döküntü, kurdeşen, tüm vücutta deride kızarma, şiddetli kaşıntı, kabarma, ciltte soyulma ve şişme, mukoz membranlarda iltihaplanma (enflamasyon) (Steven-Johnson Sendromu) veya diğer aleıjik reaksiyonları içeren şiddetli cilt reaksiyonları.

  Kalp krizi, amormal kalp atımı.

  Şiddetli karın ve sırt ağrısına eşlik eden kişinin kendisini iyi hissetmemesine neden olan pankreas iltihabı.

  Aşağıda yer alan yan etkiler raporlanmıştır. Bu sorunlardan herhangi birini yaşarsanız veya bunlar bir haftadan uzun sürerse, doktorunuzla iletişime geçmelisiniz.

  Yaygın:

 • Baş dönmesi,
 • Baş ağrısı,
 • Karında rahatsızlık hissi,
 • Yorgunluk,
 • Ödem,
 • Sersemlik,
 • Uyuklama,
 • Palpitasyon (kalp atışının hissedilmesi, çarpıntı),
 • Kızarma,
 • Eklemlerde şişlik (ödem),
 • Karın ağrısı,
 • Bulantı
 • Yaygın olmayan:

 • Ruh halinde değişiklikler,
 • Endişe hali,
 • Ciltte karıncalanma hissi,
 • Nefes almada güçlük,
 • Bağırsak alışkanlığında değişiklikler,
 • İshal,
 • Ağız kuruluğu,
 • Deride kızarıklık ve döküntü,
 • Işığa duyarlılık,
 • Eklemlerde ağrı,
 • Sırt ağrısı,
 • Yorgunluk, güçsüzlük,
 • Rahatsızlık hissi,
 • Halsizlik,
 • Kalple ilişkili olmayan göğüs ağrısı,
 • Ağırlıkta artış veya düşüş,
 • Depresyon,
 • Uykusuzluk,
 • Titreme,
 • Tad almada bozukluk,
 • Bayılma,
 • Ağrı hissi kaybı,
 • Görme bozukluğu,
 • Görme kaybı,
 • Kulakta çınlama,
 • Düşük kan basıncı,
 • Burun kanalının iltihaplanmasından kaynaklanan hapşırma/burun akıntısı (rinit),
 • Hazımsızlık,
 • Kusma (bulantı),
 • Saç dökülmesi,
 • Terlemede artış,
 • Ciltte kaşıntı,
 • Deri renginde bozulma,
 • İdrar yapmada bozukluk,
 • Gece idrara çıkma ihtiyacında artış,
 • İdrara çıkma sayısında artış,
 • Ereksiyonu sürdürmede güçlük,
 • Erkeklerde memelerde rahatsızlık veya büyüme,
 • Ağrı,
 • İyi hissetmeme,
 • Kas ağrısı,
 • Kaslarda kramp,
 • Ağırlıkta artma veya azalma.
 • Seyrek:

 • Kafa karışıklığı Çok seyrek:

 • Beyaz kan hücresi sayısında azalma,
 • Kan pulcuklarında alışılmadık morarma veya kolayca kanamaya yol açabilecek azalma (kırmızı kan hücresi hasarı),
 • Yüksek kan şekeri (hiperglisemi),
 • Aşırı duyarlılık,
 • Pankreas iltihanı (pankreatit),
 • Bacaklarda huzursuzluk, ağırlık hissi (periferik nöropati),
 • Kalp ritminde bozukluk,
 • Öksürük,
 • Özellikle yüz ve boğazda şişme (olası anjiyoödem semptomları),
 • Ani ve ezici göğüs ağrısı (olası miyokard enfarktüsü semptomları),
 • Döküntü, deride kızarıklık, dudaklar, gözler veya ağızda kabarcıklar, deride soyulma (olası eritema multiforme semptomları),
 • Ciltte döküntü,
 • Kırmızı deri, dudaklar, gözler veya ağızda kabarcıklar, deride soyulma, ateş (olası Steven Johnson Sendromu semptomları),
 • Vücudun herhangi bir bölgesinde, özellikle dudaklarda, göz kapaklarında ve genital bölgede görülen, cilt altı dokusu ödemi (öuincke ödemi),
 • Diş etlerinin şişmesi,
 • Karında şişkinlik (gastrit),
 • Anormal karaciğer fonksiyonu,
 • Karaciğerde enflamasyon (iltihaplanma) (hepatit),
 • Ciltte sararma (sarılık),
 • Karaciğer enzimlerinde bazı tıbbi testleri etkileyebilecek artış,
 • Kas geriliminde artma,
 • Kan damarlarında, genelde cilt döküntüleriyle birlikte görülen, enflamasyon (iltihaplanma),
 • Işığa karşı hassasiyet,
 • Uzuvlarda sertlik, titreme ve/veya hareket bozuklukları.
 • Bilinmiyor:

