Esmara Ne İçin Kullanılır? [40MG]

Esmara “proton pompası inhibitörü” olarak bilinen ilaçlardan biridir. Midenizdeki asit oluşumunu azaltır.

Esmara 40 mg tablet mavi, oval, bikonveks film kaplı tabletlerdir.

Esmara aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

Gastro-özofajial reflü hastalığında (GÖRH)

Mide suyunun yemek borusuna kaçışına bağlı yemek borusunda iltihaplanma ve ağrılarında (Erozif reflü özofajit’in tedavisinde)

Mide suyunun yemek borusuna kaçışına bağlı mide yanması ve kusma gibi hastalık belirtilerinde (Gastro-özofajial reflü hastalığının semptomatik tedavisinde)

Sürekli NSAİİ (non-steroidal anti-inflamatuvar ilaç) tedavisi gerektiren hastalarda

Ağrı veya iltihaplanma için kullanılan bir ilacın (non-steroidal anti-inflamatuvar ilaç -NSAİİ) neden olduğu, mide veya karın boşluğunun üst kısmında ağrı veya rahatsızlık gibi belirtilerin tedavisinde

Ağrı ve iltihaplanma için kullanılan ilaçların neden olduğu ülserlerin iyileştirilmesi ve önlenmesinde

Esomperazol infüzyonluk çözelti ile tedavi sonrasında kanamayı durdurmayı sağlayan mekanizmaların (=hemostaz) sürdürülmesi ve mide veya duodenum ülserlerinde tekrar kanamanın önlenmesinde.

Ülserlere neden olan Helicobacter pylori isimli bir bakteri enfeksiyonunda

Midede aşırı asit oluşmasına neden olan hormon üreten tümörler (Zollinger-Ellison sendromu) dahil, midede aşırı asit salgısı durumlarında

Doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz ve daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız doktor veya eczacınıza danışınız.

Esmara Nasıl Kullanılır?

Gastro-özofajial reflü hastalığı (GÖRH)

Yemek borusunda iltihaplanma ve ağrının tedavisinde önerilen doz (Erozif reflü özofajit) günde bir kez Esmara 40 mg’dır. Hastalığın ciddiyetine ve sizin tedaviye cevabınıza bağlı olarak toplam tedavi süresi 4 ile 8 haftadır.

Hastalığın tekrarlanmasını önlemek için önerilen doz günde bir kez Esmara 20 mg’dır.

Mide yanması ve kusma gibi belirtilerin tedavisinde (Gastro-özofajial reflü hastalığının semptomatik tedavisinde) önerilen tedavi dozu günde bir kez Esmara 20 mg’dır. Belirtiler 4 hafta sonunda geçmezse doktorunuza danışınız.

Belirtiler yok olduğunda, doktorunuz size, sadece ihtiyacınız halinde, günde bir kez Esmara 20 mg almanızı tavsiye edebilir.

Yemek borusunda iltihaplanma ve ağrının tedavisinde önerilen doz (Erozif reflü özofajit) günde bir kez Esmara 40 mg’dır. Hastalığın ciddiyetine ve sizin tedaviye cevabınıza bağlı olarak toplam tedavi süresi 4 ile 8 haftadır.

Hastalığın tekrarlanmasını önlemek için önerilen doz günde bir kez Esmara 20 mg’dır.

Mide yanması ve kusma gibi belirtilerin tedavisinde (Gastro-özofajial reflü hastalığının semptomatik tedavisinde) önerilen tedavi dozu günde bir kez Esmara 20 mg’dır. Belirtiler 4 hafta sonunda geçmezse doktorunuza danışınız.

Belirtiler yok olduğunda, doktorunuz size, sadece ihtiyacınız halinde, günde bir kez Esmara 20 mg almanızı tavsiye edebilir.

Sürekli NSAİİ (non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar) tedavisi gerektiren hastalarda

Yetişkinlerde ağrı ve iltihaplanma için kullanılan bir ilacın neden olduğu, ağrı veya üst karın boşluğunda rahatsızlık gibi, durumların tedavisi için önerilen doz (NSAİİ ile ilişkili üst gastrointestinal semptomların tedavisi) günde bir kez Esmara 20 mg’dır. Belirtiler 4 hafta içinde geçmezse doktorunuza danışınız.

Ağrı ve iltihaplanma için kullanılan bir ilacın neden olduğu ülserlerin tedavisinde önerilen doz 4 ile 8 hafta boyunca günde bir kez Esmara 20 veya 40 mg’dır.

Ağrı ve iltihaplanma için kullanılan bir ilacın neden olduğu ülserlerin önlenmesinde önerilen doz günde bir kez Esmara 20 veya 40 mg’dır.

Helicobacter pylori isimli bakterinin neden olduğu enfeksiyonda

Yetişkinler için önerilen doz günde iki kez Esmara 20 mg’dır. Doktorunuz size ayrıca aşağıdaki antibiyotikleri almanızı önerecektir: amoksisilin ve klaritromisin. Önerilen tedavi süresi bir haftadır. İlacınızı kullanma konusundaki talimatlara uyunuz ve emin olmadığınız herhangi bir konuyu doktorunuza danışınız. Bu tedavi hem mevcut ülserinizi iyileştirecek, hem de ülserlerin tekrar oluşmasını önleyecektir.

