Duspatalin Ne İlacıdır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

DUSPATALIN nedir ve ne için kullanılır?

DUSPATALİN, 200 mg mebeverin hidroklorür içeren opak beyaz renkli sert jelatin kapsüldür. Ağız yolundan kullanılır.

Mebeverin normal barsak hareketlerini bozmadan doğrudan mide-bağırsak sistemindeki

■ (S)

kasılmaları çözerek etki gösterir. DUSPATALİN ’in bu etkisi, otonomik sinir sitemi aralığıyla ortaya çıkmadığı için, tipik antikolineıjik yan etkiler göstermemektedir.

DUSPATALİN yetişkinler ve 10 yaş üzerindeki çocuklarda aşağıdaki durumların tedavisi için kullanılır:

• İrritabl bağırsak sendromu ile ilişkili karın ağrısı ve krampları, bağırsak rahatsızlığı ve bağırsak huzursuzluğunun semptomatik tedavisi.

• Organik rahatsızlıklara bağlı mide-bağırsak spazmlarının tedavisi.

* ‘r~

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DUSPATALIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

* ‘r~

Aşağıdakilerden biri olursa, DUSPATALİN ’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aleıjik reaksiyonlar:

anafılaktik reaksiyonlar (çok ciddi ve hızlı gelişen reaksiyonlar)

ürtiker (kurdeşen)

anjioödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme)

yüz ödemi

ekzantem (döküntü/kızarıklık)

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DUSPATALİN^ karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

DUSPATALIN Nasıl Kullanılır?

DUSPATALİN in yetişkinler ve 10 yaş üzerindeki çocuklar için önerilen kullanım dozu; biri sabah, biri akşam olmak üzere günde 2 defa alınacak 1 adet 200 mg kapsüldür.

Doktorunuz ne kadar süre DUSPATALİN kullanmanız gerektiğini söyleyecektir. Bununla birlikte genel olarak kullanım süresi sınırlı değildir.

■ (S)

DUSPATALİN yalnızca ağız yoluyla kullanım içindir.

Kapsüller yeterli miktarda suyla yutulmalıdır (en az 100 mİ (bir su bardağı) suyla), çiğnenmemelidir; çünkü kaplamanın amacı uzun süreli salım mekanizmasının sağlanmasıdır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatlan takip ediniz.

Çocuklarda Kullanımı

3-10 yaş grubunda 200 mg retard kapsül etkin madde miktannın yüksek olması nedeniyle kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

■ (S)

tanımlanamamaktadır. Bu grup hastalarda DUSPATALİN dozunun özel olarak ayarlanmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumlan:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Mevcut pazarlama sonrası verilerle böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalar için spesifik bir risk tanımlanamamaktadır.

Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanmasına gerek yoktur.

Eğer DUSPATALİN ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

* ‘r~

DUSPATALIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

DUSPATALİN i, tedaviniz için gerekli olandan daha yüksek dozda kullandıysanız ciddi belirtiler gözlenmeyebilir veya orta şiddette olabilir ve genellikle hızlı bir şekilde geri dönüşümlüdür.

Ancak daha şiddetli durumlarda midenizin yıkanması gerekebilir ve doktorunuz tarafından, belirtilerin giderilmesine ilişkin bir tedavi uygulanır.

1)1 IS1}A TALİN” ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DUSPATALIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir ya da iki dozu almayı unuttuysanız bir sonraki doz ile reçetelendiği gibi tedaviye devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DUSPATALIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DUSPATALIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

■ (S)

Eğer DUSPATALİN ’in içeriğindeki etkin maddeye (mebeverin hidroklorür) veya herhangi

■ (S)

bir bileşenine karşı aleıjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa) DUSPATALİN ’i kullanmayınız.

* ‘r~

DUSPATALIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

■ (S)

DUSPATALIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DUSPATALİN ’in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin çok sınırlı bilgi mevcuttur. Hamile iseniz DUSPATALİN kullanmayınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Mebeverin ya da metabolitlerinin insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

■ (S)

Eğer emziriyorsanız, DUSPATALİN ’i kullanmayınız.

Doğurganlık

Erkek ya da kadında üreme yeteneği üzerinde DUSPATALİN’in etkisi üzerine klinik bilgi bulunmamaktadır; bununla birlikte hayvan çalışmaları DUSPATALİN’in zararlı etkisini göstermemiştir.

Araç ve makina kullanımı

■ (S)

DUSPATALİN ’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerine dair herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Pazarlama sonrası deneyim mebeverinin araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz etkisini göstermemiştir.

* ‘r~

DUSPATALIN Etken Maddesi Nedir?

DUSPATALİN’!!! içeriğinde bulunan yardımcı maddelerin dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

■ (S)

Etkileşim çalışmaları yalnızca alkol ile yapılmıştır. DUSPATALİN ve etanol arasında anlamlı bir etkileşim gösterilmemiştir.

■ (S)

DUSPATALİN ’in diğer tıbbi ürünlerle etkileşimine ilişkin veriler mevcut değildir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DUSPATALIN prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.