Duodart Yan Etkileri ve Prospektüsü Ne İlacıdır?

DUODART nedir ve ne için kullanılır?

DUODART, dutasterid ve tamsulosin adı verilen iki farklı etkin maddenin bileşimidir. Dutasterid 5-alfa redüktaz inhibitörleri ve tamsulosin alfa-hloköerler adı verilen gruplara ait ilaçlardır.

DUODART kapsüller, kahverengi gövdeli ve üzerinde siyah mürekkep ile GS 7CZ yazılı turuncu kapaklı oblong, sert kabuklu kapsüllerdir. 7, 30 ve 90 kapsüllük ambalajlarda bulunur.

DUODART, orta şiddette ve şiddetli iyi huylu prostat büyümesi (BPH) olan erkeklerin tedavisinde kullanılmaktadır. DUODART, orta şiddette ve şiddetli BPH semptomları bulunan hastalarda ani ortaya çıkan işeyememe durumu (akut üriner retansiyon) ve ameliyat riskini azaltır.

Prostat büyüdükçe idrar yapmada zorlanma ve sık sık idrara çıkma gibi idrar sorunlarına neden olabilir. İdrar akışının daha yavaş ve daha az güçlü olmasına da neden olabilir. Tedavi edilmediği takdirde idrarın tamamen bloke olması (akut üriner retansiyon) riski mevcuttur. Bu durum derhal tıbbi tedavi uygulanmasını gerektirir. Bazen prostat bezinin alınması veya boyutunun küçültülmesi için cerrahi operasyon gereklidir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DUODART’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa DUODART’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Deri döküntüleri (kaşıntılı olabilir),

Ürtiker (kurdeşen benzeri),

Göz kapaklan, yüz, dudaklar, kollar veya bacaklarda şişme.

Sersemlik, baş dönmesi ve bayılma

DUODART sersemlik, baş dönmesi ve seyrek olarak bayılmaya neden olabilir. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini anlayana kadar, özellikle geceleri uyanıyorsanız, yatar pozisyondan oturur pozisyona geçerken veya ayağa kalkarken dikkat ediniz. Eğer tedavi sırasında herhangi bir zamanda baş dönmesi veya sersemlik hissederseniz belirtiler geçene kadar oturunuz veya uzanınız.

Ciddi deri reaksiyonları

Ciddi deri reaksiyonlarının belirtileri şunlar olabilir:

özellikle ağız, burun, göz çevresi ve genital bölgede deride soyulma ve kabarcıklar ile yaygın döküntü (Stevens-Johnson sendromu).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DUODART’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkilerin tahmin edilen görülme sıklıkları;

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Yaygın görülen yan etkiler:

 • İktidarsızlık (ereksiyon olmamama veya ereksiyonu devam ettirememe),
 • Azalan cinsel istek (libido),
 • Boşalma bozukluğu,
 • Memelerde büyüme veya hassaslaşma (jinekomasti),
 • Sersemlik.
 • Yaygın olmayan yan etkiler:

 • Kalp yetmezliği (kalp, kanı vücıda pompalamada etkisini kaybeder. Nefesin kesilmesi, aşırı yorgunluk ve ayak bilekleri ve bacaklarda şişkinlik gibi semptomlar görebilirsiniz.),
 • Ayakta düşük kan basıncı,
 • Palpitasyon (hızlı kalp atışı),
 • Kabızlık,
 • İshal,
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Asteni (dinlenmekle geçmeyen yorgunluk),
 • Baş ağrısı,
 • Rinit (kaşıntılı, tıkalı veya akıntılı burun),
 • Deride döküntü,
 • Ürtiker (kurdeşen benzeri),
 • Kaşıntı,
 • Kıl dökülmesi (genelde vücut üzerinden) veya kıl saç büyümesi.
 • Seyrek görülen yan etkiler:

 • Göz kapaklan, yüz, dudaklar kollar veya bacaklarda şişme (anjiyoödem),
 • Baş dönmesi, sersemlik, bayılma.
 • Çok seyrek görülen yan etkiler:

 • Priapizm (peniste sürekli ağnlı ereksiyon),
 • Ciddi deri reaksiyonlan (Stevens-Johnson sendromu gibi).
 • Sıklığı bilinmeyen yan etkiler:

 • Anormal veya hızlı kalp atışı (aritmi, taşikardi veya atriyal fıbrilasyon),
 • Nefes almada zorlanma (dispne),
 • Depresyon
 • Burun kanaması
 • Görmede değişiklikler
 • Ağız kuruluğu
 • DUODART Nasıl Kullanılır?

