Egira Yan Etkileri ve Prospektüsü Prospektüsü ve Yan Etkileri

Egira film tabletler 50 mg sildenafıl içeren, mavi renkli film kaplı tablet olarak 4 tablet içeren ambalajlar halinde sunulmaktadır.

Egira fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Penisteki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak cinsel uyarı sırasında kanın penise akımını sağlamak suretiyle etki gösterir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Egira’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın:

 • Baş ağrısı
 • Yüz kızarması

Yaygın:

 • idrar yolu enfeksiyonu
 • Sersemlik hissi
 • Anormal görüş (hafif ve geçici, özellikle görmede renklerin soluklaşması, bunun yanında ışığı algılamada artış ve bulanık görme)
 • Burun tıkanıklığı
 • Hazımsızlık

Yaygın olmayan:

 • Kusma
 • Göz hastalıkları, göz arkasında kanama, göz kızarması, göz ağrısı, çift görme, gözde anormallik hissi, konjunktiva hastalıkları, göz yaşı hastalıkları
 • Düzensiz veya hızlı kalp atışı
 • Kas ağnsı
 • Uyku hissi
 • Dokunma hissinde azalma
 • Baş dönmesi
 • Ağız kuruluğu
 • Göğüs ağrısı
 • Yorgun hissetme
 • Deri döküntüsü
 • Nezle
 • Baş dönmesi
 • Kulak çınlaması
 • Uykululuk hali
 • Duyu azalması
 • Bulantı

Seyrek:

 • Yüksek kan basıncı
 • Düşük kan basıncı
 • Baygınlık hissi, bayılma
 • İnme
 • Burun kanaması
 • Duymada ani azalma veya işitme kaybı
 • Aşın duyarlılık (deri döküntüsü dahil)
 • Kalpte bir çeşit atım bozukluğu

Bilinmiyor

 • Beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç (geçici iskemik atak)
 • Havale, nöbet, tekrarlayan nöbet
 • Göz ağrısı, gözde kanlanma, kızarma
 • Damarsal olmayan göz siniri zedelenmesi (Non-artritik anterior iskemik optik nöropati NAION)
 • Gözde retina damarlarının tıkanması (Retinal vasküler oklüzyon)
 • Kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu
 • Stabil olmayan göğüs ağrısı (unstabl anjina)
 • Ani kardiyak ölüm
 • Erkeklerdeki uzun süreli ağrılı sertleşme
 • Ereksiyon süresinde uzama
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Steven Johnson Sendromu)
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)

Pazarlama sonrası deneyimde rapor edilmiş ek yan etkiler: şiddetli kalp atışı, göğüs ağrısı, ani Ölüm, kalp krizi veya beyin bölümlerine kan akışının geçici olarak yavaşlaması

Hepsi olmamakla birlikte erkeklerin çoğunda bu ilacı aldıktan sonra kalp problemleri meydana gelmiştir. Bu etkilerin direkt Egira ile ilişkili olup olmadığının belirlenmesi mümkün değildir.

Egira Nasıl Kullanılır?

Egira’yı her zaman doktorunuzun size önerdiği şekliyle kullanın. Emin olmadığınız taktirde eczacınıza veya doktorunuza danışınız. Olağan doz 50 mg’dır.

Egira günde bir defadan fazla kullanılmamalıdır.

Egirayı cinsel aktiviteden yaklaşık bir saat önce almalısınız. Tableti bütün olarak bir bardak suyla yutunuz.

Çocuklarda Kullanımı

Egira 18 yaşın altındakilerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalara özel olarak dozun ayarlanması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları

Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda 25 mg’lık Egira dozu önerilmektedir.

Karaciğer bozukluğu olan (örneğin siroz gibi kronik bir karaciğer hastalığı olan) hastalarda 25 mg’lık Egira dozu önerilmektedir.

Eğer Egira’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Egira’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

100 mg’ m üzerindeki dozlar ilacın etkinliğini artırmamaktadır. Ancak, yüksek dozlarda alındığında, ilacın istenmeyen etkileri (yan etki) ve bunların şiddeti artabilir.

Doktorunuzun size söylediğinden fazla sayıda tablet almamalısınız.

