Entocort Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri ve Prospektüsü

ENTOCORT nedir ve ne için kullanılır?

Entocort, glukokortikosteroid (bir tür kortizon) olarak adlandırılan ve iltihaplanmayı azaltmak için kullanılan ilaçlar grubuna dahildir.

Entocort Enema kalın barsak ve rektumdaki iltihaplanmayı azaltır. Entocort Enema, hazırlandıktan sonra direkt olarak rektuma uygulanır.

Entocort Enema, rektum ve kalın barsağın alt kısmına yerleşmiş ülseratif kolitin tedavisinde kullanılır. Kalın-barsak duvarında iltihaplanma, ülseratif kolite neden olur.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ENTOCORT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Entocort Enema kullanırken hissedeceğiniz yan etkiler genellikle hafiftir. Ancak, aşağıdaki yan etkilerden biri sizi rahatsız ederse doktorunuza danışınız.

Oluşabilecek yaygın yan etkiler (hastalarda %10’u geçmeyecek şekilde %1 veya daha fazla

görülür; 10’da 1 ile 100’de 1 arası)

Şişkinlik (örn. karın veya barsaklarda gaz)

Bulantı

Diyare (ishal)

Ciltte kızarıklık

Kaşıntı

Ajitasyon (huzursuzluk) Uykusuzluk

Oluşabilecek yaygın olmayan yan etkiler (hastalarda %1’i geçmeyecek şekilde %0,1 veya daha

fazla görülür; 100’de 1 ile 1000’de 1 arası)

Heyecan

Uykusuzluk

Oluşabilecek seyrek yan etkiler (hastalarda %0,01’den daha az görülür; 10.000’de 1’den az hastada)

Ağır alerjik tepkiler

Sistemik steroidler yüksek dozda ve uzun süreli olarak reçete edildiğinde, oldukça nadir olarak, çok çeşitli psikiyatrik/davranışsal etkiler oluşabilir.

ENTOCORT Nasıl Kullanılır?

Entocort Enema’yı ilk kez kullanmaya başlamadan önce "Kullanım Talimatları"nı okumanız önemlidir. Bu talimatlar size Entocort Enema’yı nasıl hazırlayacağınız konusunda bilgi verecektir. Talimatlara dikkatlice uyunuz.

Doz hastanın durumuna göre kişisel olarak ayarlanmalıdır. Doktorunuzun tavsiyelerine dikkatlice uyunuz. Bunlar bu talimattaki bilgilerden farklı olabilir.

Not: Hazırlanmış enema derhal kullanılmalıdır. Şişesinde bekletilmesi uygun değildir.

Erişkinler için önerilen doz:

Dört hafta boyunca, günde (gece) bir Entocort Enema (tablet + sıvı). Entocort enemanın uygulanması için en uygun zaman gece, yatmadan hemen öncedir. Böylelikle siz uyurken enema mümkün olan en uzun süre barsakta kalır.

Tam olarak etkisi genellikle 2-4 haftada görülür. Ancak belirtiler dört haftalık tedavi sonrasında iyileşmemişse doktorunuz tedaviyi 4 hafta daha uzatabilir.

Enema yapılırken hasta sol tarafına yatmalı. Daha sonra yüzükoyun pozisyona geçmeli ve böyle 5 dakika uzanmalıdır. Mümkünse, rektal süspansiyon bütün bir gece hastanın kolonunda kalmalıdır.

Entocort Enema reçete edildiği sıklıkta kullanılmalıdır. Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız bile Entocort Enema kullanmayı unutmayınız.

Yaşlılar :

Erişkinlerde olduğu gibidir. Çocuklar :

Yaşlılarda Kullanımı

Not: Eğer tedaviniz "kortizon" tabletten (örn. prednizon, prednizolon veya metil prednizolon gibi) Entocort Enema’ya değişmişse geçici olarak, sizi daha önce rahatsız eden kızarıklık, kas ve eklemlerde ağrı gibi hastalık belirtileriniz geri gelebilir. Bu belirtilerden herhangi biri sizi rahatsız ederse, veya baş ağrısı, yorgunluk, bulantı veya kusma olursa lütfen doktorunuzla temasa geçiniz.

Eğer Entocort Enema’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Özel Kullanım Durumları

Yüksek sistemik etkili glukokortikosteroid tedavisinden Entocort enema tedavisine geçen hastalara özel dikkat gösterilmelidir. Bu hastalarda böbreküstü bezinde baskılanma söz konusu olabilir. Bu nedenle bu hastaların böbreküstü bezi fonksiyonları yakından izlenmeli ve sistemik steroidin dozu dikkatli bir şekilde azaltılmalıdır.

Bazı hastalar çekilme döneminde, spesifik olmayan bir şekilde eklem ve kas ağrıları nedeniyle kendilerini iyi hissetmez. Nadir vakalarda, yorgunluk, başağrısı, bulantı ve kusma gibi semptomlar görüldüğünde glukokortikosteroid etkisinin genel yetmezliği düşünülmelidir. Bu durumlarda, bazen , sistemik glukokortikosteroid dozunda geçici bir artış gerekli olmaktadır.

