Dulester Ne İlacıdır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

DULESTER nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DULESTER’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişi

erde yan

Çok yaygın yan etkiler: 10 hastanın en az 1 ‘inde görülebilir.

Yaygın yan etkiler: 10 hastanın Tinden az fakat 100 hastanın Tinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan yan etkiler: 100 hastanın Tinden az fakat 1.000 hastanın Tinden fazla görülebilir.

Seyrek yan etkiler: 1.000 hastanın Tinden az fakat 10.000 hastanın Tinden fazla görülebilir. Çok seyrek yan etkiler: 10.000 hastanın Tinden az görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa DULESTER’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

eden olan

 • Dudak veya dilin şişmesi ile beraber baş dönmesi veya solunum zorluğuna n ciddi aleıjik reaksiyonlar
 • Kilo alma veya yorgunluğa neden olabilen tiroid bezi aktivitelerinde azalma
 • belirtileri;

  kendini i-diüretik

 • Dehidrasyon, kanda sodyum seviyesi düşüklüğü (özellikle yaşlı hastalarda,
 • Baş dönmesi, güçsüzlük, zihin bulanıklığı, uykulu veya çok yorgun hissetmJ; iyi hissetmeme, daha ciddi belirtiler, bayılma, nöbetler ve düşmeler), anii hormonun yetersiz salımmı sendromu (SIADH)

 • İntihar davranışı, mani (aşırı aktivite, yarışma düşünceleri ve uyku ihtiyacı azalmasının olduğu bir hastalık), halüsinasyonlar, saldırganlık ve kızgınlık
 • Serotonin sendromu (aşırı mutluluk hissi, sersemlik, sakarlık, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, ateş basması, terleme veya kas sertliği hissine neden olabilen seyrek olarak görülen bir reaksiyon), nöbetler
 • Göz içi basıncının artması (glokom)
 • Ağızda enfeksiyon, dışkıya parlak kırmızı renkte kan bulaşması, nefes kokusı|ı
 • Karaciğer yetmezliği, cildin veya göz aklarının sararması (sanlık)
 • • Stevens-Johnson sendromu (cilt, ağız, gözler ve genital bölgede kabarcıklar ile seyreden ciddi bir hastalık), anjiyoödem (yüz ve boğazda şişmeye neden olan ciddi alerjik reaksiyonlar)

 • Çene kaslannda kasılma
 • Anormal idrar kokusu
 • Menopozal semptomlar, erkek veya kadında göğüsten anormal süt gelmesi
 • ise, sızın hastaneye

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut DULESTER’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz yeya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz;

  -Yaygın olmayan yan etkiler (100 hastanın Tinden az fakat 1.000 hastanın Tinden fazla görülebilir)

 • Ses kısılmasına neden olan boğazda enfeksiyon,
 • İntihar düşünceleri, uyuma zorlukları, diş gıcırdatma veya diş sıkma, zihin karışıklığı hissetmek, motivasyon kaybı
 • Kaslarda istemsiz kasılmalar ve seyirmeler, huzursuzluk hissi veya yerinde ddramama, sinirli hissetme, konsantrasyon güçlüğü, tat alma duyusunda değişiklik, hareketlerin
 • kontrolünde güçlük, örneğin, koordinasyon eksikliği veya adalelerin istemsiz hareketleri, huzursuz bacak sendromu, uyku kalitesinin bozukluğu.

  Göz bebeklerinin (gözün koyu renkli merkezi) büyümesi, görme problemleri Baş dönmesi veya dönme hissi (vertigo), kulak ağrısı Hızlı ve/veya düzensiz kalp atışı

  Bayılma, baş dönmesi, ayakta dururken sersemlik veya bayılma hissi, el ve feya ayak parmaklarında üşüme Boğazda sıkışma, burun kanaması

  Kan kusma veya siyah katran gibi dışkı, gastroenterit, geğirme Karın ağrısına ve cildin veya göz aklarının sararmasına neden olan karaciğer iltihabı Gece terlemeleri, ürtiker, soğuk terlemeler, güneş ışığına duyarlılık, morarma eğiliminde artış Adale sertliği, adale seyirmesi

  ralıklarda

  rumu

  me, ateş

  re

  Zor veya hiç idrar yapamama, idrar başlatmada zorluk, geceleri idrara çıkı]na isteği, normalden daha fazla idrara çıkma isteği, idrar akışında azalma Vajina bölgesinde anormal kanama, ağır, ağrılı, düzensiz veya uzamış a anormal adet görme durumu, nadiren az kanama veya o ay adet görememe du Göğüs ağrısı, düşmeler (özellikle yaşlı hastalarda), üşüme, susama hissi, tit basması, yürüyüş tarzında anormallik Kilo alma

  DULESTER karaciğer enzimlerinde ya da kan potasyum, kreatin fosfokinaz, şeker veya kolesterol seviyelerinde artışlar gibi sizin fark edemediğiniz etkilere de neden olabilir,

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Bu etkiler normalde hafif ila orta şiddette olup, genellikle birkaç hafta içinde ortadan kaybolurlar.

