Edolar Fort Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

EDOLAR FORT; etkin madde olarak etodolak İçeren film kaplı tablettir. EDOLAR FORT iltihapla karakterize durumların tedavisinde kullanılan (steorid içermeyen antiinflamatuvar) ilaç grubundandır.

EDOLAR FORT; osteoartrit, romatoid artrit, ankilozan spondilit ve akut gut artritinin belirti ve bulguların tedavisi ile, akut kas iskelet sistemi ağrıları, postoperatif (ameliyat sonrası) ağrı, dismenore (ağrılı adet görme) gibi kısa ve uzun dönem ağrı tedavisinde endikedir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EDOLAR FORT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, EDOLAR FORT’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • EDOLAR FORT kullanımıyla ciddi mide ülserleri veya kanaması oluşabilir. Yüksek dozlarda veya uzun süre almak, sigara içmek veya alkol almak bu yan etkilerin oluşum riskini arttırır. EDOLAR FORT’u yemekle beraber almak bu etkilerin oluşum riskini azaltmaz. Şiddetli mide veya sırt ağrınız; siyah dışkınız (melena) varsa; kan veya kahve telvesi gibi kusuyorsanız; veya olağandışı bir şekilde kilo alıyor veya şişkinlik yaşıyorsanız doktorunuzla veya acil servisle derhal temas kurunuz.
 • Şiddetli alerjik reaksiyonlar (deri döküntüsü; kurdeşen; kaşınma; nefes almada zorluk; göğüste sıkışma hissi; ağız, yüz, dudaklar veya dil şişliği).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EDOLAR FORT’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kanlı veya siyah dışkı (melena)
 • İdrar miktarında değişiklik Göğüs ağrısı Akıl karışıklığı Koyu renkte idrar Depresyon Bayılma
 • Hızlı veya düzensiz kalp atışı
 • Ateş, üşüme veya uzun süren (persistant) boğaz ağnsı Akılsal veya davranış değişiklikleri Kol veya bacak uyuşukluğu Tek taraflı güçsüzlük
 • Kırmızı, şişmiş, kabarık veya soyulmuş deri Kulaklarda çınlama Krizler
 • Şiddetli baş ağrısı veya baş dönmesi
 • Şiddetli veya uzun süreli (persistant) karın ağrısı veya mide bulantısı Şiddetli kusma Nefes darlığı
 • Ani veya açıklanamayan kilo alımı Eller, bacaklar veya ayakların şişmesi Olağandışı berelenme veya kanama Olağandışı eklem veya kas ağrısı Olağandışı yorgunluk veya güçsüzlük Görme veya konuşma değişiklikleri Kahve telvesi gibi kusma Derinin veya gözlerin sararması
 • Böbrek yetmezliği veya toksisite belirtisi olarak yüksek kan basıncı
 • Kanlı idrar
 • Bazı aleıjik belirtiler

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Kabızlık
 • İshal
 • Baş dönmesi
 • Gaz
 • Baş ağnsı
 • Mide yanması
 • Mide bulantısı
 • Mide rahatsızlığı
 • Tıkalı burun
 • Güçsüzlük

Bunlar EDOLAR FORT’un hafif yan etkileridir.

EDOLAR FORT Nasıl Kullanılır?

Tavsiye edilen dozdan daha fazla almayın ve doktorunuzun tavsiyesinden daha uzun kullanmayın.

EDOLAR FORT tamamen dolu bir bardak su ile birlikte ağızdan alınır, doktorunuzun talimatlarına uygun şekilde alınız.

Yaşlılarda Kullanımı

EDOLAR FORT yaşlı hastalarda dikkatlice kullanılmalıdır; mide kanaması ve böbrek sorunlarına karşı daha duyarlı olabilirler.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek veya karaciğer yetmezliği:

Hafif-orta şiddette karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanılabilir. Ağır karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Eğer EDOLAR FORT un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğunu dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız İle konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Belirtiler (semptomlar); idrar çıkmada azalma, bilinç kaybı, krizler, şiddetli baş dönmesi veya sersemlik, şiddetli mide bulantısı veya karın ağrısı, yavaş veya sorunlu nefes alma, olağandışı kanama veya berelenme, kahve telvesi gibi kusma gibi belirtiler içerebilir.

EDOLAR FORT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

EDOLAR FORT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir EDOLAR FORT dozunu almayı ihmal ettiyseniz ve düzenli olarak alıyorsanız, mümkün olan en kısa zamanda kaçırdığınız dozu alın. Bir sonraki doz zamanı neredeyse gelmişse, alınmayan dozu atlayın. Sonra düzenli almaya devam edin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

EDOLAR FORT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?,

EDOLAR FORT’un herhangi bir bileşenine alerjiniz varsa,

Aspirin veya EDOLAR FORT’un dahil olduğu ilaç grubundan herhangi bir ilaca (örneğin: ibuprofen. selekoksib) karşı şiddetli alerjik reaksiyon yaşadıysanız (örneğin. şiddetli deri döküntüsü, kurdeşen, nefes alma zorluğu, bronşların daralması ile seyreden burun içinde aleıjiden dolayı oluşan şişlik, baş dönmesi),

Ciddi bazen ölümcül kalp ve kan daman sorunları (örneğin; kalp krizi) için yüksek riske neden olabilir. Kalp sorunlan yaşıyorsanız, kalp yetmezliği şikayetiniz varsa veya uzun süredir EDOLAR FORT alıyorsanız risk daha yüksek olabilir. Son zamanlarda by-pass kalp ameliyatı geçirdiyseniz veya yakında geçireceksiniz,

Hamileliğinizin son 3 ayındaysanız,

Mide ülseriniz varsa ya da geçmişte mide ülseri geçirmiş iseniz.

