Esmobloc Yan Etkileri ve Prospektüsü Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

ESMOBLOC nedir ve ne için kullanılır?

ESMOBLOC esmolol adı verilen bir ilacı içerir. Bu ilaç ‘beta blokörler’ adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Etkisini kalp atım kuvveti ve hızını kontrol ederek gösterir. Ayrıca kan basıncınızın düşmesine de yardımcı olabilir.

Aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

 • Kalp atış soranları, kalbiniz çok hızlı attığında
 • ESMOBLOC ile tedaviye aniden son verilirse kalbin hızlı attığındaki (taşikardi) ve kan basıncının yüksek olduğundaki (hipertansiyon) semptomlar geri gelebilir. Bundan kaçınmak için doktorunuz tedavinizi giderek azaltarak kesecektir. Koroner kalp hastalığınız varsa (bu hastalıkta anjina (kalbe yetersiz kan gelmesi sonucu kalp bölgesinde ve göğüste meydana gelen şiddetli ağrı) veya kalp krizleri hikayesi de bulunabilir) doktorunuz ESMOBLOC ile tedavinizi sonlandırırken özel dikkat gösterecektir.

  4.Olası yan etkiler?

  Tüm ilaçlar gibi ESMOBLOC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  ESMOBLOC kullanımıyla ilgili olarak aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

  Çok yaygın (her 10 kişiden birden fazlasını etkileyenler)

 • Kan basıncında (tansiyonda) düşme. Bu durum, dozun azaltılması ya da ilacın uygulanmasına son verilmesiyle süratle düzeltilebilir. Tedavi sırasında sık sık tansiyonunuzun ölçülecektir.
 • Aşırı terleme,
 • Yaygın (her 10 kişinin birden azını etkileyenler)

  • İştahsızlık

 • Endişe hali veya depresif hissetme
 • Baş dönmesi / sersemlik hali
 • Uyku hali
 • Baş ağrısı
 • Karıncalanma ya da "iğne batması" hissi
 • Dikkati toplama güçlüğü
 • Bilinçte bulanma ya da ajitasyon (kişisel ruh bozukluğu hallerine bağlı olarak davranışsal ve ruhsal heyecanlılık şeklinde beliren aşırı tutarsız davranış) hali
 • Kendini hasta hissetme (bulantı ve kusma)
 • Kendini zayıf hissetme
 • Kendini halsiz hissetme (yorgunluk)
 • Cildinizde ESMOBLOC’un uygulandığı yerdeki tahriş ve sertleşme
 • Yaygın olmayan (her 100 kişinin birden azını etkileyenler)

 • Anormal düşünceler
 • Ani bilinç kaybı
 • Bayılacakmış gibi hissetme
 • Kasılma nöbetleri
 • Konuşma bozuklukları
 • Görme ile ilgili sorunlar
 • Kalp atışlarının yavaşlaması
 • Kalp atışlarınızı kontrol eden elektriksel uyarılarla ilgili sorunlar
 • Akciğer atardamarlarında basınç artışları
 • Kalbin yeteri kadar kan pompalayamaması (kalp yetmezliği)
 • Çarpıntı olarak bilinen kalp ritminin bazen bozulması durumu (ventriküler ekstrasistol)
 • Bir tür kalp atım bozukluğu (nodal ritim)
 • Kalp kasını besleyen kan damarlarında yeteri kadar kan dolaşımı olmamasına bağlı oluşan göğüste rahatsızlık hissi (anjina pektoris)
 • Kol ve bacaklarda yetersiz kan dolaşımı
 • Soluk görünme ya da yüz ve boyunda kızarıklık
 • Akciğerlerde sıvı birikimi
 • Soluk kesilmesi ya da soluk alıp vermeyi zorlaştıran bir şekilde göğüste sıkışma hissi
 • Hırıltılı solunum
 • Burunda tıkanıklık
 • Soluk alıp verirken akciğer seslerinde çıtırtı seslerinin duyulması
 • Tat duyumunda bozukluklar
 • • Hazımsızlık

 • Kabızlık
 • Ağızda kurama
 • Mide bölgesinde ağrı
 • Ciltte renk kaybı
 • Ciltte kızarıklık
 • Omuz ve sırt dahil kas ve tendonlarda ağrı
 • İdrar yapmada zorluk (mesanenin tam boşaltılamaması)
 • Üşüme veya yüksek ateş
 • ESMOBLOC’un enjekte edildiği yerde ağrı ve şişme (ödem)
 • Enjeksiyon yapılan yerde yanma hissi ya da morarma

  Çok seyrek (her 10.000 kişinin birden azını etkileyenler)

