Ebetaxel Ebewe Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri Nelerdir?

Ebetaxel, taksan olarak adlandırılan antikanser ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar kanserli hücrelerin büyümesini engeller.

Ebetaxel 30 mg/5 ml enjeksiyonluk çözeltinin her mililitresi 6 mg paklitaksel içerir. İlaç 30 mg/5 ml enjeksiyonluk çözelti, 1 flakonluk ambalaj formları ile kullanıma sunulmaktadır.

Ebetaxel, yumurtalık ve meme kanseri tedavisinde, bir çeşit akciğer kanseri tedavisinde (Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri) ve Kaposi sarkomu tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Ebetaxel Ebewe’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ilacı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Sıcak basması
 • Deri reaksiyonları
 • Kaşıntı
 • Göğsünüzde sıkışma
 • Nefes almada zorlanma
 • Şişme

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin bu ilaca karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza söyleyiniz:

 • Ateş, ciddi üşüme, boğaz ağrısı veya ağızda ülser (yaralar)
 • Kollarda veya bacaklarda his kaybı ya da güçsüzlük (periferal nöropati belirtileri)
 • Ateş ve karın ağrısının eşlik ettiği ciddi ya da sürekli ishal

Bunlar Ebetaxel’in hafif yan etkileridir.

Çok yaygın yan etkiler

 • Sıcak basması, döküntü ve kaşıntı gibi minör alerjik reaksiyonlar
 • Enfeksiyonlar : çoğunlukla üst solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu
 • Nefes daralması
 • Boğaz ağrısı ya da ağızda ülser, ağrılı ya da kırmızı ağız, ishal, hasta hissetmek (bulantı, kusma)
 • Saç dökülmesi
 • Kaslarda ağrı, kramplar, eklemlerde ağrı
 • Ateş, ciddi üşüme, baş ağrısı, sersemlik, yorgunluk, solgun görünme, kanama, normalden daha kolay bir şekilde derinin morarması
 • Kol ve bacaklarda his kaybı, karıncalanma veya güçsüzlük (periferal nöropati belirtileri)
 • Test sonuçlarında trombosit (kan pulcuğu, pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi) sayısında ve beyaz ya da kırmızı kan hücrelerinde azalma, düşük kan basıncı görülebilir

Yaygın yan etkiler

 • Geçici tırnak ve deri değişiklikleri, enjeksiyon yerinde reaksiyonlar (deride lokalize şişme, ağrı ve kızarıklık)
 • Test sonuçlarında yavaş kalp atımı, karaciğer enzimlerinde ciddi yükselmeler (Alkalin fosfataz ve AST-SGOT) görülebilir.

Yaygın olmayan yan etkiler

 • Enfeksiyona bağlı şok (septik şok olarak da bilinir)
 • Hızlı kalp atımı, kardiyak disfonksiyon (AV bloğu), kalp atım hızında artış, kalp krizi, solunum zorluğu
 • Yorgunluk, terleme, bayılma (senkop), önemli alerjik reaksiyonlar, flebit (bir damarın enflamasyonu), yüzde, dudaklarda, ağızda, dilde veya boğazda şişme
 • Sırt ağrısı, göğüs ağrısı, el ve ayaklarda ağrı, üşüme ve karın (abdominal) ağrı
 • Test sonuçlarında bilirubin seviyesinde ciddi artış (sarılık), yüksek kan basıncı, kan pıhtısı görülebilir.

Seyrek olarak görülen yan etkiler

 • Vücuttaki savunma hücreleri sayısının düşüşüne bağlı gelişen, ateş ve artan enfeksiyon riski ile birliktelik gösteren beyaz kan hücrelerinde azalma durumu (febril nötropeni)
 • Kol ve bacak kaslarında zayıflık hissi ile birliktelik gösteren, sinirlerle ilgili bir hastalık (motor nöropati)
 • Nefes darlığı, pulmoner emboli (damar tıkacı), akciğer fibrozisi (hücre aralarındaki lifli bağ dokunun artması), interstisyel pnömoni (doku içi akciğer iltihabı), nefes almada güçlük, plevral efüzyon
 • Barsak tıkanması, barsak yırtılması, kolon iltihabı (iskemik kolit), pankreas iltihabı (pankreatit)
 • Kaşıntı, döküntü, deride kızarıklık (eritema)
 • Kan zehirlenmesi (sepsis), peritonit
 • Ateş, su kaybı, kuvvetsizlik, ödem, kırgınlık
 • Ciddi ve potansiyel olarak ölümcül hipersensitivite reaksiyonları (ani aşırı duyarlılık tepkisi)
 • Test sonuçlarında böbrek fonsiyon yetmezliğini belirten kan kreatinin seviyesinde yükselme görülebilir.