  Çok yaygın yan etkiler (10 hastanın en az finde görülebilir)

  * Baş ağrısı, uykulu hissetme

 • Bulantı, ağız kuruluğu
 • Yaygın yan etkiler (10 hastanın finden az fakat 100 hastanın finden fazla görülebilir)

 • İştahsızlık
 • Uyuma güçlüğü, huzursuzluk, cinsel istekte azalma, anksiyete, orgazm zorluğu ya da yaşanmaması, anormal rüyalar görme
 • Sersemlik, uyuşukluk, titreme, titremeyle birlikte ciltte batma ve karıncalanma
 • Görme bulanıklığı
 • Kulak çınlaması (dışarıdan gelen ses olmamasına rağmen kulakta ses duyma)
 • Göğüste kalp atımının hissedilmesi
 • Kan basıncında artış, ateş basması
 • Esnemede artış
 • Kabızlık, ishal, mide ağrısı, kusma, mide ekşimesi veya hazımsızlık, gaz çıkamıa
 • Terlemede artış, kaşıntılı döküntüler
 • Kas ağrısı, kas kasılması
 • Ağrılı idrara çıkma
 • Ereksiyon zorluğu, erken boşalma
 • Y örgünlük
 • Kilo kaybı
 • Bunlar DULESTER’in hafif yan etkileridir.

  Eğer herhangi bir yan etki ciddileşirse doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  DULESTER Nasıl Kullanılır?

  DULESTER’i her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz mutlaka doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

  Önerilen DULESTER dozu günde tek kapsüldür (toplam 60 mg duloksetin). DULfeSTER’in etkisinin çok fazla veya çok az olduğunu düşünüyorsanız doktorunuz ile görüşünüz.

  Uygulama şekli:

  DULESTER ağız yoluyla kullanım içindir. Kapsülünüzü su ile birlikte bütün olarak futunuz.

  DULESTER almayı hatırlamanıza yardımcı olması için, ilacı her gün aynı saatte allmak daha kolay olabilir.

  konuşunuz.

  DULESTER’i ne kadar süreyle kullanmanız gerektiğini doktorunuzla Doktorunuzla konuşmadan DULESTER kullanmayı bırakmayınız.

  Eğer DULESTER’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Çocuklar ve ergenlik döneminde kullanımı

  DULESTER’in normal olarak çocuklar ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmaması gerdkir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  65 yaş ve üzeri hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  DULESTER son-dönem böbrek hastalığı bulunan (diyaliz gerektiren) veya ağır böbrek bozukluğu bulunan (tahmini kreatinin klirensi < 30 mL/dakika) hastalara kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  DULESTER

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  DULESTER

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  eczacı ile

  DULESTER’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya konuşunuz.

  DULESTER Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Unuttuğunuzu fark ettiğiniz anda kapsülünüzü hemen alınız. Ancak bir sonraki dozün zamanı gelmişse, kaçırdığınız dozu atlayınız ve bir sonraki dozunuzu planlanmış zamanında alınız. Bir gün içerisinde, sizin için bir günlük olarak reçete edilmiş olan miktardan fazla DULESTER kullanmayınız.

  DULESTER Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, doktorunuz söylemeden kapsüllerinizi kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuz artık daha fazla DULESTER kullanmaya ihtiyacınız olmadığını düşündüğünde, tedaviyi tamamen kesmeden önce en az 2 haftalık bir süre boyunca dozunuzu azaltmanızı isteyecektir, DULESTER’i aniden kesen bazı hastalarda aşağıdaki belirtiler görülebilir:

  Baş dönmesi, iğne batıyor gibi karıncalanma hissi, uyku bozuklukları (canlı rüyalar, kabuslar, uyuyamama), yorgunluk, uyuklama, rahatsız veya tedirgin hissetme, kaygı duyma, bulantı veya kusma, titreme, baş ağrısı, huzursuzluk, ishal, aşırı terleme veya vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi) gibi belirtiler görülmüştür.

  Bu belirtiler genellikle ciddi olmayıp, birkaç gün içinde ortadan kaybolur, ancak feizin için sorun yaratan belirtiler yaşayacak olursanız, önerileri için doktorunuza danışmaksınız

  DULESTER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DULESTER Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

 • Duloksetin veya DULESTER’in içerdiği diğer maddelerden herhangi bibine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa ("Yardımcı maddeler" kısmına bakınız)
 • Karaciğer hastalığınız varsa
 • Ciddi böbrek hastalığınız varsa
 • Halen monoamin oksidaz inhibitörü (MAOİ) olarak bilinen ilaçlardan kullanmaktaysanız veya son 14 gün içinde kullandıysanız ("Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı" bölümüne bakınız)
 • Genellikle depresyon tedavisi için kullanılan fluvoksamin, bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan siprofloksasin veya enoksasin kullanıyorsanız
 • Duloksetin içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız ("Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı" bölümüne bakınız)
 • Yüksek tansiyonunuz veya kalp hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz

  DULESTER alıp alamayacağınızı size söyleyecektir.