 • Kalp hızında ciddi azalma (sinüs aresti)
 • Kalpteki elektriksel aktivitenin yok olması (asistol)
 • Ciltte kızarık ve sıcak bir bölgeyle beraber kan damarlarının hassaslaşması (trombofilebit)
 • Enjeksiyon yapılan yerin çevresine çözeltinin sızmasına bağlı ciltte ölü bölümlerin oluşması
 • Bilinmiyor (etkilenen kişi sayısı bilinmiyor)

 • Kan potasyum düzeylerinde yükselme (hiperkalemi)
 • Kan asit düzeylerinde yükselme (metabolik asidoz)
 • Kalbin kasılma hızında artış (hızlanmış idiyoventriküler ritim)
 • Kalbi besleyen atardamarda spazm
 • Kanın normal dolaşımının yetmezliği (kalp durması)
 • Sedef hastalığı (psöriyazis olarak da adlandırılan bu cilt hastalığında ciltte yamalar şeklinde pullanmalar görülür)
 • Yüz, dudak, dil veya boğazda şişme (anjiyoödem)
 • Kurdeşen (ürtiker)
 • Bir toplardamarın enflamasyonu veya infüzyonun uygulandığı yerde sıvı toplanması
 • ESMOBLOC Nasıl Kullanılır?

  kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Doktorunuz sizin ne kadar ilaca gereksiniminiz olduğuna ve ne kadar süreyle kullanacağınıza karar verecektir.

  ESMOBLOC normalde 24 saatten uzun süreyle kullanılmaz.

  ESMOBLOC, kullanıma hazır bir ilaçtır. ESMOBLOC kolunuzdaki bir toplardamara uygulanmış bir iğne yoluyla yavaş yavaş enjekte edilecektir (infüzyon).

  ESMOBLOC, diğer ilaçlarla veya sodyum bikarbonat çözeltisi ile karıştırılmamalıdır.

  İlaç size iki aşamalı olarak verilecektir:

 • Birinci aşama: Bir dakika içinde yüksek bir yükleme dozu uygulanır. Bu şekilde kandaki ilaç düzeyi hızla yükselir. Bazı durumlarda doktorunuz ilacınızı size bu yükleme dozunu uygulamaksızın doğrudan idame dozuyla da başlayabilir.
 • İkinci aşama: Dört dakika içinde ilk yükleme dozundan daha düşük bir doz (idame dozu) uygulanır.
 • Kalbinizi verdiği yanıta göre birinci ve ikinci aşama dozları tekrarlanabilir ve doz ayarlanabilir. Olumlu yanıt alınır alınmaz birinci aşama (yüksek doz uygulanan aşama) uygulamasına son verilerek ikinci aşama (düşük dozun olduğu idame aşaması) dozla devam edilerek gerekirse bu doz azaltılır.

  Durumunuz sabitleşirse ESMOBLOC dozunuz giderek azaltılarak başka bir kalp ilacına geçilebilir.

  Bir ameliyat sırasında ya da ameliyattan çıkar çıkmaz ayılma döneminde kalp hızınız artar ya da kan basıncınız yükselirse sizde ESMOBLOC daha kısa süreyle daha yüksek dozlarda verilecektir.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda kullanım:

  Yaşlıysanız doktorunuz size bu ilacı daha düşük bir dozda uygulamaya başlayacaktır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda ESMOBLOC kullanımına dikkat edilmesi gerekir. Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği durumunda özel önlemler gerekli değildir.

  Eğer ESMOBLOC’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  ESMOBLOC’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ESMOBLOC

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  ESMOBLOC Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ESMOBLOC size eğitimli ve kalifiye bir sağlık personelince uygulanıyor olacağından, ilacı almayı unutmanız mümkün değildir. Ancak dozlardan birinin unutulduğunu düşünüyorsanız en kısa sürede bir doktor, eczacı ya da hemşireyle konuşunuz.

  ESMOBLOC Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  ESMOBLOC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ESMOBLOC Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Etkin madde esmolole, diğer beta blokör ilaçlara ya da içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa (alerjik bir reaksiyonun belirtileri arasında solukta kesilme, hırıltılı solunum, döküntü, kaşıntı veya yüz ve dudaklarınızda şişme bulunur).
 • Kalbiniz çok yavaş atıyorsa (kalp hızınız dakikada 50’den az ise).
 • Kalp atışlarınızda bir hızlanma veya bir hızlanma bir yavaşlama oluyorsa.
 • Şiddetli bir kalp bloğunuz varsa (kalp bloğu kalbinizin çalışmasını düzenleyen elektriksel akımın iletilmesinde bir sorun oluşmasıdır).
 • Kan basıncınız düşükse.
 • Kalbinize kan gitmesinde bir sorun varsa.
 • Ciddi bir kalp yetmezliği belirtileriniz varsa.
 • Verapamil (yüksek tansiyon, kalp spazmı, kalpte ritm bozukluğu, kalbin çok hızlı atması gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır) adlı ilacı kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullanmışsanız (verapamil adlı ilaç kesildikten sonra 48 saat geçmeden ESMOBLOC uygulanmamalıdır).
 • Tedavi edilmemiş feokromositomanız varsa (feokromositoma böbrek üstü bezlerden kaynaklanır ve kan basıncında ani yükselmelere, ciddi baş ağrılarına, terlemeye ve kalp atışlarının hızlanmasına yol açabilir).
 • Akciğerlere giden damardaki kan basıncınız yüksekse (pulmoner hipertansiyonunuz varsa).
 • Hızlı bir şekilde kötüleşen astım belirtileriniz varsa.
 • Vücudunuzdaki yapım-yıkım işlerinin bozulmasına bağlı olarak vücudunuzda oluşan fazla asitleri vücudunuzdan atamıyorsanız (metabolik asidoz durumunuz varsa).
 • Gebe iseniz veya emziriyorsanız.
 • ESMOBLOC’u kullanmayınız.