Çok seyrek olarak görülen yan etkiler

 • Düzensiz hızlı kalp atışı (atriyal fibrilasyon, supraventrikular taşikardi)
 • Kan yapıcı hücrelerde ani bozukluk (akut miyeloid lösemi, miyelodisplastik sendrom)
 • Optik sinir ve/veya görme ile ilgili bozukluklar
 • Duyma kaybı ya da azalması (ototoksisite), kulaklarda çınlama (tinnitus), denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
 • Öksürük
 • Abdomen ya da barsaktaki bir kan damarında kan pıhtısı (mesentrik trombozis), bazen sürekli ishal ile birlikte ortaya çıkan kolon iltihabı (psödomembranöz kolit, nötropenik kolit), karında su toplanması, yemek borusu iltihabı, kabızlık
 • Ateş, ciltte kızarıklık, eklemlerde ağrı ve/veya gözde iltihap (Stevens-Johnson sendromu), derinin bölgesel olarak soyulması (epidermal nekroliz), kırmızı noktalar ile görülen düzensiz kızarıklık (eritema multiforma), deri iltihabı (eksfoliyatif dermatit), kurdeşen, tırnak kaybı (tedavide olan hastaların el ve ayaklarını güneşten koruması gerekmektedir)
 • İştah kaybı (anoreksi)
 • Şok ile birliktelik gösteren ciddi ve potansiyel olarak ölümcül ciddi aşırı duyarlılık tepkileri
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğu
 • Zihin bulanıklığı durumu

Ebetaxel Ebewe Nasıl Kullanılır?

Ebetaxel her zaman tam olarak doktorunuzun açıkladığı şekilde kanser ilaçlarının kullanılması konusunda deneyimli sağlık personeli tarafından uygulanır. Emin olmadığınız konularda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Alerjik reaksiyonları en aza indirmek için ilacı almadan önce size başka ilaçlar verilecektir. Bu ilaçlar tablet veya infüzyon (damar içine uzun süreli uygulama) şeklinde olabilir.

Ebetaxel kanser ilaçlarının kullanımı konusunda deneyimli bir sağlık personeli tarafından uygulama içindir.

Alacağınız ilaç dozunu ve sıklığını doktorunuz belirleyecek ve size uygulayacaktır. Alacağınız doz kan testi sonuçlarınıza bağlı olacaktır. Bu ilaç tek başına uygulanabileceği gibi diğer bazı kanser ilaçları ile birlikte de uygulanabilir.

Ebetaxel genellikle her 2-3 haftada bir 3 ila 24 saatlik infüzyon şeklinde bir toplardamar içine uygulanır, meme kanserinde haftalık olarak da uygulanması mümkündür. Dozlama ile ilgili ayrıntılı bilgi bu Kullanma Talimatının sonunda bu ilacı uygulayacak Sağlık Personeli için hazırlanan bölümde yer almaktadır.

Ebetaxel intravenöz infüzyon yoluyla damar (ven) içine uygulanır.

Çocuklarda Kullanımı

Ebetaxel’in 18 yaşın altındaki çocuklarda ve ergenlerde güvenliliği ve etkililiği kanıtlanmamıştır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliğinin paklitaksel atılımı üzerindeki etkisi araştırılmamıştır. Karaciğer yetmezliği:

Eğer karaciğerinizde bir sorun varsa, doktorunuz sizin daha düşük miktarda Ebetaxel almanıza karar verebilir.

Eğer ilacın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

İlacı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Ebetaxel Ebewe Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Ebetaxel Ebewe Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuza danışmadan tedaviyi erken kesmeyiniz.

Ebetaxel Ebewe Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Paklitaksele veya Ebetaxel’in diğer bileşenlerine, özellikle polioksietillenmiş kastor yağına karşı alerjiniz varsa,

Kanınızdaki beyaz kan hücresi sayısı düşükse düzenli olarak kan testleri yaptırmanız gerekebilir,

Hamileyseniz,

Emziriyorsanız,

Yaşınız 18’den küçükse.

Ebetaxel Ebewe Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Alerjik reaksiyonları en aza indirmek için ilacı almadan önce size başka ilaçlar verilecektir.

