Etkinia Nedir ve Nasıl Kullanılır [1 MG]

Etkinia 1 mg tablet, 1 mg rasajilin (mesilat olarak) içerir.

Etkinia 1 mg tablet, 30 ve 100 tabletlik blister ambalajlarda karton kutu içinde hasta kullanımına sunulmaktadır.

Etkinia tabletler, beyaz renkli, yuvarlak ve düz yapılıdır.

Etkinia, Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır. Levodopa (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan diğer bir ilaç) ile birlikte veya levodopa tedavisi olmaksızın kullanılabilir.

Parkinson hastalığında, beyinde dopamin üreten hücrelerin kaybı söz konusudur. Dopamin, beyinde hareket kontrolünde rol alan bir kimyasaldır. Etkinia, beyinde dopamin düzeylerinin artmasını ve sürekli olmasını sağlar.

Etkinia Nasıl Kullanılır?

Etkinia’yı her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınız ile kontrol etmelisiniz.

Etkinia günde bir kez bir tablet (1 mg) alınır.

Ağızdan alınır. Yiyeceklerle birlikte veya tek başına alınabilir.

Tabletleri yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile).

Çocuklarda ve adolesanlarda Etkinia kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Böbrek Yetmezliği Hastalarında Etkinia Kullanımı

Böbrek bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Etkinia ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Etkinia kutusunu doktorunuz veya eczacınıza göstermek üzere yanınıza alınız.

Etkinia Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bir sonraki dozu zamanı gelince alınız.

Etkinia kullanmayı sonlandırırsanız

İlk önce doktorunuzla konuşmadan Etkinia almayı bırakmayınız. Bu ilacın kullanımı üzerine daha fazla sorunuz varsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

Etkinia kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Etkinia Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Etkin madde rasajilin veya Etkinia ’nın içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa

Şiddetli karaciğer sorununuz varsa.

Etkinia kullanırken aşağıdaki ilaçlan kullanmayınız:

Parkinson hastalığı tedavisi, depresyon veya diğer herhangi bir endikasyon için kullanılan monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) (reçetesiz satılan tıbbi ve doğal ürünler dahil, örn. St. John’s Wort)

Güçlü bir ağrı kesici olan petidin

Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) veya petidin ile tedaviye başlamak için Etkinia tedavisini kestikten sonra en az 14 gün beklemeniz gerekmektedir.

Etkinia Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer hafif ve orta düzeyde karaciğer sorununuz var ise,

Derinizde daha Önce görmediğiniz, şüpheli olabilecek değişiklikler farkederseniz doktorunuzla konuşmalısınız.

Çocuklar: Etkinia ’nın 18 yaşın altında kullanılması önerilmemektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Etkinia İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Etkinia yemeklerle veya tek başına kullanılabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Etkinia Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik sırasında ilaç kullanımına, doktorunuz tedavinin faydalannı fetusda meydana gelebilecek muhtemel riske karşı değerlendirerek karar verecektir. Etkinia gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Etkinia Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Etkinia Kullanılır mı?

Belirli antidepresanlar (selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRİ), selektif serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI), trisiklik ya da tetrasiklik antidepresanlar)

Enfeksiyonlara karşı kullanılan antibiyotik siprofloksasin

Öksürük kesici olan dekstrometorfan

Göz damlaları, nazal ve oral dekonjestanlar ve efedrin veya psödoefedrin içeren soğuk algınlığı ilaçları gibi sempatomimetikler

Etkinia ’nın fluoksetin veya fluvoksamin içeren antidepresanlarla beraber kullanımından kaçınılmalıdır.

Etkinia ile tedaviye başlamak için, fluoksetin tedavisini kestikten sonra en az beş hafta beklemeniz gerekmektedir.

Fluoksetin ya da fluvoksamin ile tedaviye başlamak için Etkinia tedavisini kestikten sonra en az 14 gün beklemeniz gerekmektedir.

Etkinia Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Etkinia’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

Çok Yaygın Yan Etkiler

 • Anormal hareketler (diskinezi)
 • Baş ağrısı
 • Karın ağrısı
 • Düşme
 • Alerjik reaksiyon
 • Ateş
 • Grip (influenza)
 • Genel olarak kendini iyi hissetmeme (malez)
 • Boyun ağrısı
 • Göğüs ağrısı (anjina pektoris)
 • Sersemlik ve baş dönmesi ile birlikte görülen ayağa kalkarken düşük kan basıncı (ortostatik hipotansiyon)
 • İştah azalması
 • Kabızlık
 • Ağız kuruluğu
 • Bulantı ve kusma
 • Gaz
 • Anormal kan testi sonuçlan (lökopeni)
 • Eklem ağrısı (artralji)
 • Kas iskelet ağrıları
 • Eklem yerlerinde enflamasyon (artrit)
 • Elde uyuşma ve kas zayıflığı (karpal tünel sendromu)
 • Kilo kaybı
 • Anormal rüyalar
 • Kas koordinasyonunda zorluk (denge bozukluğu)
 • Depresyon
 • Baş dönmesi (vertigo)
 • Uzun süreli kas kasılması (distoni)
 • Rinit (nezle)
 • Deride tahriş (dermatit)
 • Döküntü,
 • Gözlerde kanlanma (konjunktivit)
 • Ani idrar sıkışması

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • İnme (serebrovasküler olay)
 • Kalp krizi (miyokardiyal infarktüs)
 • Deride döküntü (vezikülobüllöz döküntü)

Ayrıca, plasebo kontrollü klinik çalışmalarda hastaların yaklaşık % Tinde deri kanseri bildirilmiştir. Bununla beraber, bilimsel veriler, belirli bir ilacın değil, Parkinson hastalığının yüksek deri kanseri (sadece melanoma değil) riski ile ilişkili olduğunu ileri sürmektedir. Herhangi bir şüpheli deri değişikliği fark ederseniz doktorunuzla görüşmelisiniz.

Parkinson hastalığı, halüsinasyon ve konfüzyon belirtileri ile ilişkilidir. Pazarlama sonrası deneyimde, Etkinia ile tedavi edilen Parkinson hastalarında da bu belirtiler gözlemlenmiştir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.