Emedur Nedir ve Ne İçin Kullanılır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

EMEDUR nedir ve ne için kullanılır?

 • EMEDUR suppozituar rektal yoldan alınır. İlacınızın bir kutusu içinde her biri 200 mg trimetobenzamid hidroklorür ve 40 mg benzokain içeren 5 adet suppozituar bulunur.
 • Piyasada EMEDUR’un draje, ampul formları ile 100 mg etkin madde içeren çocuklarda kullanılan suppozituar formu bulunmaktadır.
 • EMEDUR bulantı ve kusmayı engelleyen ilaçlar grubuna dahildir (antiemetik). EMEDUR etkisini beyinde kusmaya yol açan sinyalleri azaltarak gösterir.
 • Doktorunuz bulantı ve kusma şikayetinizi kontrol altına almak için, EMEDUR’u reçete etmiştir.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi EMEDUR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Bildirilen diğer yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıda listelenmiştir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  Aşağıdakilerden biri olursa EMEDUR’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Alerjik reaksiyonlar (Deride yaygın kaşıntı ve döküntü ile birlikte yüzde, dilde şişme, baygınlık ve nefes darlığı)
 • Sırtta yay gibi geriye doğru şiddetli kasılma olması (opistototonus)
 • Yüzde, ağızda, dilde, kollarda veya bacaklarda olağandışı, kontrol edilemeyen hareketler olması (ekstrapiramidal semptomlar)
 • Bilinç kaybı (koma)
 • Derinizde kızarma, toplu iğne başı gibi kanamalar, morarmalar olması
 • Solunum durması
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EMEDUR’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Diğer yan etkiler

  Çok yaygın:

  • Uyuşukluk hissi

  Yaygın:

 • Baş dönmesi, baş ağrısı
 • Bulanık görme
 • Tansiyon düşüklüğü
 • İshal
 • Kaşıntı, ateş basması, kızarıklık
 • Kas krampları
 • Yaygın olmayan:

 • İdrar torbasında idrar yapamamaya bağlı birikim Seyrek:
 • Kan hücrelerinin sayılarında değişiklikler
 • Çökkün ruh hali, zihin karışıklığı
 • Karaciğer bozukluğu, sarılık
 • Bilinmiyor:

 • Titreme
 • Sersemlik
 • Bulantı, kusma
 • Kulak çınlaması
 • Kas seyirmesi
 • İstemsiz göz hareketleri
 • Uygulama yerinde yanma, batma
 • EMEDUR Nasıl Kullanılır?

 • EMEDUR, vücut ağırlığı 15 kg’ın üstündeki çocuklarda ve erişkinlerde kullanılır.
 • Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:

  Erişkinlerde ve ergenlerde:

  Günde 3-4 defa, 1 adet EMEDUR (600-800 mg trimetobenzamid) kullanılır.

  EMEDUR suppozituar rektal yoldan uygulanır.

  Suppozituar ambalajından çıkarılır, kullanmadan önce erimesinden kaçınmak için mümkün olduğunca kısa süre elde tutulmalıdır. Hasta sol tarafına yatar ve sağ dizini kıvırır. Suppozituar parmak ucuyla rektum içine yavaşça itilir ve hastanın birkaç dakika daha yatması sağlanır. İlacın emilebilmesi için hasta en az yarım saat boyunca bağırsaklarını boşaltmamalıdır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Vücut ağırlığı 15-45 kg arasındaki çocuklarda; günde 1-4 defa, 1 adet EMEDUR 200 mg suppozituar kullanılır.

 • Vücut ağırlığı 15 kg’ın altındaki çocuklarda; EMEDUR 100 mg suppozituar kullanılması önerilir.
 • EMEDUR, 12 aylıktan küçük çocuklarda, prematürelerde ve yeni doğan bebeklerde kullanılmamalıdır.
 • Yaşlılarda Kullanımı

  EMEDUR yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır. İstenmeyen etkilerle ilgili risk artacağından doz ayarlaması gerekebilir. Yaşlı hastalar uyuşukluk hissi ve sersemlik gibi istenmeyen etkiler açısından dikkatle izlenmelidir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

  Doktorunuz EMEDUR ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

  Eğer EMEDUR’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  EMEDUR

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  EMEDUR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşırı doz alınması durumunda bildirilen en yaygın belirtiler, tansiyon düşmesi, kasılma nöbetleri, merkezi sinir sistemi işlevlerinin azalması, kalpte ritim bozuklukları ve zihin karışıklığı halidir.

  EMEDUR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bir dozu atlarsanız, daha sonraki dozu normal alım saatine göre önerilen dozda yeniden almaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  EMEDUR Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Doktorunuza danışmadan EMEDUR tedavisini sonlandırmayınız, kusma şikayetiniz yeniden başlayabilir.

