Enox Anti-xa İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

ENOX nedir ve ne için kullanılır?

ENOX 8000 anti-Xa IU/0.8 ml Kullanıma Hazır Enjektör, 0.8 ml de 80 mg enoksaparin sodyum içerir. Her bir kutuda 2 ve 20 adet 0.8 ml’lik kullanıma hazır enjektör şeklinde sunulmaktadır. Her 1 ml’lik steril solüsyon 100 mg enoksaparin sodyum’a eşdeğer 10000 anti-Xa IU içerir. 1 mg (0.01 ml) enoksaparin sodyum yaklaşık 100 anti-Xa IU’ya karşılık gelir.

ENOX düşük molekül ağırlıklı heparinler adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.Vücudunuzdaki toplardamarlar içinde, istenmeyen kan pıhtılarının oluşmasını önlemek için ve/veya oluşan pıhtıları tedavi etmek için kullanılır.

Doktorunuz size ENOX’u aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:

• Genel cerrahi ya da ortopedik cerrahi girişimlerden sonra toplardamarlarınızda (venlerinizde) istenmeyen kan pıhtılarının oluşmasını engellemek için

• Akut hastalıklarda (örneğin, kalp yetmezliği, solunum yetmezliği, enfeksiyonlar ve romatizmal hastalıklar) yatağa bağlı kaldığınızda toplardamarlarınızda (venlerinizde) gelişen istenmeyen kan pıhtılarının oluşmasını engellemek için

• Beraberinde akciğer damarlarınızın bir pıhtı ile tıkanması mevcut olsun veya olmasın, Derin Ven Trombozu (DVT) adı verilen genellikle bacak toplardamarlarının bir pıhtıyla tıkanmasıyla oluşan klinik durumu tedavi etmek için

• Kararsız anjinayı (kalp damarlarının tıkanmasına işaret eden şiddetli göğüs ağrısı) ve belli bir tipteki kalp krizini (Q dalgasız miyokard infarktüsü) tedavi etmek için aspirinle birlikte kullanılmak üzere

• Diyaliz sırasında kanınızın cihazın tüplerinin içinden geçerken pıhtılaşmasını önlemek için (diyaliz; böbreklerin kanı temizleme işlevini yerine getirememesi nedeniyle, hastanın kanının belli aralıklarla özel bir cihaz içinden geçirilerek temizlenmesi işlemidir.)

• Kendini EKG’de ST-segment yükselmesi şeklinde özel bir bulguyla gösteren ve kalp kasma yeterince kan gitmemesinden kaynaklanan; akut ST-yükselmesi olan miyokard infarktüsü (STEMI) adı verilen klinik durumu tedavi etmek için (Size tıbbi tedavi uygulanmış olsa da, ya da daha sonra Perkütanoz Koroner Girişim (PCI) adı verilen bir uygulama yapılmış olsa da; doktorunuz size bu ilacı reçetelemiş olabilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ENOX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ENOX’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Zorlukla ve hırıltılı bir şekilde nefes alma

• Yüz, dil veya boğazınızda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme

• Derinizde özellikle bacaklarda ve kalça bölgesinde kırmızı döküntüler ile beraberinde ateş, kas ağrısı, eklem ağrısı ve halsizlik

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ENOX’a karşı ciddi aleijiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Derinizde daha geniş morarmalar, karın bölgenizde hassasiyet veya şiddetli baş ağrıları

• Vücudunuza serum takılan veya herhangi bir cerrahi girişim yapılan noktadan aşırı kanama olması

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

• Enjeksiyon yapılan yerde morluk oluşması, hassasiyet ve dokununca ağrı verebilen şişlikler meydana gelmesi

• Bulantı, kusma, ateş, sersemlik, isha1.Bunlar ENOX’un hafif yan etkileridir.

ENOX bazı hastalarda karaciğer işlevlerini bozabilir. Doktorunuz karaciğerinizin düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol etmek için size bazı testler yapabilir.

ENOX bazı hastalarda kanın içinde bulunan bazı hücrelerin sayısında azalmaya yol açabilir (trombositopeni). Doktorunuz bu durumu kontrol altında tutabilmek için ENOX ile tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında sizin kan bileşiminizi bazı testlerle sürekli izleyebilir.