  ESMOBLOC Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  ESMOBLOC’u kullanmadan önce doktorunuza, hemşirenize ya da eczacınıza danışınız. Eğer aşağıdaki durumlar sizde varsa, doktorunuz size ESMOBLOC uygularken özel önlemler alacaktır:

 • Supraventriküler aritmi olarak adlandırılan özel bir ritim bozukluğunuz varsa ve aynı zamanda aşağıdakilerden biri varsa:
 • Diğer kalp sorunlarınız varsa veya

  Başka bir kalp ilacı alıyorsanız

  Böyle durumlarda sizde ESMOBLOC kullanılması ölümcül de olabilen aşağıdaki durumlara yol açabilir:

  Bilinç kaybı

  Şok (kalbinizin yeteri kadar kan pompalayamaması durumu)

  Kalp krizi (kalp durması)

 • Kan basıncınız düşmüşse (hipotansiyon). Bu durumu özellikle ayaktayken baş dönmesi ya da sersemlik hali şeklinde hissedebilirsiniz. Düşük kan basıncı genellikle ESMOBLOC tedavisinin kesilmesinden sonraki 30 dakikada iyileşir.
 • Tedavi öncesinde kalp hızınızın düşük olması.
 • Kalp hızınızın dakikada 50-55 vuruma kadar azalması. Bu durumda doktorunuz ESMOBLOC dozunuzu azaltabilir ya da tedavinizi durdurabilir.
 • Kalp yetmezliğiniz varsa.
 • Kalbinizin çalışmasını düzenleyen elektriksel akımın iletilmesinde sorunlar (kalp bloğu) varsa.
 • Alfa-reseptör blokörleri ile tedavi görmekte olduğunuz feokromositoma adı verilen bir salgı bezi hastalığınız varsa.
 • Vücut ısınızın çok düşmesine (hipotermi) bağlı gelişen kan basıncı yükselmeniz (hipertansiyon) için tedavi görüyorsanız.
 • Astım hastalığında olduğu gibi solunum yollarınızda daralma ya da hırıltılı, ıslık gibi soluk alıp vermeden yakınmanız varsa.
 • Sizde şeker hastalığı (diyabet) varsa ya da kan şekeriniz düşükse (ESMOBLOC şeker ilaçlarınızın etkisini arttırabilir).
 • Cilt soranlarınız gelişirse. Bu tür sorunlar ilacınızın uygulandığı yerden damar dışına kaçmasından kaynaklanabilir. Bu tür bir olay gerçekleştiğinde doktorunuz ilacı başka bir toplardamarınızdan uygulayacaktır.
 • "Prinzmetal anjinası" olarak adlandırılan özel bir anjinanız (göğüs ağrınız) varsa.
 • Kan hacminiz düşükse (kan basıncı düşüklüğüyle birlikte). Bu durumda dolaşım sisteminiz çok daha kolay çökebilmektedir.
 • Parmaklarınızda solukluk (Raynaud hastalığı) veya ağrı, yorgunluk ve bazen bacaklarınızda yanma şeklinde ağrılar gibi kan dolaşımınızla ilgili soranlarınız varsa.
 • Böbrek soranlarınız varsa. Böbrek hastalığınız varsa veya böbrekleriniz için diyaliz tedavisi görüyorsanız kanınızdaki potasyum düzeyleri yükselmiş olabilir (hiperkalemi). Bu durum ciddi kalp soranlarına neden olabilir.
 • Herhangi bir şeye karşı alerjiniz varsa ya da anafilaktik reaksiyon (ağır alerjik tepki) riskiniz bulunuyorsa. ESMOBLOC kullanımına bağlı olarak mevcut alerjiler daha da ağırlaşabilir ve tedavi edilmeleri daha zorlaşabilir.
 • Sizde veya ailenizde sedef hastalığı (psöriyazis olarak da adlandırılan bu cilt hastalığında ciltte yamalar şeklinde pullanmalar görülür) varsa.
 • Hipertiroidizm (tiroid bezinin aşırı çalışması) olarak adlandırılan bir hastalığınız varsa.
 • Aşağıdaki durumda ise dozu değiştirmek genellikle gerekmez:

