Elepsi İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

ELEPSI nedir ve ne için kullanılır?

 • ELEPSİ, lakozamid adı verilen etkin maddeyi içeren ve epilepsi (tutarık) adı verilen
 • hastalığın tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

 • ELEPSİ, pembe renkli, bikonveks, oval film tablettir.
 • 14 film tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.
 • ELEPSİ, epilepsinin (tutarık) belirli bir formunu (aşağıya bakınız) tedavi etmek için 16 yaş ve üstü hastalarda kullanılan bir ilaçtır. ELEPSİ, diğer epilepsi ilaçlarına ek olarak kullanılır.
 • Epilepsi, hastaların tekrarlayan nöbetler gösterdiği bir durumdur. ELEPSİ, nöbetlerin başlangıçta sadece beynin bir tarafını etkilediği, fakat daha sonra beynin her iki tarafında da daha büyük alanlara yayıldığı veya yayılmadığı (ikincil jeneralize olan veya olmayan parsiyel başlangıçtı nöbet) bir epilepsi formunun tedavisi için kullanılır.
 • ELEPSİ’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi ELEPSI’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yükleme dozundan sonra sersemlik hissi gibi sinir sistemi yan etkileri daha yüksek oranda görülebilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: : 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  Yaygın: :10 hastanın l’inden az, fakat 100 hastanın Tinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan :100 hastanın Tinden az, fakat 1000 hastanın Tinden fazla görülebilir. Seyrek :1000 hastanın Tinden az, fakat 10.000 hastanın Tinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın Tinden az görülebilir.

  Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın:

 • Sersemlik hissi
 • Baş ağrısı
 • Bulantı
 • Çift görme
 • Yaygın:

 • Depresyon
 • • Uykusuzluk

 • Zihin karışıklığı (konfüzyonel durum)
 • Dokunma duyusunun azalması veya kaybı (hipoestezi)
 • Kelimeleri söylemede güçlük (disartri)
 • Dikkat dağınıklığı
 • Hareketlerin koordinasyonunda güçlük
 • Hafıza bozukluğu
 • Uyku hali
 • Titreme
 • Düşünmede ve kelimeler bulmada güçlük
 • Gözlerde hızlı ve kontrolsüz hareketler (nistagmus)
 • Karıncalanma (parestezi)
 • Denge bozukluğu
 • Bulanık görme
 • Dönme hissi (vertigo)
 • Kulakta hissedilen çınlama, vızıltı veya diğer sesler (tinnitus)
 • Kusma
 • Kabızlık
 • Midede veya bağırsakta aşırı gaz oluşması
 • Diyare (ishal)
 • Hazımsızlık (dispepsi)
 • Ağız kuruluğu
 • Kaşıntı
 • Düşme
 • Ezilme, deride çürük oluşması
 • Cilt yaraları
 • Döküntü
 • Uyumada güçlük
 • Yürüyüş bozukluğu
 • Yorgunluk
 • Alışılmadık yorgunluk ve güçsüzlük
 • Sarhoşluk hissi
 • Uyarılara aşırı duyarlılık hali (irritabilite)
 • Kas spazmları
 • Yaygın olmayan:

 • Kalp atım hızında yavaşlama
 • Kalp iletim bozukluğu
 • Kendini aşırı derecede iyi hissetme
 • İlaç alımına karşı alerjik reaksiyon
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik
 • İntihar girişiminde bulunma
 • İntihar ve kendine zarar verme düşünceleri
 • Çarpıntılar ve/veya hızlı veya düzensiz nabız
 • Saldırgan ruh hali (agresyon)
 • Aşırı huzursuzluk (ajitasyon)
 • Anormal düşünceler ve/veya gerçeklik algısının kaybı
 • Yüz, boyun, el, ayak, eklem veya bacakların alt bölgesinde şişmelere yol açan ciddi alerjik reaksiyon
 • Döküntü (ürtiker)
 • Halusinasyonlar (Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak, varsam)
 • Bilinmiyor

 • Kanda granülosit sayısının azalması (agranülositoz)
 • Ağır aşırı duyarlılık reaksiyonları (DRESS) (Ciltte kızarıklık ve döküntüler, yüzde şişme, kan tablosunda bozulma, lenf nodlarında büyüme vb.)
 • Deri, ağız, göz ve genital bölgede kabarcıkların oluşması (Stevens Johnson sendromu) ve derinin soyulması (Vücut yüzeyinin %30’undan fazlasını etkileyen ciddi bir durum olan toksik epidermal nekroliz)
 • Eğer bu yan etkilerden biri sizi şiddetli derecede etkilerse bu durumu doktorunuza bildiriniz.