  Hareket bozuklukları (ekstrapiramidal sendrom)

  Valsartan:Yaygın olmayan:

 • Kişinin çevresinin veya kendisinin düzensiz ve hızla döndüğünü hissetmesi (vertigo),
 • Öksürük,
 • Karında rahatsızlık hissi ve üst karında ağrı,
 • Yorgunluk.
 • Sıklığı bilinmeyen:

 • Aşırı duyarlılık,
 • Kanda azalmış hemoglobin ve hematokrit,
 • Kırmızı kan hücrelerinde azalma,
 • Kan pulcuklarında ve beyaz kan hücrelerinde azalma,
 • Kanda kreatinin artışı,
 • Enfeksiyona bağlı olarak ateş, boğaz ağrısı ve ağız yaralan,
 • Damar iltihabı,
 • Kendiliğinden meydana gelen kanama ya da morarma,
 • Yüksek kan potasyum seviyesi,
 • Anormal karaciğer test sonuçlan,
 • Böbrek fonksiyonlarında azalma ve böbrek fonksiyonlarında ciddi azalma,
 • Özellikle yüz ve boğazda şişlik,
 • Kas ağrısı
 • Döküntü, morumsu-kırmızı lekeler,
 • Ateş,
 • Kaşınma,
 • Aleıjik reaksiyon,
 • Deride kabarma (büllöz dermatit belirtisi).
 • EXFORGE Nasıl Kullanılır?

 • EXFORGE için önerilen günlük doz bir film tablettir. İlacınızı her gün aynı zamanda, tercihen sabahlan almanız önerilir.
 • Hangi dozda ve tam olarak kaç tablet EXFORGE kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz size daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.
 • En iyi sonuçlan elde etmek ve yan etki riskini azaltmak için doktorunuzun söylediği sürece EXFORGE kullanmaya devam edin. EXFORGE’yi ne süreyle kullanmanız gerektiği ile ilgili sorularınız varsa doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.
 • Önerilen dozu aşmayınız.
 • EXFORGE, sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Aç kamına ya da besinlerle birlikte alabilirsiniz. Tableti bir bardak su ile yutunuz. Greyfurt veya greyfurt suyu ile almayınız.
 • Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde EXFORGE kullanılması önerilmez.

  Yaşlılarda Kullanımı

  65 yaş ve üzerindeki hastalar için özel bir doz önerisi yoktur. Doz artışında dikkatli olunmalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliğiniz varsa dikkatle kullanınız.

  Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliğiniz varsa dikkatle kullanınız.

  Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Doktorunuz EXFORGE ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

  Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü EXFORGE tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

  Eğer EXFORGE’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  EXFORGE

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  EXFORGE’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  EXFORGE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

  Eğer, ilacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde, sonraki dozun saati yaklaşmış ise, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  EXFORGE Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  EXFORGE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EXFORGE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  EXFORGE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  EXFORGE’u aç veya tok kamına alabilirsiniz.

