Estrofem Fiyatı ve Tüm Sorular İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

Estrofem bir Hormon Replasman (yerine koyma) Tedavisidir (HRT). Dişi cinsiyet hormonu östradiol içerir. Estrofem, özellikle rahmi alınmış (histerektomi olmuş) ve bu nedenle kombine östrojen/progestagen tedavisine ihtiyaç duymayan kadınlarda, menopoz sonrasında kullanılır.

Estrofem, menopoz sonrası ortaya çıkan semptomların azaltılması için kullanılır.

Menopoz sırasında, kadın vücudunda üretilen östrojen miktarı düşer. Bu durum yüz, boyun ve göğüs sıcaklığı (sıcak basmaları) gibi semptomlara neden olabilir. Estrofem, bu gibi menopoz sonrası semptomlarını azaltır. Estrofem yalnızca, semptomlarınız (menopoz sonrası ortaya çıkan sıcak basmaları gibi belirtiler) günlük yaşamınızı ciddi şekilde engelliyorsa reçete edilmelidir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Estrofem’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Estrofem’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Hipersensitivite (aşın duyarlılık) /alerji (Yaygın olmayan yan etkiler 1000 kişide 1 ila 10 kişiyi etkiler)

Yaygın olmayan bir vaka olmasına rağmen, aşın duyarlılık/aleıji meydana gelebilir. Aşın duyarlılık/aleıji şu belirtilerden birini ya da daha fazlasını içerebilir: iirtiker (kurdeşen), kaşınma, şişme, nefes almada zorluk, düşük kan basıncı (deride soğukluk ve donukluk, hızlı kalp atışı), baş dönmesi, terleme, bunlar anafilaktik reaksiyon/şok belirtileri olabilir. Eğer yukanda belirtilen belirtilerden biri olursa, Estrofem almayı durdurunuz ve acil tıbbi yardım arayınız.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri size mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yaygın

 • Depresyon
 • Baş ağrısı
 • Abdominal (karnı) ağrı
 • Kendini hasta hissetme (bulantı)
 • Bacak krampları
 • Meme ağrısı, meme hassasiyeti veya meme büyümesi
 • Ödem (sıvı tutulması)
 • Kilo artışı.

Yaygın olmayan

 • Görme bozukluğu
 • Damarlarda kan pıhtısı oluşumu (venöz embolizm)
 • Mide yanması (dispepsi)
 • Kusma
 • Şişkinlik veya gaz
 • Safra taşlan
 • Kaşıntı veya döküntü (ürtiker).

Çok seyrek / Bilinmiyor

 • Düzensiz vajinal kanama
 • Migrenin kötüleşmesi
 • İnme
 • Baş dönmesi
 • İshal
 • Saç kaybı (alopesi)

Kan basıncının yükselmesi

* Eğer rahmi olan kadınlar için reçete edilmişse.

Aşağıdaki yan etkiler diğer HRT’lerle raporlanmıştır.

 • Safra kesesi hastalığı
 • Çeşitli deri hastalıklan

Ciltte, özellikle yüz ve boyunda “hamilelik lekeleri” olarak bilinen renk değişikliği (kloazma)

Ağnlı kırmızı cilt şişlikleri (eritema nodosum)

Şekilli kızanklık veya yara ile birlikte kaşıntı (eritema multiforme)

 • İnsomnia (uyuyamama)
 • Epilepsi (sara hastalığı)
 • Cinsel istekte değişiklikler
 • Mantarın neden olduğu vajinal enfeksiyon
 • Astımın kötüleşmesi

HRT kullanmayan kadınlarla karşılaştırıldığında HRT kullanan kadınlarda aşağıdaki hastalıklar daha sık raporlanmaktadır.

 • meme kanseri
 • rahim içi dokusunun anormal büyümesi veya kanseri (endometriyal hiperplazi veya kanser)
 • yumurtalık kanseri
 • bacak veya akciğer damarlarında kan pıhtısı (venöz tromboembolizm)
 • kalp hastalığı
 • inme (felç)
 • HRT 65 yaş üzerinde başlanırsa, muhtemel hafıza kaybı.

Estrofem Nasıl Kullanılır?

Estrofem’i her zaman tam olarak doktorunuzun size bildirdiği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

Eğer rahminiz alındıysa veya vajinal kanamalarınız olmuyorsa ve diğer hormon tedavisi ürünlerini kullanmıyorsanız, uygun herhangi bir günde tedaviye başlayabilirsiniz.