Yüksek sistemik etkili glukokortikosteroid tedavisinden Entocort Enema tedavisine geçişte bazen, daha önce kullanılan sistemik ilaç tarafından kontrol altında tutulan rinit ve egzama gibi alerjik durumlar ortaya çıkabilir.

Azalmış karaciğer fonksiyonu glukokortikosteroid atılımını etkileyebilir. Budesonidin oral alımından sonraki farmakokinetiğinin karaciğer fonksiyonundan etkilendiği, artmış sistemik yararlanım ile kanıtlanmıştır. Ancak budesonidin intravenöz farmakokinetiği sirozlu hastalar ile sağlıklı kişilerde benzerdir.

Kendinde veya birinci derece yakınlarında ciddi duygu durum bozukluğu olan veya geçmişte ciddi duygu durum bozukluğu olmuş hastalarda sistemik kortikosteroid kullanımına karar verirken özel dikkat gösterilmesi gerekir. Bu, depresif veya manik depresif hastalıkları ve geçmişteki steroid psikozunu (bir tür ruhsal bozukluk) kapsayacaktır. Steroidlerin sistemik etkileri özellikle uzun süre yüksek dozda reçete edildiklerinde ortaya çıkabilir. Bunlar Cushing’s sendromu, böbreküstünde baskılanma, büyüme geriliği, kemik mineral yoğunluğunda azalma, göze perde inmesi (katarakt), göz içi basıncının artması (glokom) ve oldukça nadiren çok çeşitli psikiyatrik/davranışsal etkileri kapsayabilir.

Entocort enema ile ketokonazolün birlikte kullanımı budesonidin kan değerlerini arttırabilir.

Entocort enema uzun süreli olarak aşırı dozda alındığında böbreküstü bezinin aşırı çalışmasına benzer tablo ve adrenal supresyon gibi sistemik glukokortikosteroid etkileri görülebilir. Ancak enema dozaj formu ve uygulama yolu, uzun süreli doz aşımına olanak tanımaz.

ENTOCORT

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Entocort Enema’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ENTOCORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ENTOCORT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Budesonid veya Entocort Enema (tablet veya sıvı) içeriğindeki laktoz ve propilile metil parahidroksibenzoat gibi maddelerin herhangi birine veya başka herhangi bir ilaca karşı beklenmeyen bir reaksiyon geliştirdiyseniz doktorunuza söyleyiniz.

• Devam eden enfeksiyon durumunuz varsa doktorunuza söyleyiniz.

• Bazı hallerde Entocort Enema kullanımı özel dikkat gerektirir. Doktorunuzu daima karaciğer rahatsızlığı gibi, diğer sağlık problemleriniz hakkında, bilgilendirmelisiniz.

• Doktorunuza kullanmakta olduğunuz tüm ilaçlar hakkında bilgi vermelisiniz. Doktorunuzu ayrıca reçetesiz olarak aldığınız ilaçlar hakkında da bilgilendirmelisiniz.

• Entocort Enema sadece sizin mevcut durumunuz için reçete edilmiştir. Doktorunuz tarafından tavsiye edilmedikçe başka hastalıklarınız için kullanmayız.

İlacınızı asla başka birine vermeyiniz.

ENTOCORT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Eğer hamileyseniz veya emziriyorsanız ilaç kullanımı ile ilgili her zaman çok dikkatli olmalısınız.

• Entocort Enema’nın çocuklarda kullanımı ile ilgili mevcut bilgi sınırlıdır.

• Entocort Enema kullandığınız sürede durumunuz kötüleşirse doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz bırakmanızı söylemediği sürece Entocort Enema kullanımına son vermeyiniz.

• İltihaplanma oluşursa doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ENTOCORT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Herhangi bir etkileşme beklenmemektedir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Gebelerde Entocort kapsül kullanımı ile ilgili deneyim sınırlıdır.

Gebelik sırasında uzun süreli veya tekrar eden kullanımda, kortikosteroidler rahim içi büyüme geriliği riskini arttırabilir. Kortikosteroidlere doğum öncesi maruziyet sonrasında, teorik olarak, yeni doğanlarda adrenalin hormon seviyesinin düşük olması (hipoadrenalizm) görülebilir, ancak bu durum genellikle doğum sonrasında kendiliğinden düzelir ve klinik açıdan nadiren önemlidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Araç ve makina kullanımı

Entocort Enema araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemez.

ENTOCORT Etken Maddesi Nedir?

Entocort enema laktoz ve metil-, propilparahidroksibenzoat yardımcı maddelerini içerdiğinden bu yardımcı maddelere aşırı duyarlılığı olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Östrojen ve oral kontraseptif (doğum kontrol hapları) kullanan kadınlarda kortikosteroidlerin plazma

seviyelerinde ve kortikosteroid etkisinde artmalar olmuştur.

Ketokonazol ile birlikte kullanılması budesonidin sistemik etkisini arttırabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ENTOCORT prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.