Yaygın kullanım dozu doktorunuz tarafından reçete edilen iki antibiyotik ile kombinasyon tedavisinde günde iki kez Esmara 20 mg’dır. Yaygın tedavi süresi 1 haftadır.

Esomeprazol infüzyonluk çözelti ile tedavi sonrasında kanamayı durdurmayı sağlayan mekanizmaların (=hemostazın) sürdürülmesi ve mide veya duodenum ülserlerde tekrar kanamanın önlenmesinde

4 hafta boyunca günde bir kez 40 mg. Oral yolla tedavi periyodundan önce, asit baskılanması tedavisi için esomeprazol 80 mg infüzyon 30 dakika için bolus infüzyon şeklinde uygulanmalı ve ardından 3 gün (72 saat) boyunca 8 mg/saat devamlı intravenöz infüzyon uygulanmalıdır.

Midede aşırı asit oluşmasına neden olan hormon üreten tümörler dahil, midede aşırı salgı durumlarında (Zollinger-Ellison sendromu)

Yetişkinler için önerilen başlangıç dozu günde iki kez Esmara 40 mg’dır. Doktorunuz, doz ayarlamasını ihtiyacınıza göre yapacak ve ayrıca ilacı ne kadar süre ile kullanacağınıza karar verecektir.

Esmara’yı her zaman doktorunuz tarafından tavsiye edilen şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz. Kullandığınız tabletin dozu ve ne kadar süre ile kullanacağınız hastalığınızın durumuna bağlıdır. Tabletler çiğnenmemeli veya ezilmemelidir. Tabletlerinizi gıda ile veya aç karnına alabilirsiniz. Bütün olarak, yarım bardak sıvı ile yutulmalıdır.

Tablet ayrıca, yarım bardak su içine konabilir, böylece dağılarak yutulması daha kolay bir hale gelecektir. Başka hiçbir sıvı kullanmayınız. Tabletin içinden çıkan tüm minik pelletleri, çiğnemeden yuttuğunuzdan emin olunuz. İçmeden önce pelletlerin su içinde 30 dakikadan daha uzun bir süre kalmasına izin vermeyiniz. İçtikten sonra, bardağı su ile çalkalayıp bu kısmı da içiniz.

Yaşlılarda kullanımı: Esmara yaşlılarda kullanılabilir.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Hastalıklarında Esmara Kullanımı

Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda esomeprazol’ün metabolizması bozulabilir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda metabolizma hızı azalır ve esomeprazol’ün EAA-Eğri altındaki alanı iki kat artar. Bu nedenle ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda günde 20 mg doz aşılmamalıdır. Günde tek doz kullanım sırasında esomeprazol ve metabolitlerinin birikim eğilimi görülmez.

Böbrek yetmezliği olan hastalarla ilgili çalışma yoktur. Böbreklerin, esomeprazol’ün kendisinden değil, metabolitlerinin atılımından sorumlu olmasından dolayı, böbrek yetmezliği olan hastalarda esomeprazol metabolizmasının değişmesi beklenmez.

Eğer Esmara ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Esmara ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Esmara Dozunu Almayı Unutursanız:

Eğer bir dozu almayı unutursanız, dozu almayı unuttuğunuzu hatırlar hatırlamaz alınız. Ancak, eğer nerdeyse bir sonraki doz zamanı gelmişse, kaçırılan dozu almayınız, sadece zamanı gelen dozu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Esmara Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer esomeprazol, benzimidazol türevlerine yada Esmara içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılığınız varsa

Eğer diğer proton pompası inhibitörlerine karşı aleıjiniz varsa (örn: pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, omeprazol)

Diğer proton pompası inhibitörlerinde olduğu gibi esomeprazol, atazanavir veya nelfınavir (AIDS tedavisi ilacı) ile birlikte kullanılmamalıdır.

Esmara Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz:

Sebepsiz kilo kaybetmeye başlarsanız

Esmara ile tedavi sırasında ağrı veya hazımsızlık meydana gelmesi durumunda

Kan veya gıda kusmaya başlamanız durumunda

Dışkının siyah olması ve kanamalı noktaların olması halinde DERHAL doktorunuza başvurunuz.

Ciddi karaciğer problemleriniz mevcutsa,

Ciddi böbrek problemleriniz mevcutsa,

Esmara almadan önce bunu doktorunuzla konuşmalısınız.

Özellikle bir yıldan daha fazla süre proton pompası inhibitörü tedavisi oluyorsanız kalça, el bileği ya da omurgada oluşabilecek kırık riskiniz hafifçe artabilir. Eğer osteoporoz (kemik erimeniz) varsa ya da kortikosteroid (kemik erimesi riskini artırabilir) tedavisi alıyorsanız doktorunuza bilgi veriniz.

