Epimol Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

EPIMOL nedir ve ne için kullanılır?

EPİMOL, etkin madde olarak valetamat bromür içerir. Genel olarak karın içerisinde bulunan organların (mide, barsak, idrar yolları, safra kesesi, rahim) kramp hallerinde belirtiyi geçici olarak gidermek için kullanılır.

EPİMOL, 5 ampul içeren ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EPIMOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, EPİMOL’ii kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Deride döküntü, kaşıntı, yüz, dudak, dil ve boğazda şişme veya nefes almada güçlük olarak ortaya çıkan alerjik reaksiyonlar

• Göz tansiyonunda artış, görme bulanıklığı, göz uyum problemleri, göz bebeğinde büyüme

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• İdrar yapamama, kalp ritminde değişiklikler

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Ağız kuruluğu, kızarıklık, ciltte kuruma, deri döküntüleri, terlemede azalma, ateş basması

Bunlar EPİMOL’ün hafif yan etkileridir.

EPIMOL Nasıl Kullanılır?

EPIMOL’ün kullanımı konusunda her zaman doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, aşağıdaki talimatları takip ediniz:

Günde 1-2 ampul sağlık personeli tarafından damar veya kas içine uygulanır.

EPİMOL kas içine veya damar içine uygulanır.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda EPİMOL kullanımının güvenliliği ile ilgili yeterince veri yoktur.

Özel Kullanım Durumları

Yaşlılarda Kullanımı

Eğer EPİMOL ‘ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

EPIMOL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Eğer kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız şu belirtiler görülebilir:

Çarpıntı, kalbin düzensiz çalışması, hızlı soluk alıp verme, ateş, belirgin huzursuzluk, bilinç

bulanıklığı, sara, ölüme yol açacak dolaşım ve solunum yetmezliği

Gereğinden fazla EPİMOL aldığınızda derhal doktorunuzla temas kurmalı ya da en yakın hastaneye başvurmalısınız.

EPIMOL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

EPIMOL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı doktorunuzun belirttiği şekilde almalısınız. İlacınızı almayı unutursanız, endişe etmeyiniz. Diğer ilacınızı normal zamanında alarak, programınıza devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EPİMOL ile tedavi sonlandırıldığıııdaki oluşabilecek etkiler

Şikayetlerinizin düzelmesinden sonra tedaviyi kesmeniz sonucu herhangi olumsuz bir etki beklenmemektedir.

EPIMOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EPIMOL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer sizde;

• Valetamat bromür ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık (alerjik reaksiyon, deride isilik, kaşıntı, yüz, dudak, el ve ayaklarda şişme veya nefes alımında güçlük olarak ortaya çıkabilir)

• Yüksek tansiyon

• Gebelik

• Şiddetli böbrek yetmezliği

• Şiddetli karaciğer yetmezliği

• Ülseratif kolit (ülserli barsak iltihabı)

• Kalpte ritm bozuklukları

• Glokom (göz içi basıncının yükselmesi)

• Prostat büyümesi

• Mide çıkışında darlık

• İdrar tutulması (tutukluğu)

• Akut porfiri (karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık)

• Megakolon (barsağın genişlemesi ile karakterize ciddi bir barsak hastalığı)

• Sindirim sisteminin herhangi bir yerinde tıkanma durumu

• Miyastenia gravis (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) varsa EPİMOL’ü kullanmayınız.

EPIMOL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer sizde;

• Tirotoksikoz (tiroid zehirlenmesi)

• Kalp yetmezliği

• Kalp hızında artışa yol açan kalp cerrahisi girişimleri varsa dikkatli kullanılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EPIMOL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

EPIMOL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktonmııza veya eczacınıza danışınız.

Eğer çok gerekli değilse EPİMOL’ü gebelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktonmııza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EPIMOL’ün bileşimindeki valetamat bromür anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle emziriyorsanız, EPİMOL kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

EPİMOL bazen bulanık görme hali yaratabilir. Bu durumda, araç ve makine kullanmamanız ve tehlike ihtimali olan davranışlardan kaçınmanız önerilmektedir.

EPIMOL Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

EPİMOL ile tedavi sırasında genellikle başka ilaçlar da alabilirsiniz. Ancak EPİMOL bazı ilaçların etkilerini değiştirebilir; benzer şekilde bazı ilaçlar da EPİMOL’iin etkilerini değiştirebilir. Bu nedenle, EPİMOL kullanmaya başlamadan önce doktorunuzu bu konuda bilgilendirmeniz gerekir:

• Trisiklik antidepresanlar, seçici noradrenalin geri-alım inhibitörleri, monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyon -ruhsal çöküntütedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Amantadin (grip virüsüne karşı geliştirilmiş bir ilaç)

• Fenotiyazinler, klozapin, haloperidol gibi nöroleptikler (şizofreni ve mani gibi ruhsal bozukluklar ve istemsiz hareketlerin baskılanmasında kullanılan ilaçlar)

• Parasempatomimetikler (glokom -göz içi basıncının yükselmesitedavisi için kullanılan ilaçlar)

• Metoklopramid (bulantı ve kusma tedavisinde kullanılan bir ilaç)

• Memantin, galantamin gibi bunama tedavisinde kullanılan ilaçlar

• Bir antibiyotik olan linezolit

• Antihistaminikler (alerjik -aşırı duyarlılıkhastalıkların tedavisinde kullanılır)

• Fesoterodin (idrar kaçırma tedavisinde kullanılır)

• Ketokonazol (mantar tedavisinde kullanılır)

• Levodopa (parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

EPIMOL prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.