ENOX tedavisi sırasında epidural veya spinal anestezi uygulanan bazı hastalarda omurilik içinde kanama meydana gelmiştir. Size böyle bir uygulama yapıldıysa ve ENOX kullanıyorsanız; özellikle vücudunuzun alt kısmında ve bacaklarınızda karıncalanma, his kaybı, kas güçsüzlüğü, idrar veya dışkı tutamama gibi bir belirti olursa hemen doktorunuza haber veriniz.

ENOX Nasıl Kullanılır?

Kullanmanız gereken ENOX dozu, sizde var olan hangi rahatsızlık için reçete edildiğine bağlı olarak değişebilir.

Toplardamarlarda kan pıhtısı oluşmasının önlenmesi için :

• Sizdeki pıhtı oluşması riskinin derecesine göre; bir günde verilecek ENOX’un dozu 20 mg ile 40 mg arasında değişecektir. (Ömegin günde 1 adet ENOX 2000 anti-Xa /0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör veya ENOX 4000 anti-Xa / 0.4 ml Kullanıma Hazır Enjektör kullanacaksınız). Bu tedavi genellikle 7-10 gün devam edecektir.

• Eğer size büyük bir ortopedik ameliyat yapıldıysa bu ameliyat sonrası ENOX ile yapılan tedavinin 3 haftaya kadar uzatılması gerekebilir.

• Eğer ameliyat olacaksanız ve size önerilen doz 20 mg ise; bu dozu ameliyattan 2 saat önce veya size önerilen doz 40 mg ise: bu dozu ameliyattan 12 saat önce almanız gerekecektir.

• Bir hastalık nedeniyle yatağa bağlı kaldığınız durumlarda, bir günde verilecek ENOX dozu 40 mg (0.4 ml) olacaktır. Bu tedavi 6 -14 gün devam edecektir.

Toplardamarlarda oluşmuş kan pıhtdarım parçalamak için:

• Yaygın olarak, vücut ağırlığınızın kilogramı başma 1.5 mg dozda günde bir defa (örneğin vücut ağırlığınız 80 kg ise size gereken günlük doz 120 mg’dir. Günde 2 adet ENOX 6000 anti-Xa /0.6 ml Kullanıma Hazır Enjektör kullanılarak bu doz elde edilebilir) ya da

 • 12 saate bir vücut ağırlığınızın kilogramı başma 1 mg dozda verilecektir. Tedavi süresi ortalama 10 gündür.
 • • Yaygın olarak, vücut ağırlığınızın kilogramı başına 1 mg dozda verilecek ve bu doz 12 saat arayla tekrarlanacaktır (ömeğin vücut ağırlığınız 60 kg ise size gereken günlük doz 60 mg’dir. Bu doz 12 saat arayla tekrarlanacağı için size günde 2 adet ENOX 6000 anti-Xa /0.6 ml Kullanıma Hazır Enjektör gerekecektir). Bu tedavi normalde 2 ile 8 gün arasında devam ettirilecektir.

  • Aynı zamanda ağızdan (günde bir kez 100-325 mg) aspirin almanız da gerekecektir.

  Diyaliz sırasında cihazın tüpleri içinde pıhtı oluşmasını engellemek için:

  • Diyaliz seansının başlangıcında vücudunuzdan çıkan hortumun içine hemşire tarafından zerk edilecek doz, genellikle vücut ağırlığınızın kilogramı başma 1 mg’dir. Bu doz genellikle 4 saatlik bir diyaliz seansı için yeterli olacaktır.

  • Doktorunuz gerekli bulursa, size ilave doz verilebilir.

  Akut ST-segment yükselmesi olan miyokard infarktüsünün (STEMI) tedavisi

  için:

  • Size STEMI şeklinde adlandırılan tipte bir miyokard infarktüsü teşhisi konulursa önce damarınızın içine tek seferde 30 mg’lik doz verilecektir.

  • Bununla birlikte deri altı yoluyla vücut ağırlığınızın kilogramı başma 1 mg’lik dozda ENOX verilecektir. Bunun ardından 12 saatte bir vücut ağırlığınızın kilogramı başma 1 mg’lik dozda ENOX verilmesi önerilmektedir.

