Excedrin İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

EXCEDRİN etkin madde olarak parasetamol, asetil şali silik asit ve kafein kombinasyonunu içeren film tablet formunda bir ilaçtır.

EXCEDRİN, “diğer analjezikler ve antipiretikler” denilen bir ilaç grubuna dahil olan ağrı kesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. Parasetamol hem ağrı kesici hem ateş düşürücü etki sağlarken, asetil şali silik asit prostaglandin denen maddelerin oluşumunu engellemesine bağlı olarak ağrı kesici ve iltihap giderici etki sağlar.

EXCEDRİN film tabletler, beyaz, oblong şekilli, bir yüzünde “E” baskılı tabletler görünümündedir. EXCEDRİN, 24 film tablet içeren PVC/PCTFE(Aklar)/PVC-Aluminyum folyoda, orijinal ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

16 yaş üstü adolesanlarda ve yetişkinlerde; hafif ve orta dereceli hafif ağrılarda ve ateşli durumlarda

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EXCEDRIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa EXCEDRIN’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Yüz, dudaklar, ağız dil ya da boğazda şişmenin olduğu alerjik (aşırı duyarlılık) reaksiyonları

Bu durum yutma zorluğu, hırıltı, nefes almada zorluk ve göğüste sıkışma hissine (astım belirtisi) neden olabilir. Ayrıca döküntü ya da kaşınma ve fenalık hali de görülebilir.

 • Cilt kızarıklığı, dudaklar, göz ya da ağızda sıvı dolu kabarcıklar, cildin soyulması
 • Deri döküntüsü, kaşıntı, kurdeşen gibi deri hastalıkları
 • Şiddetli karın ağrısı, kanlı ya da siyah dışkı ya da kusmanın eşlik edebildiği mide ya da bağırsakta kanama, mide ya da bağırsak yaraları (ülser).

Bu durum tüm ağrı kesicilerde ya da ateş düşürücülerde, geçmişte olmamış olsa dahi, tedavi süresince herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir ve öldürücü olabilir. Bu yan etki özellikle yaşlı insanlarda ciddidir.

 • Cildin ya da gözlerin sarılaşması (karaciğer bozukluğunun belirtisi)
 • Baş dönmesi ya da sersemlik (düşük kan basıncı belirtisi)
 • Düzensiz kalp atışı

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EXCEDRIN’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yaygın

 • Asabiyet, sersemlik
 • Bulantı, karında rahatsızlık
 • Uykusuzluk, titreme, keçelenme, baş ağrısı
 • Kulak çınlaması
 • Ağız kuruluğu, ishal, kusma
 • Yorgunluk, gerginlik
 • Kalp atışında artış Seyrek  
 • Boğaz ağrısı, yutma zorluğu, ağız çevresinde keçelenme ya da karıncalanma, tükrük salgısında artış
 • İştahta azalma, tat alma değişiklikleri
 • Kaygı/endişe, aşırı neşeli duygu hali, gerilim
 • Dikkat bozukluğu, hafıza kaybı, koordinasyon değişikliği
 • Yanaklarda ve alında ağrı hissi
 • Göz ağrısı, görme bozuklukları
 • Sıcak basması, çevresel kan damarlarında problemler (ör.kol ya da bacaklar)
 • Burun kanaması, yavaş ya da sığ nefes, burun akıntısı
 • Geğirme, mide gazı
 • Aşırı terleme, kaşıntı, kaşıntılı döküntü, cilt hassasiyetinin artışı
 • Kas, kemik ya da eklemlerde katılık, boyun ağrısı, sırt ağrısı, kas spazmları
 • Zayıflık, göğüste rahatsızlık

Bilinmiyor

 • Acelecilik, genel olarak iyi ya da normal hissetmeme
 • Uykululuk hali, migren
 • Cilt kızarıklığı, döküntü
 • Kalp çarpıntısı, nefessiz kalma, ani nefes alma zorluğu ve hırıltı ya da öksürmeyle birlikte göğüs sıkışması (astım)
 • Karın ağrısı, yemeklerden sonra karında rahatsızlık

Bunlar EXCEDRİN’in hafif yan etkileridir.

EXCEDRIN Nasıl Kullanılır?

Yaşlılarda Kullanımı

Yetişkimler ve 16 yaşın üzerindeki kişilerde Günde 1-2 tabletten 6 tablete kadar kullanılabilir.

EXCEDRİN, yaşlılarda, özellikle düşük ağırlıklı yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.