EDOLAR FORT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birinden şikayetçiyseniz doktorunuza söyleyiniz.

Sindirim sisteminde kanama, ülserasyon ve perforasyon (delinme) şikayetleri olduğunda ilacın kullanımını kesiniz.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız,

Herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç, bitkisel ürün veya diyet tamamlayıcı ve idrar söktürücü başka bir ilaç alıyorsanız,

İlaçlara, besinlere veya diğer maddelere karşı alerjiniz varsa,

Böbrek veya karaciğer hastalığı, şeker hastalığı (diyabet) veya mide veya barsak sorunlan geçmişiniz varsa,

Şişkinlik veya sıvı birikimi, burun ve yanaklardaki deri hastalığı (lupus), astım, burun içinde aleıjiden oluşan şişlik veya ağızda iltihaplanma varsa,

Yüksek tansiyon, kan rahatsızlıkları, kanama veya pıhtılaşma sorunlan, kalp sorunlan (örn; kalp yetmezliği) veya kalp damar hastalığı yaşıyorsanız veya bu hastalıklardan herhangi birinin riskini taşıyorsanız,

Sağlığınız bozuksa, su kaybı (dehidrasyon) veya düşük sıvı hacmi veya düşük kan sodyum düzeyiniz varsa, alkol alıyorsanız veya alkol suistimal geçmişiniz varsa,

Astım veya soluma güçlüğü gibi sorunlannız varsa dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi hir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EDOLAR FORT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

EDOLAR FORT’u alkol ile birlikte almayınız, mide haşan riski artabilir. EDOLAR FORT’u aç veya tok kamına kullanabilirsiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

EDOLAR FORT fetusa zarar verebilir. Hamile iseniz, hamilelik planlıyorsanız ve hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız EDOLAR FORT’u kullanmayınız, doktorunuzla temas kurunuz.

Teda>iniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya ezcacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

EDOLAR FORT’un anne sütünde bulunup bulunmadığı bilinmemektedir, EDOLAR FORT alırken emzirmeyiniz.

Araç ve makina kullanımı

EDOLAR FORT baş dönmesi veya sersemliğe neden olabilir. Hastalann, araç ve makine kullanmadan önce bu ilaca nasıl tepki verdikleri konusunda farkındalıkları olmalıdır.

EDOLAR FORT Etken Maddesi Nedir?

Eğer daha önce EDOLAR FORT veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı bir tepkime (reaksiyon) yaşadıysanız, bu ilacı kullanmayınız.

EDOLAR FORT, 258.00 mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerleri tolere edemediğiniz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez” olarak kabul edilebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Herhangi bir ilaç alıyorsanız özellikle de aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.

Kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar (Antikoagülanlar, örnek, varfarin, heparin içeren ilaçlar), aspirin, kortikosteroİdler (örnek, prednison içeren ilaçlar), depresyon tedavisinde kullanılan fluoksetin içeren ilaçlar [seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’ler)]. Bu ilaçlarla birlikte alındığında mide kanaması riski artabilir.

Fenilbutazon (özellikle romatizmal durumlarda kullanılan iltihap giderici bir ilaç) veya probenesid (ürik asit atılımmı artırmak suretiyle gut tedavisinde kullanılır) içeren ilaçlar kullanıldığında EDOLAR FORT’un yan etki riski artabilir.

EDOLAR FORT ile birlikte kullanıldığında etkileri artabilecek ilaçlar ve gruplar şöyledir; Organ naklinde kullanılan siklosporin, kalp problemlerinde kullanılan digoksin, belirli duygudurum bozuklukların tedavisinde kullanılan lityum, romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) ya da sedef hastalığı gibi durumların tedavisi için kullanılan metotreksat, kinolonlar (örnek, siproflaksasin içeren ilaçlar) veya sülfonilüreler (örnek, glipizid içeren ilaçlar).

EDOLAR FORT’la kullanıldığında etkileri azalabilecek grup ve ilaçlar Anjiyotensin-dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (örnek, enalaprİl içeren ilaçlar) veya diüretikler (örnek, furosemid, hidroklorotiazit içeren ilaçlar).

EDOLAR FORT kullanırken doktorunuza danışmadan ibuprofen, naproksen, diklofenak gibi diğer steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ’ler), mifepriston (gebeliği sonlandırmak için kullanılır), aspirin almayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.