Ebicomb Tablet Etken Madde

Ebicomb, 5 mg donepezil hidroklorür ve 20 mg memantin hidroklorür içeren beyaz renkli, düz yüzeyli, yuvarlak efervesan tabletlerdir.

Ebicomb, 100 efervesan tablet içeren PE/Alüminyum/PET (strip) ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

Ebicomb piperidin tipi geri dönüşümlü asetilkolinesteraz inhibitörü olan donepezil ve NMDA reseptör antagonistleri denilen bir ilaç grubuna dahil olan memantinin kombinasyonudur.

Alzheimer hastalığı (beyine giden mesaj sinyallerinde bozukluk olmasından dolayı hafıza kaybı) belirtileri hafıza kaybı, zihin karışıklığı ve davranış değişikliklerini artışını içermektedir. Sonuç olarak, Alzheimer hastalarının normal günlük aktivitelerini devam ettirmede zorlandıkları görülmüştür. Ebicomb hafif ve orta şiddetli Alzheimer hastalarında bellek bozukluklarının tedavisi için kullanılan bir ilaçtır.

Ebicomb Etken Maddesi Nedir?

Sodyum için uyarı

Ebicomb her dozunda 5,89 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Sorbitol için uyarı

Ebicomb sorbitol (E420) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Ebicomb Nasıl Kullanılır?

İlacınızı ne zaman ve nasıl kullanacağınız konusunda, doktorunuzun talimatlarını izleyiniz ve her zaman için kullanım kılavuzunu okuyunuz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz.

Tedaviye 5/5 mg/gün (günde tek doz) ile başlanır.

Ebicomb akşamları yatmadan hemen önce bir bardak suda eritilerek içilir.

Tedaviye verilecek en erken klinik cevapların alınması ve Ebicomb kararlı hal konsantrasyonlarına ulaşabilmesi için 5/5 mg/gün’lük doza en az 4-6 hafta süreyle devam edilmelidir. Doktorunuz ilacınızın dozunu tedaviye verdiğiniz cevaba göre 5/10 mg/gün veya 5/20 mg/gün veya 10/10 mg/gün veya 10/20 mg/gün’e (günde tek doz) artırabilir. Doktorunuzun tavsiyesi olmadan ilacınızın dozunu değiştirmeyiniz.

Donepezil hidroklorürün önerilen en yüksek günlük dozu 10 mg, memantin hidroklorürün ise önerilen en yüksek günlük dozu 20 mg’dır.

Her zaman doktorunuzun ve eczacınızın ilacınız hakkında verdiği nasıl ve ne kadar almanız gerektiği talimatlarına uyunuz.

Ebicomb ağızdan kulanım içindir.

Her gün bir efervesan tablet alınmalıdır.

Ebicomb, her gece yatmadan önce bir bardak suda eritilerek içilir. Efervesan tabletler çiğnenmemeli ve yutulmamalıdır.

Ebicomb yaşlı hastalarda yukarıda belirtilen dozlarda kullanılabilir.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Hastalarında Ebicomb Kullanımı:

Hafif şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Doktor tarafından hastanın tedaviye verdiği cevaba göre doz artırılabilir. Orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda memantin hidroklorür günlük dozu 10 mg olmalıdır.

Eğer karaciğer yetmezliğiniz varsa, doktorunuz durumunuza uygun olan dozu belirleyecektir. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda Ebicomb kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Eğer Ebicomb ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Ebicomb ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Her gün bir tabletten fazla tablet almayınız. Eğer size önerilen dozdan fazlasını aldıysanız, hemen doktorunuzu arayınız. Eğer doktorunuza ulaşamazsanız hemen bir hastanenin acil bölümüyle temasa geçiniz.

Ebicomb Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer Ebicomb kullanmayı unutursanız bir sonraki dozu her zamanki zamanında alınız. Eğer bir haftadan fazla uzun süreyle Ebicomb almayı unutursanız, ilaç almadan önce doktorunuzu arayınız.