 • Karaciğerinizle ilgili sorunlar varsa.
 • ESMOBLOC’u kullanmaktayken izlenmeniz gerekir:

 • ESMOBLOC gibi ilaçların uzun süreli kullanımı kalp atım gücünüzde bir azalmaya neden olabilir.
 • ESMOBLOC yalnızca kısıtlı bir süre için kullanıldığından, bu durum sizde oluşmayacaktır. ESMOBLOC tedavisi alırken dikkatle izleneceksiniz ve kalp atım gücünüzde bir azalma görülürse ESMOBLOC tedavi dozları azaltılacak ya da durdurulacaktır. ESMOBLOC ile tedavi süresince doktorunuz tansiyonunuzu kontrol edecektir.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  ESMOBLOC İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  ESMOBLOC kullanırken yiyecek ve içecek kullanmanız mümkün değildir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

  danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziren bir anneyseniz ESMOBLOC kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz.

  ESMOBLOC anne sütüne geçebilir ve bu nedenle emziren bir anneyseniz ESMOBLOC sizde

  kullanılmayabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  ESMOBLOC kullanırken araç ve makine kullanımı mümkün değildir.

  ESMOBLOC Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün her bir torbasında yaklaşık 700 mg sodyum içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  doktorunuza hemşirenize ya da eczacınıza söyleyiniz. Bu, reçetesiz aldığınız diğer ilaçları,

  bitkisel ilaçlan ve doğal ürünleri de kapsamaktadır.

 • Kan basıncınızı düşüren ya da kalbinizin atım hızını yavaşlatan ilaçlar
 • Kalp ritim sorunları ya da göğüs ağrısı (anjina) için kullanılan verapamil ve diltiazem gibi ilaçlar. Verapamil adlı ilaç kesildikten sonra 48 saat geçmeden ESMOBLOC almamalısınız.
 • Göğüs ağrısı (anjina), yüksek kan basıncı ve Raynaud hastalığı için kullanılan nifedipin
 • Kalp ritim sorunları (kinidin, disopramid, amiodaron gibi) ve kalp yetmezliği (digoksin, digitoksin, digitalis gibi) için kullanılan ilaçlar
 • İnsülin ve ağızdan almanlar dahil şeker hastalığını (diyabet) tedavi etmek için kullanılan ilaçlar
 • Gangliyon blokörleri olarak adlandırılan ilaçlar (trimetafan gibi yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Ağrı kesici olarak kullanılan ve steroid olmayan anti-enflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ilaçlar (aspirin, ibuprofen, nabumeton gibi)
 • Bir ağrı kesici olan floktafenin
 • Ruh sağlığıyla ilgili sorunların tedavisinde kullanılan bir ilaç olan amisülprid
 • Trisiklik antidepresan ilaçlar (imipramin ve amitriptilin gibi) veya mh sağlığıyla ilgili soranların tedavisinde kullanılan herhangi bir ilaç
 • Barbitüratlar (sara hastalığının tedavisinde kullanılan fenobarbital gibi) veya fenotiyazinler (ruh sağlığı bozukluklarının tedavisinde kullanılan klorpromazin gibi)
 • Klozapin (ruh sağlığı bozukluklarının tedavisinde kullandır)
 • Alerjik reaksiyonları tedavi etmek için kullanılan epinefrin
 • Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Nazal dekonjestan olarak adlandırılan ve soğuk algınlığı veya burun tıkanıklığında kullanılan ilaçlar
 • Kan basıncının yüksek olduğu bazı durumlarda kullanılan reserpin adlı ilaç
 • Kan basıncının yüksek olduğu bazı durumlarda ve migrende kullanılan klonidin adlı ilaç
 • Kan basıncının yüksek olduğu bazı durumlarda kullanılan moksonidin adlı ilaç
 • Esas olarak Parkinson hastalığında kullanılan ergo türevleri olarak adlandırılan ilaçlar
 • Kanınızı sulandırmak için kullanılan varfarin adlı ilaç
 • Güçlü bir ağrı kesici olan morfin
 • Genellikle ameliyat sırasında kas gevşetici olarak kullanılan süksametonyum klorür (süksinilkolin ya da skolin olarak da bilinir) ya da mivakuryum. Ayrıca eğer ameliyat olacaksanız ve ameliyatınız sırasında size narkoz ilaçları ya da diğer tedaviler uygulanacaksa, doktorunuz ameliyatınız sırasında ESMOBLOC’u kullanırken özel önlemler alacaktır.
 • ESMOBLOC prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.