Ethyol Yan Etkileri ve Prospektüsü İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

ETHYOL nedir ve ne için kullanılır?

• Etkin madde olan amifostin, organik bir tiyofosfattır.

• Yardımcı madde olarak etil alkol ve enjeksiyonluk su içerir.

• ETHYOL damar içine uygulanan, infüzyon öncesinde hazırlanması gereken steril liyofilize bir tozdur.

• ETHYOL , 500 mg amifostin içeren 10 mL berrak cam flakonlarda bulunur. Flakonların ağzında gri renkli kauçuk tıpa yer alır ve flakonlar mavi plastik kapaklı aluminyum ile kapatılmıştır.

• ETHYOL , ilerlemiş (FIGO evre III veya IV) yumurtalık (over) kanserli hastalarda tekrarlanan sisplatin (kemoterapide kanseri tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) dozlarına bağlı olarak gelişen kümülatif renal toksisitenin (böbrekler üzerinde zehirli etkilerin gittikçe artması )_azaltılmasında kullanılır.

• ETHYOL , radyasyona bağlı gelişen ağız kuruluğunun (kserostominin) şiddetini ve insidansını (bir durumun görülme sıklığı) azaltmada kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ETHYOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ETHYOL’ü kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ciddi deri döküntüleri (eritema multiforme, Stevens-Johnson Sendromu, toksik epidermal nekroliz, kaşınma ve toksoderma) ile seyreden deri, ağız, boğaz, göz ve vücut içerisindeki diğer yerlerde kızarıklık, şişme ve kabarma.

Bunlar ölümcül olabilir.

Çok belirgin olarak kan basıncınızın düştüğü durumlarda da ilacı kullanmayı bırakınız.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ETHYOL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahalaye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkilerin tahmin edilen görülme sıklıkları :

çok yaygın >% 10 (10’da 1’den fazla)

yaygın > % 1 ve < % 10 ( 10’da 1’den az, fakat 100’de 1’den fazla)

yaygın olmayan % 0,1’den % 1’e ( 100’de 1’den az, fakat 1000’de 1’den fazla)

seyrek % 0,001’den % 0,1’e ( 1000’de 1’den az fakat 10.000’de 1’den fazla)

çok seyrek % 0,01’e kadar (10,000’de 1’den az)

bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilmiyor)

Bağışıklık sistemi hastalıkları Çok seyrek

Aşırı duyarlılık reaksiyonları, Yaşamı tehdit eden ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları (Anafilaktik reaksiyon)

Metabolik bozukluklar Yaygın

Hipokalsemi (Kalsiyum seviyesinin normal değerin altına düşmesi)

Sinir sistemi bozuklukları Yaygın

Uyku hali, sersemlik, bilinç kaybı

Seyek

Vücutta kasılma hali

Kalp hastalıkları Yaygın

Kalbin atış hızındaki değişiklikler (yavaş veya hızlı)

Damar hastalıkları Çok yaygın

Düşük kan basıncı, kabarıklık

Yaygın

Yüksek kan basıncı

Damar bozuklukları Çok seyrek

Ağırlaşmış yüksek tansiyon

Solunum rahatsızlıkları

Çok yaygın

Hapşırmak

Seyrek

Solunum darlığı, solunumun geçici olarak durması, vücuttaki oksijen basıncının düşmesi

Çok seyrek

Gırtlak ödemi, solunum durması

Gastrointestinal bozukluklar Çok yaygın

Bulantı, kusma

Yaygın

Hıçkırık

Deri ve derialtı doku bozuklukları Yaygın

Döküntü

Yaygın olmayan

Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması

Seyrek

Ürtiker, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, kaşıntı Çok seyrek

Exfoliatif dermatit (derinin tüm katmanlarının soyulması ile karakterize ciddi iltihaplanma), Toksikoderma (deri hücrelerinin hayatiyetini etkileyen bir tür ağır reaksiyon), Büllöz dermatit (deri üzerinde içinde sıvı birikmesi ile karakterize kabarcıkların oluştuğu bir tür ağır iltihabi durum)

Böbrek ve idrar yolları bozuklukları Seyrek

Böbrek yetmezliği

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesinde görülen durumlar Çok yaygın

