Etover Ampul Ne Kullanım Talimatı?

Etover, kas içine uygulama için 1 veya 3 adet şeffaf ampul içeren bir ilaçtır.

Etover, etkin madde olarak etofenamat içerir.

Etofenamat, steroid olmayan analjezik/anti-romatik ajanlar grubuna ait bir etkin maddedir ve iltihap/inflamasyon giderici (anti-inflamatuvar) ve ağrı kesici (analjezik) özelliklere sahiptir.

Aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

Dejeneratif eklem hastalığı, eklem kireçlenmesi (osteoartrit)

Eklem iltihabı ile görülen romatizmal hastalık (romatoid artrit)

Özellikle omurga eklemlerinde birleşme ve hareket kaybı ile görülen romatizmal bir hastalık (ankilozan spondilit)

Zaman zaman ani şekilde ortaya çıkan, sıklıkla ayak başparmağındaki iltihapla kendini gösteren, eklemler üzerinde ileri derecede ağrıya, duyarlılığa, kızarıklığa ve şişkinliğe neden olan eklem iltihabı (akut gut artriti)

Akut kas iskelet sistemi ağrıları

Ameliyat sonrası görülebilen inflamasyon, şişkinlik ve yumuşak doku hasarı (postoperatif ağrı)

Adet ağrısı (dismenore)

Not: Enjeksiyonluk çözelti, sadece etofenamatın lokal uygulamasının yararlı olmadığı veya uygun olmadığı durumlarda kullanılır. Kural olarak, tedavi tek bir enjeksiyonla sınırlandırılmalıdır.

Etover etkin maddesinin uygulanan yerden yavaş salınması nedeniyle, hızlı etki başlangıcı gereken hastalıklarda tedavinin başlatılması için uygun değildir.

Etover Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak Etover dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Genel kullanım dozu, derin enjeksiyonla kas içerisine 1 ampul Etover’dir.

Etofenamat tedavisinin sürdürülmesi düşünülüyorsa Etover uygulanmasından sonra tedaviye lokal olarak uygulayabileceğiniz etofenamat içeren bir jel veya sprey ile devam etmenizi söyleyebilir.

Etover, kas içine uygulama içindir.

Ampulün kırılmasından sonra içerisindeki enjeksiyonluk çözelti bir şırıngaya çekilir ve yeterince uzun enjeksiyon iğnesi ile kas içerisine derin bir şekilde enjekte edilir. Çözeltiyi enjekte etmeden önce, herhangi bir kan damarının zarar görmediğinden emin olmak için şırınganın pistonu çok az geri çekilir.

Anafılaktik reaksiyonların (ani gelişen ağır alerji durumu) gelişme olasılığı nedeniyle Etover enjeksiyonundan sonra en az 1 saat izlenmeniz gerekebilir.

Çocuklar ve ergenlik dönemi yaş grubunda Etover ile deneyim olmadığından, 18 yaşın altındaki hastalarda Etover kullanılmamalıdır.

Olası istenmeyen etkilerden dolayı Etover yaşlı hastalarda dikkatli gözlemle kullanılmalıdır.

Böbrek veya Karaciğer Yetmezliği Hastalarında Etover Kullanımı

Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliğiniz varsa Etover kullanmayınız.

Eğer Etover’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Etover’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer gerekenden daha fazla Etover kullanıldıysa, ilacın istenmeyen etkileri ve şiddeti artabilir. Etover aşırı dozda uygulanmışsa baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik ve bilinç bulanıklığı gibi merkezi sinir sistemi bozuklukları yanında bulantı, kusma, karın ağrısı gibi belirtilere neden olabilir. Ek olarak mide-bağırsak kanalınızda kanama, karaciğer ve böbrek işlevlerinde bozulmalar ortaya çıkabilir. Eğer bu belirtilerle karşılaşırsanız doktorunuz veya eczacınız size yardımcı olacaktır.

Etover Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Etover ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

Etover kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Etover Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

NSAİ veya ağrı kesici ilaçlar ölümcül olabilen inme, kalp krizi ve kalp-damar sistemi ile ilgili trombotik olay riskinin artmasına neden olabilirler. Bu risk kullanım süresiyle artabilir. Kalp-damar hastalığı veya kalp-damar hastalığı riski olan hastalarda daha fazla risk olabilir.

Etover koroner arter by-pass greft cerrahisinin hazırlığında ağrı tedavisi için kullanılmamalıdır.

Mide-bağırsak sistemi riski:

NSAİ veya ağrı kesici ilaçlar, mide veya bağırsak sisteminde delinme, ülserasyon ve kanama gibi ölümcül olabilen ciddi mide bağırsak sistemi yan etki riskinin artmasına neden olur. Bu yan etkiler tedavi sırasında herhangi bir zamanda ve uyarıcı semptomlar olmadan oluşabilir. Yaşlı hastalarda ciddi mide barsak olay riski daha yüksektir.

