Exeram Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Ne İlacıdır?

EXERAM nedir ve ne için kullanılır?

1. EXERAM nedir ve niçin kullanılır?

 • EXERAM 20 mg film tabletlerin her biri 20 mg essitaloprama eşdeğer 25.55 mg essitalopram oksalat içerir.
 • EXERAM 28 tabletlik ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
 • EXERAM depresyon (majör depresif durumlar) ve anksiyete bozukluklarında (agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğu ve obsesif-kompulsif bozukluk) kullanılır.
 • Essitalopram, selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRIs) olarak adlandırılan bir antidepresan grubuna dahildir. Bu ilaçlar beyindeki serotonin sistemini etkileyerek serotonin düzeylerini arttırırlar. Serotonin sistemindeki bozukluğun, depresyon ve benzeri hastalıkların gelişiminde önemli bir faktör olduğu kabul edilmektedir.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi EXERAM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler genelde birkaç haftalık tedavi sonrasında yok olurlar. Lütfen çoğu etkinin hastalığınıza bağlı olabileceğini ve iyileşmeye başladığınızda geçebileceğini de göz önünde bulundurunuz.

  Tedaviniz sırasında aşağıdaki yan etkilerden biri olursa doktorunuza başvurunuz:

  Yaygın olmayan (1000’de 1 kişiden fazla ve 100’de 1 kişiden az):

 • Anormal kanamalar, mide-barsak kanamaları dahil
 • Seyrek (10000’de 1 kişiden fazla ve 1000’de 1 kişiden az):

 • Eğer deride, dilde, dudak veya yüzde şişme olursa veya soluk alırken ya da yutkunurken
 • (alerjik reaksiyon) zorluk hissederseniz doktorunuza bildiriniz veya derhal hastaneye gidiniz.

 • Yüksek ateş, ajitasyon, sersemlik, titreme ve kaslarda ani kasılmalar ortaya çıkarsa, bunlar nadir görülen bir durum olan, serotonin sendromu adı verilen olayın belirtileri olabilir. Böyle hissederseniz doktorunuza bildiriniz.
 • Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, derhal doktorunuza bildiriniz veya hastaneye gidiniz:

 • İdrar yaparken zorluk
 • Nöbetler, ayrıca bakınız “EXERAM’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız” adlı bölüm.
 • Deride ve gözlerin beyaz kısmında sararma karaciğer fonksiyon bozukluğu/hepatit belirtisidir.
 • Yukarıdakilere ek olarak aşağıdaki yan etkiler de bildirilmiştir:

  Çok yaygın (10’da 1 kişiden fazla):

 • Bulantı
 • Yaygın (100’de 1 kişiden fazla ve 10’da 1 kişiden az):

 • Burunda tıkanıklık veya akma (sinüzit)
 • İştahta azalma veya artma
 • Endişe, huzursuzluk, anormal rüyalar, uykuya geçmede zorluk, uyku hali, sersemlik, esneme, titreme, deride karıncalanma
 • İshal, kabızlık, kusma, ağız kuruluğu
 • Terleme artışı
 • Kas ve eklemlerde ağrı (artralji ve miyalji)
 • Cinsel bozukluklar (ejakülasyonda gecikme, ereksiyon sorunları, cinsel dürtüde azalma ve kadınlarda orgazm bozuklukları)
 • Yörgünlük, ateş
 • Kilo artışı
 • Yaygın olmayan (1000’de 1 kişiden fazla ve 100’de 1 kişiden az):

 • Kurdeşen (ürtiker), döküntü, kaşıntı (prürit)
 • Diş gıcırdatma, ajitasyon, sinirlilik, panik atak, sersemlik, konfüzyon durumu
 • Uyku bozukluğu, tat almada bozukluk, bayılma (senkop)
 • Göz bebeklerinde büyüme (midriyazis), görme bozukluğu, kulak çınlaması (tinnitus)
 • Saç dökülmesi
 • Vajinal kanama
 • Kilo kaybı
 • Kalp atımında hızlanma
 • Kol ve bacaklarda şişlik
 • Burun kanaması
 • Seyrek (10000’de 1 kişiden fazla ve 1000’de 1 kişiden az):

 • Saldırganlık, depersonalizasyon, halüsinasyon
 • Kalp atışında yavaşlama
 • Bazı hastalar tarafından bildirilenler (sıklık bilinmiyor):

 • Kendine zarar verme veya kendini öldürme düşünceleri, ayrıca bakınız “EXERAM’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız” adlı bölüm.
 • Kan sodyum seviyelerinde azalma (belirtiler: bulantı, kendini hasta hissetme, zayıf kaslar veya konfüzyon)
 • Ayağa kalkıldığında, düşük kan basıncı nedeniyle baş dönmesi (ortostatik hipotansiyon)
 • Anormal karaciğer fonksiyon testleri (kanda karaciğer enzimlerinde artış)
 • Hareket bozuklukları (kaslarda istemsiz hareketler)
 • Ağrılı ereksiyon (priapizm)
 • Cilt ve mukoza kanamaları dahil kanama bozuklukları (ekimoz) ve kanda düşük trombosit seviyesi (trombosİtopeni)
 • Cilt veya mukozada ani şişme (anjiyoödem)
 • İdrar miktarında artma (uygunsuz ADH salımmı)
 • Emzirmeyen kadınlarda süt gelmesi
 • Mani
 • Ek olarak, essitaloprama (EXERAM’ın etkin maddesi) benzer şekilde etki gösteren ilaçlarda saptanan bazı yan etkiler de vardır. Bunlar:

 • Motor huzursuzluk (akatizi)
 • Anoreksiya (iştahsızlık)
 • Bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  EXERAM Nasıl Kullanılır?