Her gün günün aynı saatinde bir tablet alınız. Takvimli ve çevrimli kutudaki 28 tabletin hepsini bitirdikten sonra, ara vermeden, tedaviye yeni bir takvimli ve çevrimli kutu ile devam ediniz.

Doktorunuz en kısa sürede semptomlarınızı tedavi edecek en düşük dozu reçete edecektir. Bu dozun çok güçlü ya da zayıf olduğunu düşünüyorsanız doktorunuzla konuşunuz.

Eğer rahminiz alındıysa ve endometriyozis adı verilen (rahmin dışında bir doku varlığı) bir durum geçirmediyseniz, doktorunuz ek olarak bir progestagen (diğer dişi hormonu) reçete etmeyecektir.

Eğer şimdiye kadar diğer HRT ürünlerinden kullandıysanız, Estrofem kullanmaya ne zaman başlamanız gerektiğini lütfen doktorunuza veya eczacmıza sorunuz.

Özellikle HRT aliminin ilk birkaç ayı içerisinde ara kanama veya lekelenmeniz olursa, genellikle endişe etmenize gerek yoktur (Daha fazla bilgi için bölüm 2 HRT ve kanser, Rahim içi dokusunun aşın kalınlaşması (endometriyal hiperplazi) ve rahim içi dokusu kanseri (endometriyal kanser)’ne bakınız).

Estrofem’i ağızdan alınız.

Tabletleri yeterli miktarda sıvı (örn. bir bardak su) ile birlikte alınız.

Takvimli ve çevrimli kutunun kullanımı için bu Kullanma Talimatı’nm sonunda verilen “Estrofem 2 mg film kaplı tablet’in Kullanımı” bölümüne bakınız.

Yaşlılarda Kullanımı

65 yaş üzerindeki kadınların tedavisinde deneyimler sınırlıdır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

Östrojenler sıvı tutulmasına neden olabilirler ve bu nedenle kalp veya böbrek yetmezliği olan hastalar dikkatli bir şekilde gözlenmelidir. Estrofem’in etkin maddelerinin dolaşımdaki seviyelerinin artması beklendiğinden son dönem böbrek yetmezliği olan hastalar yakın takip edilmelidir.

Karaciğer yetmezliği:

Akut karaciğer hastalığı veya karaciğer fonksiyon testlerinin normale dönmesini engelleyen karaciğer hastalığı hikayesi durumunda kesinlikle kullanılmamalıdır.

Karaciğer bozuklukları (örn. karaciğer adenomu) durumunda tedavi yakından takip edilmeli, sanlık veya karaciğer fonksiyonlarında bozulma ortaya çıkarsa tedavi durdurulmalıdır.

Eğer Estrofem’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Aşın dozda Estrofem, hasta hissetmenize veya kusmanıza neden olabilir.

Estrofem’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Estrofem Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Tabletinizi her zamanki saatinde almayı unutursanız, 12 saat içinde alınız. Eğer 12 saatten uzun süre geçtiyse, unutulan tableti atınız ve tedaviye sonraki gün her zamanki gibi devam ediniz. Rahminiz yerindeyse, bir dozu unutmak ara kanama ve lekelenme ihtimalini artırabilir.

Estrofem Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Estrofem alimim kesmek istiyorsanız, öncelikle doktorunuzla konuşunuz. Doktorunuz size tedaviyi durdurmanızın etkilerini ve diğer olasılıktan açıklayacaktır.

Eğer bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorulannız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Estrofem kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Estrofem Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Meme kanseri iseniz, meme kanseri geçirmişseniz veya meme kanserinden şüpheleniliyorsa

Rahim içi dokusu (endometriyum) kanseri gibi östrojene duyarlı bir kanser iseniz, rahim içi dokusu (endometriyum) kanseri gibi östrojene duyarlı bir kanser geçirmişseniz veya östrojene duyarlı bir kanserden şüpheleniliyorsa

Tanısı konmamış vajinal kanamanız varsa

Tedavi edilmeyen rahim içi dokusunun aşm kalınlaşması (endometriyal hiperplazi) durumunuz varsa

Bacaklarda (derin toplardamar trombozu) veya akciğerlerde (akciğer embolisi) kan pıhtısı (tromboz) oluşumu varsa veya önceden olmuşsa

Kan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa (protein C, protein S veya antitrombin eksikliği gibi)

Kalp krizi, inme veya anjina gibi atardamarlarda kan pıhtısına neden olan bir hastalığınız varsa veya yakın zamanda geçirmişseniz

Karaciğer fonksiyon testlerinizin normale dönmediği karaciğer hastalıklarınız varsa veya geçirmişseniz

Porfiria adı verilen nadir ve aileden geçen (kalıtımsal) bir kan hastalığınız varsa

Östradiole veya Estrofem’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerin herhangi birine aleıjiniz (aşın duyarlılık) varsa (Yardımcı maddeler bölümüne bakınız).