Migrende kullanım

Semptomlar başladığında 2 tablet alınabilir. Gerektiğinde 4-6 saat arayla 2 tablet daha alınabilir.

EXCEDRIN migrende 3 güne kadar kullanıma uygundur.

Günde 6 tabletten fazla kullanmamalısınız. Daha fazla ya da uzun kullanımlar için doktora danışmaksınız.

EXCEDRİN’in önerilen dozlarını aşmayınız. Doktor tavsiyesi olmaksızın ağrı için 10 gün, ateş için 3 günden daha uzun süre kullanmayınız.

EXCEDRİN ağız yoluyla kullanılır. Her dozun tam dolu bir bardak su ile alınması önerilir.

Çocuklarda Kullanımı

EXCEDRİN, 16 yaşın altındaki çocuklarda doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

Özel Kullanım Durumları

EXCEDRİN şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer EXCEDRİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

EXCEDRIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EXCEDRIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Parasetamol, asetil salisilik asit veya kafeine veya EXCEDRİN’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,

Daha önceden asetil salisilik asit veya diklofenak ya da ibuprofen gibi diğer bir nonsteroidal antiinflamatuvar (NSAI) ağrı kesici ya da ateş düşürücü ilaç aldıktan sonra hırıltı ya da nefes darlığı belirtileri, kurdeşen, yüz ya da dilde şişme ya da ani nezle hali gibi alerjik reaksiyon geçirdiyşeniz

Mide ya da oniki parmak barsağınızda aktif yaralarınız (ülser) ya da mide-barsak kanaması ya da delinme ve peptik ülser öykünüz varsa

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz eksikliği) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Dışkıda kan ya da siyahlık farkederseniz (gastrointestinal kanama ya da delinme belirtisi)

Kanama bozukluklarınız (hemofili gibi) varsa

Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa

Şiddetli böbrek hastalığınız varsa

Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa

Haftada 15 mg ya da üzeri metotreksat tedavisi görüyorsanız

Gebeyseniz (son üç aylık dönemde)

Bebeğinizi emziriyorsanız

Yakın zamanda cerrahi operasyon (diş operasyonu gibi küçük işlemler dahil) geçirdiyseniz ya da 7 gün içinde bir operasyon geçirecekseniz

EXCEDRIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Aşağıdaki nedenlerden birisi sizde mevcutsa EXCEDRIN sizin için uygun olmayabilir. Bu ilacı ullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Eğer,

Yatak istirahatı gerektirecek kadar şiddetli bir migreniniz varsa ya da normal migren ağrınızdan farklı bir ağrı hissediyorsanız ya da migren baş ağrınıza kusma eşlik ediyorsa

Baş yaralanması, güç harcama, öksürme veya eğilmenin ardından başlayan ya da bunların neden olduğu baş ağrılarınız varsa,

Her gün baş ağrınız oluyorsa ya da ilk baş ağrınız 50 yaşından sonra ortaya çıktıysa

Mide yaralan ya da kanaması gibi mide-bağırsak sistemi problemleri ya da ağrı kesici ya da iltihap giderici ilaç kullandığınızda mide yanması, mide sıkıntısı, mide ağrısı gibi problemler yaşadıysanız

Kanama sorunlan (hemofili gibi) ya da adet döneminde anormal kanama (ör.olağandışı şekilde ağır ve uzun adet görme) gibi problemleriniz varsa

Astım, yüksek ateş, burun polipi, sürekli solunum hastalıktan ya da aleıjik reaksiyonlar (ör.cilt reaksiyonu, kaşınma, kurdeşen) varsa

Gut, şeker hastalığı (diyabet), hipertroidizm, kalp ritm bozukluklan (aritmi), kontrol edilemeyen yüksek tansiyon, böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa,

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Su kaybı riskiniz (ör.kusma, ishal ya da büyük bir ameliyatın öncesi ya da sonrasında) varsa

18 yaşın altında iseniz. Çocuklara ya da ergenlere verildiğinde, asetil salisilik asit ve Reye sendromu arasında olası bir ilişki vardır. Reye sendromu, beyin ve karaciğeri etkileyen ve öldürücü olabilen çok seyrek görülen bir hastalıktır. Bu nedenle EXCEDRIN 18 yaşın altındaki kişilerde doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

Diğer uyarılar

Ağrı kesicilerin sürekli kullanılması baş ağrısına neden olabilir ve aynı ağrı kesici ilacın yüksek dozu ile tedavi edilmemelidir. Böyle bir durumda olduğunuzu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

Parasetamol içeren bir ürünü ilk kez kullanıyorsanız ya da daha önce kullandıysanız, ilk dozda ya da tekrarlayan dozlarda deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilir. Bu durumda doktorla irtibata geçiniz. İlacı bırakarak alternatif bir tedaviye geçmeniz gerekir. Böyle bir deri reaksiyonu oluşumunda bu ilacı ya da parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalısınız. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen cilt reaksiyonlarına neden olabilir.

