Eklips Fort Ne İlacıdır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

Eklips Fort, anjiyotensin II reseptör blokörü olan losartan ve bir idrar söktürücü (diüretik) olan hidroklorotiyazid kombinasyonudur. Her film tablet, 100 mg losartan potasyum ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir.

Bu ilaç, 28 ve 90 adet film tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir. Çentiksiz, san renkli, oblong film kaplı tabletlerdir.

Eklips Fort, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

Bu ilaç, tek başına losartan veya hidroklorotiyazid ile kan basıncı yeterince kontrol altına alınamayan hastalarda sebebi bilinmeyen yüksek kan basıncının (esansiyel hipertansiyon) düşürülmesinde kullanılır.

Bu ilaç yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ve kalbin sol odacığı kalınlaşmış (sol ventrikül hipertrofısi.) olan hastalarda inme (felç) riskini azaltmak için kullanılır, ancak bu fayda siyah ırka mensup hastalar için geçerli değildir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Eklips Fort’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yaygın:

 • Potasyum seviyesinin artması (anormal kalp ritmine neden olabilir), hemoglobin değerinde düşme.
 • Uykusuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu, burun tıkanıklığı, sinüzit, sinüs bozukluklan, öksürük.
 • İshal, karın ağrısı, bulantı, hazımsızlık
 • Kaslarda ağn veya kramp, bacaklarda ağn, sırt ağrısı
 • Yorgunluk ve güçsüzlük, göğüs ağnsı

Yaygın olmayan:

 • Anemi, deride kırmızı, kahverengimsi benekler (bazen özellikle ayaklar, bacaklar, kollar ve kalçada, eklem ağnsı ile birlikte, ellerde ve ayaklarda şişme ve karnı ağnsı), morluklar, akyuvarlarda azalma, pıhtılaşma problemi ile birlikte morluklar, kan damarlannda iltihaplanma ve eşlik eden deri kızarıklıktan ve morluklar
 • Ürik asit seviyesinin artması veya belirgin gut hastalığı, kandaki şeker seviyesinde artma, kan elektrolit seviyelerinde anormallik.
 • Kaygılı olma, sinirlilik, panik bozukluğu (tekrarlı olarak meydana gelen panik ataklar), bilinç karışıklığı (konfüzyon), depresyon, anormal rüyalar, uyku bozuklukları, uykulu olma hali, hafızada zayıflama.
 • İğne ya da diken batıyormuş hissi, kol ve bacaklarda ağn, titreme, migren, bayılma.
 • Bulanık görme, gözlerde yanma ve batma hissi, konjunktivit, görme fonksiyonunda kötüleşme, etraftaki şeyleri sarı görme.
 • Kulaklarda çınlama, vızıltı, homurdama ve klik sesleri.
 • Tansiyon düşmesi ve eşlik eden şekilde duruş değişiklikleri (ayağa kalktığında sallanıyor gibi ve güçsüz hissetme), anjin (göğüs ağnsı), anormal kalp atımı, serebrovasküler travma (geçici iskemik atak veya “mini-inme”), kalp krizi, çarpıntı.
 • Boğaz ağnsı, nefessiz kalma, bronşit, pnömoni (akciğer iltihabı), akciğerlerde su (nefes almayı zorlaştıran), burun kanaması, burun akıntısı, kanlanma.
 • Kabızlık, gaz, mide rahatsızlığı, mide spazmı, kusma, ağız kuruluğu, tükürük bezlerinde iltihaplanma, diş ağnsı, iştah kaybı.
 • Sanlık (göz ve deride sararma), pankreas iltihabı.
 • Ürtiker, kaşıntı, deri iltihabı, döküntü, deride kızanklık, ışığa duyarlı olma hali, ciltte kuruluk, sıcak basması, terleme, saç dökülmesi.
 • Kol, omuz, kalça, diz ve diğer eklemlerde ağn, eklemlerde şişkinlik, katılık, kas güçsüzlüğü, geceleri dahil sık sık idrara çıkma, böbrek iltihabı dahil böbrek fonksiyonlarında bozukluk, idrar yolu enfeksiyonu, idrarda şeker, seksüel istekte azalma, iktidarsızlık.
 • Yüzde şişkinlik, ateş.

Seyrek:

 • Yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda nefes almayı veya yutkunmayı zorlaştırabilecek şişme, kızanklık ve kaşıntı ile görülen alerjik reaksiyon
 • Hepatit, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler

Eklips Fort Nasıl Kullanılır?

Eklips Fort’u daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Durumunuza ve kullandığınız diğer ilaçlara göre Eklips Fort’un uygun dozuna doktorunuz karar verecektir.

Kan basıncı kontrolünüzün düzgün şekilde devam etmesi için ilacı, doktorunuzun reçetede yazdığı süre boyunca almaya devam etmeniz önemlidir.

Bu ilaç için normal günlük doz bir tablettir. Bu doz günde 2 tablet veya 1 tablete (daha güçlü bir doz) çıkarılabilir. Maksimum günlük doz günde 2 tabletdir..

Uygulama yolu ve metodu:

Bu ilaç yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

Aç kamına veya yiyeceklerle birlikte alınabilir.

Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı İle alınız (örneğin, bir bardak su ile).