  ELEPSI Nasıl Kullanılır?

  ELEPSİ’yi her zaman tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmaksınız.

  Ani ve uzun süren epilepsi nöbetleri (status epileptikus) görülen hastalarda bir defada yüksek doz şeklindeki uygulama (yükleme dozu) çalışılmamıştır.

  ELEPSİ, sabah bir kez, akşam bir kez olmak üzere günde iki kez yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde alınmalıdır. ELEPSİ uzun süreli tedavi olarak kullanılır.

  ELEPSİ’nin genel başlangıç dozu günde 100 mg’dır [yarısı sabah (50 mg) ve yarısı akşam (50 mg)]. Doktorunuz günlük dozunuzu, her hafta günde 100 mg’lık artışla, günde iki kez alınacak şekilde, günlük 200-400 mg arası bir idame dozuna kadar artırabilir. Bu idame dozunu uzun süreli tedavi için kullanacaksınız.

  Doktorunuz ELEPSİ tedavisini 200 mg’lık tek bir yükleme dozunu takiben yaklaşık 12 saat sonra idame doz rejimi verilmesi ile başlatabilir. Yükleme dozu tıbbi gözlem altında uygulanmalıdır.

  Eğer böbrekleriniz ile ilgili problemleriniz varsa doktorunuz size farklı bir doz reçete edebilir.

  ELEPSİ tablet, sadece ağızdan kullanım içindir.

  Tableti bir bardak su ile yutunuz. Aç karnına ya da besinlerle birlikte alabilirsiniz.

  Çocuklarda Kullanımı

  ELEPSİ’nin epilepside, 16 yaş altı ergen ve çocuklarda etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmadığından bu yaş grubunda kullanımı önerilmez.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda, böbrek fonksiyonu azalmış ise bu durum dikkate alınarak, doktorunuz tarafından ELEPSİ dozu ayarlanacaktır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Hafif ve orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda (CLCr > 30 ml/dak.) herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur. Ağır böbrek yetmezliği olan (CLCr < 30 ml/dak.) ve son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda 250 mg/gün’lük bir maksimum doz önerilir.

  Hemodiyaliz gerektiren hastalarda, hemodiyaliz bitiminden sonra, doğrudan, bölünmüş günlük dozun %50’sine kadar bir ek doz önerilir.

  Son dönem böbrek yetmezliği olan hastaların tedavisi, klinik deneyimin az olması ve bir metabolitin (bilinen bir farmakolojik aktivitesi olmayan) birikmesi sebebi ile dikkatle yapılmalıdır.

  Böbrek yetmezliği olan tüm hastalarda, doz titrasyonu dikkatle yapılmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Hafif orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur. Bu hastalarda doz titrasyonu, böbrek yetmezliğinin eşlik etmesi göz önüne alınarak dikkatle yapılmalıdır.

  ELEPSİ uzun süreli tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz size ne zaman bırakacağınızı söyleyene dek ELEPSİ’yi kullanmaya devam etmelisiniz.

  Eğer ELEPSP’nirı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  ELEPSI

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  ELEPSP’derı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Sersemlik hissi, bulantı, kusma, nöbetler veya kalp şikayetleri yaşayabilirsiniz.

  Araba kullanmaya çalışmayınız.

  ELEPSI Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  ELEPSİ almayı birkaç saat süreyle unutmuşsanız, anımsar anımsamaz alınız. Eğer ilacı almayı unuttuğunuzu bir sonraki dozun alınma saatine çok yakın bir saatte anımsarsanız (6 saatten az) unuttuğunuz dozu almayınız. Bir sonraki dozu normalde almanız gereken zamanda alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ELEPSİ ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

 • Doktorunuza danışmadan ELEPSİ ile tedaviyi durdurmayınız, çünkü belirtileriniz tekrar geri dönebilir veya daha kötüleşebilir.
 • Eğer doktorunuz ELEPSİ ile tedaviyi durdurmaya karar verirse, doktorunuzun talimatlarına uyunuz, doktorunuz size ilacın dozunu kademe kademe nasıl azaltacağınızı söyleyecektir.
 • ELEPSI kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ELEPSI Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  2. Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

  Eğer:

 • Lakozamid veya ELEPSİ’nin yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlı iseniz). Eğer alerjik olup olmadığınızdan emin değilseniz lütfen doktorunuza danışınız.
 • Belirgin tipte bir kalp ritim bozukluğunuz varsa (ikinci veya üçüncü derece AV blok)

  ELEPSI Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  ELEPSİ gibi epilepsi ilaçlarıyla tedavi edilen az sayıda bir grup insan, kendini öldürme veya kendine zarar verme düşüncelerine sahip olmuştur. Eğer herhangi bir zamanda bu düşünceler aklınızdan geçerse lütfen hemen doktorunuza danışınız.