EXCEDRIN bir enfeksiyonun (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) semptomlarını azaltabilir ve belirlenmesini zorlaştırabilir. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız, doktorunuza EXCEDRIN kullandığınızı mutlaka söyleyiniz.

EXCEDRIN laboratuar testleri sonuçlarını etkleyebilir. Kan, üre ya da diğer labaratuar testleri yaptıracaksanız EXCEDRIN kullandığınızı söyleyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EXCEDRIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkol: Günde 3 bardak veya daha fazla alkollü içecek tüketiyorsanız EXCEDRIN ya da diğer ağrı kesici/ateş düşürücü ilaçlan kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Parasetamol ve asetil şali silik asit, karaciğer haşan ve mide kanamasına neden olabileceğinden EXCEDRIN kullanılırken alkollü içeceklerden kaçınınız.

Kafein: Önerilen EXCEDRIN dozu yaklaşık bir fincan kahvenin içerdiği miktarda kafein içermektedir. Aşırı dozda kafein sinirlilik, aşırı hassasiyet, uykusuzluk ve nadiren hızlı kalp atışına neden olabileceği için, tedavi sırasında kafein içeren diğer ilaçların, yiyeceklerin ve içeceklerin kullanımı azaltınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EXCEDRIN gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Hamile iseniz, EXCEDRİN’i doktorunuz tarafından kesin gereklilik görülmedikçe, özellikle gebeliğin son 3 ayında kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, EXCEDRİN kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

EXCEDRIN ile tedavi sırasında sersemlik ya da uyuşukluk gibi istenmeyen etkiler görülebilir. Eğer sizde bu türlü etkiler görülürse araç ve makine kullanımı gibi tehlike potansiyeli olan işlerden uzak durmalısınız.

EXCEDRIN Etken Maddesi Nedir?

EXCEDRİN’in içeriğinde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer, reçetesiz ilaçlar dahil yakın zamanda herhangi bir ilaç kullandıysanız doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza danışınız.

Parasetamol veya asetil şali silik asit içeren başka herhangi bir ilaç veya başka bir ağrı kesici/ateş düşürücü ilaçlar

Kan pıhtılaşmasını azaltıcı ilaçlar: antikoagülanlar (ör. varfarin), heparin, trombolitikler (pıhtı çözücüler) (ör. streptokinaz) ya da diğer antiplateletler (tiklodipin, klopidogrel, silostazol)

İltihabın iyileşmesinde kullanılan kortikosteroidler

Uykusuzluk ve gerginlik için kullanılan ilaçlar (barbitüratlar ve benzadiyazepinler)

Depresyon tedavisi için kullanılan ilaçlar (lityum, selektif serotonin geri alım inhibitörleri ya da fluvaksamin)

Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar (sülfonilüreler ve insülin)

Metotreksat (bazı kanser türlerinde, artrit ya da psöriaziste kullanılır)

İnfeksiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (ör. rifampisin, izoniyazit, kloramfenikol, siprofloksisin ya da pipemidik asit)

Levotroksin (hipertroidizm tedavisinde)

Metoklopramid (bulantı ve kusma tedavisinde)

Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan ilaçlar

Yüksek kan basıncı ya da kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar

Diüretikler (idrar miktarını arttıran ve fazla sıvı tutumunu azaltan ilaçlar)

Gut tedavisinde kullanılan ilaçlar

Ağızdan alınan doğum kontrol ilaçlan

HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan zidovudin

Yavaş mide boşalmasının tedavisinde kullanılan ilaçlar, propantelin gibi

Şizofrenide kullanılan klozapin

Düşük kan basıncını arttırmak ya da burun tıkanıklığın tedavisi için kullanılan sempatomimetikler

Alerjik reaksiyonları önleyen ya da hafifleten antiallerjikler

Astım tedavisinde kullanılan teofılin

Mantar infeksiyonlarında kullanılan terbinafın

Mide yanması ve peptik ülser tedavisinde kullanılan simetidin

Alkol bağımlılık tedavisinde kullanılan disülfıram

Sigarayı bırakma tedavisinde kullanılan nikotin

Yüksek kolesterol düzeylerinin tedavisinde kullanılan kolestramin.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.