Everon İlaç Prospektüsü

Everon etkin madde olarak idebenon ve memantin hidroklorür içerir.

Everon, turuncu renkli, oblong, bikonveks film kaplı tabletler şeklinde 50 ve 100 film kaplı tablet içeren PVC/PVDC/Alüminyum folyo ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

Everon, orta ve şiddetli Alzheimer tipi demansın tedavisinde endikedir.

Everon Nasıl Kullanılır?

Everon’u her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmedikçe önerilen Everon dozu günde bir kez bir tablet (90/5 mg)’tir. Doktorunuz durumunuza göre dozunuzu kademeli olarak arttırabilir.

Everon’u size yararı olduğu sürece almaya devam ediniz. Tedaviniz doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.

Everon, ağızdan kullanım içindir. Tabletleri yemeklerden sonra bir bardak su ile her gün aynı saatte yutunuz.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Hastalarında Everon Kullanımı

Hafif ve orta şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda Everon dikkatli kullanılmalıdır. Eğer şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa Everon kullanmayınız.

Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda Everon dikkatli kullanılmalıdır. Eğer orta veya şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa Everon kullanmayınız.

Eğer Everon’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Everon kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Everon Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

İdebenona, memantin hidroklorüre ya da Everon’un içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,

Orta veya şiddetli karaciğer yetmezliğiniz var ise,

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz var ise Everon’u kullanmayınız.

Everon Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Epileptik nöbet (sara) hikayeniz varsa,

Yakın bir zamanda miyokard enfarktüsü (kalp krizi) yaşadıysanız veya konjestif kalp yetmezliği veya kontrol altında olmayan hipertansiyon şikayetiniz varsa (yüksek kan basıncı),

Alerjik bir rahatsızlığınız varsa,

Son zamanlarda aldığınız veya almaya devam etmekte olduğunuz ilaçlar (reçetesiz satılan ilaçlar, rekreasyonel ilaçlar dahil) varsa.

Bu durumlarda tedavi dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve Everon’un klinik yararı doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir.

Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz böbrek işlevlerinizi yakından izlemelidir.

Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır), ketamin (anestezik madde olarak kullanılır), dekstrometorfan (genellikle öksürük tedavisinde kullanır) ve diğer NMDA antagonistleri ile aynı zamanda kullanımından kaçınılmalıdır.

Everon, çocuklar ve 18 yaşından küçük gençler (ergenler) için önerilmemektedir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Doktorunuz Everon ile tedavinizi başlatmadan önce ve başlattıktan bir ay sonra, tedavinizin 3. ayında ve her altı ayda bir ve ayrıca tedavi dozunuzu arttırırken kanınızdaki eritrosit (kırmızı kan hücresi) ve lökosit sayısını (beyaz kan hücresi) ve karaciğer fonksiyonlarınızın ölçülmesini isteyebilir.

Tedavinin herhangi bir döneminde soğuk algınlığı veya grip benzeri veya iltihabı hastalıklarının belirtilerinin oluşması, halsiz hissetme veya yaralanma veya kanamaların tedavi öncesine göre daha uzun sürmesi, koyu idrar, kaşıntı, karnın sağ üst tarafında hassasiyet olması durumlarında doktorunuzu bilgilendiriniz.

Everon İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Yakın bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla değiştirdiyşeniz veya değiştirmeyi planlıyorsanız (ömeğin; normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi) veya renal tübüler asidoz (RTA, böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı (böbrek fonksiyonlarının zayıflığı)) durumunuz veya şiddetli üriner sistem enfeksiyonunuz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Everon Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda Everon kullanımı önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Everon Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren kadınlar Everon kullanmamalıdır.

Everon Etken Maddesi Nedir?

Everon laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp-laktoz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorbsiyon problemi olan hastalann bu ilacı kullanmamaları gerekir. Everon, her dozunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Everon 0,35 mg lesitin (soya yağı) ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya aleijiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Everon her dozunda 0,079 mg gün batımı sarısı içermektedir. Gün batımı sarısı aleıjik reaksiyonlara neden olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Everon Kullanılır mı?

