Enfexia Yan Etkileri Nelerdir? Ne İlacıdır?

ENFEXİA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ENFEXIA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

ENFEXİA kullanımında çok seyrek, ani gelişen, ciddi alerjik reaksiyonlar görülebilir. Yüzde, dudaklarda, dilde veya vücudun diğer kısımlarında şişme ve zor nefes alma gibi belirtiler oluştuğunda derhal doktorunuza bildiriniz.

Yan etkilerin tahmin edilen görülme sıklıkları:

 • Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
 • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
 • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.
 • Yaygın görülen yan etkiler:

 • Eozinofıli (kanda eozinofıl sayısında artış)
 • Nötropeni (kandaki parçalı hücre sayısında azalma)
 • Karaciğer enzim düzeylerinde (LDH, ALT (SGPT), AST (SGOT)) geçici yükselmeler
 • Enjeksiyon yerinde geçici ağrı ya da iltihap
 • Yaygın görülmeyen yan etkiler:

 • Candida çoğalması (bir tür mantar enfeksiyonu)
 • Pozitif Coomb’s testi (alyuvarlarla ilgili bir kan testi), kanda lökosit sayısında azalma
 • Deri döküntüleri, kurdeşen, kaşıntı dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • İshal, bulantı, karın ağrısı gibi gastrointestinal rahatsızlıklar
 • Serum bilirubin düzeylerinde geçici yükselmeler
 • Seyrek görülen yan etkiler:

 • Trombositopeni (trombosit-kan pulcuğu-sayısında azalma)
 • İlaç ateşi
 • Psödomembranöz kolit (uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı)
 • Çok seyrek görülen yan etkiler:

 • Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)
 • Ani aşırı duyarlılık (anafılaksi) dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • İnterstisyel nefrit (iştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı)
 • Derideki kan damarlarının iltihaplanması (kutanöz vaskülit)
 • Eritema multiforme (genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzeyen kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık durumu)
 • Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
 • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
 • Çok seyrek görülen bu yan etkiler ile karşılaşıldığında doktorunuza söyleyiniz ve hemen ilacı kesiniz.

  Pazarlama sonrası deneyimlerden edinilen verilere göre ürolojik bozukluklardan biri olan böbrek fonksiyon bozukluğu da görülen yan etkiler arasında bulunmaktadır.

  ENFEXIA Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  ENFEXİA’yı kendi kendinize uygulayamazsınız. Mutlaka bir doktor veya hemşire tarafından uygulanmalıdır. Sadece kas içine ilave edilerek verilebilir. Damar içine uygulanmamalıdır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yenidoğan, bebek ve çocuklarda sefuroksim dozu vücut ağırlığına göre ayarlanmaktadır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yetişkinlerde kullanılan dozda kullanılır. Böbrek yetmezliği olan yaşlı hastalarda doktorun dozu ayarlaması önerilir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalara özel doz ayarlaması yapılmalıdır.

  Eğer ENFEXİA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  ENFEXIA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  ENFEXİA aşırı dozda seri ve ani kasılmalara neden olabilir. Eğer kendinizi iyi hissetmezseniz hemen doktorunuzla iletişime geçin veya size en yakın acil servise başvurun.

  ENFEXİA ’yı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ENFEXIA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer bir dozu almayı unutursanız, mümkün olduğu kadar çabuk diğerini alınız ve sonra önceki gibi devam ediniz.

  ENFEXİA ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  ENFEXIA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ENFEXIA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  ENFEXIA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Penisilin veya diğer beta-laktam antibiyotiklere karşı alerjik reaksiyon gösterdiyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi ENFEXİA’nın da uzun süreli kullanımı, duyarlı olmayan organizmaların (Candida, enterokoklar, Clostiridium difficile) aşırı çoğalmasına neden olarak tedavinin kesilmesini gerektirebilir.
 • Tedavi sırasında veya tedaviden hemen sonraki haftalarda ishal görülebilir. Eğer ishaliniz ciddi veya sürekli olursa veya dışkıda kan veya mukus görürseniz derhal doktorunuza başvurunuz. Sefuroksim tedavisi acilen durdurulmalıdır, bu hayatı tehdit edici olabilir. Bağırsak hareketlerini yavaşlatıcı veya durdurucu ilaç kullanmayınız.
 • İdrarınızda şeker testi yapılıyorsa, ENFEXİA bu testin sonucunu etkileyebilir.
 • Doğum kontrol ilacı alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. İlave bir önlem almanıza gerek olabilir.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.

  ENFEXIA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ENFEXİA’nm deneysel olarak kanıtlanmış, bebeğin gelişimi üzerine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamakta ise de bütün diğer ilaçlarda olduğu gibi, gebeliğin ilk aylarında özel dikkat gösterilerek uygulanmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ENFEXİA anne sütüne de geçtiğinden, emziren anneler dikkatli kullanmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Sefuroksim bazen baş dönmesi gibi yan etkiler ile ilişkili olabileceğinden, araç sürme, makine kullanma yeteneğini bozabilir.

  ENFEXIA Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmolden daha fazla sodyum içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  ENFEXİA doğum kontrol ilaçlan ile birlikte kullanılırsa, bu ilaçlann etkisini azaltabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Bazı ilaçlar ENFEXİA’nm etkisini değiştirebilir veya yan etki yaşama riskini artırabilir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

 • Furosemid gibi vücuttan su atan tabletler (diüretikler)
 • Aminoglikozid sınıfı antibiyotikler
 • Probenesid (gut hastalığı tedavisinde kullanılır)
 • Doğum kontrol ilaçlan
 • ENFEXIA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın