Epirubicin Ebewe Yan Etkileri Nelerdir? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

EPIRUBICIN EBEWE nedir ve ne için kullanılır?

EPİRUBİCİN İ‘EBEWE” 25 mL’lik berrak, kırmızı renkli çözeltide 50 mg epirubisin HC1 içeren cam flakonlarda (şişelerde) bulunur. Karton kutuda, 1 adet flakon içerecek şekilde ambalajlanmıştır. Epirubisin HC1 kanser hücrelerinin çoğalmasını durduran antikanser bir maddedir. Antikanser ilaçlarıyla tedavi kemoterapi olarak adlandırılır.

EPİRUBİCİN "EBEWE”, çeşitli kanser türlerinin tedavisinde tek başına ya da diğer kanser ilaçlarıyla beraber kullanılır.

Aşağıdaki durumların tedavisinde yararlıdır:

• Meme, yumurtalık, mide, akciğer ve kalın bağırsak kanserleri

• Kötü huylu lenf kanseri (malign lenfoma)

• Lösemi (bir çeşit kan kanseri)

• Kemik iliği kanseri (multiple miyeloma)

• Yüzeyel (non-invasif) mesane kanserinde ve ameliyat sonrası nükslerin önlenmesinde

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EPIRUBICIN EBEWE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Olası yan etkiler aşağıdaki kategorilere göre listelenmektedir.

Çok yaygın: 10 hastanm en az 1 ’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanm birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastamn birinden azında görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, EPİRUBİCİN “EBEWE”yi kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Eğer enjeksiyon bölgesinde kızanklık. ağn ya da şişme varsa. Kazara damar dışına enjeksiyon sonrasında doku hasarı meydana gelebilir.

• Göğüs ağnsı, nefes darlığı, eklemlerinizde şişme (ödem) gibi kalp problemleri/kalp yetmezliği belirtileriniz varsa (bu etkiler epirubisin tedavisinin sona ermesinden birkaç hafta sonrasına kadar oluşabilir).

• Eğer baygınlık, deri döküntüleri, yüzde şişme ve nefes almada güçlük ya da hırıltılı nefes alma gibi belirtileri içeren şiddetli alerjik reaksiyonunuz varsa. Bazı durumlarda kollaps (baygınlık hali, şok) görülebilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EPİRUBİCİN “EBEWE”ye karşı ciddi aleijiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Diğer yan etkiler:

Çok yaygın

• Kemik iliği işlev bozukluğu; kan hücrelerinin sayısında azalma (kemik iliğinin baskılanmasından dolayı beyaz ve kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma ve bazen buna bağlı ateş görülebilir)

• Anemi (kansızlık)

• Saç dökülmesi, erkeklerde sakal çıkmasında zayıflama. Saç dökülmesi doza bağlıdır ve çoğu vakada geçicidir.

• Uygulamadan sonra 1-2 gün boyunca idrarın kırmızı renk alması

Yaygın

• Enfeksiyon

• Ciddi iştah azalmasına bağlı olarak, aşırı kilo kaybı (anoreksi)

• Aşırı su kaybı

• Bulantı ve kusma, karın ağrısı

• İshal

• Sıcak basması

• İnfüzyon yerinde kızarıklık.

• Toplardamar duvarlarının kalınlaşması ve sertleşmesi (fleboskleroz)

• Ağız ve mide/bağırsak kanalının mukozasında iltihaplanma, ağız mukozasında renk değişikliği (hiperpigmentasyon)

• Mesane içi uygulama sonrasında alerjik reaksiyonlar

• Mesane içi uygulama sonrasında; bazen kanamalı olan kimyasal (kanser ilacından dolayı) mesane iltihabı (sistit).

• Belirli karaciğer enzimlerinde değişim

Yaygın olmayan

• Kan pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerin sayısında azalma (trombositopeni)

 • Kan pıhtılaşması ile ilişkili damarlarda iltihaplanma; kol ve bacaklarda şişme ve ağrı
 • Seyrek

  • Çeşitli kan kanserleri (akut lenfositik lösemi, akut miyeloid lösemi). Bu belirli kan kanseri türleri 1 ila 3 yıl içerisinde gözlemlenebilir.

