Efamat Yan Etkileri ve Prospektüsü İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

Efamat, şeffaf, karakteristik kokulu, yarı katı jel içeren, dış yüzü baskılı, iç yüzü lakla kaplı, 40 g’ lık aluminyum tüp içerisinde kullanıma sunulmaktadır.

Bu ilacın, etkin madde olarak etofenamat içerir.

Etofenamat, steroid olmayan (kortizonsuz) anti-romatik (romatizma tedavisi) ilaçlar grubundandır ve iltihap/inflamasyon giderici (anti-inflamatuvar) ve ağrı kesici (analjezik) özelliklere sahiptir.

İlaç, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

Spor yaralanmaları gibi kunt travmalardan sonra el ve ayaklardaki akut ezilme, burkulma ve zorlanmalara bağlı ağrılı durumlar.

Diz eklemi iltihabı durumlarında, eklem çevresi yumuşak dokulardaki (bursa, tendon, bağlar ve eklem kapsülü) ağrılı durumlar.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Efamat’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklık bilgilerine dayalıdır:

Bu ilaç, geniş cilt yüzey alanlarına ve uzun süreli uygulanırsa, etofenamat içeren ilaçların sistemik kullanımlarından sonra görüldüğü gibi spesifik organ sistemlerini veya tüm vücudu etkileyebilecek yan etkilerin gelişmesi olasıdır.

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Yaygın olmayan:

  • Ciltte kızarıklık,
  • Kaşıntı,
  • Yanma hissi,
  • Deri döküntüsü,
  • Bazen kabarcıklar veya ürtiker tarzı lokal deri reaksiyonları

Seyrek:

  • Aşırı duyarlık reaksiyonları veya lokal alerjik reaksiyonlar (temas dermatiti)

Bu ilacı kullanmayı bıraktığınızda, cilt reaksiyonları hızla ortadan kalkacaktır. Bu nedenle, başka bir spesifik uygulama yapılmasına gerek yoktur.

Efamat Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak Efamat dozunu size söyleyecektir.

Doktorunuz tarafından başka türlü belirtilmedikçe aşağıdaki talimatlara uyunuz.

Bu ilacı günde üç kez uygulayınız. Ağrılı bölgenizin genişliğine göre, yaklaşık 10 cm uzunluğunda bir şerit halinde (yaklaşık 3 g jel’e ve 150 mg etofenamata eşdeğer) uygulamanız yeterli olacaktır. Kunt travmalarda EFAMAT’ın günlük maksimum dozu, 450 mg etofenamata eşdeğer 9 g jeldir.

İlacı sadece derinize dışarıdan uygulama içindir. Asla yutmayınız!

İlacı, vücudunuzun etkilenen bölgelerine ince bir tabaka halinde uygulayınız ve nazikçe deriye yedirerek sürünüz.

İlacın uygulanmasından sonra birkaç dakika deri üzerinde kurumasına izin veriniz. Doktorunuz belirtmedikçe üzerini bandajla kapatmayınız.

Bu ilaç ile tedavi sürenizi doktorunuz size söyleyecektir. Spor yaralanmaları gibi kunt travmalarda genellikle bir haftalık tedavi yeterlidir.

Romatizmal hastalıklar için, 3-4 haftalık tedavi çoğu vakada yeterli olmaktadır. Eğer şikayetleriniz devam ederse, daha fazla tedavinin gerekip gerekmediğini belirlemek için doktorunuza danışınız.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklar ve ergenlik dönemi yaş grubunda Efamat ile deneyim olmadığından, 18 yaşın altındaki hastalarda bu ilaç kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

Doz ayarlanmasına gerek yoktur.

Özel Kullanım Durumları

Doz ayarlanmasına gerek yoktur.

Eğer bu ilacın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise, doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Eğer deri üzerine önerilen dozdan daha fazla kullandıysanız, EFAMAT’ı deriden uzaklaştırınız ve su ile yıkayınız.

Bu ilaçtan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Efamat Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

Efamat Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Etofenamata, Efamat’ın içerdiği maddelerden herhangi birine veya diğer ağrı kesici ya da romatizma ilacına (steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar) karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.

Uygulamanız gereken cilt bölgenizde egzema, açık yara, inflamasyon veya enfeksiyon varsa.

Dudak, burun içi ve gözler gibi mukoza alanları üzerine uygulamayınız.

Hamileliğin geç evresinde (altıncı aydan sonra) iseniz.

18 yaşından küçükseniz.

Efamat Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Astım, saman nezlesi, burun mukozasının kronik şişkinliği (nazal adenoid olarak da adlandırılır), kronik obstruktif solunum yolu hastalığınız veya kronik solunum yolu enfeksiyonunuz varsa, özellikle de bunlar saman nezlesi benzeri klinik bulgularla birlikteyse.

Başka maddelere karşı, deri reaksiyonları, kaşıntı veya ürtiker şeklinde alerjik reaksiyonlar yaşıyorsanız.

Efamat, cilalı mobilya veya plastik yüzeylerde hasar ve renk değişikliğine yol açabilir. Bu nedenle, ilacı uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayınız veya yukarıdaki maddelerle temastan kaçınınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Efamat hamileliğin altıncı ayından sonra kullanılmaz. Bu dönemden önce de doktorunuz kullanmanız gerektiğini belirtmedikçe bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Etofenamatın anne sütüne küçük miktarlarda geçmesi nedeniyle Efamat’ı uzun süreli kullanmayınız ve günlük dozu kesinlikle aşmayınız. Bebeğinizin emzirilmesi sırasında, ilacın bebeğe geçmesinden kaçınmak için göğüs bölgenizde ilacı kullanmayınız.

Efamat Etken Maddesi Nedir?

Efamat’ın içerdiği polietilen glikol, ciltte iritasyona neden olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Efamat’ın deri üzerine önerildiği şekilde kullanımında herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.