Özellikle aşağıdaki ilaçlann etkileri Everon ile değişebilir ve dozlarının doktorunuz tarafından ayarlanması gerekebilir:

Amantadin, ketamin, dekstrometorfan,

Dantrolen, baklofen,

Simetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin,

Hidroklorotiyazid (veya hidroklorotiyazidli herhangi bir kombinasyon),

Antikolineıjikler (genel olarak hareket bozukluklarını veya barsak kramplannı tedavi etmek için kullanılan maddeler),

Antikonvülzanlar (nöbetleri önlemek ve hafifletmek için kullanılan maddeler),

Barbitüratlar (genel olarak uyku için kullanılan maddeler),

Dopamin agonistleri (L-dopa, bromokriptin gibi maddeler),

Nöroleptikler (mental bozuklukların tedavisinde kullanılan maddeler),

Oral antikoagülanlar.

Eğer hastaneye giderseniz, doktorunuzu Everon kullandığınız konusunda bilgilendiriniz.

Everon Yan Etkileri Nelerdir?

Aşağıdakilerden biri olursa, Everon’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar (Yutmayı veya nefes almayı zorlaştırabilen, yüzde, dudaklarda, ağızda, dilde ve boğazda şişme, kaşıntılı döküntü, halsiz hissetme, baş dönmesi ve yere yığılma.)

Kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı (anjina pektoris) Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

Yaygın Yan Etkiler

 • Uyuklama hali,
 • Mantar enfeksiyonlan,
 • Zihin kan şıklığı (konfüzyon),
 • Yürüyüş anormalliği,
 • Kalp yetmezliği
 • Venöz kan pıhtılaşması (tromboz/tromboembolizm)

Sıklığı Bilinmeyen Yan Etkiler

 • Nefes darlığı, nefes almada güçlük
 • Böbrek yetmezliği
 • Göğüs ağnsı
 • Kas ağnlan
 • Eritrositopeni (kanda eritrosit [alyuvar] sayısında azalma)
 • Lökositopeni (kanda lökosit [akyuvar] sayısında azalma)
 • Karaciğer enzim seviyelerinde yükselme [AST (aspartat transimaz), ALT (alanintransaminaz), GGT (gama glutamat transaminaz), serum albümin ve LDH (laktat dehidrogenaz)]
 • İştahsızlık
 • Huzursuzluk
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Uykusuzluk
 • Nöbet veya kasılma (konvülsiyon)
 • Kolesterol ve trigliserid seviyelerinde yükselme
 • Bulantı
 • Kusma
 • İshal
 • Sersemlik hali
 • Dikkat eksikliği
 • Bayılma
 • Mide içeriğinin yemek borusuna kaçması
 • Hazımsızlık
 • İshal ve kusma ile birlikte görülen mide ve bağırsak enfeksiyonu
 • Aşırı hareketlilik
 • Hezeyan (deliryum)
 • Kabızlık
 • Titreme
 • Amaçsız ve hiç durmadan yürüme ve dolaşma isteği ile ortaya çıkan ruhsal rahatsızlık (Poriomani)
 • Halüsinasyonlar (hayal görme)
 • Grip
 • Pankreas iltihabı (pankreatit)
 • İdrarda renk değişikliği (koyu idrar gibi)
 • Psikotik reaksiyonlar.
 • Alzheimer hastalığı, depresyon, intihar fikri ve intihar ile ilişkili bulunmuştur.

Everon’un içeriğindeki memantin ile tedavi edilen hastalarda bu olaylar bildirilmiştir.

Araç ve makina kullanımı

Doktorunuz size araba veya makine kullanıp kullanamayacağınızı söyleyecektir.

Ayrıca; Everon reaksiyon yeteneğinizi değiştirerek araba veya makine kullanmanızı sakıncalı hale getirebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.