  EXERAM’ı her zaman doktorunuzun belirttiği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız.

  Erişkinler

  Depresyon

  EXERAM’ın tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg’dır. Doz doktorunuz tarafından günde maksimum 20 mg’a yükseltilebilir.

  Panik bozukluk

  EXERAM’ın başlangıç dozu, günde 10 mg’lık doza çıkmadan önce, bir hafta boyunca günde tek doz olarak 5 mg’dır. Doz, doktorunuz tarafından daha sonra günde maksimum 20 mg’a yükseltilebilir.

  Sosyal anksiyete bozukluğu

  EXERAM’ın tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg’dır. İlaca verdiğiniz cevaba göre, doktorunuz, dozu günde 5 mg’a düşürebilir veya günde maksimum 20 mg’a yükseltebilir.

  Yaygın anksiyete bozukluğu

  EXERAM’ın tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg’dır. Doz, doktorunuz tarafından günde maksimum 20 mg’a yükseltilebilir.

  Obsesif-kompulsif bozukluk

  EXERAM’ın tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg’dır. Doz, doktorunuz tarafından günde maksimum 20 mg’a yükseltilebilir.

  EXERAM’ı, aç veya tok karnına alabilirsiniz. Tabletleri su ile birlikte yutunuz. Çiğnemeyiniz, tadı acıdır.

  Tablet, şekilde görüldüğü gibi, iki ucundan işaret parmaklarıyla bastırılarak ikiye bölünebilir.

  /Ö^

  Çocuklarda Kullanımı

  EXERAM çocuklar ve ergenlik çağındakilerde kullanılmamalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen bölüm 2. “EXERAM’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler”e bakınız.

  Yaşlılarda Kullanımı

  EXERAM’ın tavsiye edilen başlangıç dozu günde tek doz 5 mg’dır.

  Tedavinin süresi:

  Kendinizi daha iyi hissetmeniz birkaç haftayı bulabilir. Durumunuzdaki düzelmeyi fark etmeniz biraz zaman alacaksa da EXERAM’ı kullanmaya devam ediniz.

  Doktorunuzla konuşmadan ilacınızın dozunu değiştirmeyiniz.

  EXERAM’ı doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Eğer tedaviyi erken sonlandırırsanız hastalık belirtileri tekrarlayabilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz zamandan en az 6 ay sonrasına dek tedaviye devam etmeniz tavsiye edilir.

  Eğer EXERAM’ırı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  EXERAM

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  EXERAM’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşırı dozun bazı belirtileri şunlardır: sersemlik, titreme, ajitasyon, nöbet (konvülsiyon), koma, bulantı, kusma, kalbinizin normalden yavaş veya hızlı çarpması, kan basıncında azalma ve vücudun su/tuz dengesinde değişiklik.

  Doktor veya hastaneye giderken EXERAM kutusunu yanınızda götürünüz.

  EXERAM Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ve yatmadan önce hatırladıysanız, hemen alınız. Ertesi gün normal bir şekilde devam ediniz. Eğer gecenin bir vaktinde veya ertesi gün hatırladıysanız, o dozu atlayıp, normal tedaviye devam ediniz.

  EXERAM Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Doktorunuz bırakmanızı önermeden EXERAM’ı kesmeyiniz. Tedavi süresini tamamladıysamz, genelde önerilen, EXERAM dozunu aşamalı olarak azaltarak, birkaç hafta içinde bırakmanızdır.EXERAM’ı aniden bırakmışsanız, kesilme belirtileri yaşayabilirsiniz. Bu belirtiler EXERAM tedavisi ani sonlandırıldığında sık görülebilir. EXERAM uzun süre kullanıldığında veya yüksek

  dozda kullanıldığında veya doz çok çabuk azaltıldığında, bu risk daha yüksektir. Birçok kişiye göre, belirtiler hafiftir ve iki hafta içinde kendiliğinden geçer. Ancak, bazı hastalarda, daha şiddetli olabilir veya daha uzun süre devam edebilir (23 ay veya daha uzun). Eğer, EXERAM’ı bıraktığınızda, kesilme belirtileri şiddetliyse, lütfen doktorunuza bildiriniz. Sizden tabletleri tekrar kullanmaya başlamanızı ve daha yavaş bir şekilde bırakmanızı isteyebilir.