Kolaylık açısından ve rahatça hatırlamanız için, EKLIPS FORT’u her gün aynı saatte alınız.

Yaşlılarda Kullanımı

Bu ilaç genellikle, ileri yaştaki hastalar ve daha genç yetişkin hastalann çoğunda eşit şekilde iyi etki eder ve tolere edilir. Yaşlı hastalann çoğu genç hastalarla aym dozu kullanmaktadır.

Eğer ilacın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Eklips Fort’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşın doz, kan basıncında düşüşe, çarpıntıya, düşük nabıza, kan bileşiminde değişikliğe ve dehidratasyona neden olabilir.

Eklips Fort Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eklips Fort ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuza danışmadan, kendi kendinize tedavinizi sonlandırmayımz.

Eklips Fort Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Her iki böbreğinize giden damarlarda daralma (renal arter stenozu) veya tek böbreğiniz var ise veya yakın zamanda böbrek nakli olduysanız,

Atardamarlanmzda daralma (arteriyoskleroz), kalbin fonksiyonlanmn zayıflamasından Ötürü göğüs ağnsı (anjina pektoris) var ise,

Aort veya mitral kapakçık stenozu (kalbinizdeki kapakçıklann daralması) veya hipertrofik kardiyomiyopati (kalp kaslannda kalınlaşmaya yol açan bir hastalık) var ise,

Diyabet (şeker hastalığı) var ise,

Gut hastalığınız var ise,

Aleıjik bir durumunuz veya astımınız varsa veya eklemlerinizde ağn, derinizde döküntü ve ateş yapan sistemik lupus eritematozus denilen bir hastalığınız var ise,

Sizde yüksek kalsiyum veya düşük potasyum seviyesi mevcutsa veya düşük potasyum diyeti uyguluyor iseniz,

Ameliyat öncesi veya anestezi almanız gerektiğinde (diş doktorunda dahi) veya paratiroid fonksiyonlannızı kontrol ettirmek için test yaptıracaksanız lütfen doktorunuza veya ilgili sağlık görevlisine losartan potasyum ve hidroklorotiyazid tabletleri aldığınızı bildiriniz.

Primer hiperaldosteronizm denilen bir hastalığınız (adrenal bezde bir anormallik sonucunda, bu bezde aldesteron hormonu salgısının artması ile ilişkili bir sendromdur) var ise.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Eklips Fort İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Bu tabletleri alırken alkol kullanmamanız tavsiye edilmektedir. Alkol ve Eklips Fort tabletleri birlikte birbirlerinin etkisini artırabilirler.

Diyetle alman aşırı miktarda tuz Eklips Fort tabletlerin etkisi ile karşıt etki gösterebilirler.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz (veya hamile kalmış olma olasılığınız varsa) doktorunuza söylemelisiniz. EKLİPS FORT erken hamilelik döneminde tavsiye edilmez. Hamileliğinizin ilk 3 ayım doldurduysanız bu ilacı almamanız gerekir çünkü bu evrede kullanıldığında bebeğinize ciddi zararlar verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız doktorunuza söyleyiniz. EKLİPS FORT emziren kadınlara tavsiye edilmez ve mutlaka emzirmek istiyorsanız doktorunuz sizin için başka bir tedavi seçebilir (özellikle de bebeğiniz yeni doğmuş veya prematüre doğmuş ise).

Araç ve makina kullanımı

Bu ilaç ile tedaviye yeni başladığınızda, ilacın sizde nasıl bir etki gösterdiğini anlayana kadar, özel dikkat gerektiren işler yapmamalısınız (örneğin otomobil kullanmak veya tehlikeli makinelerle çalışmak).

Eklips Fort Etken Maddesi Nedir?

Tabletler laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eklips Fort İçeriğinde bulunan hidroklorotiyazid gibi idrar söktürücü maddeler diğer ilaçlan etkileyebilir.

Doktorun yakın gözetimi olmadan lityum içeren preparatlar Eklips Fort ile birlikte verilmemelidir.

Potasyum ilaveleri, potasyum içeren tuz preparatlan veya potasyum tutucu ilaçlar, diğer diüretikler, bazı laksatifler, gut ilaçlan, kalp ritim bozukluklarında kullanılan ilaçlar veya kan şekerini düşüren ilaçlar (oral antidiyabet ilaçlan ve insülin) kullanıyorsanız özel tedbirlerin (kan testleri gibi) alınması uygun olabilir.

Aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız doktorunuza bildirmeniz önemlidir:

Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar,

Steroidler (alerji, iltihap ve organ naklinde kullanılan ilaçlar),

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar,

Ağrı kesiciler,

Fungal (mantar) enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar,

Artrit ilaçları (eklem iltihabı),

Yüksek kolesterol için kullanılan reçineler (kolestiramin),

Kas gevşeticiler,

Uyku ilaçlan,

Morfin gibi opİoid ilaçlar (ağn kesiciler),

Adrenalin gibi ilaçlar,

Oral diyabet ilaçları (şeker hastalığının tedavisinde ağızdan kullanılan ilaçlar) veya insülin,

Glisirizin (meyan kökü içerisinde bulunan)

Eklips Fort kullanırken size iyotlu kontrast maddesinin uygulanacağı radyografik bir işlem yapılacaksa lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.