  • Ciddi, tüm vücudu etkileyen alerjik reaksiyonlar (şok olsun veya olmasın, cilt tahrişi ve kaşıntı, ateş ve titreme dahil)

  • Kanda ürik asit yükselmesi (Hiperürisemi)

 • Baş dönmesi
 • • Kalp ritmi ya da atış hızında anormallikler, kalp yetmezliği, kalpte ağır hasar

 • Kurdeşen
 • Adet görememe
 • Sperm eksikliği
 • • Sıcak ya da soğuk hissetme (ateş ya da üşüme)

  • Halsizlik, yorgunluk, huzursuzluk, ateşin aşırı yükselmesi

 • Kurdeşen, enjeksiyon için kullanılan damar boyunca bölgesel deri kızarıklığı
 • Karaciğer enzim düzeylerinde değişiklik (transaminaz düzeyinde)
 • Bilinmiyor

  • Akciğer iltihabı, kan zehirlenmesi (sepsis) ve takiben septik şok

  • Kemik iliği işlev bozukluğu sonucunda, dokulara oksijen gitmemesi ve kanama

  • Baş ağrısı

  • Gözde kızarma, şişme ve iltihap (konjonktivit ve keratit)

 • Pıhtılaşmadan damarlarda tıkanma (tromboemboli) (çok seyrek durumlarda ölümcül)
 • Ağız içinde yara, ağrı, mukozal yanma hissi, ağızda kanama ve renk değişikliği
 • • Deride döküntü, deri değişiklikleri, kızarıklık (eritem), kaşıntı, kızarma, deri ve tırnaklarda renk değişikliği, ışığa karşı duyarlılık, radyoterapi uygulanmış ciltte aşırı duyarlılık (radyasyon recall reaksiyonu)

  • Yanlışlıkla enjeksiyon sonucunda toplardamar duvarında sertleşme (fleboskleroz), lokal ağrı, ciddi selülit, doku ölümü

  • Kalbin her atımında sol bölümünden vücut kan dolaşımına pompalanan kan hacminin belirti vermeksizin azalması (kalp yetmezliği başlangıcı).

  Mesane içi kullanımda seyrek olarak ağır sistemik yan etkiler veya alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Bu uygulama şeklinde sıklıkla özellikle yanma ve sık idrara çıkma gibi bölgesel reaksiyonlar gözlenir ve çoğu durum geri dönüşlüdür.

  EPIRUBICIN EBEWE Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz, tedavi alacağınız gün sayısına ve ilacın dozuna karar verecektir.

  Uygulanacak doz, hastalık tipinize, aynı anda kullanmakta olduğunuz diğer ilaçlara, genel sağlık durumunuza, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarınızın durumuna ve vücut yüzey alanınıza göre (kilonuz ve boyunuza göre) belirlenecektir.

  EPİRUBİCİN "EBEWE’’, uzman sağlık personeli tarafından size uygulanacaktır.

  EPİRUBİCİN “EBEWE” SADECE DAMAR İÇİNE VE MESANE İÇİNE UYGULANIR.

  EPİRUBİCİN "EBEWE", % 0.9 sodyum klorür veya % 5 glukoz gibi çözeltilerle sulandırıldıktan sonra uygulanır.

  EPİRUBİCİN “EBEWE" 3-5 dakikalık bir sürede damar içine hızlı enjeksiyonla ya da yaklaşık 30 dakika boyunca damara damla damla (infüzyon şeklinde) uygulanır.

  EPİRUBİCİN "EBEWE" çözeltisi kateter kullanılarak mesane içine damla damla uygulanır. Çözelti 1-2 saat mesanede tutulmalıdır. Doktorunuz, uygulama süresince ara sıra pozisyonunuzu değiştirecek ve uygulamadan sonra idrara çıkmanızı söyleyecektir.

  EPİRUBİCİN “EBEWE” mesane içine uygulanacaksa, uygulamadan 12 saat öncesinde herhangi bir sıvı almayınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  EPİRUBİCİN “EBEWE" nin bebek, çocuk ve ergenlerde güvenliliği ve etkililiği kanıtlanmamıştır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek bozukluğunuz varsa doktorunuz gerekli doz ayarlamasını yapacaktır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer bozukluğunuz varsa doktorunuz gerekli doz ayarlamasını yapacaktır.

  Eğer EPİRUBİCİN “EBEWE ‘nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  EPIRUBICIN EBEWE

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  EPİRUBİCİN "EBEWE” uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, size gerekenden fazla veya az ilaç uygulanması muhtemel değildir. Ancak size fazla doz uygulandığını düşünüyorsanız mümkün olan en kısa sürede doktorunuza haber veriniz.