  Yaşlılarda Kullanımı

  DUODARTT daima doktorunuz söylediği şekilde alınız. Kapsülleri nasıl ve ne kadar süre almanız gerektiği konusunda emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

  Normal doz günde bir kez alman bir kapsüldür. Her gün aynı öğünden 30 dakika sonra alınır.

  DUODART ağız yoluyla kullanılır.

  Kapsülü bütün olarak su ile yutunuz. Kapsülü çiğnemeyiniz veya açmayınız. Kapsül içeriğine temas ağız veya boğazınızda ağrıya neden olabilir.

  Eğer DUODART’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Sadece yetişkinlerde kullanılmalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı: Yetişkinlerde olduğu gibidir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği ile ilgili özel kullanımı yoktur.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliğiniz varsa, kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  DUODART

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  DUODART’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DUODART Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  İlacınızı almayı unutursanız bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DUODART Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  DUODART kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DUODART Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Dutasterid, diğer 5-alfa redüktaz inhibitörleri, tamsulosin, soya, yer fıstığı veya DUODART kapsül içindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Baş dönmesi, sersemlik ve bayılmaya neden olan düşük kan basıncınız varsa (ortostatik hipotansiyon),
 • Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa.
 • Bu koşullardan biri sizin için geçerliyse doktorunuza bu durumu bildiriniz.

  Bu ilaç sadece erkeklerde kullanıma yöneliktir. Kadınlar, çocuklar, ergenler ve hamilelerde kullanılmamalıdır.

  DUODART Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • Bazı klinik çalışmalarda, dutasterid ve de tamsulosin gibi alfa-blokör olarak adlandırılan başka bir ilaç alan birçok hastada, sadece dustasterid veya sadece alfa-blokör alan hastalara oranla daha fazla kalp yetmezliği görülmüştür. Kalp yetmezliği, kalbinizin kanı olması gerektiği gibi pompalamadığı anlamına gelmektedir.
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Karaciğerinizi etkileyen herhangi bir hastalık geçirdiyseniz DUODART tedavisi sırasında bazı ek kontroller gerekli olabilir.

 • Katarakt ameliyatı olacaksanız,
 • Katarakt ameliyatı olacaksanız doktorunuz ameliyattan bir süre önce DUODART almayı kesmenizi isteyebilir. Göz doktorunuza göz ameliyatından önce DUODART veya tamsulosin kullandığınızı (veya daha önce kullandığınızı) bildiriniz. Doktorunuzun ameliyat sırasında komplikasyonlarına karşı gerekli önlemleri alması gerecektir.

 • Etkin madde deriden emilebildiğinden kadınlar, çocuklar ve adolesanlar sızıntı yapan DUODART kapsüllerle temas etmemelidir. Deride herhangi bir temas gerçekleşirse bu alanı derhal su ve sabunla yıkayınız.
 • Cinsel ilişkisi sırasında kondom kullanınız. Dutasterid bu ilacı kullanan erkeklerin sperminde tespit edilmiştir. Partneriniz hamileyse veya hamile olduğunu düşünüyorsanız, dutasterid bir erkek bebeğin normal gelişimini etkileyebildiğinden, sperminizin partnerinize temas etmesinden kaçınmalısınız. Dutasterid’in sperm sayısı, sperm hacmi ve sperm motilitesini düşürdüğü gösterilmiştir. Bu üreme yeteneğinizi azaltabilir.
 • DUODART bazen prostat kanserinin tespit edilmesinde kullanılan PSA (prostat-spesifık antijen) kan testini etkileyebilir. Doktorunuz bu etki konusunda dikkatli olmalıdır ancak yine de prostat kanserini tespit etmek için bu testi kullanabilir. PSA için kan testi yaptırıyorsanız doktorunuza DUODART kullandığınızı bildiriniz. DUODART kullanan erkekler, PSATarım düzenli olarak test ettirmelidir.
 • Prostat kanseri riski yüksek erkeklerin ele alındığı bir klinik çalışmada, DUODART kullanan erkeklerde prostat kanserinin ciddi bir türünün görülme sıklığı DUODART kullanmayan erkeklerdekine göre daha fazla bulunmuştur. DUODART’ın etken maddelerinden biri olan dutasteridin de dahil olduğu 5-alfa redüktaz inhibitörleri grubu ilaçlar, yüksek gleason skorlu (kanser derecelendirme yöntemi) prostat kanser gelişim riskini arttırabilir. DUODART’ın bu prostat kanseri türü üzerindeki etkisi bilinmemektedir.
 • DUODART, memelerde büyüme ve hassasiyete neden olabilir. Eğer bu can sıkıcı bir durum halini alırsa veya memede kitle veya meme başında akıntı olursa, bunlar meme kanseri gibi ciddi bir durumun belirtileri olabileceğinden söz konusu değişikliklere dair doktorunuzla görüşünüz.
 • DUODART baş dönmesi, sersemlik ve seyrek şekilde bayılmaya neden olabilir. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini anlayana kadar, özellikle gece uyanırsanız, uzanırken veya otururken ayağa kalktığınızda dikkatli olunuz. Tedavi sırasında herhangi bir zamanda baş dönmesi veya sersemlik hissederseniz belirtiler geçene kadar oturunuz veya uzanınız.
 • İyi huylu prostat büyümesi (BPH) olan erkeklerde görülebilen idrar yolları ile ilişkili belirtiler, prostat kanseri gibi diğer idrar yolları sistemi hastalıkları ile de ilgili olabilir. Doktorunuz DUODART ile tedaviye başlamadan önce ve belirli aralıklarla tedavi süresince, prostat kanseri veya diğer idrar yolları hastalıkları açısından sizi kontrol etmelidir.
 • DUODART’ın etkin maddelerinden bir olan tamsulosin, ender olarak (muhtemelen elli bin hastada l’den az), grubundaki diğer ilaçlarda olduğu gibi, peniste istenmeden ortaya çıkan, uzun süren ve ağrılı olan sertleşme (priapizm) ile ilişkili bulunmuştur. Böyle bir durum oluşması durumunda, mutlaka doktorunuza başvurmalısınız; çünkü bu durum tedavi edilmediği takdirde kalıcı sertleşme bozukluklarına yol açabilmektedir.
 • DUODART kullanan erkekler, tedavilerinin sona ermesinden en az 6 ay sonrasına kadar kan vermemelidirler. Bu 6 aylık erteleme süresinin amacı kan nakline bağlı olarak hamile bir kadının dutasteride maruziyetini önlemektir.
 • Sulfa (sulfonamid) alerjiniz varsa dikkatli olmalısınız.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışın.