  Kesilme belirtileri şunlardır: baş dönmesi (sersemlik veya dengesizlik), karıncalanma hissi, yanma hissi ve baş bölgesini kapsayan elektrik şok duygusu (daha nadiren), uyku bozuklukları (canlı rüyalar, kabuslar, uyuyamamak), endişe duygusu, baş ağrıları, bulantı, terleme (gece terlemeleri dahil), huzursuz veya ajite hissetme, titreme, kafa karışıklığı veya şaşkınlık, duygusallık veya sinirlilik, ishal (yumuşak dışkı), görme bozuklukları, çarpıntı veya aşırı kalp atımı hissi.

  Bu ilacın kullanımına ilişkin sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  EXERAM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EXERAM Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Essitaloprama veya EXERAM içerisindeki diğer maddelere karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa (bakınız “Yardımcı maddeler”),
 • MAO inhibitörleri grubuna dahil olan selejilin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılır), moklobemid (depresyon tedavisinde kullanılır) ve linezolid (antibiyotik) kullanıyorsanız,
 • Pimozid kullanıyorsanız.
 • EXERAM Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Lütfen doktorunuza, dikkate alınması gereken başka bir durumunuz veya hastalığınız varsa bildiriniz.

  Özellikle doktorunuza bildirmeniz gerekenler:

 • Eğer epilepsiniz (sara) varsa, nöbetler oluşursa veya nöbet sıklığında bir artış olursa, EXERAM tedavisi sonlandırılmalıdır (bakınız bölüm 4. “Olası yan etkiler nelerdir?”).
 • Eğer karaciğer veya böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa, doktorunuzun doz ayarlaması yapması gerekebilir.
 • Eğer diyabetiniz varsa, EXERAM tedavisi kan şekeri kontrolünü bozabilir. İnsülin ve/veya ağızdan alınan kan şekeri düşürücü ilaçların dozunun ayarlanması gerekebilir.
 • Eğer kandaki sodyum seviyeniz düşükse.
 • Eğer kanama veya morarma gelişimine eğiliminiz varsa.
 • Eğer elektrokonvulsif tedavi alıyorsanız.
 • Eğer koroner kalp hastalığınız varsa.
 • Lütfen dikkat ediniz

  Manik-depresif hastalığı olan bazı hastalar, manik faza girebilirler. Bu durum, garip ve hızla değişen fikirlerin görülmesi, yersiz bir mutluluk ve aşırı fiziksel aktiviteyle karakterizedir. Böyle bir durum yaşarsanız, doktorunuzla temasa geçiniz.

  Tedavinin ilk haftalarında, huzursuzluk, yerinde sabit oturamama veya ayakta duramama gibi bulgular görülebilir. Bu tip bulgularınız olursa, hemen doktorunuza bildiriniz.

  İntihar düşüncesi, depresyon ve anksiyete bozukluğunda kötüleşme:

  Eğer depresyondaysanız ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa, bazen kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu belirtiler antidepresan ilk kullanılmaya başlandığında artabilir. Çünkü bu ilaçların etkisini göstermeye başlaması, genellikle yaklaşık 2 hafta, fakat bazen daha uzun bir zaman alabilir.

  Bu olasılık aşağıdaki durumlarda daha fazladır:

 • Eğer daha önce intihar veya kendinize zarar verme düşünceniz olmuşsa.
 • Eğer genç bir yetişkinseniz. Klinik araştırmalardan elde edilen bilgiler, antidepresan ile tedavi edilen psikiyatrik bozukluğu olan 25 yaşın altındaki yetişkinlerde intihar davranışı riskinin artabileceğini göstermiştir.
 • Eğer, herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olmuşsa, hemen doktorunuza başvurunuz veya hastaneye gidiniz.

  Antidepresan ilaçların özellikle çocuklar ve 24 yaşma kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarını arttırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edici lerce yakinen izlenmesi gereklidir._

  Çocuklar ve 18 yasın altında ergenlik çakında kullanım

  EXERAM, normalde çocuklarda ve 18 yaşın altındaki adolesanlarda kullanılmamalıdır. Ayrıca,

  18 yaşın altındaki hastalar, bu türden ilaçları kullandıklarında, intihara teşebbüs, intihara eğilim ve düşmanlık (çoğunlukla saldırganlık, karşıt davranış ve kızgınlık) gibi yan etkilerin daha sık oluştuğu bilinmelidir. Buna rağmen, doktorunuz 18 yaşın altındaki hastaya, faydası olacağını düşünerek, EXERAM başlayabilir. Eğer doktorunuz, 18 yaşın altında bir hastaya EXERAM vermişse ve siz bu konuda konuşmak istiyorsanız, lütfen kendisine başvurunuz. 18 yaşın altındaki hasta EXERAM kullanırken, yukarıda belirtilen bulgulardan biri ortaya çıkar veya kötüye giderse, doktorunuza bildirmelisiniz. Aynı zamanda, EXERAM’ın bu yaş grubundakilerin büyüme, gelişme, bilişsel ve davranışsal gelişimine ilişkin uzun dönemdeki güvenlilik etkileri henüz gösterilmemiştir.

  Bu uyarılar, geçmişteki bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  EXERAM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  EXERAM prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.