Etol Yan Etkileri Nelerdir? Ne İlacıdır?

ETOL SR nedir ve ne için kullanılır?

ETOL SR, etkin madde olarak 600 mg etodolak içeren uzatılmış salimli tablettir. Uzatılmış salimli tablet ağız yolundan alındıktan sonra, vücutta ağır ağır salınarak gün boyu etkisini gösterir. Böylece günde 1 tablet almak yeterli olur. ETOL SR iltihapla oluşan karakterize durumların tedavisinde kullanılan (steorid içermeyen antiinflamatuvar) ilaç grubundandır.

ETOL SR aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

• Dejeneratif eklem hastalığı, eklem kireçlenmesi (Osteoartrit), eklem iltihabı ile görülen romatizmal hastalık (romatoid artrit) ve özellikle omurga eklemlerinde birleşme ve hareket kaybı ile görülen romatizmal bir hastalık (ankilozan spondilit) gibi eklem hastalıklarının belirtileri ve bulgularının tedavisinde

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ETOL SR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ETOL SR’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Şiddetli mide veya sırt ağrısı,
 • Ciddi mide ülserleri veya kanaması (Yüksek dozlarda veya uzun süre almak, sigara içmek veya alkol almak bu yan etkilerin oluşum riskini arttırır. İlacı yemekle beraber almak bu etkilerin oluşum riskini azaltmaz.),
 • Dışkı renginin siyahlaşması (melena), kan veya kahve tanecikleri gibi kusma (bu belirtiler mide barsak sisteminde bir kanama belirtisi olabilir),
 • Olağandışı şekilde kilo alımı veya şişkinlik,
 • Şiddetli alerjik reaksiyonlar (deri döküntüsü, kurdeşen, kaşınma, nefes zorluğu, göğüs darlığı, ağız, yüz, dudaklar veya dilde şişlik),
 • İnme,
 • Göğüs ağrısı,
 • Hızlı veya düzensiz kalp atışı.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ETOL SR’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  Yaygın:

 • Yorgunluk
 • Baş dönmesi
 • Ruhsal çöküntü (depresyon)
 • Sinirlilik
 • Bulanık görme
 • Kulak çınlaması
 • Hazımsızlık
 • Karın ağrısı
 • İshal
 • Bağırsakta gaz
 • Bulantı
 • Kabızlık
 • Mide iltihabı
 • Siyah dışkı
 • Kusma
 • Kaşıntı
 • Döküntü
 • Ağrılı idrar
 • Sık idrara çıkma
 • Titreme ve ateş
 • Yaygın olmayan:

 • Ciltte morarma
 • Kansızlık
 • Kanda kan pulcuklarının azalması
 • Kanama zamanında artış
 • Beyaz kan hücresi ve kırmızı kan hücresi değerlerinde azalma
 • Alyuvarların yıkıma uğramasıyla oluşan kansızlık (hemolitik anemi)
 • Ödem
 • Böbrek fonksiyonlarını gösteren bir değer olan serum kreatininde artış
 • Daha önce kontrol altında olan diyabetik hastalarda kan şekeri artışı
 • Vücut kilosunda değişiklik
 • Tad alma bozukluğu
 • Uykusuzluk
 • Bilinç bozukluğu
 • Uyuşukluk
 • Akıl karışıklığı
 • Işık hassasiyeti
 • Geçici görme bozukluğu
 • Göz içi iltihabı
 • Sağırlık
 • Yüksek kan basıncı
 • Tıkanıklığa bağlı (konjestif) kalp yetmezliği
 • Yüz kızarması
 • Çarpıntı
 • Bayılma
 • Damar iltihabı
 • Kalpte ritim bozukluğu
 • Kalp krizi
 • Beyin damarlarının tıkanmasıyla beynin hasar görmesi
 • Astım
 • Beyaz kan hücresi yüksekliği (eozinofıli) ile seyreden akciğer ödemi (pulmoner infıltrasyon)
 • Hava yolu iltihabı (bronşit)
 • Nefes darlığı
 • Yutak iltihabı
 • Nezle
 • Burun, şakak, alın ve göz çevresindeki içi hava dolu boşlukların (sinüs) iltihabı
 • Susama
 • Ağız kuruluğu
 • Ağız yaraları
 • Yeme bozukluğu
 • Geğirme
 • İnce bağırsak iltihabı
 • Kanamalı ya da kanamasız midede yara ve/veya delinme
 • Bağırsakta yara
 • Pankreas iltihabı
 • Yemek borusu ile mide arasında yer alan kasın kasılması veya daralma ile birlikte seyreden ya da tek başına yemek borusu iltihabı
 • Kalın bağırsak iltihabı
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme
 • Safra kanalı kaynaklı karaciğer iltihabı (hepatit)
 • Karaciğer iltihabı
 • Safra kanalı kaynaklı sarılık
 • Sarılık
 • Karaciğer yetmezliği
 • Karaciğer harabiyeti
 • Ciltte yaygın ödem
 • Terleme
 • Deri döküntüsü
 • Ciltte su toplamasıyla seyreden döküntü
 • Ciltte kabarık kırmızı döküntü ile ciltte damar iltihabı
 • Ciltte ağrılı kırmızı veya morumsu kızarıklıklar ve su kabarcıkları ile seyreden bir hastalık (Stevens-Johnson Sendromu)
 • Ciltte kabarma ve cildin soyulması ile karakterize, hayatı tehdit eden bir cilt hastalığı (Toksik Epidermal Nekroliz)
 • Ağız, gözler ve cinsel bölgede kızarıklık, su kabarcıkları ve yaralar oluşturan bir cilt hastalığı (Eritema Multiforme)
 • Cilt renginde koyulaşma
 • Saç dökülmesi
 • Bazı alanlarda düz, bazı alanlarda deriden kabarık yaygın kırmızı renkli döküntü (Makülopapüler döküntü)
 • Işığa duyarlılık
 • Kan üre azotunda artış
 • Böbrek yetmezliği
 • Böbrek bozukluğu
 • Böbrek hücre harabiyeti
 • Mesane iltihabı
 • İdrarda kan görülmesi
 • Böbrek taşı
 • Böbrek iltihabı
 • Rahimde kanama düzensizlikleri
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • Genel olarak kızarıklık, kaşıntı, boğaz şişmesi ve kan basıncının düşmesi gibi belirtiler ile seyreden, aniden başlayan ve ölüme neden olabilen ciddi alerjik reaksiyonlar (şok dahil)
 • Hastalık yapıcı mikropların veya parazitlerin vücuda girmesiyle ortaya çıkan hastalık tablosu (infeksiyon)
 • Baş ağrısı
 • Deri soyulması
 • ETOL SR Nasıl Kullanılır?

