Eklips Plus İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

EKLIPS PLUS nedir ve ne için kullanılır?

EKLİPS PLUS, anjiyotensin II reseptör blokörü olan losartan ve bir idrar söktürücü (diüretik) olan hidroklorotiyazid kombinasyonudur. Her film tablet, 50 mg losartan potasyum ve 12.5 mg hidroklorotiyazid içerir.

EKLİPS PLUS, 28 adet film tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir. Çentiksiz, san renkli, oblong film kaplı tabletlerdir.

EKLİPS PLUS, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

• EKLİPS PLUS, tek başına losartan veya hidroklorotiyazid ile kan basıncı yeterince kontrol altına alınamayan hastalarda sebebi bilinmeyen yüksek kan basıncının (esansiyel hipertansiyon) düşürülmesinde kullanılır.

• EKLİPS PLUS, yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ve kalbin soi odacığı kalınlaşmış (sol ventrikül hipertrofisi) olan hastalarda inme (felç) riskini azaltmak için kullanılır, ancak bu fayda siyah ırka mensup hastalar için geçerli değildir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EKLIPS PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

• Potasyum seviyesinin artması (anormal kalp ritmine neden olabilir), hemoglobin değerinde düşme.

 • Uykusuzluk, baş ağnsı, baş dönmesi
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu, burun tıkanıklığı, sinüzit, sinüs bozukluklan, öksürük.
 • İshal, karın ağrısı, bulantı, hazımsızlık
 • • Kaslarda ağrı veya kramp, bacaklarda ağn, sırt ağnsı

  • Yorgunluk ve güçsüzlük, göğüs ağnsı

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

 • Anemi, deride kırmızı, kahverengimsi benekler (bazen özellikle ayaklar, bacaklar, kollar ve kalçada, eklem ağnsı İle birlikte, ellerde ve ayaklarda şişme ve kann ağrısı), morluklar, akyuvarlarda azalma, pıhtılaşma problemi ile birlikte morluklar, kan damarlarında iltihaplanma ve eşlik eden deri kızanklıkları ve morluklar
 • Ürik asit seviyesinin artması veya belirgin gut hastalığı, kandaki şeker seviyesinde artma, kan elektrolit seviyelerinde anormallik.
 • • Kaygılı olma, sinirlilik, panik bozukluğu (tekrarlı olarak meydana gelen panik ataklar), bilinç karışıklığı (konfüzyon), depresyon, anormal rüyalar, uyku bozuklukları, uykulu olma hali, hafızada zayıflama.

  • İğne ya da diken batıyormuş hissi, kol ve bacaklarda ağn, titreme, migren, bayılma.

  • Bulanık görme, gözlerde yanma ve batma hissi, konjunktivit, görme fonksiyonunda kötüleşme, etraftaki şeyleri san görme.

  • Kulaklarda çınlama, vızıltı, homurdama ve klik sesleri.

  • Tansiyon düşmesi ve eşlik eden şekilde duruş değişiklikleri (ayağa kalktığında sallanıyor gibi ve güçsüz hissetme), anjin (göğüs ağnsı), anormal kalp atımı, serebrovasküler travma (geçici iskemik atak veya “mini-inme”), kalp krizi, çarpıntı.

  • Boğaz ağnsı, nefessiz kalma, bronşit, pnömoni (akciğer iltihabı), akciğerlerde su (nefes almayı zorlaştıran), burun kanaması, burun akıntısı, kanlanma.

  • Kabızlık, gaz, mide rahatsızlığı, mide spazmı, kusma, ağız kuruluğu, tükürük bezlerinde iltihaplanma, diş ağnsı, iştah kaybı.

  • Sanlık (göz ve deride sararma), pankreas iltihabı.

  • Ürtiker, kaşıntı, deri iltihabı, döküntü, deride kızarıklık, ışığa duyarlı olma hali, ciltte kuruluk, sıcak basması, terleme, saç dökülmesi.

  • Kol, omuz, kalça, diz ve diğer eklemlerde ağrı, eklemlerde şişkinlik, katılık, kas güçsüzlüğü, geceleri dahil sık sık idrara çıkma, böbrek iltihabı dahil böbrek fonksiyonlannda bozukluk, idrar yolu enfeksiyonu, idrarda şeker, seksüel istekte azalma, iktidarsızlık.

  • Yüzde şişkinlik, ateş.

  Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.

  • Yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda nefes almayı veya yutkunmayı zorlaştırabilecek şişme, kızanklık ve kaşıntı ile görülen aleıjik reaksiyon

  • Hepatit, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler

  EKLIPS PLUS Nasıl Kullanılır?

  • EKLİPS PLUS’ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Durumunuza ve kullandığınız diğer ilaçlara göre EKLİPS PLUS ‘m uygun dozuna doktorunuz karar verecektir.

  • Kan basıncı kontrolünüzün düzgün şekilde devam etmesi için EKLİPS PLUS’ı, doktorunuzun reçetede yazdığı süre boyunca almaya devam etmeniz önemlidir.

  • EKLİPS PLUS için normal günlük doz bir tablettir. Bu doz günde 2 tablet EKLİPS PLUS’a veya 1 tablet EKLİPS FORT’a (daha güçlü bir doz) çıkarılabilir. Maksimum günlük doz günde 2 tablet EKLİPS PLUS’dır.

  • EKLİPS PLUS yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

  • Aç kamına veya yiyeceklerle birlikte alınabilir.

  • Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (ömeğin, bir bardak su ile).