  Greyfurt ve greyfurt suyu, EXFORGE kullanan kişilerce tüketilmemelidir. Çünkü greyfurt ve greyfurt suyu, bu ilacın etkin maddesi olan amlodipinin kandaki seviyesini artırabilir ve bu EXFORGE’un kan basıncını düşürücü etkisinde beklenmedik bir yükselmeye neden olabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile kalmayı doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz normalde hamile kalmadan önce veya siz hamile kaldığınızı öğrenir öğrenmez EXFORGE’u kullanmayı bırakmanızı ve EXFORGE yerine başka bir ilaç kullanmanızı tavsiye edecektir. EXFORGE hamileliğin başlarında (ilk 3 ay) önerilmez ve hamileliğin ilk 3 ayından sonra kullanıldığında bebeğe ciddi zarar verebileceğinden ötürü, hamileliğin üçüncü ayından sonra kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Emziren kadınların EXFORGE kullanmamaları gerekmektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için kullanılan diğer ilaçların (antihipertansif ilaçlar) çoğunda olduğu gibi EXFORGE da nadiren sersemliğe neden olabilir ve konsantrasyon kabiliyetini bozabilir. Bu nedenle araç ya da makine kullanmadan önce veya diğer dikkat gerektiren etkinliklerde bulunmadan önce, EXFORGE’un etkilerine nasıl cevap verdiğinizi bildiğinizden emin olunuz. Emin olmadığınız takdirde araç ve makine kullanmayınız.

  EXFORGE Etken Maddesi Nedir?

  EXFORGE’un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  • Derideki mantar enfeksiyonlarını önlemede ve tedavi etmede kullanılan ilaçlar (ketokonazol, itrakonazol gibi),

 • AIDS veya HIV enfeksiyonlarını tedavi etmede kullanılan ilaçlar (ritonavir, indinavir
 • gibi),

 • Bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmede kullanılan ilaçlar (klaritromisin, talitromisin rifampisin, eritromisin gibi),
 • Simvastatin (artmış kolesterolü kontrol etmede kullanılan bir ilaç)
 • Organ nakli reddini önlemek üzere kullanılan ilaçlar (siklosporin),
 • Psikiyatri tedavisinde kullanılan lityum,
 • Diltiazem (hipertansiyon, angina pektoris (göğüs ağrısı) ve bazı aritmi (kalp ritim bozukluğu) tiplerinin tedavisinde kullanılır),
 • Sara nöbeti geçirmeyi engelleyici ilaçlar (antiepileptikler örn. karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, fosfenitoin, primidon) ve bazı bitkisel ilaçlar [örn. sarı kantaron (hipericum perforatum/ St. John’s wort)],
 • Kan basıncını düşürmek için kullanılan ilaçlar, özellikle idrar söktürücüler, ADE inhibitörleri veya aliskiren,
 • Dantrolen (vücut sıcaklığındaki ciddi bozukluklarda kullanılır) ile kullanımında dikkatli olunmalıdır.
 • EXFORGE’un potasyum içeren yiyeceklerle etkileşimi bilinmemektedir. Potasyum tutucu ilaçlar, potasyum takviyeleri ya da tuz yerine kullanılan potasyum içerikli maddeler ile kullanımında dikkatli olunmalıdır. Doktorunuz kanınızdaki potasyum miktarını periyodik olarak kontrol etmelidir.
 • Steroid yapıda olmayan ağrı kesici ilaçlar veya seçici COX-2 inhibitörleri ile birlikte kullanımında ilacın kan basıncı düşürücü etkisi azalabilir. Bu ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır. Doktorunuz ayrıca böbrek fonksiyonlarınızı kontrol edebilir.
 • Yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için kullanılan diğer ilaçlar (antihipertansif ilaçlar) ve tansiyon düşürücü (hipotansif) yan etkilere yol açabilen bazı ilaçlarla [örn. depresyon tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresanlar, prostat bezi büyümesinde kullanılan alfa blokörler)] birlikte kullanımı kan basıncını düşürücü etkisini artırabilir.
 • EXFORGE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.