Ebicomb Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Memantin hidroklorüre, donepezil hidroklorür, piperidin türevi ilaçlara ya da

Ebicomb içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,

Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Ebicomb Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Mide veya oniki parmak bağırsağı ülseriniz varsa,

Nöbet ya da yüz, gövde veya kol, bacaklarda görülen şiddetli bir spazm veya ani kasılmalar varsa,

Kalp rahatsızlığınız (düzensiz ya da yavaş kalp atışı) varsa,

Astım ya da başka bir uzun süreli akciğer hastalığınız varsa,

Karaciğer hastalığı ya da sarılık geçirdiyseniz,

Epileptik nöbet hikayeniz varsa,

Yakın bir zamanda miyokard enfarktüsü (kalp krizi) yaşadıysanız veya konjestif kalp yetmezliği veya kontrol altında olmayan hipertansiyon hikayeniz var ise.

İdrara çıkma zorluğu yaşıyorsanız veya böbrek rahatsızlığınız varsa,

Diyetinizde değişiklik (etoburluktan, vejeteryan beslenmeye geçiş olduysa), asit giderici mide ilaçlarını aşırı miktarda kullandıysanız ya da ciddi üriner sistem bozukluğunuz (örn, renal tübüler asidoz; böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı) mevcutsa (bu durumlarda idrar pH’sı yükselebilir).

Bu durumlarda tedavi dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve Ebicomb’un klinik yararı doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir.

Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz böbrek işlevlerinizi yakından izlemeli ve gerekiyorsa, memantin dozunu buna göre ayarlamalıdır.

Amantadin, ketamin, dekstrometorfan ve diğer NMDA-antagonistleri ile aynı zamanda kullanımından kaçınılmalıdır.

Yukarıda belirtilen etkilerden herhangi biri varsa Ebicomb’u kullanmayınız ve Ebicomb almaya başlamadan önce doktorunuz veya eczacınız ile görüşünüz.

Ayrıca hamile iseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız. Ebicomb, çocuklar ve 18 yaşından küçük adolesanlar için önerilmemektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için gerekliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Ebicomb İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Ebicomb aç ya da tok kamına kullanılabilir.

Ebicomb alkol ile birlikte alınmaması gerekir. Çünkü alkol ilacın etkisini değiştirebilir. Yakın bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla değiştirdiyseniz veya değiştirmeyi planlıyorsanız (öm. Normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi) doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. İlacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Ebicomb Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda Ebicomb kullanımı önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Ebicomb Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuza bilgilendiriniz. Emziren kadınların Ebicomb kullanmamaları gerekmektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Ebicomb Kullanılır mı?

Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız ya da yeni kullanmaya başladıysanız doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz. Bu ilaçlar sizin eczaneden aldığınız ama doktorunuzun size reçete yazmadığı ilaçlar olabilir. Bu ilaçların kullanımı ilerde Ebicomb’un etkilerini daha güçlü veya daha zayıf yapabilir.

Özellikle aşağıdaki tip ilaçları alırken doktorunuza bildiriniz.

Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılan diğer asetilkolinesteraz inhibitörü ilaçlar (örn, galantamin)

Ağrı kesiciler veya artirit tedavisi için kullanılan ilaçlar (örn, aspirin, steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar, örneğin ibuprofen ya da diklofenak sodyum).