Etofenamata veya Etover’in içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

Daha önceden aspirin veya başka bir steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaç kullanımı sonrasında astım, hırıltılı solunum, burun akıntısı, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonlar yaşadıysanız,

Mide veya bağırsaklarınızda ülser veya kanamanız varsa veya daha önceden geçirdiyseniz,

Kalbi besleyen damarlarınız (koroner damar) ile ilgili ameliyat olacaksanız,

Kanın pıhtılaşmasını engelleyen veya kan sulandırıcı (antikoagülan veya antitrombotik) ilaç tedavisi alıyorsanız,

Ciddi kalp yetmezliğiniz varsa,

Karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa,

Hamileliğin geç evresinde (altıncı aydan sonra) iseniz,

Emziriyorsanız,

18 yaşından küçükseniz.

Etover Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Etover’in sadece risk-yarar oranı dikkatli bir şekilde değerlendirildikten sonra kullanılması gereken durumlar:

Tetiklenebilir porfiri hastası iseniz (doğuştan veya sonradan gelişen kana rengini veren maddenin yapım bozukluğu; bu hastalığın akut ataklan bazı maddelerle tetiklenebilir)

Etover’in sadece dikkatli tıbbi gözlemle kullanılması gereken durumlar:

Daha önceden NSAİ veya ağrı kesici ilaçlarla ilişkilendirilmiş mide-bağırsak kanaması veya delinmesi şikayetiniz olduysa,

Aktif veya geçmişte mide veya oniki parmak bağırsağınızda ülser veya kanamanız (bir veya iki kanıtlanmış kanama veya ülser atağı) olduysa,

İltihabi bağırsak hastalığınız (ülseratif kolit veya Crohn hastalığı) varsa veya daha önce geçirmişseniz,

Kalp-damar sisteminizle ilgili rahatsızlığınız var ise,

Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) şikayetiniz varsa,

Kalp hastalığınız veya ödem sorununuz varsa,

Daha önce inme geçirmişseniz,

Yeni ameliyat geçirdiyşeniz,

65 yaşın üzerindeyseniz veya vücudunuzu zayıf düşüren bir rahatsızlığınız varsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Etover Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Etover hamileliğin altıncı ayından sonra kullanılmaz. Bu dönemden önce de doktorunuz kullanmanız gerektiğini belirtmedikçe Etover’i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Etover Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Etover’i emzirme döneminde kullanmayınız.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Etover Kullanılır mı?

Etover’i aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanmayınız:

Aspirin ve diğer NSAİ ilaçlar

Etover aşağıdaki ilaçlarla dikkatle kullanılmalıdır.

Anjiotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılırlar)

Furosemid ve diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar

Antihipertansifler (yüksek kan basıncını düşüren ilaçlar)

Lityum (mani ve depresyon tedavisinde kullanılır)

Metotreksat (romatoid artrit ve bazı kanser türlerinin tedavisinde kullanılır)

Kanın pıhtılaşmasını engelleyen veya kanı sulandıran varfarin ve benzeri ilaçlar

Digoksin (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır)

Fenitoin (epilepsi tedavisinde kullanılır)

Kortikosteroidler (inflamasyon, alerji veya organ transplantasyonu gibi oldukça geniş yelpazede kullanılan bir ilaç grubu)

Potasyum tutucu idrar söktürücüler

Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) (depresyon tedavisinde kullanılırlar)

Probenesid veya sülfınpirazon (kandaki artmış ürik asit düzeylerini düşürmek için kullanılırlar)

Alkol

Siklosporin (doku reddini önlemek için kullanılır)

Antidiyabetik ilaçlar (kan şekerini düşürmek için kullanılırlar)

Etover Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Etover’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Etover’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Ciddi deri reaksiyonu formları (Stevens-Johnson sendromu, Lyell sendromu)
 • Ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları mümkündür ve aşağıdakiler görülebilir:
 • Yüz, dil ve boğazda şişme, ciltte döküntü, hırıltılı solunum, nefes almada zorlanma, solunum yolunu daraltan gırtlak (larenks) ödemi, astım krizine kadar gidebilen nefes alma zorluğu, kalp atım hızında artış, potansiyel öldürücü şoka ulaşabilen kan basıncı düşmesi, ateş veya şok ile ortaya çıkan ciddi alerjik reaksiyon benzeri semptomlardan biri görüldüğünde

Bu reaksiyonlar ilaç ilk kez kullanıldığında görülebilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Etover’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdaki istenmeyen etkilerin doza bağlı olduğu ve bireyler arasında kişiden kişiye değişebileceği akılda bulundurulmalıdır:

 • Genel olarak en sık gözlenen yan etkiler sindirim sistemi ile ilgilidir. Özellikle yaşlılarda bazen ölümcül olabilen mide-bağırsak ülseri (peptik ülser), perforasyon veya mide veya bağırsak kanaması ortaya çıkabilir. Mide bulantısı, kusma, diyare, midede gaz toplanması, kabızlık, sindirim problemi, karın ağrısı, dışkının renginin koyulaşması, kan kusma, ağız ülserleri, kolit ve Crohn hastalığının alevlenmesi uygulamayı takiben bildirilmiştir . Daha az sıklıkla, midede inflamasyon gözlenmiştir. Genellikle gastrointesinal kanamanın gerçekleşme riski, NSAİ ilaçlarla tedavinin süresine ve kullanılan doz aralığına bağlıdır.
 • NSAİ ilaç tedavisi ile ilişkili ödem, yüksek kan basıncı ve kalp yetmezliği bildirilmiştir.
 • Etover gibi ilaçlar kalp krizi (miyokard infarktüsü veya inme) riskinde küçük bir artışla ilişkili olabilirler.