  Doz aşımı durumunda, daha fazla yan etkiyle karşılaşabilirsiniz. Doktorunuz size bu yan etkilere yönelik uygun tedaviyi verecektir.

  EPİRUBİCİN “EREWE"den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz,

  EPIRUBICIN EBEWE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  EPİRUBİCİN "EBEWE” uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  EPIRUBICIN EBEWE Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  EPİRUBİCİN "EBEWE" bir uzman doktor denetiminde kullanılacağı için, tedavinizin ne zaman sonlandırılacağına doktorunuz karar verecektir. Doktorunuzun onayı olmadan EPİRUBİCİN “EBEWE” tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuzun onayı olmadan tedaviyi sonlandırmayınız.

  EPIRUBICIN EBEWE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EPIRUBICIN EBEWE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Epirubisin veya EPİRUBİCİN "EBEWE" nin bileşenlerine ve / veya epirubisinle aynı grupta yer alan diğer kanser ilaçlarına karşı alerjiniz varsa

  • Kemik iliğiniz, öncesinde yapılmış bir kanser ilacı ve/veya ışın tedavisi nedeniyle düzgün çalışmıyorsa

  • Yüksek doz doksorubisin veya daunorubisin (epirubisinle aynı grupta yer alan ilaçlar) gibi diğer bazı kanser ilaçlarıyla tedavi edildiyseniz

  • Mevcut veya önceden ciddi kalp probleminiz (öm. kalp yetmezliği, kalp ritim bozuklukları, akut kalp krizi ve önceden yaşanmış olan kalp krizi) varsa

 • Akut iltihabı kalp kası hastalığınız varsa.
 • Stabil olmayan anjina pektoris’iniz (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile
 • ortaya çıkan göğüs ağrısı) varsa.

 • Ciddi enfeksiyonunuz varsa
 • Ağız, gırtlak, yemek borusu ve mide-bağırsağınızda şiddetli iltihaplanma varsa
 • Ciddi karaciğer probleminiz varsa
 • Sarıhumma aşısı olduysanız
 • Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Mesane içine uygulamalarda EPİRUBİCİN ‘EBEWE’‘ yi aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • İdrar yolu enfeksiyonunuz varsa
 • Mesanede iltihaplanma varsa
 • Mesane duvarına nüfuz etmiş tümörünüz varsa
 • Mesaneye sonda yerleştirmede problem varsa
 • İdrar boşaltma girişiminden sonra mesanede yüksek miktarda idrar kalması
 • durumunda

  • Mesanenizde büzüşme varsa

 • İdrarınızda kan varsa
 • EPIRUBICIN EBEWE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa,
 • Herhangi bir aşı olmuş ya da olacaksanız.
 • Doktorunuz düzenli olarak kontrollerinizi yapacaktır:

  • Kan hücre sayınızın çok düşmemesini garanti altına almak için

  • Kandaki ürik asit seviyenizin normal limitlerde kalması için

  • Kalp ve karaciğerinizin normal çalıştığını görmek için

  • Göğüs bölgesine radyoterapi aldıysanız ya da alıyorsanız

  Ayrıca doktorunuz EPİRUBİCİN ”EBEWE" tedavisinden önce ve tedavi süresince kalp işlevlerini kontrol etmek için çeşitli incelemeler (EKG ve sol kalp karıncığı atım bölümününün fonksiyonunu (SVEF) belirlemek için EKO veya diğer bir tetkik yöntemi olan MUGA (multi-gated radyonüklid anjiyografı)) gerçekleştirecektir.

  Bu incelemelerin sayısı (her tedavi döngüsü öncesi ve tedavi sırasında), yüksek doz epirubisin (600-700 mg epirubisin hidroklorür/nr vücut alanı) almışsanız, daha önce ışın tedavisi aldıysanız veya benzer ilaçlar kullanmışsanız artabilir.

  Eğer EPİRUBİCİN "EBEWE" yanlışlıkla toplardamar yerine doku içine enjekte edilirse toplardamarların iltihabına ve doku hasarına neden olabilir. Bu durumda, infüzyon derhal durdurulmalı ve ilgili enjeksiyon yerine soğutma uygulayıp kol yukarı kaldırılmalıdır. Gerekli olduğunda başka tedaviler de uygulanabilir.

  Ağızınızda veya mukozada şişme ve ağrı hissederseniz doktorunuza haber veriniz.