  DUODART İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  DUODART her gün aynı öğünden 30 dakika sonra alınmalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Bir hamilenin DUODART ile temas etmesi durumunda doktorunuza danışınız.

  Hamileler (veya hamile olma ihtimali olanlar) sızıntı yapan kapsüllere temas etmemelidir.

  DUODART deri yoluyla emilmekte olup bir erkek bebeğin normal gelişimini etkileyebilir. Bu

  risk özellikle hamileliğin ilk 16 haftasında yüksektir.

  Cinsel ilişkisi sırasında kondom kullanınız. Dutasterid bu ilacı kullanan erkeklerin sperminde tespit edilmiştir. Partneriniz hamileyse veya hamile olma ihtimali varsa sperminize temas etmesinden kaçınınız.

  Dutasterid’in sperm sayısı, sperm hacmi ve sperm hareketini düşürdüğü gösterilmiştir. Bu nedenle erkeklerde üreme yeteneği (fertilite) azalabilir.

  Hamilelikte kullanılmamalıdır.

  Hamile bir kadın Duodart ile temas halinde geçerse, doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  DUODART kadınlarda kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  DUODART baş dönmesine neden olabilir. Bu nedenle güvenli şekilde araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.

  Bu şekilde bir etki yaşarsanız araç veya makine kullanmayınız.

  DUODART Etken Maddesi Nedir?

  DUODART, FD&C Yellow 6 (El 10) içermektedir, bu nedenle alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Her 100 mg kapsül 0.8 mg’dan az potasyum içerir; yani esasında “potasyum içermez”. DUODART, soya yağı içerebilen, soyadan alınan lesitin içermektedir, bu nedenle yer fıstığı veya soyaya karşı alerjikseniz bu ilacı kullanmayınız.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  DUODARTT aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanmayınız:

  diğer alfa blokörleri (prostatta büyüme veya yüksek kan basıncı tedavisi için)

  DUODART’ın aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanımı tavsiye edilmez:

  ketakonazol (mantar enfeksiyonları için)

  Bazı ilaçlar DUODART ile etkileşime girebilir ve yan etki oluşma riskini artırabilir. Bu ilaçlar aşağıdakileri içermektedir:

  fosfodiesteraz 5 (PDE 5) inhibitörleri (vardenafıl, sildenafıl, tadalafıl (ereksiyon olma veya ereksiyonu devam ettirmeniz için))

  verapamil veya diltiazem (yüksek kan basıncı için)

  ritonavir veya indinavir (HIV (İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü) için)

  itrakonazol (mantar enfeksiyonları için)

  nefazodon (bir antidepresan (duygudurum bozukluğunu düzelten ilaçlar))

  simetidin (mide ülseri için)

  varfarin (kan pıhtılaşmasını engellemek için)

  eritromisin (enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır)

  paroksetin (antidepresan (duygudurum bozukluğunu düzelten ilaçlar))

  terbinafın (mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır)

  Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

  DUODART prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.