  Erişkinler için önerilen doz günde 1 tablettir (600 mg).

  Doktorunuz rahatsızlığınızın ciddiyetine göre alınması gereken doz ve sıklığı size söyleyecektir. Gerekli gördüğü durumlarda ETOL SR’ın diğer formları ile tedaviye devam edilmesini önerebilir.

  Bir günde 2 tabletten fazla alınmamalıdır.

  ETOL SR tamamen dolu bir bardak su ile birlikte, yemeklerle birlikte ve yemekten sonra ağızdan alınır.

  İlacınızı daima doktorunuzun talimatlarına uygun şekilde alınız.

  Tabletleri çiğnemeyin veya ağzınızda parçalamayın.

  Çocuklarda Kullanımı

  Etodolak’ın 18 yaşından küçüklerde kullanılmasının güvenliliği ve etkililiği doğrulanmamıştır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda genellikle başlangıç dozunun değiştirilmesi gerekmez. Ancak, gençlere göre yaşlı hastalar mide kanaması ve böbrek sorunlarına karşı daha duyarlı olabilecekleri için dikkatli kullanılmalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Bu gruptaki diğer ilaçlarda olduğu gibi böbrek ya da karaciğer yetmezliğine karşı dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımlarda doz düşük olmalı, böbrek ve karaciğer fonksiyonları düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

  Eğer ETOL SR’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  ETOL SR

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  ETOL SR dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşırı doz kullanım belirtileri idrar çıkışında azalma, baş ağrısı, bulantı, kusma, karın ağrısı, mide barsak sisteminde kanama (koyu renkli veya kanlı dışkı veya kusmuk kanama belirtisi olabilir), seyrek olarak ishal, aşırı uyarılabilirlik (eksitasyon), koma, baş dönmesi, sersemlik hali, kulak çınlaması, baygınlık hissi, çok nadiren havale ve nefes alma güçlüğü olabilir.

  ETOL SR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bir ETOL SR dozu kaçırdıysanız ve düzenli olarak alıyorsanız, mümkün olan en kısa zamanda kaçırdığınız dozu alın. Bir sonraki doz zamanı neredeyse gelmişse, kaçırılan dozu atlayın. Sonra düzenli almaya devam edin. Doktorunuz önermediği sürece günde 1 tabletten fazla almayın.

  ETOL SR Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  ETOL SR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ETOL SR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • ETOL SR’ın herhangi bir bileşenine karşı alerjiniz varsa,
 • Ciddi bazen ölümcül kalp ve kan damar sorunları (örn: kalp krizi, inme) için yüksek riske neden olabilir. Kalp sorunları yaşıyorsanız, kalp yetmezliği şikayetiniz varsa veya uzun süredir ETOL SR alıyorsanız risk daha yüksek olabilir. Son zamanlarda baypas kalp ameliyatı geçirdiyseniz veya yakında geçirecekseniz,
 • Daha önceden veya ağrı kesici ilaçlarla ilişkilendirilmiş mide-bağırsak kanaması veya delinmesi şikayetiniz olduysa,
 • Ciddi böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Aspirin veya ETOL SR’ın dahil olduğu ilaç grubundan herhangi bir ilaca (örn: ibuprofen, selekoksib) karşı daha önce şiddetli alerjik reaksiyon yaşadıysanız (örn: şiddetli deri döküntüsü, kurdeşen, nefes alma zorluğu, burun boşluğu içindeki dokuda saplı ve iyi huylu büyüme (nazal polip), baş dönmesi),
 • Hamileliğinizin son 3 ayındaysanız.
 • Mide veya bağırsaklarınızda ülser veya kanamanız varsa veya daha önceden geçirdiyseniz,
 • 18 yaşından küçükseniz.
 • ETOL SR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Kalp damar sistemi ile ilgili riskler