Egira Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Egira’nın etken maddesi olan sildenafıl veya diğer bileşenlerine karşı aleıjik bir reaksiyonunuz (hassasiyetiniz) varsa;

Amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran veya nitrat içeren (Nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinıtrat / fenobarbital gibi) herhangi bir ilaç kullanıyorsanız Egira kullanmayınız. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. Egira bu ilaçların etkilerinde ciddi bir artışa neden olabilir. Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Görme kaybına veya görme bozukluğuna neden olabilen Non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) hastalığınız varsa.

Kalbiniz ile ilgili bir sorununuz varsa; Doktorunuz kalbinizin seksüel aktivitenin getireceği ek yükü kaldırıp kaldıramayacağım dikkatle değerlendirmelidir.

Ağır bir karaciğer veya kalp sorununuz varsa;

İnme veya kalp krizi geçirdiyseniz veya tansiyonunuz (kan basıncınız) düşükse.

Retinitis pigmentoza gibi az görülen belirli bir kalıtsal göz hastalığınız varsa.

Egira Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Egira’nın geçici olarak tansiyonunuzu (kan basıncınızı) düşürücü etkileri olabilir. Çoğu kimsede bu durumun ilgili sonuçları azdır ya da hiç yoktur. Ancak özellikle tansiyon düşüşlerine hassas, kalp damarlarında tıkanma ile veya vücudun tansiyonu (kan basıncının) kontrolünde ciddi bozulma ile kendini gösteren nadir hastalıkları olan kişilerde cinsel aktiviteye eşlik edecek bu etkilerin doktorunuzca değerlendirilmesi gerekir.

Orak hücre anemisi (kırmızı kan hücrelerindeki bir anormallik), lösemi (kan hücrelerinin kanseri), multipl myelom (kemik iliği kanseri), veya peniste herhangi bir hastalık veya biçim bozukluğunuz varsa, sertleşme sorununuz için ilaç kullanırken bu durumlar özel dikkat gerektirebilir.

Görmenizde ani bir azalma veya görme kaybı yaşarsanız Egira kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildiriniz.

Duymanızda ani bir azalma veya sağırlık yaşarsanız Egira kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildiriniz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Egira ile birlikte sertleşme sorunu için kullanılan başka ilaçlar kullanmamalısınız.

Egira İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Fazla alkol alınması, sertleşme yeteneğini geçici olarak azaltabilir. İlacınızdan maksimum fayda sağlamak için, cinsel aktiviteden önce fazla miktarda alkol tüketmeyiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Egira kadınların kullanımı İçin değildir.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Egira kadınların kullanımı için değildir.

Araç ve makina kullanımı

Egira baş dönmesine neden olabilir ve görmeyi geçici olarak etkileyebilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

Egira Etken Maddesi Nedir?

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından laktoz gibi bazı şekerleri tolere edemeyeceğiniz söylenmişse Egira almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Her bir tablet, 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir. Sodyum miktanna bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Egira, nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi nitratların veya amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran ilaçların etkilerinin ciddi biçimde artmasına neden olabilir. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçlan kullanıyorsanız EGİRA KULLANMAMALISINIZ

AIDS (HIV) gibi durumların tedavisi için protez inhibitörleri kullanıyorsanız, doktorunuz başlangıç dozu olarak size Egira’nın en düşük dozunu (25 mg) önerebilir.

görülen tansiyon (kan basıncı) düşmesi olarak tanımlanan postural hipotansiyonun belirtileridir. Egira ile birlikte alfa-bloker kullanan bazı hastalarda bu belirtiler görülmüştür.

Bu genellikle Egira alımından sonra, 4 saat içerisinde, ortaya çıkmaktadır.

Bu gibi semptomların görülme ihtimalini azaltmak için Egira tedavisine başlamadan önce alfa bloker dozunuzu hergün düzenli olarak alıyor olmanız gerekmektedir. Doktorunuz tedavinize Egira’nın 25 mg’lık dozu ile başlamanızı önerebilir.

Egira başlıca karaciğerde bu organa özel enzimler tarafından işlemden geçirilerek vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilir. Bu sebeple aynı yolla vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilen diğer bazı ilaçlar (Bir makrolid antibiyotik olan eritromisin, mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç olan simetidin, verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan rifampisin, özel akciğer hastalıklarında kullanılan bir ilaç olan bosentan) ve greyfurt suyu Egira ile birlikte kullanıldığında Egira’nın vücuttan uzaklaştırılmasını geciktirebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.