Evicap Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri Nelerdir?

EVICAP nedir ve ne için kullanılır?

EVİCAP, her bir yumuşak kapsülde 200 I.U naturel vitamin E (d-alfa tokoferol) içeren bir vitamin ilacıdır. 30 yumuşak kapsül içeren ambalajlarda piyasaya sunulmuştur.

EVİCAP, vitamin E eksikliğinin tedavisinde ve önlenmesinde antioksidan etkiden dolayı genel sağlığın korunmasında kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EVICAP’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Sıklıklar şu şekilde tanımlanmaktadır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.

(eldeki verilerden hareketle tahmil edüsauyar).

Aşağıdaldlerden biri otuVsa EVfCAP*ı knffiÜM»«yı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aleıjik reaksiyonlar
 • Aleıjik ödem
 • Anjiyoödem (en sık göz kapaklan, ağız çevresi, el ve ayaklarda görülebilen ciltte yaygın ödem gelişmesi ile seyreden bir aleıjik bir reaksiyon),
 • Hınltılı solunum
 • Kızanklık
 • Döküntü.
 • “Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.” Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin EVİCAP’a karşı ciddi aleıjik reaksiyonunuz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Bulantı,
 • Gaz
 • İshal
 • Kann ağnsı
 • • Döküntü

 • Kaşıntı
 • Bunlar EVİCAP’m hafif yan etkileridir.

  EVICAP Nasıl Kullanılır?

  Günde 1-2 yumuşak kapsül alınır. Tedavi süresi hastalığa bağlı olarak değişir.

  Ağızdan alınır.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel bir gereksinim yoktur.

  ı özel kullanım durumlan

  ^ Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  özel bir gereksinim yoktur.

  Eğer EVİCAP ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  EVICAP

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  EVİCAP ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  EVICAP Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  EVİCAP ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler:

  EVİCAP ile tedavi sonlandınldığmda herhangi bir olumsuz etki oluşmaz.

  EVICAP kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EVICAP Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Lütfen PDF Dosyasına bakınız.

  EVICAP prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.