  EPİRUBİCİN “EBEWE" uygulamadan sonra idrara 1-2 gün içinde kırmızı renk verebilir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  EPIRUBICIN EBEWE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  EPIRUBICIN EBEWE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  EPİRUBİCİN “EBEWE" hamilelik süresince kullanıldığı zaman doğum kusurlarına neden olabilir. Doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe EPİRUBİCİN "EBEWE”i hamilelik süresince kullanmayınız.

  Siz veya eşinizin çocuk sahibi olma potansiyeliniz varsa, tedavi süresince ve tedaviden 6 ay sonrasına kadar hamile kalmaktan kaçınmalı ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. EPİRUBİCİN “EBEWE,ryi kullanırken hamile kalırsanız, genetik danışmanlık desteği almanız tavsiye edilmektedir.

  Erkek hastalara EPİRUBİCİN "EBEWE“ tedavisi öncesinde spermlerini vücut dışında koruma yöntemlerinden birini uygulaması konusunda tavsiyede bulunulmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  EPİRUBİCİN İ‘EBEWE” yi emzirme döneminde kullanmayınız.

  EPİRUBİCİN ”EBEWE" ile tedavi süresince emzirme durdurulmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Epirubisinin araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkisi sistematik olarak değerlendirilmemiştir. Epirubisin akut mide bulantısı ve kusmaya neden olabilir, buna dayanarak araç ve makine kullanma yeteneği geçici olarak kısıtlanabilir.

  EPIRUBICIN EBEWE Etken Maddesi Nedir?

  EPİRUBİCİN ”EBEWE” her flakonda 88.46 mg sodyum içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  EPİRUBİCİN "EBEWE” diğer ilaçlarla kullanırken dikkatli olunmalıdır.

  EPİRUBİCİN ”EBEWE" nin aşağıdaki ilaçlarla ilaç etkileşiminin olduğu gözlenmiştir:

  • Simetidin (mide asitini azaltmada kullanılan bir ilaç). EPİRUBİCİN “EBEWE"nin etkisini kuvvetlendirebilir.

  • Dosetaksel ve paklitaksel (bazı kanser türlerinde kullanılan ilaçlar)

  • İnterferon a2b (bazı kanser ve lenfomalarda ve bazı hepatit tiplerinde kullanılan bir ilaç)

  • Kinin (sıtma ve bacak kramplarında kullanılan bir ilaç)

  • Verapamil ve diltiazem gibi kalsiyum kanal blokörleri (yüksek tansiyon, göğüste ağrı veya düzensiz kalp atışı tedavilerinde kullanılan) veya göğüs kafesine ışın tedavisi uygulanmış ise

  • Epirubisin ve benzeri ilaçların damar dışına kaçması durumunda tedavi için kullanılan deksrazoksanın yüksek dozda uygulanması (kalp üzerine olumsuz etkilerden korumak için)

  • Ürik asidin boşaltımını geciktiren ilaçlar (öm. furosemid ve hidroklorotiyazid gibi idrar söktürücüler)

 • Sülfonamid ve kloramfenikol gibi antibiyotikler
 • • Antiretroviraller (HIV enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan zidovudin. ritonavir, nelfinavir vb. ilaçlar)

 • Difenilhidantoin (sara hastalığında kullanılan bir ilaç)
 • Metamizol ve benzeri etkin maddeleri içeren ağrı kesiciler
 • Canlı aşılar
 • Deksverapamil (bazı kalp durumlarım düzeltmek için kullanılan bir ilaç)
 • Trastuzumab (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç); epirubisin trastuzumab
 • kullanımından sonraki 24 hafta içerisinde kullanılmamalıdır.

 • Karaciğer ve/veya kalbinizi etkileyebilecek diğer ilaçlar (kalp işlevlerinizi
 • baskılayarak kan basıncınızı kontrol eden propranolo1. metoprolo1. karvedilol gibi beta-blokör ya da diltiyazem. verapamil gibi kalsiyum kanal blokörü ilaçlar).

  • Kemik iliği işlevini etkileyen ilaçlar (öm. prednizolon gibi kortizon türevi ya da siklosporin, mikofenolat. azatiyoprin. takrolimus gibi organ transplantasyonunda kullanılan ilaçlar).

 • Size bir aşı yapılacak ise doktorunuzu bu konuda bilgilendiriniz.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  EPIRUBICIN EBEWE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.