Bu uyanlardan herhangi biri sizin için geçerliyse Estrofem’i kullanmayınız. Bu durumlann herhangi birinden emin değilseniz, Estrofem almadan önce doktorunuzla görüşünüz.

Estrofem alırken yukandaki durumlardan herhangi biri ilk kez görülürse, ilaç alımmı derhal kesiniz ve hemen doktorunuza danışınız.

Estrofem Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Estrofem’i kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz. Aşağıdaki durumlann herhangi biri daha önce olmuşsa, tedaviye başlamadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz. Bu durumlar Estrofem tedavisi sırasında yeniden oluşabilir veya şiddetlenebilir. Eğer öyleyse, kontroller için doktorunuzu daha sık ziyaret etmelisiniz.

Rahminizin içinde fibroidler (rahimdeki iyi huylu tümör) varsa

Rahminizin dışında bir doku varlığı (endometriyozis) veya rahim içi dokusunun aşm büyümesi (endometriyal hiperplazi) öykünüz varsa

Kan pıhtısı geliştirme riskiniz artmışsa (Bölüm 2 Damarda kan pıhtısı (trombozis)’na bakınız)

Östrojene duyarlı kansere yakalanma riskiniz artmışsa (meme kanseri geçiren anne, kız kardeş veya büyükannenin olması durumunda)

Kan basıncınız yüksekse

İyi huylu karaciğer tümörü gibi bir karaciğer bozukluğunuz varsa

Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa

Safra kesesi taşınız varsa

Migren veya şiddetli baş ağrılarınız varsa

Vücudun çoğu organını etkileyen bağışıklık sistemi hastalığınız (sistemik lupus eritematozus, SLE) varsa

Epilepsiniz (sara hastalığı) varsa

Astımmız varsa

Kulak zan ve duymayı etkileyen bir hastalığınız (otoskleroz) varsa

Kandaki yağ değerleriniz (trigliseridler) çok yüksekse

Kalp veya böbrek hastalıklarına bağlı sıvı tutulumunuz (ödem) varsa.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi birdönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Estrofem alimim durdurmanızı gerektiren sebepler

Eğer kan testi yaptırmanız gerekiyorsa, östrojen bazı laboratuvar test sonuçlanm etkileyebileceğinden Estrofem kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

Ameliyat olacaksanız, Estrofem almakta olduğunuzu doktorunuza söyleyiniz. Kan pıhtısı oluşum riskini azaltmak için, ameliyattan yaklaşık 4 ila 6 hafta öncesinde Estrofem alımmı durdurmanız gerekebilir. Estrofem’e yeniden ne zaman başlayabileceğinizi doktorunuza sorunuz.

Aşağıdaki durumlann herhangi birinin varlığında Estrofem kullanmayı durdurunuz ve acilen doktorunuzla temasa geçiniz:

 • Deriniz veya gözleriniz sararırsa (sarılık). Bunlar, bir karaciğer hastalığının belirtisi olabilir.
 • Kan basıncınızda belirgin bir artış olursa (belirtileri baş ağrısı, yorgunluk, baş dönmesi olabilir)
 • İlk defa migren-tipi baş ağrınız olursa
 • Hamile kalırsanız
 • Bacakların ağrılı şişkinliği ve kızarıklığı, ani göğüs ağrısı, nefes almada güçlük gibi herhangi bir kan pıhtısı belirtisi fark ederseniz

Estrofem bir doğum kontrol ilacı (kontraseptif) değildir. Eğer, en son adet döneminizden bu yana 12 aydan daha az zaman geçtiyse veya 50 yaşm altındaysanız, gebeliği önlemek için hala ilave doğum kontrol yöntemi kullanmanız gerekebilir. Öneri için doktorunuza danışınız.

HRT ve kanserRahim içi dokusunun aşın kalınlaşması (endometriyal hiperplazi) ve rahim içi dokusu kanseri (endometriyal kanser)

Sadece östrojen içeren HRT kullanımı, rahim içi dokusunun aşın kalınlaşması (endometriyal hiperplazi) ve rahim içi dokusu kanseri (endometriyal kanser) riskini artırmaktadır.

