Emadine Prospektüsü ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

EMADINE nedir ve ne için kullanılır?

 • EMADINE, gözdeki mevsimsel alerjik konjunktivit tedavisinde kullanılır. Aleıjik reaksiyonun şiddetini azaltarak etki gösterir.
 • • Alerjik konjunktivit: Polenler, ev tozu veya hayvan tüyü gibi bazı maddelerin (alerjenler) sebep olduğu, kaşıntı, kızarıklık ve gözün şişmesi gibi aleıjik reaksiyon durumudur.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi EMADINE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Bu etkiler ciddi olmadığı sürece ilacı kullanmaya devam edebilirsiniz. Eğer endişeniz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 ‘inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir

  Eğer aşağıdakilerden biri sizde mevcut ise, sizin EMADINE’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir:

  Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız ve boğazın yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi, gözde şiddetli kaşıntı, kızarıklık, gözlerde sulanma gibi alerjik reaksiyonlar

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Yaygın yan etkiler

 • Göz ağrısı
 • Göz kaşıntısı
 • Göz kızarıklığı
 • Yaygın olmayan yan etkiler

 • Gözün ön şeffaf yüzeyi olan korneada bozukluk
 • Gözde yabancı cisim varmış hissi,
 • Gözyaşı üretimin artması
 • Göz yorgunluğu
 • Göz tahrişi
 • Bulanık görme
 • Gözün ön yüzeyinde renklenme
 • Kuru göz
 • Gözde kanlanma
 • Baş ağrısı
 • Uyku bozukluğu
 • Sinüs baş ağrısı
 • Kötü tat
 • Kızarıklık
 • Anormal rüyalar
 • Bilinmeyen

 • Kalp ritminde artış
 • EMADINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EMADINE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer etkin maddeye ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.

  Tavsiye için doktorunuza danışınız.

  EMADINE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • EMADINE 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
 • Eğer kontakt lens takıyorsanız “EMADINE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler” bölümüne bakınız.
 • EMADINE, 65 yaş üstü hastalarda, bu grup hastalar klinik çalışmalarda çalışılmadığı için, kullanımı önerilmemektedir.
 • EMADINE, böbrek veya karaciğer problemi yaşayan hastalarda da kullanımı önerilmemektedir.
 • EMADINE ile bağlantılı komeal infıltratlar (gözün ön saydam kısmında çok küçük birikintiler) bildirilmiştir. Korneal infıltrat durumunda ürün kesilmelidir ve uygun tedavi başlatılmalıdır.
 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  EMADINE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  EMADINE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz veya hamile kalma olasılığınız varsa, tavsiye için doktorunuza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız tavsiye için doktorunuza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  EMADINE uygulamasından hemen sonra görme bulanıklığı ortaya çıkabilir. Görmeniz netleşinceye kadar araç veya makine kullanmayınız.

  EMADINE Etken Maddesi Nedir?

  EMADINE içindeki bir koruyucu (benzalkonyum klorür) göz tahrişine sebep olabilir ve yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla EMADINE uygulaması sırasında kontakt lens kullanmayınız. Lenslerinizi tekrar takmak için 15 dakika bekleyiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  EMADINE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.