Ciddi alerjik tepki (reaksiyon) geçirirseniz (örneğin: nefes almada zorluk, nefes darlığı, göğüste darlık hissi, kan basıncında düşme, sersemlik, baş dönmesi, döküntü ya da şişme gibi deri reaksiyonları)

Ateşiniz, ciddi üşümeniz, boğaz ağrınız veya ağzınızda ülseriniz varsa (bunlar kemik iliği baskılanmasının belirtileridir)

El ve ayaklarınızda uyuşma veya güçsüzlük varsa. Bu durumda periferal nöropatiniz olabilir ve Ebetaxel dozunun azaltılması gerekebilir.

Ciddi karaciğer probleminiz varsa; bu durumda ilacın kullanılması önerilmez.

Kalp iletim bozukluğunuz varsa

İlacın uygulanımı sırasında veya uygulamadan kısa süre sonra ortaya çıkan ciddi veya sürekli ishal durumu (ateş ve mide ağrısı ile birlikte) varsa. Bu durumda kolon iltihabı söz konusu olabilir (psödomembranöz kolit: Kalın barsak iltihabı)

Önceden akciğer radyasyonu aldıysanız (bu durumda akciğer iltihabı riski artabilir)

Ağızda ağrı ve kızarıklık (mukoza iltihabınız) varsa ve Kaposi sarkoma için tedavi ediliyorsanız; bu durumda dozun azaltılması gerekebilir.

Ebetaxel her zaman bir damara uygulanmalıdır. İlacın arterlere uygulanması arterlerin iltahaplanmasına neden olabilir ve ağrı, şişme, kızarıklık ve sıcaklık hissedebilirsiniz.

Ebetaxel enjeksiyonluk çözelti kanser kemoterapi ilaçlarının kullanımında deneyimli bir doktorun gözetimi altında uygulanmalıdır. Önemli alerjik reaksiyonlar gelişebileceğinden uygun destekleyici ekipmanların bulundurulması gerekir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Ebetaxel Ebewe İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Ebetaxel gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Hamile kalabilecek yaşta iseniz tedavi süresince hamile olmamak için etkili ve güvenli bir metodu kullanınız. Erkek ve kadın hastalar ve/veya eşleri Ebetaxel ile tedaviden sonra en az 6 ay korunmalıdırlar. Erkek hastalar olası bir kısırlık durumu nedeniyle spermlerin dondurularak saklanması konusunda bilgilendirilmelidir

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacın insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Ebetaxel ile tedavi sırasında emzirme durdurulmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Ebetaxel alkol içerdiğinden sinir sisteminiz üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

Doktorunuza danışmadan herhangi bir araç ve makineyi kullanmayınız veya tehlikeli işler yapmayınız.

Ebetaxel Ebewe Etken Maddesi Nedir?

Ebetaxel’in her ml’si 522.4 mg polioksietillenmiş kastor yağı içerir ve bu madde ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Bunun yanı sıra her ml’si 401.7 mg alkol içermektedir. Buna bağlı yan tesirler görülebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Etkileşim farklı ilaçların birbirini etkilemesi anlamına gelmektedir. Etkileşim meydana gelebileceğinden doktorunuz Ebetaxel ile birlikte aşağıdaki ilaçları alıp almadığınızı bilmelidir:

Sisplatin (kanser tedavisi için): Ebetaxel sisplatinden önce verilmelidir. Birlikte kullanıldığında böbrek fonksiyonlarının daha sık kontrol edilmesi gerekebilir.

Doksorubisin (kanser tedavisi için) ile birlikte kullanıldığında, vücutta yüksek seviyede doksorubisin birikiminden kaçınmak için, doksorubisin uygulamasını takiben ancak 24 saat sonra uygulanmalıdır.

HIV tedavisinde kullanılan efavirenz, nevapirin, ritonavir, nelfinavir veya diğer proteaz inhibitörleri ile birlikte kullanıldığında Ebetaxel’in dozunda bir ayarlama gerekebilir.

Eritromisin (bakteriyel enfeksiyon tedavisi için), fluoksetin (depresyon tedavisi için) veya gemfibrozil (kolesterol düşürücü) ile birlikte kullanıldığında, ilacın dozunun azaltılması gerekebilir. Rifampisin (tüberküloz enfeksiyonuna karşı) ile birlikte kullanıldığında Ebetaxel dozunun artırılması gerekebilir.

Sara hastalığının tedavisinde kullanılan karbamazepin, fenitoin veya fenobarbital

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.