Etover için bildirilen istenmeyen etkiler:

Yaygın Yan Etkiler

 • Mide bulantısı, kusma, ishal gibi mide-bağırsak sistem şikayetleri ve istisnai vakalarda kansızlığa neden olabilen mide-bağırsak sisteminde görülebilecek hafif kan kaybı.

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Baş ağrısı, eksitasyon (aşırı uyarılabilirlik), asabiyet, yorgunluk, sersemlik ve baş dönmesi
 • Hazım bozuklukları, midede gaz toplanması, karında kramp, iştah kaybı, mide ve oniki parmak barsağı ülserleri (bazen kanama ve perforasyonla birlikte olan)
 • Ciltte döküntü ve kaşıntı gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • Kanda karaciğer enzimlerinde (serum transaminazlar) yükselme

Seyrek Yan Etkiler

 • Kan yapımı bozuklukları (anemi, lökopeni, agranülositoz, trombositopeni). Başlangıç semptomları ateş, boğaz ağrısı, ağızda yüzeyel lezyonlar, grip benzeri belirtiler, ciddi yorgunluk, burun kanaması ve ciltte kanamaları içerir. Uzun süreli tedavi alan hastaların kan tablosu düzenli aralıklarla izlenmelidir.
 • Kusmuk, dışkı veya ishalde kan görülmesi
 • Ürtiker ve/veya saç dökülmesi
 • Karaciğer hasarı (sarılıkla beraber olan veya olmayan hepatit, çok nadir vakalarda fulminan gidişli, nadiren prodromal semptomlar da olmadan). Bu nedenle, hastanın karaciğer değerleri düzenli olarak takip edilmelidir.
 • Özellikle kan basıncı yüksek olan (hipertansif) hastalar ya da böbrek fonksiyonları bozulmuş hastalarda ödem (periferal ödem) gelişebilir.
 • Çarpıntı, göğüs ağrısı, yüksek kan basıncı ve dolaşım kollapsı
 • Kalp yetmezliği
 • Hemolitik anemi
 • Duyularda bozukluk, tat alma duyusu bozuklukları, kulaklarda çınlama ve duymada geçici bozukluk, hafızada zayıflama, oryantasyon bozukluğu, havaleler, endişe hali, gece kabuslan, titreme, depresyon ve diğer psikotik reaksiyonlar
 • Ağız mukozasında, dilde inflamasyonlar, yemek borusunda lezyonlar, alt kann bölgesinde şikayetler (örn. kanamalı kolit veya Crohn hastalığının / ülseratif kolitin şiddetlenmesi) ve kabızlık
 • Görme bozukluktan (bulanık görme ve/veya çift görme)
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklı döküntü, egzema, kızarıklık, ışığa duyarlılık, kabarıklılık (aynca alerjik purpura)

Tek tük vakada: Akut böbrek yetmezliğinin eşlik edebileceği böbrek haşan (interstisyel nefrit, papiller nekroz), idrarda protein (proteinüri) ve/veya idrarda kan (hematüri).

İzole vakalarda nefritik sendrom gelişebilir. Bu nedenle böbrek fonksiyonu düzenli olarak kontrol edilmelidir.

İzole vakalarda pankreas inflamasyonu bildirilmiştir.

İzole vakalarda, kan damarlarında ve akciğerlerde aleıjiye bağlı inflamasyon gözlenmiştir.

İzole vakalarda, steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçların uygulandığı anda enfeksiyona bağlı inflamasyon (nekrozitan fasiitis gelişimi) kötüleşebilir. Bu muhtemelen steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçların etki mekanizması ile bağlantılıdır. Bu nedenle yeni bir enfeksiyona bağlı semptomlar gelişirse veya var olan semptomlarınız Etover kullandığınızda kötüleşirse derhal doktorunuza danışınız. Herhangi bir antibiyotik ya da anti-infeksiyöz bir tedavinin gerekliliği değerlendirilmelidir.

Kas içi uygulama sonrası, yaygın olmayarak enjeksiyon yerinde lokal yan etkiler (yanma hissi) veya doku hasarı (steril apse oluşumu, yağlı doku veya deri nekrozu gibi) görülebilir.

Yukarıda bahsedilen yan etkiler için listelenen önerileri dikkate alınız.

Araç ve makina kullanımı

Etover özellikle tedavinizin başlangıç döneminde veya tedavi dozunuz artırıldığında dikkat durumunuzu etkileyebilir.

Etover alıyorsanız araç ve makine kullanmayınız.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.