 • Eğer:

 • Kalbinizinde elektriksel iletim yetmezliği ile ilişkili bir durumdan şikayetçiyseniz (AV blok, atriyal fıbrilasyon ve atriyal flutter), kalp yetmezliği veya kalp krizi gibi ağır bir kalp hastalığınız varsa. AV blok belirtileri; yavaş veya düzensiz nabız, baş dönmesi hissi ve bayılmadır. Atriyal fıbrilasyon ve flutter durumunda çarpıntı hissi, hızı veya düzensiz nabız ve nefes darlığı yaşayabilirsiniz.
 • • ELEPSİ, sersemlik hissine neden olabilir, bu da kazara yaralanma veya düşme riskini artırır. Bu nedenle, ilaçtan kaynaklanan herhangi bir etkiye alışıncaya dek dikkatli olmalısınız.

 • Yaşlı hastalarda kalp hastalıkları görülme riski daha yüksek olabileceği için, kalp hastalığınız varsa veya kalp ritminde uzamaya yol açabilecek başka bir ilaç kullanıyorsanız, bu konu ile ilgili olarak hekiminize bilgi veriniz.
 • Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ELEPSI İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  ELEPSİ’yi yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz.

  ELEPSİ ile tedavi edilirken alkol almanız önerilmez, çünkü ELEPSİ kendinizi yorgun veya sersem gibi hissetmenize neden olabilir. Alkol almanız bu etkileri daha da kötüleştirebilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ELEPSİ kullanmanız önerilmez çünkü ELEPSİ’nin hamilelik ve doğmamış bebek üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza bildiriniz, doktorunuz ELEPSİ ’yi alıp almayacağınıza karar verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ELEPSİ’yi kullanırken emzirme önerilmez, çünkü ELEPSİ’nin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız doktorunuza hemen bildiriniz, doktorunuz ELEPSİ’yi kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

  Araştırmalar, antiepileptik ilaçlar alan kadınların çocuklarında, doğuştan mevcut defektlerin görülme riskinde bir artış olduğunu göstermiştir. Diğer açıdan, hastalığın kötüleşmesinin hem anneye hem doğmamış çocuğa zararlı olacağı dikkate alınarak, tedaviniz kesilmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  ELEPSİ, sersemlik hissine veya bulanık görmeye neden olabilir. Bu, herhangi bir alet veya makine kullanma kabiliyetinizi etkileyebilir. ELEPSİ’nin bu aktiviteleri yapmak için yeteneğinizi etkileyip etkilemediğini bilene dek makine veya araç kullanmayınız.

  ELEPSI Etken Maddesi Nedir?

  ELEPSİ, lesitin (soya) ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Şu an kullanmakta olduğunuz, yakın zamanda kullandığınız veya kullanma ihtimaliniz olan herhangi bir ilaç varsa doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz. ELEPSİ ile birlikte kalp rahatsızlıklarının tedavisi için kullanılan veya PR aralığının uzaması olarak adlandırılan EKG (elektrokardiyogram) üzerinde anormalliğe neden olabilecek karbamazepin, lamotrijin, pregabalin (epilepsi tedavisinde kullanılır) gibi ilaçlar ve düzensiz kalp atımının belirli tipleri veya kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan ilaçlar alıyorsanız bu durum özellikle önemlidir. Eğer aldığınız ilaçların bu etkisinin olup olmayacağından emin değilseniz doktorunuza danışınız.

  Flukonazol, itrakonazol, ketokonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır) ritonavir (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır), klaritromisin, rifampisin (bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır) ve St. John’s Wort (diğer adı sarı kantarondur, hafif derece anksiyete tedavisinde kullanılır) lakozamidin karaciğerde yıkılma şeklini etkileyebilir.

  ELEPSI prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.