Her bir 28 günlük periyodun en az 12 gününde östrojene ek olarak progestagen alımı, sizi bu ekstra riskten korur. Bu sebeple, rahminiz yerinde ise doktorunuz size aynca progestagen reçete edecektir. Rahminiz alınmış ise (histerektomi), bu ürünü progestagen olmadan güvenli bir şekilde alıp alamayacağınızı doktorunuzla görüşünüz.

Karşılaştırma

Rahmi yerinde olan ve HRT almayan her 1000 kadından 5’ine 50 ila 65 yaş arasında endometriyal kanser teşhisi konulması beklenmektedir.

Rahmi yerinde olan ve sadece östrojen içeren HRT alan 50 ila 65 yaş arası kadınlar için, doza ve ne kadar uzun kullanıldığına bağlı olarak 1000 kişide 10 ila 60 kadına endometriyal kanser teşhisi konulması beklenmektedir (ilave 5 ila 55 vaka).

Beklenmedik kanama

Estrofem alırken, ayda bir kez (çekilme kanaması denilen) kanamanız olacaktır. Ancak, aylık kanamanızın yanı sıra, ilk 6 aylık dönemden daha uzun süren, 6 aydan daha uzun Estrofem kullanımından sonra başlayan, Estrofem alimim kestikten sonra devam eden bir beklenmedik kanamanız veya lekelenmeniz olursa, en kısa sürede doktorunuzu ziyaret ediniz.

Meme Kanseri

Bulgular, kombine östrojen-progestagen ve muhtemelen sadece östrojen içeren HRT almanın meme kanseri riskini arttırdığını göstermektedir. Bu ekstra risk, sizin ne kadar süredir HRT aldığınıza bağlıdır. İlave risk birkaç yıl içinde belirgin hale gelir. Ancak, tedavinin bitmesini takiben birkaç yıl içinde (en fazla 5) normale döner.

Rahmi alınmış ve 5 yıl boyunca sadece östrojen içeren HRT kullanan kadınlar için, meme kanseri riskinde artış çok az görülmüş ya da hiç görülmemiştir.

Karşılaştırma

HRT almayan 50 ile 79 yaş arasındaki her 1000 kadından 9 ila 17’sine beş yıllık süreçte meme kanseri tanısı konulması beklenmektedir. Beş yıldan uzun süredir östrojen-progestagen içeren HRT kullanmakta olan 50 ile 79 yaş arasındaki kadınlar için, 1000 kullanıcıda 13 ila 23 vaka olması beklenmektedir (diğer bir deyişle, 4 ila 6 ilave vaka).

Memelerinizi düzenli olarak kontrol ediniz. Aşağıdaki değişikliklerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuzla görüşünüz.

deride çukurlaşma

meme ucunda değişiklik

görebileceğiniz ya da hissedebileceğiniz herhangi bir kitle.

Yumurtalık kanseri

Yumurtalık kanseri nadirdir. En az 5 ile 10 yıl kadar HRT alan kadınlarda yumurtalık kanseri riskinin çok az yükseldiği raporlanmıştır.

HRT almayan 50 ila 69 yaş arasındaki kadınlarda, 5 yıllık süreçte 1000 kadından yaklaşık 2’sine yumurtalık kanseri teşhisi koyulması beklenmektedir. 5 yıldan uzun süredir HRT almakta olan kadınlar için, 1000 kullanıcıda 2 ile 3 vaka olması beklenmektedir (diğer bir deyişle, 1 ilave vakaya kadar).

HRT’nin kalp ve dolaşımdaki etkisiDamarda kan pıhtısı (trombozis)

HRT kullanıcılarında özellikle alınmaya başlanan ilk yıl içinde, kullanmayanlara göre damarda kan pıhtısı oluşma riski 1.3-3 kat kadar yüksektir.

Kan pıhtısı ciddi olabilir ve akciğerlere ilerlemesi durumunda, göğüs ağrısı, nefes kesilmesi, bayılma ya da ölüme neden olabilir.

Yaşlıysanız ve aşağıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, damarlarınızda kan pıhtısı oluşması daha olasıdır. Bu durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse doktorunuzu bilgilendiriniz:

Büyük bir operasyon, yara ya da hastalıktan dolayı uzun süre yürümeniz mümkün değilse (bölüm 2 Estrofem alimini durdurmanızı gerektiren sebepler’e bakınız)

Ciddi ölçüde fazla kiloluysanız (Vücut kitle endeksi (BMI) > 30 kg/m2)

Kan pıhtısını engellemek için kullanılan bir ilaçla uzun süreli tedavi gerektirecek bir kan pıhtısı probleminiz varsa

Yakın akrabalarınızdan birinin bacağında, akciğerinde ya da başka bir organında kan pıhtısı oluşmuşsa

Sistemik lupus eritematozusunuz (SLE) varsa

Kanserseniz.