Antikolinerjik ilaçlar (genel olarak hareket bozukluklarını veya barsak kramplarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar örn, tolterodin)

Antibiyotikler (örn, eritromisin, rifampisin),

Mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn, ketakonazol),

Antidepresanlar, (örn, fluoksetin)

Antikonvülzanlar (nöbetleri önlemek ve hafifletmek için kullanılan maddeler, örn., fenitoin, karbamazepin)

Kalp rahatsızlığı tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn, kinidin, beta-blokörler [propanolol ve atenolol]),

Hidroklorotiyazit (veya hidroklorotiyazitli herhangi bir kombinasyon, idrar söktürücü)

Kas gevşetici ilaçlar (örn, dantrolen, baklofen, diazepam, suksinilkolin)

Oral antikoagülanlar (örn, varfarin)

Genel anestezikler (örn., ketamin)

Reçetesiz ilaçlar, örneğin bitkisel tedaviler (sarı kantaronSt. Johns wort)

Barbitüratlar (genel olarak uyku için kullanılan maddeler)

Dopamin agonistleri (L-dopa, bromokriptin gibi maddeler)

Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç)

Dekstrometorfan (Öksürük tedavisinde kullanılan ilaç)

Eğer genel bir anestezi gerektiren bir ameliyat geçirecekseniz, doktorunuza ya da anestezistinize Ebicomb kullandığınızı bildiriniz. Çünkü Ebicomb gerekli anestezi miktarını etkileyebilir.

Ebicomb böbrek rahatsızlığı ve orta şiddetli karaciğer rahatsızlığı bulunan hastalar tarafından kullanılabilir. Şiddetli derecede karaciğer rahatsızlığı olan hastalar Ebicomb kullanmamalıdır.

Ebicomb Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Ebicomb’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Ebicomb’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyon (örn. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü)
 • Kalp atımının yavaşlaması (bradikardi)
 • Kalpte ritim bozukluğu (kalbin çok hızlı veya çok yavaş atması)
 • Kalp yetmezliği
 • Venöz tromboz/tromboembolizm (Kan damarında pıhtı oluşması (tromboz), ardından bu pıhtının yerinden kopması ve dolaşımın başka bir yerine gitmesi (embolizm) sürecidir. Tromboembolizmin belirtileri embolinin yerleştiği yere bağlıdır. Uzuvlarda veya uç noktalarda ağrı ve uyuşukluğa neden olabilir; uzuvlar soğuk ve solgun olacaktır, nabız hissedilmeyecektir. Ayak veya bacak ülserleri ve kangren (doku ölümü) gelişebilir.)
 • Titreme, kasların sertleşmesi, kaslarda sürekli hareket hissi, kaslarda istemsiz kasılmaların neden olduğu hareket bozuklukları ile kendini gösteren belirtiler

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nöbet (kasılmalar)
 • Nefes darlığı
 • Hayal görme
 • Saldırgan davranışlar
 • Bayılma
 • Mide bağırsak kanamaları
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğu
 • Kreatin kinaz serum konsantrasyonlarında artış
 • Mide ve duodenum ülseri (duodenum ülseri (on iki parmak barsak) üst ince barsağın mideye komşu olan yerinde gelişen yüzeysel yaralardır)
 • Pankreas iltihabı
 • Karaciğer iltihabı, sarılık

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Soğuk algınlığı
 • Baş dönmesi
 • Baş ağrısı
 • Uykusuzluk
 • Uykulu olma hali
 • Mantar enfeksiyonları
 • İştahsızlık
 • Huzursuzluk
 • Kas kasılmaları
 • İdrar kaçırma
 • Halsizlik
 • Ağrı
 • Döküntü, kaşıntı
 • Yaralanma
 • Kusma
 • Bulantı
 • Bitkinlik
 • İshal
 • Sersemlik hali
 • Yürüyüş anormalliği

Bunlar Ebicomb’un hafif yan etkileridir.

Araç ve makina kullanımı

Alzheimer rahatsızlığı, araç kullanma performansında bozulmaya sebep olabilir veya makine kullanma kabiliyetini azaltabilir.

Ayrıca Ebicomb halsizlik, sersemlik ve kas kramplarına neden olabilir. Eğer bu etkilerden herhangi biri gerçekleşirse, araç ve makine kullanılmaması gerekir.

Ebicomb, hafif veya orta düzeyde araç ve makine kullanma kabiliyetini azaltabilir.

Related Posts

1 Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.