Encef Yan Etkileri ve Prospektüsü Ne İlacıdır?

ENCEF nedir ve ne için kullanılır?

ENCEF 300 mg kapsüldeki etkin madde sefdinirdir. Sefdinir, üçüncü kuşak sefalosporin grubu olarak adlandırılan antibakteriyel bir ilaç grubunda yer alır.

ENCEF, 10 ve 20 kapsül içeren, opak PVC-Aklar/Alüminyum blister ambalajlarda sunulmaktadır.

ENCEF, ilacın aktif olduğu bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Yetişkinler ve ergenlik çağındaki gençlerde ilacın kullanılabileceği bazı enfeksiyonlar

şunlardır: Akciğer iltihabı (pnömoni), uzun süreli nefes alma güçlüğü olan hastalarda göğüs enfeksiyonları, sinüs enfeksiyonları, boğaz/bademcik enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları. Çocuklarda ilacın kullanılabileceği bazı enfeksiyonlar şunlardır: Orta kulak iltihabı, boğaz/bademcik enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ENCEF’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

% 1 hastada veya daha fazlasında görülebilen yan etkiler

İshal

Vajinal moniliyazis (Monilia cinsi mantarların vajinada oluşturduğu mantar hastalığı)

Bulantı Baş ağrısı Karın ağrısı Vajina iltihabı

% 1 hastadan daha azında görülebilen yan etkiler

Döküntü

Hazımsızlık

Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik Kusma

Dışkı lama bozukluğu İştahsızlık

Kabızlık

Sersemlik

Ağız kuruluğu

Kuvvetsizlik

Uykusuzluk

Vajinal akıntının artışı

Moniliyazis (Monilia cinsi mantarların oluşturduğu mantar hastalığı)

Kaşıntı Uyku hali

ENCEF Nasıl Kullanılır?

İlacınızı doktor veya eczacınızın anlattığı şekilde alınız.

ENCEF’in 13 yaş ve üzeri yetişkinler ve ergenlik çağındaki gençlerde kullanımı aşağıda belirtildiği gibidir:

Tüm enfeksiyonlar için toplam günlük doz 600 mg’dır.

Akciğer iltihabı (pnömoni): Günde iki kez 300 mg (10 gün süre ile)

Uzun süreli nefes alma güçlüğü olan hastalarda göğüs enfeksiyonları: Günde iki kez 300 mg (5-10 gün süre ile) veya günde bir kez 600 mg (10 gün süre ile)

Sinüs enfeksiyonları: Günde iki kez 300 mg (10 gün süre ile) veya günde bir kez 600 mg (10 gün süre ile)

Boğaz/bademcik enfeksiyonları: Günde iki kez 300 mg (5-10 gün süre ile) veya günde bir kez 600 mg (10 gün süre ile)

Cilt enfeksiyonları: Günde iki kez 300 mg (10 gün süre ile)

Kapsülleri bir bardak su ile ağızdan alınız.

Yaşlılarda Kullanımı

Böbrek rahatsızlığı olmayan yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbreklerinde sorun olan yetişkin bir hastaysanız almanız gereken ENCEF dozu günde tek doz 300 mg’dır.

Hemodiyaliz uygulanan bir hasta iseniz almanız gereken başlangıç dozu iki günde bir 300 mg veya 7 mg/kg’dır. Hemodiyaliz uygulaması bittikten sonra 300 mg veya 7 mg/kg uygulanmalıdır. Bunu izleyen dozlar iki günde bir 300 mg veya 7 mg/kg olmalıdır.

Eğer ENCEF’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

ENCEF

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

ENCEF ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ENCEF Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ENCEF Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

ENCEF Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

ENCEF kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ENCEF Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı alerjikseniz ENCEF’i kullanmayınız.

ENCEF Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Sefdinire, sefalosporin grubu antibiyotiklere, penisilinlere veya diğer ilaçlara karşı alerjikseniz,

• İlacı kullandığınız süre içerisinde dirençli mikroorganizmaların neden olduğu, tedavi gerektirecek bir enfeksiyon gelişirse,

• Daha önce kolit (bağırsak iltihabı) geçirdiyseniz,

• Ciddi böbrek hastalığınız varsa doktorunuza danışınız.

• İlacı kullandığınız süre içerisinde veya tedavi sonrasında ishaliniz varsa, doktorunuza

söyleyiniz. Bu durum, antibiyotik tedavisini takiben ortaya çıkabilen ve tedavinin

durdurulup özel bir tedaviye başlanmasını gerektirebilecek, ciddi bir bağırsak iltihaplanmasının (psödomembranöz kolit) belirtisi olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ENCEF İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

ENCEF’i yiyeceklerden bağımsız olarak kullanabilirsiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Araç ve makina kullanımı

İlacın araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

ENCEF ile aynı zamanda herhangi bir ilaç özellikle de aşağıda belirtilenleri almadan önce doktor veya eczacınıza danışmaksınız.

• Alüminyum veya magnezyum içeren antasitleri (mide yanması ve mide ağrısı için kullanılan ilaçlar) ENCEF ile aynı anda almayınız. Bu ilaçları kullanmanız gerekiyorsa ENCEF’i bu ilaçları almadan en az 2 saat önce veya 2 saat sonra alınız.

• Probenesid böbreklerinizin ilacı atma yeteneğini azaltabilir.

• Demir destekleri ve demirle güçlendirilmiş besinleri ENCEF ile aynı anda almayınız. Bu ilaçları kullanmanız gerekiyorsa ENCEF’i bu ilaçları almadan en az 2 saat önce veya 2 saat sonra alınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ENCEF prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.