Efpa Yan Etkileri ve Prospektüsü Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

EFPA nedir ve ne için kullanılır?

EFPA, her efervesan tabletinde 500 mg parasetamol içeren, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır.

EFPA, 10 efervesan tabletlik ambalajlarda bulunur.

Hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil, belirtileri giderici) tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EFPA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Parasetamolün istenmeyen etkileri genellikle hafiftir. Parasetamolün 10 gramın (20 adet EFPA) üzerinde alınması durumunda zararlı etki görülmesi muhtemeldir.

Aşağıdakilerden biri olursa EFPA’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi (anaflaktik şok)

Alerjik belirtiler

Astım ve akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu durum sizde mevcut ise, sizin EFPA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan:

Seyrek:

Çok seyrek: Bilinmiyor:

100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000 hastanın birinden az görülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın görülen yan etkiler

 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Sürekli uyku durumu
 • Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duyusal bozukluklar
 • Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri
 • Bulantı
 • Kusma
 • Üst karın bölgesinde rahatsızlık, ağrı ve hazımsızlık
 • Mide ve bağırsaklarda aşırı miktarda gaz
 • Karın ağrısı
 • Kabızlık
 • Yaygın olmayan yan etkiler

 • Uzun süreli uygulamada böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı
 • (papiler nekroz)

 • Mide ve bağırsak kanalı kanaması
 • Seyrek görülen yan etkiler

 • Kan pulcuğu (pıhtılaşmadan sorumlu kan hücreleri) sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lölkopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni)
 • Bu istenmeyen etkiler parasetamol ile neden-sonuç ilişkili değildir.

 • Trombosit (kan pulcuğu) sayısının düşmesine bağlı deri altı kanaması
 • İshal
 • Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantemöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme)
 • Alerjik reaksiyon belirtileri
 • Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)
 • Toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen deri hastalığı)
 • Çok miktarda alındığında karaciğer hasarı
 • Astım ve akciğer nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)
 • Çok seyrek görülen yan etkiler

 • Agranülositoz (kandaki beyaz hücre sayısının azalması ile seyreden bir hastalık) Bilinmiyor

 • Merkezi sinir sisteminde uyarılma, baş dönmesi, uyku hali (somnolans) ve beyinde iltihaplanma (ensefalopati), uykusuzluk, gerginlik
 • Çarpıntı
 • Pozitif alerji (duyarlılık) testi (alerji testinin pozitif sonuç vermesi)
 • İmmün trombositopeni (deri içine kanamalar sonucu oluşan küçük kırmızı döküntüler ve kolay çürük oluşumu)
 • Titreme
 • Kalp çarpıntısı
 • Gerginlik
 • Aniden başlayan ve ölüme neden olabilen ciddi alerjik reaksiyon (anaflaksi)
 • EFPA Nasıl Kullanılır?

  EFPA yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda uygundur. 4-6 saat ara ile 1-2 tablet önerilir ve gerekirse doz,her 4 saatte bir yinelenebilir. Günlük en yüksek doz 4000 mg’dır. 24 saat içerisinde 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır.

  Tableti bütün olarak yutmayınız; efervesan tableti bir bardak su içinde çözdürünüz, çözdükten sonra hemen içiniz; kullandıktan sonra tüpün kapağını kapatınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  Bir doktorun önerisiyle olmadıkça 12 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur, fakat zayıf, hareketsiz yaşlılarda doz ve dozlam sıklığı azaltılmalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Hafif ve orta şiddette karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Eğer EFPA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  EFPA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtilerdir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.

  EFPA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  EFPA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  EFPA ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  EFPA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EFPA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  EFPA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Alkolle veya alkol içeren yiyecek/ içeceklerle (örn. bazı ilaçlar) birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.

  Besinler parasetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  EFPA’nın hamilelikte kullanım güvenliliği ile ilgili zararlı etkiler bildirilmemiştir. Ancak, bu dönemde yine de hekim önerisi ile kullanılır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  EFPA’nm emziren anne tarafından tedavi edici dozlarda alınması bebek üzerinde bir risk oluşturmaz. Parasetamol az da olsa süte geçmektedir. Emziren anneler bu dönemde hekim önerisi ile kullanabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez. Ancak parasetamol bazı hastalarda baş dönmesi veya uyku hali yapabilir. EFPA kullanırken, uyanık kalmanızı gerektiren işler yaparken dikkatli olmalısınız.

  EFPA Etken Maddesi Nedir?

  Her bir efervesan tablet sodyum içerdiğinden düşük sodyum diyetindeki hastalar tarafından kullanılmamalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında EFPA’nm etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantel vb.)
 • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)
 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin) gibi)
 • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol, rifampisin
 • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)
 • Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)
 • Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)
 • Sarı kantaron (St John’ s Worth / Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar
 • Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)
 • Tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır)
 • Diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanım
 • Alkol
 • Antidepresan (ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)
 • EFPA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.