Eksofed Ekspektoran Yan Etkileri ve Prospektüsü

Eksofed sistemik nazal dekonjestanlar adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir. EKSOFED 150 mL’lik cam şişeler içinde bulunmaktadır.

Eksofed, balgamlı ve göğüse inmiş öksürükle birlikte görülen üst solunum yolu rahatsızlıklannda belirtilen rahatlatılmasını sağlar. Burnu açarak, burun akıntısını durdurur ve balgamın dışarı atılmasını sağlayarak hastayı rahatlatır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Eksofed’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Eksofed’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kalpte ritim bozukluğu (Aritmi),
 • Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (iskemik kalp hastalığı),
 • Karaciğer İşlev bozuklukları
 • Aşırı duyarlılık
 • Deri döküntüsü
 • Varsam, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyonlar),
 • Kan basıncı yükselmesi (Hipertansiyon)

Bunlar hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Eksofed’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Olası yan etkiler aşağıdaki sıklık derecesine göre listelenmiştir:

Yaygın:

 • Sinirlilik,
 • Uyku bozukluğu,
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Baş dönmesi,
 • Ağız kuruluğu

Yaygın olmayan:

 • Yorgunluk,
 • Telaş hali,
 • Dizüri (idrar yaparken ağrı),
 • Erkek hastalarda idrar yapamama (önceden mevcut bir prostatik büyüme bu durumu hazırlayıcı bir faktör olabilir ),
 • Huzursuzluk

Seyrek:

 • Kalp atımının hızlanması (taşikardi),
 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon),
 • Diğer kardiyak disritmiler (kalp atım bozuklukları),
 • Halusinasyon (özellikle çocuklarda) dahil merkezi sinir sistemi (MSS) uyarım belirtileri,
 • İritasyonlu veya iritasyonsuz deri döküntüleri,
 • Alerjik dermatit(egzama),

Bilinmiyor:

 • İrritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu),
 • Anksiyete (kaygı,endişe),
 • Baş ağrısı

Eksofed Ekspektoran Nasıl Kullanılır?

12 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde: Tavsiye edilen doz günde 3 kez alınan 10 mL’dir (2 Ölçek).

Bu ilaç ağızdan alınır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda normal yetişkin dozu uygulanır. Ancak yaş ile birlikte böbrek ve karaciğer fonksiyonları da azalacağından ileri yaştaki hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek hastalığında kullanım: Böbrek hastalığınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz. Tedavinizde bazı değişiklikler yapmak isteyebilir.

Karaciğer hastalığında kullanım: Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz. Tedavinizde bazı değişiklikler yapmak isteyebilir.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Eksofed Ekspektoran’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımında heyecan, huzursuzluk, halüsinasyon, yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu gibi merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem semptomları ortaya çıkabilir. Şiddetli olgularda psikoz (bir tür ruhsal bozukluk), havale, koma ve ani yükselen kan basıncı gelişebilir. Potasyumun hücre dışından hücre içine kayması nedeniyle serum potasyum düzeyi düşebilir.

Eksofed Ekspektoran Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eksofed Ekspektoran Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Etkin maddeye, ilacın diğer bileşenlerine veya diğer adrenerjik ilaçlara karşı aleıjiniz varsa,

Şiddetli yüksek tansiyon veya koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığınız varsa,

Şiddetli derecede böbrek yetmezliği hastalığınız varsa,

Monoaminoksidaz inhibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu ilaçlarla gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse,

Eğer bu ilaçlan kullanıyorsanız; Bazı antidepresanlar, göz veya bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa ve beta blokörler içerebilen yüksek tansiyon ilaçlan, kan toplanması ve astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duygu durum bozukluklan tedavisinde kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiseıjit, doğum sırasında rahim kasılmalanna yardımcı olan oksitosin.

12 yaş altındaki çocuklarda.

Eksofed Ekspektoran Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Kalp ritim bozukluğunuz ve kalp damar hastalığınız varsa,

Hafif veya orta şiddetli tansiyon hastalığınız varsa,

Şiddetli karaciğer yetmezliği hastalığınız veya böbrek yetmezliği hastalığınız varsa, özellikle birlikte bu hastalıklara eşlik eden kalp damar hastalığınız varsa,

Şeker hastalığınız varsa,

Fazla çalışan tiroidiniz varsa,

Göz tansiyonun artması (glokom) durumunda,

Feokromositorna olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktannda artışa sebep olabilmektedir.)

Prostat büyümeniz ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğu varsa,

Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıklann sizde olduğundan şüpheleniliyorsa,

60 yaş üzerindeyseniz

Alkol kullanıyorsanız,

Eğer birkaç haftadır soğuk algınlığınız varsa ya da öksürüğünüzden kan geliyorsa ya da astım veya amfızem sebebiyle çok fazla balgam geliyorsa.

Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beynin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşlü ensefalopati (PRES)) ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma (geri dönüşlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS)) bildirilmiştir. Bildirilen semptomlar ani başlangıçlı şiddetli baş ağnsı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudur. Olgulann çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve semptomları gelişmesi halinde psödoefedrin hemen kesilmelidir.

5 günden daha uzun süre kullanmayınız.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eksofed Ekspektoran’in hamilelik sırasında kullanımı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle sadece doktorunuzun kullanmanız gerektiğine karar verdiği durumlarda kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eksofed Ekspektoran’in anne sütüne geçtiği bilinmektedir, bu nedenle sadece doktorunuzun kullanmanız gerektiğine karar verdiği durumlarda kullanınız.

Araç ve makina kullanımı

Baş dönmeniz varsa araç ya da makine kullanmayınız.

Eksofed Ekspektoran Etken Maddesi Nedir?

Bu ilaç gliserol içerir, bu nedenle baş ağnsı, mide bulantısı ve ishale sebebiyet verebilir.

Eksofed sukroz içerir, bu nedenle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıklılığınızın olmadığını söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Bu durum şeker hastalannda dikkate alınmalıdır.

İçeriğindeki renklendirici ponceau 4R&food red no:7 sebebiyle aleıjik reaksiyonlar görülebilir.

Eksofed’in her dozu 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eksofed’i burun tıkanıklığım giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar, iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOI’leri ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa ve beta-adrenerjik bloker ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir. Eksofed furazolidon ile birlikte kullanılmamalıdır.

Moklobemid ile birlikte kullanımı hipertansif kriz (ciddi kan basıncı yükselmesi) riski oluşturur.

Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanım kalp ritmi bozukluğu riskini artırır.

Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini artırır.

Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini artırır.

Trisiklik antidepresanların (depresyon tedavisinde kullanılır) yan etkilerini artırır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.