  • Doktorunuz size ek olarak aspirin (asetilsalisilik asit) de verebilir. Aspirinin dozu günde bir kez 75 ile 325 mg arasında değişebilir. Doktorunuz sizin için uygun olan dozu belirleyecektir.

  • Yetmiş beş yaşm üzerinde iseniz ve size STEMI olarak adlandırılan tipte bir miyokard infarktüsü teşhisi konulursa başlangıç dozu olarak deri altı yoluyla 12 saatte bir vücut ağırlığınızın kilogramı başma 0.75 mg’lik dozda ENOX verilecektir (örneğin vücut ağırlığınız 80 kg ise size gereken günlük doz 60 mg’dir. Bu doz 12 saat arayla tekrarlanacağı için size günde 2 adet ENOX 6000 anti-Xa /0.6 ml Kullanıma Hazır Enjektör gerekecektir).

  Perkütanoz Koroner Girişim (PCI) uygulanan hastalar için:

  • Kalbi besleyen koroner damarlarınızdaki bir pıhtıyı tedavi etmek üzere size kasığınızdan küçük bir kesi yapılarak bir girişim uygulandıysa, bu durumda en son ENOX dozunun zamanına göre doktorunuz size ek doz verilip verilmeyeceğine karar verecektir.

  • Deri altı yoluyla uygulanan son ENOX dozunun balonun şişirilmesinden 8 saatten daha uzun bir süre önce verilmiş olması durumunda, damar içine tek seferde vücudunuzun ağırlığının kilogramı başma 0.3 mg’lik dozda ENOX verilecektir.

  Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa, doktorunuz kanınızda bazı testler yaparak

  yetmezliğin derecesini tespit edecektir ve buna göre gereken doz ayarlamasını yapacaktır.

  ENOX kas içi enjeksiyon (intramüsküler) yoluyla uygulanmamalıdır.

  Hastanedeyseniz, size ENOX’u doktorunuz veya hemşireniz enjekte edecektir. Eve döndüğünüzde tedavinizi sürdürmek için kendi enj eksiyonunuzu kendiniz yapmanız gerekebilir. Bunu yapabilmeniz için doktorunuz veya hemşireniz size bu işlemi yapmayı öğretecektir.

  Aşağıdaki talimatlar almış olduğunuz bu tip bir eğitimde öğrendiklerinizi hatırlamanızı kolaylaştıracak talimatlardır.

  ENOX flakonu nereye enjekte edeceksiniz?

  ENOX’u karın bölgenizde derinizin altına enjekte etmelisiniz.

  ENOX’u kesinlikle kas içine enjekte etmeyiniz. Kasta kanamaya neden olabilir.

  Derinizi nazik bir şekilde parmaklarınızın arasına sıkıştırınız ve enjeksiyon boyunca bu şekilde tutunuz. Böylece ilaç kas içine değil, karın cildinizdeki yağ dokusu içine verilecektir.

  Enjeksiyon yeri, karnınızın sağ veya sol tarafında; göbek deliğinizden en az 5 cm. uzakta kenarlara daha yakın olmalıdır.

  Enjeksiyon yerini seçerken şunlara dikkat ediniz :

  • Bu noktaya kolayca ulaşabilmelisiniz.

  • Göbek deliğinize çok yakın olmamalıdır, var olan bir yara izi ya da morartının üstünde olmamalıdır.

  Enjeksiyonu karnınızın sağ ve sol yanı arasında dönüşümlü olarak yapmalısınız.

  Daha önceki enjeksiyonu yaptığınız noktayı kızarıklık, ağrı, sıcaklık, şişkinlik, deride renk değişikliği, sızıntı, bir iltihap veya deri reaksiyonunu gösterecek bir işaretin varlığı açısından inceleyiniz. Eğer bu işaretlerden herhangi birini görürseniz hemen doktorunuza haber veriniz.

  ENOX’u kullanarak kendi kendinize nasıl deri altı enjeksiyon yapacaksınız?

  ENOX başka enjeksiyonluk sıvılarla karıştırılmamalıdır.

