Elysion Ne İlacıdır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

ELYSION nedir ve ne için kullanılır?

ELYSİON idrar yollarındaki spazmı giderici (üriner antispazmotik) olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.

ELYSİON, yuvarlak, bikonveks, sarı film kaplı tablettir. 30 ve 90 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulur.

ELYSİON tablet aşın çalışan idrar torbası belirtilerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Bu belirtiler arasında sık idrara çıkmak ihtiyacı, sıkışarak tuvalete gitme ihtiyacı, zamanında tuvalete yetişememenizden kaynaklanan idrar kaçırma bulunmaktadır. ELYSİON alındığı zaman etkin madde olan solifenasin vücudunuza salınırak idrar torbanızın faaliyetini azaltır ve idrar torbanızı kontrol altına alabilmenizi sağlar.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ELYSION’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

yan etkiler

Aşağıdakilerin herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• İdrar kesenizde idrar birikmesi (üriner retensiyon)

• Barsak tıkanması

• Bacaklarda şişme

• Halüsinasyon

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Ağız kuruluğu

Kabızlık, bulantı, hazımsızlık, karın ağrısı Kusma Baş dönmesi Baş ağrısı Bulanık görme Reflü hastalığı (yanma dahil)

Boşaltım sistemi enfeksiyonları, idrar kesesi iltihabı (sistit), idrara çıkma zorluğu Tat alma duyusunda anormalleşme veya bozulma Deri kuruluğu, göz kuruluğu, boğaz veya burun pasajı kuruluğu Kaşıntı Döküntü Allerjik döküntü Yorgunluk, uyku hali Bunlar ELYSİON’un hafif yan etkileridir.

ELYSION Nasıl Kullanılır?

• Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

• Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

• Günde bir kez 5 veya 10 mg’lık bir tablet alınız.

• Doktorunuz hangisinin sizin için en uygun doz olduğunu size anlatacaktır.

• ELYSİON’u her gün aynı saatte alınız.

ELYSİON ağızdan alınır ve bir içecekle bütün halde yutulmalıdır. Aç veya tok kam Tabletleri kırmayınız.

na alınabilir.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda ELYSİON’un güvenliliği ve etkinliği henüz tam olarak belirlenmemiştir ve

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yetişkinlerde uygulanan doz ile aynıdır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

Ciddi böbrek hastalığınız varsa, ki bu durumda günde 5 mg’dan daha fazla ELYSİO Karaciğer yetmezliği:

M almayınız, a ELYSİON

iniz var ise

Orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa, ki bu durumda günde 5 mg’dan daha faz almayınız.

Eğer ELYSİON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenim doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

ELYSION

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

ELYSİON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor vey konuşunuz veya hastanenin acil bölümüne başvurunuz ve onlara kaç adet tab söyleyiniz.

a eczacı ile et aldığınızı

Çocukların kazara ELYSİON alması durumunda derhal tıbbi yardıma başvurunuz.

Doz aşımı aşağıdaki etkilere yol açabilir:

Baş ağrısı, ağız kuruluğu, baş dönmesi, sersemlik ve bulanık görme.

am sorunları nsiyon), göz

Ciddi doz aşımı durumunda, halüsinasyonlar, aşırı uyarılabilirlik, nöbetler, solun (solunum yetersizliği), artan nabız (taşikardi), idrar yapamama (üriner rete bebeklerinde büyüme (dilatasyon) görülebilir.

QT uzaması adı verilen ritim bozukluğu dahil, kalp ritmi bozukluğu, kalp yetmezliği yetersiz kan akımı gibi belli risk türleriyle karşı karşıya olan hastalar için gösterilmesi gerekir.

veya kalbe özel dikkat

ELYSION Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir sonraki dozu alma zamanı gelmediği takdirde, hatırlar hatırlamaz alınız. Günde birden fazla doz almayınız. Eğer herhangi bir şüpheniz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ELYSION Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Tedaviyi kesmeye karar verirseniz her zaman doktorunuza başvurunuz.

ELYSİON kullanmayı keserseniz idrar kesenizde aşın aktivite belirtileri yeniden görülebilir veya kötüye gidebilir.

