Elucef Yan Etkileri Nelerdir? Prospektüsü ve Yan Etkileri

ELUCEF nedir ve ne için kullanılır?

ELUCEF’in etkin maddesi olan sefdinir oral geniş spektrumlu, yarı sentetik, bir 3. kuşak sefalosporin grubundan antibiyotiktir.

ELUCEF, 20 efervesan tablet içeren plastik tüp / silikajelli plastik kapak ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Tabletler sarı benekli, yuvarlak, bir yüzü çentikli efervesan tabletler şeklindedir.

ELUCEF 6 ay -12 yaş arası çocuklarda aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

• Akut orta kulak iltihabı

• Maksiller yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı

• Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

• Bademcik iltihabı/Yutak iltihabı

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ELUCEF’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ELUCEF’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şiddetli alerjik reaksiyonlar (döküntü, kaşıntı, nefes almada güçlük, ağız, yüz, dudaklar veya dilde şişme)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ELUCEF’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı (psödomembranoz kolit)

• Trombositopeni (trombosit-kan pulcuğu sayısında azalma), lökopeni (kanda akyuvar sayısında azalma), pansitopeni (kandaki tüm hücrelerde azalma), granülositopeni (kanda granüler lökositlerin normalden az sayıda bulunması), anemi (kansızlık), eozinofili (kanda eozinofil denilen kan hücrelerinin sayısının artması)

• Koyu renkli idrar

• Genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu (eritema multiforma)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerektirir. ‘Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür’.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Kabızlık, hazımsızlık, anormal dışkı

• Aşırı hareket

• Bulantı, kusma

• İshal

• Karın ağrısı

• Deri döküntüsü

• Vajinal iltihap

• Bebeklerde pamukçuk

Bunlar ELUCEF’in hafif yan etkileridir.

ELUCEF Nasıl Kullanılır?

ELUCEF’i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuz veya eczacınızla kontrol ediniz

Uygulama yolu ve yöntemi:

ELUCEF, ağız yoluyla, bir bardak suda (150 mL) eritilerek alınır. Aç veya tok karnına alınmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Çocuklar için uygun doz çocuğun vücut ağırlığına bağlı olarak değişecektir. Reçeteyi yazan doktor uygun dozun ayarlanması ve hazırlanması için detaylı bilgileri size sağlayacaktır.

Çocuklarda (6 ay-12 yaş arası):

Akut orta kulak iltihap tedavisi;

Çocuklarda tavsiye edilen doz, 5 ila 10 gün boyunca günde 2 defa 12 saat ara ile 7 mg/kg veya 10 gün boyunca günde 1 defa 14 mg/kg ile tedavi edilebilir.

Akut maksiler yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihap tedavisi;

Çocuklarda tavsiye edilen doz, 10 gün boyunca günde 2 defa 12 saat ara ile 7 mg/kg veya 10

gün boyunca günde 1 defa 14 mg/kg ile tedavi edilebilir.

Bademcik iltihabı/Yutak iltihap tedavisi;

Çocuklarda tavsiye edilen doz, 5-10 gün boyunca günde 2 defa 12 saat ara ile 7 mg/kg veya 10 gün boyunca günde 1 defa 14 mg/kg’dır.

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları tedavisi;

Çocuklarda tavsiye edilen doz, 5-10 gün boyunca günde 2 defa 12 saat ara ile 7 mg/kg’dır.

Yaşlılarda Kullanımı

Çocuklarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

2

Kreatin klerensi <30mL/dak/1.73m olan çocuk hastalarda, sefdinir dozu günde bir defa 7mg/kg’a kadar verilmelidir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda sefdinir kullanımına dair yeterli veri bulunmamaktadır.

Eğer ELUCEF’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

ELUCEF

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

ELUCEF’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doktora ya da hastaneye giderken ilacınızı yanınızda götürünüz.

Sefdinir’in insanlarda fazla kullanımı ile yeterli veri bulunmamaktadır. Diğeıf3 -laktam antibiyotiklerinin fazla kullanımı ile kusma, mide bulantısı, mide çukuru rahatsızlığı, ishal ve kafa karışıklığı gibi zehirlenme belirtileri görülmektedir. Kan diyalizi böbrek rahatsızlığı olan bireylerde sefdinir’i vücuttan hemen attığından ciddi zehirlenme olaylarının görülmemesinde yardımcı olmaktadır.

ELUCEF Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Tabletinizi almayı unutursanız hatırladığınız zaman alınız. Birden fazla doz almayı

unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ELUCEF Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Eğer ELUCEF kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuza danışarak ELUCEF kullanımını sonlandırabilirsiniz.

ELUCEF kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ELUCEF Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Sefdinir, diğer sefalosporinlere ya da ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.

ELUCEF Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Şeker hastalığı

• Sindirim sistemi hastalığı

• K vitamini eksikliği

• Kan pıhtılaşma hastalığı

• Kalın barsak iltihabı (kolit)

• Küçük çocuklar (1 yaşın altı)

• Penisiline karşı aşırı duyarlılık

• Böbrek hastalığı

• Viral enfeksiyonlarda

• Yenidoğanlarda

• Böbrekler üzerine zararlı olma ihtimali olan ilaçlar (aminoglikozit antibiyotikler, kolistin, polimiksin, viomisin gibi) ve güçlü etkili idrar söktürücüler (etakrinik asit, furosemid) ile birlikte kullanımı

"Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız."

ELUCEF İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

ELUCEF yiyeceklerle ilişkili bir sınırlama olmaksızın kullanılabilir.

ELUCEF Etken Maddesi Nedir?

ELUCEF içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Bu tıbbi ürün her dozunda 6.12 mmol (140,8) mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

• Antasid (aluminyum veya magnezyum içeren ilaçlar)

• Probenesid (gut hastalığı tedavisinde kullanılır)

• Demir içeren ilaç veya vitaminler ile birlikte

• Böbrekler üzerine zararlı olma ihtimali olan ilaçlar (aminoglikozit antibiyotikler, kolistin, polimiksin, viomisin gibi) ve güçlü etkili idrar söktürücüler (etakrinik asit, furosemid gibi)

kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandıysanız doktorunuza ve eczanıza bilgi veriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ELUCEF prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.