  Kendinize ENOX enjeksiyonu yapmak için uygun teknik konusunda önceden eğitilmeniz gerekir. Eğitimle ilgili talimatları yetkin bir sağlık çalışanından veya doktorunuzdan almalısınız. İlacınızla veya kendinize enjeksiyon yapmanızla ilgili sorularınız varsa, lütfen doktorunuza sorunuz.

  Uygulama için aşağıdaki 9 adımı izleyiniz:

  1. Sabunla ellerinizi yıkayınız ve kurulayınız.

  2. Rahat bir pozisyonda oturunuz veya yatınız. Karın bölgenizde enjeksiyon yapacağınız noktaya kolayca ulaşabilmelisiniz. Bir kanepeye veya yastıklarla desteklenmiş bir yatağa boylu boyunca uzanabilirsiniz.

  3. Karnınızın sağ veya sol tarafında yanlarına doğru ve göbeğinizden en az 5 cm uzakta bir bölge seçiniz.

  UNUTMAYINIZ:

  Enjeksiyonu göbeğinizden en az 5 cm uzak olacak bir noktaya yapmalısınız. Mevcut morluklar veya yara izlerinin üstüne enjeksiyon yapmamalısınız. Enjeksiyon noktasını karnınızın sağ ve sol yanında dönüşümlü olarak değiştirmelisiniz.

  4. Enjektörü bir kalem tutuyormuş gibi elinize alınız. Diğer elinizle, kamınızda enjeksiyon için seçtiğiniz bölgenin derisini nazikçe yakalayınız ve baş ile işaret parmaklarınızın arasında hafifçe sıkarak bir deri kıvrımı oluşturunuz.

  5. Bütün enjeksiyon boyunca deri kıvrımını tutmaya devam ediniz.

  6. İğneyi dik olarak (90°’lik açıyla) deri kıvrımına sonuna kadar batırınız.

  7. Parmağınızla enjektörün pistonunu itiniz. Bu sayede ilaç karın cildinizdeki yağ dokusu içine verilecektir. Enjeksiyon süresince deri kıvrımını tutmaya devam ediniz.

  8. İğneyi dik olarak ve bir seferde dışarı doğru çekiniz. Şimdi deri kıvrımını bırakabilirsiniz. Çürüme olmasını engellemek için, uygulama bittikten sonra enjeksiyon bölgesini ovuşturmayınız.

  9. Kullandığınız enjektörü güvenli bir şekilde atınız. Enjektörü içine attığınız kabın kapağını sıkıca kapatınız ve çocukların erişemeyeceği bir yerde durmasına dikkat ediniz. Normal ev çöpü için kullanılan bidonlara atmayınız.

  ENOX’un damar içine tek seferde yapılacak bir enjeksiyonla verilmesi gerektiğinde; bu işlem hastanede gerçekleştirilecektir ve tekniği bilen bir hemşire veya doktor tarafından uygulanacaktır.

  Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

  Çocuklarda Kullanımı

  ENOX’un çocuklardaki güvenilirlik ve etkinliği kanıtlanmamıştır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yetmiş beş yaşm üzerinde iseniz ve size STEMI olarak adlandırılan tipte bir miyokard infarktüsü (STEMI) teşhisi konulursa tedavinin başlangıcında size damar içine tek seferde ilaç verilmesi önerilmemektedir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbreklerinizde sorun varsa, doktorunuz yapacağı tetkiklerle yetmezliğin derecesini tespit ettikten sonra, sizin için uygun olacak dozu kararlaştıracaktır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

  Eğer ENOX’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  ENOX’darı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Tedavinizle ilgili olarak uygun kararı doktorunuz verecektir.

  ENOX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bir dozu atlarsanız hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu enjekte ediniz. Doz atlamayı veya fazladan bir doz almayı önlemek için, her gün yaptığınız enjeksiyonları bir günlüğe kaydedebilirsiniz.

  ENOX Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  ENOX tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, ilacm yaptığı koruyucu ve tedavi edici etkiler ortadan kalkabilir. Toplardamarlarınız içinde oluşan pıhtı ile ilgili rahatsızlıklar meydana gelebilir.