ELYSION kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ELYSION Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

• QT uzaması/Torsades de Pointes denilen kalp ritim bozukluklarına neden olabilecek ilaçlar ile tedavi görüyorsanız

• ELYSİON, solifenasin veya ELYSİON’un içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz (örneğin döküntü, kaşıntı veya nefes darlığı)

• Böbrek diyalizine giriyorsanız

• ELYSİON’un vücuttan atılmasını azaltabilen ilaçlarla (örneğin ketakanazol) tedavi ediliyorsanız ve ciddi böbrek hastalığı veya orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa

• Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylendiyse

• Ciddi karaciğer rahatsızlığınız varsa

• İdrara çıkamıyor veya idrar kesenizi tamamen boşaltamıyorsanız (üriner retensiyon)

• Ciddi bir mide veya barsak hastalığınız varsa (ülseratif kolit ile ilişkili bir komp ikasyon olan toksik megakolon dahil)

• Belli kaslarda aşırı zayıflığa neden olabilen miyastenia gravis adı verilen bir kas hastalığınız varsa

• Gözlerde, kısmi görme kaybının eşlik ettiği, yüksek basınç (glokom) varsa

ELYSION Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer:

• İdrar torbanızda (mesanenizde) idrara çıkmanızı güçleştiren bir tıkanma varsa

• Sindirim sisteminizde bir tıkanma varsa

• Sindirim sisteminizin yavaşlaması riski altındaysanız

• Reflü hastalığınız (yanma dahil) veya hiatus hemia denilen bir çeşit fıtık hastalığınız varsa

• Aspirin, ibuprofen veya steroid yapıda olmayan, iltihabı önleyen ilaçlar ve aynca kemiklerinizin incelmesi nedeniyle doktorunuz tarafından reçete edilen bifosfonatlar türü ilaçlar gibi yemek borusu iltihabında kötüleşmeye yol açabilen ilaçlar alıyorsanız

• Ciddi böbrek hastalığınız varsa, ki bu durumda ELYSİON’u günde 5 mg’dan daha fazla almamalısınız

• Orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa, ki bu durumda ELYSİON’u günde 5 mg’dan daha fazla almamalısınız

• ELYSİON’un vücuttan atılmasını azaltabilen ilaçlarla tedavi görüyorsanız. Doktorunuz veya eczacınız size bu konuda bilgi vermelidir.

• Bazı iç organları uyaran sinirlerde harabiyet nedeniyle oluşan (otonom nöropati adı verilen) bir grup belirti gösteriyorsanız

Ayrıca, doktorunuz ELYSİON tedavisine başlamadan önce kalp veya böbrek sorunları ya da bir boşaltım sistemi enfeksiyonu gibi sık idrara çıkma ihtiyacı yönünden diğer nedenlerin var olup olmadığını değerlendirecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ELYSION İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

ELYSİON aç veya tok kamına alınabilir. Film tablet bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• ELYSİON’un hamilelik sırasında kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmadığı için hamilelik esnasında kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Araç ve makina kullanımı

ELYSİON bazen bulanık görmeye ve daha nadir olarak sersemliğe ve yorgunluğa neden olabilir. Bu yan etkilerden herhangi birini yaşıyorsanız, araç ve makine kullanmayınız.

ELYSION Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

ELYSİON kullanırken başka ilaçlar alıyorsanız, bu durum ilaçların işlevini olumsuz etkileyebilir ve yan etki olasılığı doğurabilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini alıyorsanız ELYSİON kullanmaya başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz:

• Aynı türden başka ilaçlar (antikolinerjik ilaçlar), zira her iki ilacın etkisi ve yan etkileri artabilir. ELYSİON tedavisi kesildikten sonra bu türden başka bir ilaç kullanmaya başlamadan önce bir hafta ara verilmelidir.

• Kolinerjik reseptör agonistleri türünden ilaçlar kullanıyorsanız (en yaygınlarından birisi olan pilokarpin glokom (göz tansiyonu) hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır), ELYSİON’un etkisi azalabilir.

• Sindirim sistemini daha hızlı çalıştıran ilaçlar (örneğin metoklopramid), ku ELYSİON’un etkisi azalabilir.

ELYSİON’un vücuttan atılmasını azaltan ilaçlar da (örneğin ketakonozol) ku günde sadece 5 mg ELYSİON almalısınız. Aynı zamanda ciddi böbrek hastalığı: dereceli karaciğer hastalığınız varsa hiç ELYSİON kullanmayınız.

anıyorsanız, ız veya orta

zamanlarda

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ELYSION prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.