  EMEDUR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EMEDUR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

 • Trimetobenzamid hidroklorüre, benzokaine veya bu ilaçtaki bileşenlerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
 • Ester tipi başka lokal anestezik maddelere karşı alerjiniz varsa, EMEDUR’u kullanmayınız.
 • EMEDUR yeni doğanlarda, 12 aylıktan küçük bebeklerde ve erken doğan (prematüre) bebeklerde kullanılmamalıdır.

  EMEDUR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Herhangi bir nedene bağlı aniden oluşan kusma durumu
 • Akut ateşli bir hastalık, beyin iltihaplanması (ensefalit), mide barsak sisteminde iltihap (gastroenterit), aşırı sıvı kaybın (dehidratasyon)ve elektrolit dengesizliği durumu
 • Başka bir bulantı ve kusma önleyici ilaç (antiemetik) kullanıyorsanız
 • Çocuklar (çocukların basit kusmalarının tedavisinde bulantı ve kusma önleyici ilaçlar verilmemeli, bu ilaçlar yalnızca nedeni bilinen uzun süren kusmalarda kullanılmalıdır)
 • Yaşlılar ve genel sağlık durumu bozulmuş kişilerde
 • Yakın zamanda merkezi sinir sistemi üstüne etki yapan ilaçlar (fenotiyazinler, barbitüratlar, belladon türevleri) kullandıysanız,
 • Şiddetli kusmalarda
 • EMEDUR, apandis iltihaplanmaları teşhisini ve diğer ilaçların doz aşımına bağlı toksisite belirtilerinin anlaşılmasını güçlendireceğinden dikkatli olunmalıdır.
 • Göz içi basıncının artması ile sonuçlanan kapalı açılı glokomunuz varsa
 • İdrar yapamama nedeniyle mesanede aşırı idrar toplanması (üriner retansiyon) varsa
 • Prostat doku ve hücrelerinde yayılma, büyümesi (prostat hiperplazisi) varsa
 • On iki parmak bağırsağı ile mide arasındaki bölgede bir tıkanma mevcutsa
 • Epilepsi (sara) hastalığınız varsa
 • Benzokaine duyarlılığınız varsa
 • Uygulama bölgesinde (rektal bölgede) kanama, hassasiyet, ciddi bir yara ya da hemoroid varsa
 • Methemoglobinemiyi (kanda methemoglobin bulunması durumu) tetikleyen tedaviler uygulanmakta olan 12 aylıktan küçük bebeklerde kullanılmamalıdır. Çok küçük yaştaki ya da glikoz-6fosfat eksikliği olan hastalar methemoglobinemiye daha duyarlıdır.
 • Alkol aldıysanız
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  EMEDUR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  EMEDUR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Doktorunuz durumunuzu değerlendirerek hamilelik sırasında EMEDUR tedavisinden kaçınılıp kaçınılmayacağına karar vererek sizi bilgilendirecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz durumunuzu değerlendirerek emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da emzirme sırasında EMEDUR tedavisinden kaçınılıp kaçınılmayacağına karar vererek sizi bilgilendirecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  EMEDUR tedavisi ile bazı hastalarda uyuşukluk hissi meydana geldiği bildirilmiştir. Eğer, uyuşukluk hissi, baş dönmesi ve bulanık görme gibi belirtiler yaşarsanız, ilaca verdiğiniz bireysel cevap belirlenene kadar, dikkat gerektiren araç ve makine kullanımı gibi işleri yapmamalısınız.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  EMEDUR, birlikte alınan ilaçların tesirini etkileyebilir veya birlikte alınan ilaçlar EMEDUR’un tesirini etkileyebilir.

  EMEDUR’un aşağıdaki ilaçlarla etkileşme olasılığı dikkate alınmalıdır:

 • Ağızdan alınan, kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (antikoagülan)
 • Merkezi sinir sistemi fonksiyonlarını baskılayan ilaçlar (güçlü ağrı kesiciler, uyku ilaçları, sakinleştiriciler, endişeyi gideren ilaçlar ve ciddi psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçlar)
 • Alkol
 • Atropin (ince barsak ve kalın barsak spazmlarında, acil canlandırma işleminde ve ameliyat öncesinde ve sırasında solunum yollarındaki salgıları önlemek için kullanılır)
 • Bazı depresyon ilaçları (trisiklik ve monoamin oksidaz inhibitörleri)
 • Sülfonamid grubu antibiyotikler (sülfametaksazol)
 • Aminoglikozid grubu antibiyotikler (gentamisin, neomisin)
 • Kolinesteraz inhibitörleri (Alzheimer Hastalığı, Myastenia Gravis, glokom ve gibi hastalıklarda kullanılan ilaçlar)
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  EMEDUR prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.