  DULESTER Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  dir. Eğer runuz ile

  Aşağıdakiler DULESTER’in size niçin uygun olmayabileceğini gösteren nedenleri aşağıdakilerden herhangi bir tanesi sizde mevcutsa ilacı kullanmadan önce doktc) konuşunuz:

  Eğer,

  • Depresyon tedavisi için başka ilaçlar kullanıyorsanız ("Diğer ilaçlarl^ birlikte kullanımı" bölümüne bakınız)

  Bitkisel yolla tedavi için kullanılan kantaron (St. John’s Wort) kullanıyorsam^

  Böbrek hastalığınız varsa Daha önce nöbet geçirmişseniz Taşkınlık (mani) durumunuz varsa

  iseniz

  yorsanız,

  Bipolar bozukluktan (İki uçlu bozukluk, Manik Depresif Hastalık) muzdarip Bazı glokom (gözdeki basıncın artması) türleri gibi göz problemleriniz varsa Kanama bozuklukları (çürük oluşma eğilimi) öykünüz varsa Düşük sodyum düzeyi riski altındaysanız (örneğin diüretik ilaç kullanj özellikle de ileri yaştaysanız)

 • Karaciğer yetmezliğine neden olabilecek bir ilacı halen kullanıyorsanız
 • Duloksetin içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız ("Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı" bölümüne bakınız)
 • DULESTER huzursuzluk hissine ya da oturma veya hareketsiz durabilme güçlüğüne neden olabilir. Eğer size böyle birşey olursa doktorunuza bildirin.

  İntihar düşüncesi ve depresyonun artması veya anksiyete bozuklukları

  ze zarar olarak an ilaçlar

  a m

  Depresyonda iseniz ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa zaman zaman kendirli verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu ilaçların etkilerini t göstermesi genellikle 2 hafta ancak bazen daha fazla zaman alacağından, antidepresl ilk kullanılmaya başlandığında bu durum artabilir.

  Eğer aşağıda belirtilenlere sahipseniz bu şekilde düşünme ihtimaliniz daha fazladır:

 • Daha önce kendini öldürme veya zarar verme ile ilgili düşünceleriniz olmuşsi
 • Genç bir yetişkinseniz. Klinik çalışmalardan elde edilen veriler, antidepresan ile tedavi görmüş, psikiyatrik hastalığı olan, 25 yaşından genç yetişkinlerin daha fazla intihar eğiliminde olduğunu göstermiştir.
 • Herhangi bir zamanda rahatsız edici düşünce veya eyleminiz olduysa veya olursa, bunları hemen doktorunuza bildiriniz.

  pozukluğu iniz. Bu, a kötüye diki arını

  Bir akrabanıza veya yakın bir arkadaşınıza depresyonda olduğunuzu veya anksiyete yaşadığınızı anlatabilir ve ondan bu kullanma talimatını okumasını isteyebilirdi kendiniz için faydalı olabilir. Depresyonunuzun veya anksiyete bozukluğunuzun gidip gitmediğini veya davranışlarınızdaki değişiklikten dolayı endişe duyup duyır^ sorabilirsiniz.

  Çocuklar ve 18 yaş altındaki ergenlerde kullanımı:

  DULESTER’in normal olarak çocuklar ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmaması gerekir. Bu tip ilaçlar 18 yaş altındaki hastalarda kullanıldığında intihar girişimi, intihar düşünceleri ve düşmanlık hissi (saldırganlık, karşı çıkma ve öfkenin ön planda olduğu) gibi yan etkilerin görülme riskinin arttığını bilmeniz gerekir. Buna rağmen doktorunuz, yararına olacağı inancıyla, 18 yaş altındaki hastalara DULESTER önerebilir. Eğer doktorunuz 18 yaş altındaki bir hastaya DULESTER reçete etmişse ve siz bu konuyu tartışmak istiyorsanız lütfen doktorunuza geri dönünüz. 18 yaş altındaki hastalar DULESTER kullanırken, yukarıda bahsedilen belirtilerden herhangi biri ortaya çıkar ve kötüleşirse doktorunuzu haberdar etmelisiniz. DULESTER’in bu yaş grubundaki hastalardaki büyüme, olgunlaşma, bilişsel ve davranışsal gelişim üzerine uzun dönemdeki güvenlilik etkileri de henüz gösterilmemiştir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DULESTER İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  alınması

  DULESTER aç veya tok kamına kullanılabilir. DULESTER ile tedavi olurken alko halinde dikkatli olunmalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DULESTER’i ancak, doğmamış çocuğunuz için potansiyel yararları ve oluşturduğu potansiyel riskleri doktorunuz ile tartıştıktan sonra ancak doktorunuzun karan ile kullanmalısınız.