  NSAİİTer ölümcül olabilecek trombotik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk, kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar hastalığı olan veya kalp damar hastalığı risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.

  ETOL SR koroner arter “bypass” cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.

  Sindirim sistemi ile ilgili riskler

  NSAİİTer kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar, ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksek risk altındadır._

  Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birinden şikayetçi iseniz, doktorunuza söyleyiniz.

 • Sindirim sisteminizde kanama, ülser veya delinme (perforasyon) belirtileri varsa (bu durumda ilacın kullanımını hemen kesiniz),
 • Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız,
 • Herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç, bitkisel ürün veya diyet tamamlayıcı ve idrar söktürücü başka bir ilaç alıyorsanız,
 • İlaçlara, besinlere veya diğer maddelere karşı alerjiniz varsa,
 • Böbrek veya karaciğer hastalığı, şeker hastalığı (diyabet) veya mide veya bağırsak sorunları geçmişiniz varsa,
 • Vücutta sıvı birikmesi, lupus adı verilen ve burun/yanaklardaki deri hastalığı, astım, burun boşluğu içindeki dokuda saplı ve iyi huylu büyüme (nazal polip) veya ağızda iltihaplanma varsa,
 • Yüksek tansiyon, kan rahatsızlıkları, kanama veya pıhtılaşma sorunları, kalp sorunları (örn; kalp yetmezliği) veya kan damar hastalığı yaşıyorsanız veya bu hastalıklardan herhangi birinin riskini taşıyorsanız,
 • Sağlığınız bozuksa, su kaybı (dehidratasyon) veya düşük sıvı hacmi veya düşük kan sodyum düzeyiniz varsa, alkol alıyorsanız veya alkol suistimal geçmişiniz varsa,
 • Astım veya soluma güçlüğü gibi sorunlarınız varsa.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ETOL SR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  ETOL SR’ı alkol ile birlikte almayınız, mide tahrişi (gastrik mukoza irritasyonu) ihtimali artabilir. ETOL SR’ı besinlerle beraber veya besinlerden bağımsız olarak kullanabilirsiniz.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ETOL SR fetusa zarar verebilir. Hamile iseniz, hamilelik planlıyorsanız ve hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ETOL SR’ı kullanmayınız, doktorunuzla temas kurunuz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Etodolak’ın anne sütünde bulunup bulunmadığı bilinmemektedir. ETOL SR alırken emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  ETOL SR baş dönmesi veya sersemlik haline neden olabilir. Alkol veya belli ilaçlarla beraber alındığında bu etkiler daha fazla belirginleşebilir. ETOL SR’a karşı nasıl tepki göstereceğinizi öğrenene kadar araba kullanmayınız veya diğer muhtemel güvensiz işleri yapmayınız.

  ETOL SR Etken Maddesi Nedir?

  ETOL SR 105.75 mg laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerleri tolere edemediğiniz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  ETOL SR her tabletinde 105 mg dibazik sodyum fosfat dihidrat ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Herhangi bir ilaç alıyorsanız özellikle de aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.

 • Kan pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar (Antikoagülanlar [örnek, varfarin içeren ilaçlar]), aspirin, kortikosteroidler (örnek, prednison içeren ilaçlar), fluoksetin içeren ilaçlar (heparin veya seçici serotonin geri alım (reuptake) inhibitörleri (SSRI’ler) (çünkü mide kanaması riski artabilir).
 • Fenilbutazon veya probenesid içeren ilaçlar kullanıldığında ETOL SR’ın yan etki riski artabilir.
 • ETOL SR ile birlikte kullanıldığında etkileri artabilecek ilaçlar ve gruplar şöyledir: Siklosporin, digoksin, lityum, metotreksat, kinolonlar (örnek, siprofloksasin içeren ilaçlar) veya sülfonilüreler (örnek, glipizid içeren ilaçlar),
 • ETOL SR ile kullanıldığında etkileri azalabilecek grup ve ilaçlar: Anjiotensin-dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (örnek, enalapril içeren ilaçlar) veya diüretikler (örnek, furosemid, hidroklorotiyazid içeren ilaçlar).
 • ETOL SR kullanırken doktorunuz söylemediği sürece aspirin almayınız.
 • ETOL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.