Sıcaklık hissi

Yaygın

Ateş, kaslarda sertlik, kırıklık/kırgınlık, üşüme

Seyrek

Göğüs ağrısı

Çok seyrek

Göğüs sıkışması

İlacın pazarlama sonrası görülen istenmeyen etkileri:

Kalp hastalıkları

Seyrek

Kalbin ritim bozuklukları, kalp çarpıntısı, kalbin normaldan fazla atması

Çok seyrek

Kalbin bir bölümünün kansız kalması, kalp krizi, kalbin durması, kalbin normalden az atması

ETHYOL Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Alacağınız doz, vücut yüzey alanınıza bağlı olarak değişir. Teknik olarak, bu değer metrekare (m2) olarak ölçülür fakat gerçekte boyunuz ve kilonuzdan hesaplanır.

ETHYOL , size bir doktor veya hemşire tarafından uygulanacaktır.

İntravenöz (damar içi) infüzyon olarak uygulanır.

Yaşlılarda Kullanımı

Çocuklarda ve 70 yaşın üstündeki hastalarda yeterli bilgi olmaması nedeniyle kullanılmamalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Karaciğer veya böbrek yetmezliği: Karaciğer veya böbrek hastalığınız var ise ETHYOL ‘ü kullanmamalısınız.

Eğer ETHYOL ‘ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

ETHYOL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doz aşımının muhtemel yan etkisi tansiyonunuzun düşmesidir. Bu durumda serum fizyolojik uygulanabilir veya semptomatik tedavi yapılır.

ETHYOL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ETHYOL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ETHYOL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

ETHYOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek yan etkilere dair herhangi bir veri yoktur.

Doktorunuz aksini söylemediği sürece ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

ETHYOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ETHYOL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• ETHYOL’de bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırı hassasiyetiniz var ise,

• Çocuk iseniz,

• 70 yaşından büyük iseniz,

• Hamile iseniz veya emziriyorsanız,

• Böbrek veya karaciğer problemleriniz var ise,

• Kan basıncınız düşük ise,

• Dehidratasyon (vücudunuzdaki su miktarının normalden az olması) sıkıntınız var ise.

ETHYOL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Tansiyonunuz düşerse veya tansiyonunuzu düşürecek bir ilaç kullanıyorsanız,

• Ciddi deri döküntüleri (eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, prurit ve toksoderma) görülür ise,

• Kanda kalsiyum seviyenizin düşme riski var ise.

• Konvülsiyona ( vücutta kasılma hali) neden olabilecek ilaçları kullanıyorsanız

• 60 yaşın üzerinde bir hasta iseniz veya nefrotoksik (böbrek üzerine zehirli etkisi olan) kemoterapi, ciddi hipotansiyon, vücuttan su kaybı ve kusma gibi böbrek yetmezliğinin bilinen risk faktörünü taşıyorsanız böbrek fonksiyonunuza dikkat edilmelidir.

• Şiddetli kusmaya neden olan kemoterapi ile beraber uygulanıyorsadığında, sıvı dengeniz dikkatle takip edilmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ETHYOL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

ETHYOL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz ETHYOL kullanmayınız. ETHYOL kullanırken hamile kalırsanız, ETHYOL ‘ün anne karnındaki bebek üzerine potansiyel riski olduğunu bilmelisiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacın anne sütüne geçip geçmediği hakkında bilgi yoktur. Bu nedenle, ETHYOL tedavisinden önce emzirmeye son vermelisiniz.

Araç ve makina kullanımı

Toplam tedavi süresince araç ve makine kullanma becerinizi etkileyebileceği için, tedavi sırasında araç ve makine kullanmamalısınız.

ETHYOL Etken Maddesi Nedir?

ETHYOL ‘ün içeriğinde bulunan etil alkol, ilacın üretimi sırasında kaybolduğu için herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Yüksek kan basıncı veya düşük kan kalsiyum seviyelerinin tedavisi için başka ilaçlar alıyorsanız, ETHYOL’ün ilk dozunu almadan önce kullandığınız ilaçları doktorunuza mutlaka haber vermelisiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ETHYOL prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.