  Doktorunuzun DULESTER kullandığınızı bildiğinden emin olunuz. Hamile iken ilaç aldığınızda, benzer ilaçlar (SSRI grubu ilaçlar), bebeğin nefes alış verişini hızlandırıp mavimsi görünmesine neden olan yenidoğanın kalıcı pulmoner hipertansiyonu (PPHN) olarak adlandırılan ciddi bir durumun olma riskini artırabilir. Bu belirtiler genellikle bebek doğduktan sonraki ilk 24 saat içinde başlar. Eğer bebeğiniz böyle bir durumda ise doktorunuz ile derhal temasa geçiniz.

  Eğer DULESTER’i hamileliğinizin sonlarına doğru kullanmaya başladıysanız, bebeğiniz doğduğunda bazı belirtiler gösterebilir. Bu belirtiler genellikle doğumdan hemen sonra veya bebeğiniz doğduktan sonra birkaç gün içinde başlayabilir. Bu belirtiler, gevşek kaslar, titreme, heyecanlılık hali, tam olarak beslenememe, nefes alıp vermede zorluk ve nöbet olabilir. Eğer doğduğunda bebeğinizde bu belirtilerden herhangi biri varsa veya bebeğinizin sağlığı hakkında endişeleniyorsanız, size tavsiyede bulunabilecek doktorunuzu arayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  kullanımı

  Eğer emziriyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Emzirirken DULESTER önerilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  DULESTER kendinizi uykulu ve sersemlemiş hissetmenize neden olabilir. DULESTER’in sizi nasıl etkilediğini bilmeden araç veya herhangi bir alet ya da makine kullanmayınız.

  DULESTER’in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DULESTER şeker içerir. Eğer doktorunuz bazı şekerlere karşı intoleransmızın olduğunu söylerse, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  aşağıdaki

  DULESTER’in etkin maddesi olan duloksetin başka ilaçlar içinde de bulunup durumlarda kullanılabilir:

  kemiklerin, eklemlerin ya da kasların kronik ağrısı,

  Diyabetik nöropatik ağrı, fibromiyalji, depresyon, anksiyete ve idrar kaçırma.

  Aynı anda birden çok sayıda bu tür ilaçlardan kullanmaktan kaçınınız. Halihazırda duloksetin içeren başka bir ilaç kullanıp kullanmadığınızı doktorunuz ile kontrol ediniz.

  Diğer ilaçlarla birlikte DULESTER kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar vermelidir Doktorunuz ile kontrol etmeden önce reçetesiz satdan ve bitkisel kökenli ilaçlar da dahil olmak üzere herhangi bir ilaç kullanmaya başlamayınız ve kullandığınız ilacı bırakmayınız.

  Aşağıdakilerden herhangi bir ilacı kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

  Monoamin Oksidaz Inhibitörleri (MAOI): Halen monoamin oksidaz inhibitörü (M! verilen diğer antidepresan ilaçlardan kullanmaktaysanız (veya son 14 gü kullandıysanız) DULESTER kullanmamalısınız. DULESTER da dahil olmak üzere tabi birçok ilaçla birlikte bir MAOİ kullanılması ciddi ve hatta hayati tehlike oluştu yan etkilere neden olabilir. DULESTER kullanmadan en az 14 gün önce MAO kullanımının kesilmesi gerekir. Aynı şekilde bir MAOİ kullanmadan 5 gün önce Dl| kullanmayı kesmeniz gerekir.

  AOİ) adı içinde reçeteye rabilecek ilaçların LESTER

  Uyku veren ilaçlar: Bunlar benzodiazepinler, güçlü ağrı kesiciler, antipsikotikler, fehobarbital ve antihistaminikler de dahil olmak üzere doktorunuzun reçete etmiş olduğu ilaçları içerebilir.

  Serotonin düzeyini artıran ilaçlar: Triptanlar, tramadol, triptofan, SSRI’lar (paroksetin ve fluoksetin gibi), trisiklikler (klomipramin, amitriptilin gibi), petidin, kantaron (St.John’s Wort) ve venlafaksin örnek verilebilir. Bu ilaçlar yan etki riskini artırırlar. Bu ilaçlardan herhangi birini DULESTER ile birlikte alarak herhangi bir alışılmadık belirti yaşayacak olursanız, doktorunuza başvurunuz.

  sulandırıcı ilaçlar veya kanın

  Oral antikoagülanlar veya antiplatelet ajanlar: Kam pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar kanama riskini artırabilir.

  DULESTER prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.