  ENOX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ENOX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

  • Enoksaparin sodyuma veya heparine karşı ya da diğer düşük molekül ağırlıklı heparin türevlerine karşı aleijiniz varsa

  • Aktif durumda olan kanamanız mevcutsa veya kontrolsüz kanama riskiniz yüksekse

  • Yakın zamanda kanamaya bağlı felç geçirmişseniz

  ENOX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

  • Kalbinizde yapay kalp kapakçığı mevcutsa

  • Vücudunuzda çarpmalar/sürtünmeler sonucunda kolayca morarma oluyorsa veya kısa sürede durmayan kanama meydana geliyorsa

  • Mide veya on iki parmak barsağınızda ülser varsa veya daha önceden vardı ise

  • Böbreklerinizle ilgili ciddi problemleriniz varsa

 • Daha önce felç geçirdiyseniz
 • Kontrol altında olmayan, ağır hipertansiyonunuz varsa
 • Şeker hastalığına bağlı olarak gözünüzde bozukluk geliştiyse (retinopati)
 • Yakın zamanda gözlerinizden veya beyninizden ameliyat olduysanız
 • 12 yaşm altında veya 80 yaşm üstünde iseniz
 • • Aşırı zayıfsanız (50 kg’ın altında iseniz)

  • Vücudunuzda kanamanın durdurulması ile ilgili mekanizmalar üstünde etki yapan başka ilaçlar kullanıyorsanız (ilacınızın etkisini değiştirebilirler veya ENOX bu gibi ilaçların etkisini değiştirebilir).

  • ENOX’u kullandığınız sırada (spinal veya epidural) anestezi almanız gerektiğinde (böyle bir durumda uzun süreli veya kalıcı felç görülen vakalar olmuştur).

  • Daha önce heparin kullanımına bağlı olarak kanınızda trombosit adı verilen hücrelerin sayısında ciddi düşme yaşadıysanız

  • Kalbinizi besleyen koroner damarları ilgilendiren pıhtıları ortadan kaldırmak ve yeniden yeterli kan akımını sağlamak amacıyla; size perkütan koroner revaskülarizasyon girişimleri olarak adlandırılan uygulama yapıldıysa

  • Ameliyat olmanız veya size anestezi uygulanması gerekirse, doktorunuza veya diş hekiminize ENOX kullandığınızı söyleyiniz, tedavinizin aldığınız ilaca uygun şekilde değiştirilmesi gerekebilir.

  • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ENOX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  ENOX ağız yoluyla kullanılmaz. Deri altına enjekte edilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ENOX ancak hekimin kesin bir gereksinim saptaması halinde gebelik sırasında kullanılmalıdır.

  Mekanik kalp kapak protezi olan hamile kadınlarda toplardamarların pıhtı ile tıkanması (tromboembolizm) riski yüksek olabilir. ENOX’u kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Hamileyseniz ENOX’u kullanmamanız gerekir. Bu yüzden tedaviye başlanmadan önce hamilelik durumu değerlendirilmelidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Araç ve makina kullanımı

  ENOX’un araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

  ENOX’un içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Özel önlem alınmasını gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlar ENOX’un kullanımını etkileyebilir veya ENOX bazı ilaçların kullanımını etkileyebilir.

  Eğer şu anda özellikle aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız veya son zamanlarda aldınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

  • Kan sulandırıcı tabletler (ömeğin, varfarin) veya kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar (aspirin, dipridamol gibi)

  • Eklemleri tutan iltihabi hastalıklar için kullanılan ilaçlar (sistemik salisilatlar,ketorolak gibi)

  • Enjeksiyon yoluyla verilen dekstran 40 gibi ilaçlar, tiklopidin, klopidogrel içeren ilaçlar veya potasyum tutucu idrar söktürücü ilaçlar

  • Sistemik glukokortikoidler

  • Kanın içinde bulunan ve pıhtılaşmada rol oynayan trombosit adlı hücreler üstüne etkili ilaçlar (trombolitikler ve antikoagülanlar)

  • Diğer anti trombosit ajanlar (glikoprotein Ilb/IIIa antagonisti er gibi)

  • Divalproex, plikamisin, valproik asit, sülfınpirazon içeren ilaçlar

  Gelecekte ENOX tedavisi devam ederken başka bir ilaç almanız gerekirse de, bu durumdan doktorunuzu haberdar ediniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  ENOX ANTI-XA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.