  • Kolaylık açısından ve rahatça hatırlamanız için, EKLİPS PLUS’ı her gün aynı saatte alınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  EKLİPS PLUS genellikle, ileri yaştaki hastalar ve daha genç yetişkin hastalann çoğunda eşit şekilde İyi etki eder ve tolere edilir. Yaşlı hastalann çoğu genç hastalarla aynı dozu kullanmaktadır.

  Eğer EKLIPS PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  EKLIPS PLUS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  EKLIPS PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşın doz, kan basıncında düşüşe, çarpıntıya, düşük nabıza, kan bileşiminde değişikliğe ve dehidratasyona neden olabilir.

  EKLIPS PLUS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

  İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  EKLIPS PLUS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Doktorunuza danışmadan, kendi kendinize tedavinizi sonlandırmaymız.

  EKLIPS PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EKLIPS PLUS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Her iki böbreğinize giden damarlarda daralma (renal arter stenozu) veya tek böbreğiniz var ise veya yakın zamanda böbrek nakli olduysanız,

  • Atardamarlarınızda daralma (arteriyoskleroz), kalbin fonksiyonlarının zayıflamasından ötürü göğüs ağrısı (anjina pektoris) var ise,

  • Aort veya mitral kapakçık stenozu (kalbinizdeki kapakçıkların daralması)

  veya hipertrofık kardiyomiyopati (kalp kaslarında kalınlaşmaya yol açan bir hastalık) var ise,

  • Diyabet (şeker hastalığı) var ise,

  • Gut hastalığınız var ise,

  • Alerjik bir durumunuz veya astımınız varsa veya eklemlerinizde ağrı, derinizde döküntü ve ateş yapan sistemik lupus eritematozus denilen bir hastalığınız var ise,

  • Sizde yüksek kalsiyum veya düşük potasyum seviyesi mevcutsa veya düşük potasyum diyeti uyguluyor iseniz,

  • Ameliyat öncesi veya anestezi almanız gerektiğinde (diş doktorunda dahi) veya paratiroid fonksiyonlarınızı kontrol ettirmek için test yaptıracaksanız lütfen doktorunuza veya ilgili sağlık görevlisine losartan potasyum ve hidroklorotiyazid tabletleri aldığınızı bildiriniz.

  • Primer hiperaldosteronizm denilen bir hastalığınız (adrenal bezde bir anormallik sonucunda, bu bezde aldesteron hormonu salgısının artması ile ilişkili bir sendromdur) var ise.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  EKLIPS PLUS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  EKLİPS PLUS aç kamına veya besinlerle birlikte alınabilir.

  Bu tabletleri alırken alkol kullanmamanız tavsiye edilmektedir. Alkol ve EKLİPS PLUS tabletleri birlikte birbirlerinin etkisini artırabilirler.

  Diyetle alınan aşın miktarda tuz EKLİPS PLUS tabletlerin etkisi ile karşıt etki gösterebilirler.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz (veya hamile kalmış olma olasılığınız varsa) doktorunuza söylemelisiniz. EKLİPS PLUS erken hamilelik döneminde tavsiye edilmez. Hamileliğinizin ilk 3 ayını doldurduysamz bu ilacı almamanız gerekir çünkü bu evrede kullanıldığında bebeğinize ciddi zararlar verebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız doktorunuza söyleyiniz. EKLİPS PLUS emziren kadınlara tavsiye edilmez ve mutlaka emzirmek istiyorsanız doktorunuz sizin için başka bir tedavi seçebilir (özellikle de bebeğiniz yeni doğmuş veya prematüre doğmuş ise).

  Araç ve makina kullanımı

  Bu ilaç ile tedaviye yeni başladığınızda, ilacın sizde nasıl bir etki gösterdiğini anlayana kadar, özel dikkat gerektiren işler yapmamalısınız (ömeğin otomobil kullanmak veya tehlikeli makinelerle çalışmak).

  EKLIPS PLUS Etken Maddesi Nedir?

  Tabletler laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  EKLİPS PLUS içeriğinde bulunan hidroklorotiyazid gibi idrar söktürücü maddeler diğer ilaçlan etkileyebilir.

  Doktorun yakın gözetimi olmadan lityum içeren preparatlar EKLİPS PLUS ile birlikte verilmemelidir.

  Potasyum ilaveleri, potasyum içeren tuz preparatlan veya potasyum tutucu ilaçlar, diğer diüretikler, bazı laksatifler, gut ilaçlan, kalp ritim bozukluklarında kullanılan ilaçlar veya kan şekerini düşüren ilaçlar (oral antidiyabet ilaçlan ve insülin) kullanıyorsanız özel tedbirlerin (kan testleri gibi) alınması uygun olabilir.

  • Kan basıncım düşüren diğer ilaçlar,

  • Steroidler (alerji, iltihap ve organ naklinde kullanılan ilaçlar),

  • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar,

  • Ağrı kesiciler,

  • Fungal (mantar) enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar,

  • Artrit ilaçlan (eklem iltihabı),

  • Yüksek kolesterol için kullanılan reçineler (kolestiramin),

  • Kas gevşeticiler,

  • Uyku ilaçlan,

  • Morfin gibi opioid ilaçlar (ağn kesiciler),

  • Adrenalin gibi ilaçlar,

  • Oral diyabet ilaçlan (şeker hastalığının tedavisinde ağızdan kullanılan ilaçlar) veya insülin,

  • Glisirizin (meyan kökü içerisinde bulunan)

  EKLİPS PLUS kullanırken size iyotlu kontrast maddesinin uygulanacağı radyografik bir işlem yapılacaksa lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  .

  EKLIPS PLUS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.