Kan pıhtısı belirtileri için, “bölüm 2 Aşağıdaki durumların herhangi birinin varlığında Estrofem kullanmayı durdurunuz ve acilen doktorunuzla temasa geçiniz” bölümüne bakınız.

Karşılaştırma

HRT almayan 50’li yaşlarındaki her 1000 kadından4 ila 7’sinin 5 yıllık süreçte damarında kan pıhtısı oluşması beklenmektedir.

5 yıldan daha uzun süredir östrojen-progestagen içeren HRT kullanmakta olan 50 yaşlarındaki kadınlar için, 1000 kullanıcıda 9 ila 12 vaka arasında olması beklenmektedir (diğer bir deyişle, 5 ilave vaka).

5 yıldan daha uzun süredir sadece östrojen içeren HRT kullanmakta olan rahmi alınmış 50 yaşlarındaki kadınlarda, 1000 kullanıcıda 5 ila 8 vaka arasında olması beklenmektedir (diğer bir deyişle, 1 ilave vaka).

Kalp hastalığı (kalp krizi)

Kalp hastalığı olan ya da olmayan kadınlarda östrojen-progestagen ya da sadece östrojen içeren HRT kullanımının kişiyi kalp hastalığından koruduğuna dair bir kanıt yoktur.

Rahmi alınmış ve sadece östrojen tedavisi gören kadmlar için kalp hastalığı gelişme riskinde artış yoktur.

İnme (Felç)

HRT kullanıcılarında inme riski kullanmayanlara göre yaklaşık 1.5 kat daha yüksektir. HRT kullanımı nedeniyle inmede ilave vaka sayısı yaşla beraber artmaktadır.

Karşılaştırma

HRT almayan 50’li yaşlarındaki kadınlara bakıldığında 5 yıllık süreçte her 1000 kadından yaklaşık 8’inde-inme beklenmektedir. 5 yıldan daha uzun süredir HRT almakta olan 50’li yaşlardaki kadmlar için, 1000 kullanıcıda 11 vaka olması beklenmektedir (diğer bir deyişle, 3 ilave vaka).

Diğer koşullar

Östrojenler, sıvı tutulmasına sebep olabilecekleri için kalp veya böbrek yetmezliği gibi hastalığınız varsa doktor gözetiminde kullanılmalıdır.

Kandaki yağ değerleriniz (trigliseridler) çok yüksekse östrojen veya hormon replasmanı (yerine koyma) tedavisi doktor kontrolünde sürdürülmelidir.

Östrojenler dolaşımdaki tiroid hormonu seviyesinde artışa sebep olabilirler.

HRT, hafıza kaybını önlememektedir. 65 yaşından sonra HRT kullanmaya başlayan kadınlarda hafıza kaybı riskinin daha yüksek olduğuna dair bazı bulgular vardır. Öneri için doktorunuzla görüşünüz.

Estrofem’in yiyecek ve içecek ite kullanılması

Estrofem tabletler yiyeceklerle birlikte veya tek başma almabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Estrofem yalnızca menopoz sonrası kadınların kullanımı içindir. Eğer hamile iseniz Estrofem kullanmayınız. Estrofem kullanırken hamile kalırsanız, ilaç alimim derhal kesiniz ve doktorunuzla iletişime geçiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız, Estrofem kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Estrofem’in araç ve makine kullanım becerisi üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

Estrofem Etken Maddesi Nedir?

Estrofem, 37.9 mg laktoz monohidrat ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız (tahammülsüzlüğünüz) olduğu söylenmişse, Estrofem almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Bazı ilaçlar Estrofem’in etkilerini engelleyebilir ve anormal kanamaya neden olabilir. Bu durum, aşağıdaki ilaçlar için geçerlidir:

Epilepside kullanılan ilaçlar (örn. fenobarbital, fenitoin ve karbamazepin)

Tüberkülozda kullanılan ilaçlar (örn. rifampisin, rifabutin)

HIV enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar (örn. nevirapin, efavirenz, ritonavir ve nelfinavir)

St. John’s Wort (Hypericum perforatum san kantaron) içeren bitkisel ürünler.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.