Esmara İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Tabletlerinizi gıda ile veya aç karnına alabilirsiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Esmara Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Esmara’yı kullanmaya başlamadan önce, doktorunuzu hamile olduğunuz veya hamile kalmayı planladığınız konusunda bilgilendiriniz. Hamileyseniz, Esmara’yı sadece doktorunuzun tavsiye etmesi halinde kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Esmara Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Esmara Etken Maddesi Nedir?

Tablet renklendirici olarak El 10 gün batımı sarısı FCF içerdiği için alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bu ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir. Bu ürün önerilen dozda kullanıldığında içeriğinde bulunan gliserol monostearat ve sodyum stearil fumaratın herhangi bir yan etki oluşturması beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Esmara Kullanılır mı?

Nelfınavir veya atazanavir (AIDS tedavisinde kullanılan ilaç)

Ketakonazol, itrakonazol veya vorikonazol (mantar enfeksiyonlarını önlemeye yönelik ilaçlar)

Erlotinib (kanser tedavisinde kullanılan ilaç)

Sitalopram, imipramin veya klomipramin (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)

Diazepam (anksiyete tedavisinde, kas gevşetici veya sara -epilepsi tedavisinde kullanılan ilaç)

Fenitoin (sara -epilepsi tedavisinde kullanılan bu ilaç) Bu ilacı kullanıyorsanız doktorunuz Esmara tedavisinde başlarken yada tedaviyi keserken gözlemleyebilir)

Varfarin (kanın pıhtılaşmasını önleyici ilaç) Bu ilacı kullanıyorsanız doktorunuz Esmara tedavisine başlarken yada tedaviyi keserken sizi gözlemleyebilir

Silotazol (intermitten klodikasyon -aralıklı topallama yetersiz kan dolaşımından ötürü yürürken bacaklarda ağrı hissedilmesitedavisinde kullanılan ilaç)

Sisapirid (hazımsızlık ve mide yanmasında kullanılan ilaç)

Digoksin ( kalp problemlerinde kullanılan ilaç)

Metotreksat (kanser tedavisinde yüksek doz kullanılan kemoterapi ilacı) Eğer yüksek doz metotreksat tedavisi alıyorsanız doktorunuz geçici olarak Esmara tedavisini kesebilir

Rifampisin (verem tedavisinde kullanılan ilaç)

St Jonh’s Wort (Hypericum perforatum) ( depresyon tedavisinde kullanılan ilaç) alıyorsanız Esmara kullanmayınız.

Eğer doktorunuz Helicobacter pylori infeksiyonunun sebep olduğu ülser tedavisi için amoksisilin ve klaritromisin antibiyotiklerini, Esmara ile beraber reçete ettiyse, diğer aldığınız ilaçlan doktorunuza söylemeniz çok önemlidir

Eğer herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa hatta reçetesiz olanlar da dahil olmak üzere lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Esmara Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Esmara’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 • Baş ağrısı,
 • Karın ağrısı,
 • Kabızlık,
 • İshal,
 • Şişkinlik,
 • Kusma
 • Bulantı

Yaygın Olmayan Etkiler

 • El ve ayaklarda şişme
 • Uykusuzluk -Baş dönmesi,
 • Yanma/karıncalanma/uyuşukluk hissi,
 • Uykulu hissetme,
 • Ağız kuruluğu,
 • Karaciğer enzimlerinin miktarında artış
 • Deri reaksiyonları (kızarma, deride kaşıntılı lezyon, kaşıntı, arı sokması gibi şişme),
 • Kalça, el bileği veya omurga kırıkları

Seyrek Yan Etkiler

 • Kan hastalıkları (kandaki hücre sayısının azalması örn. lökopeni ve trombositopeni),
 • Ciddi aleıjik reaksiyonlar (ateş, şişme, anaflaktik reaksiyonlar/şok),
 • Kandaki sodyum seviyesinde azalma,
 • Sinirlilik,
 • Konfüzyon (zihin karışıklığı),
 • Depresyon,
 • Tat almada bozukluk,
 • Bulanık görme,
 • Göğüste daralma,
 • Ağızda iltihaplanma,
 • Gastrointestinal (sindirim sistemi) mantar iltihabı,
 • Karaciğer iltihaplanması (sarılıkla veya sarılıksız),
 • Saç dökülmesi,
 • Güneş ışığına hassasiyet,
 • Eklemlerde ağrı,
 • Kaslarda ağrı,
 • Yorgunluk
 • Terlemede artma
 • Kan hastalıkları (agranülositoz ve pansitopeni),
 • Sinirlilik hali,
 • Sanrı (halüsinasyon),
 • Daha önce karaciğer hastalığı olanlarda beyin dokusu hasarı
 • Yetersiz karaciğer fonksiyonu,,
 • Ciddi cilt hastalıkları (Erytema multiforme, Stevens Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz),
 • Kaslarda zayıflık,
 • Böbrek iltihaplanması,
 • Erkeklerde meme büyümesi,

Bilinmiyor : ( Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

 • Kanda düşük magnezyum

Araç ve makina kullanımı

Esmara araç ve makine kullanımı yeteneğinizi etkilemez.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.