Drovid Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri ve Prospektüsü

DROVID nedir ve ne için kullanılır?

DROVİD, her film kaplı tablette 200 mg ofloksasin etkin maddesini içerir. Beyaz renkli

film kaplı tabletlerdir. 10 film tablet içeren blister ambalajda kullanıma sunulmuştur.

• DROVİD, bakterilerin neden olduğu infeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. Kinolonlar adı verilen bir antibakteriyal ilaç grubuna dahildir. DROVİD duyarlı olan bakterileri Öldürerek, bu bakterilerin vücutta neden olduğu infeksiyonun tedavi edilmesini sağlar.

• Doktorunuz size DROVİD’i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir;

Akut, kronik veya tekrarlayıcı ait solunum yolu infeksiyonlarım (örneğin bronşit) tedavi etmek için

 • Akciğer dokusundaki infeksiyonları (pnömoni) tedavi etmek için
 • Kulak, burun veya boğazda meydana gelen infeksiyonları tedavi etmek için
 • Yumuşak doku veya deride meydana gelen infeksiyonları tedavi etmek için
 • Kemik veya eklemlerde meydana gelen infeksiyonları tedavi etmek için
 • Karın içinde oluşan (örneğin barsaklarda) ve/veya safra yollarında meydana gelen infeksiyonları tedavi etmek için
 • Böbrekler, idrar yolları, üreme organları, prostatta meydana gelen infeksiyonları tedavi etmek için

  Vücutta infeksiyonlara karşı direncin azaldığı durumlarda (örneğin, kanser) duyarlı bakterilere bağlı infeksiyonlara yakalanmayı önlemek için koruyucu amaçla

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi DROVID’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa DROVİD’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Deride yaygın kaşıntı ve döküntülerle beraber, yüzde ve dilde şişme, baygınlık ve nefes alma güçlüğü (aşırı duyarlılık-anafılaksi)

  • Göğüs ağrısı, bayılma, kalp atımlarında düzensizlik

  • Kaslarda istemsiz kasılma nöbetleri

  • Şiddetli, inatçı, kanlı ishal ile birlikte kramp tarzında şiddetli karın ağrısı

  • Aşın yorgunluk, mide/karın ağrısı, inatçı bulantı ve kusma, gözün beyaz kısmının ve derinin san renk alması, idrar renginin koyulaşması, dışkı renginin açılması

  • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)

  • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu)

  Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DROVİD’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Eklemlerde, kas kirişlerinde (tendon) ve kaslarda ağrı ve şişme

  • Vücutta kolayca morarma veya kanama olması

  • Ateş, sürekli boğaz ağrısı gibi yeniden bir enfeksiyon başlıyormuş gibi kendini hasta hissetme

  • İdrar miktarında olağandışı artma veya azalma

  • Titreme

  • Deride güneş yanığı gibi bir görünüm oluşması (ışığa duyarlılık)

  • Duygu durumunda değişiklikler (sinirlilik, saldırganlık), zihin karışıklığı, görsel ve işitsel varsanılar, çökkünlük, intihar düşüncesi

  • Vücudun herhangi bir yerinde keçeleşme, yanma, karıncalanma veya güç kaybı olması; ısı, titreşim, basınç duyumlarının algılanmasında bozukluk

  • Kaslarda ağrı, güçsüzlük ve hassasiyet, ateşin yükselmesi, idrar renginin belirgin koyulaşması, bulantı ve kusma ile seyreden kas harabiyeti (Rabdomiyoliz-iskelet kası yıkımı)

  • Myasthenia gravis (Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) şiddetlenmesi

  • Aleıjik akciğer iltihabı ve porfırisi olan hastalarda porfiri atakları

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • Baş ağrısı, gece kabusları, sersemlik hissi / baş dönmesi, uyku bozuklukları / uykusuzluk, huzursuzluk, baş dönmesi, kulak çınlaması

 • Kan şekerinin düşmesi
 • Kalp atım sayısının artması (taşikardi) ve kan basıncında geçici bir düşüş (hipotansiyon)
 • Zihin karmaşası, anksiyete (endişe), ruhsal bozukluklar (örn. halüsinasy onlar),
 • sersemlik/uyku hali, anormal duyumlar gibi periferik duyusal bozukluklar, depresyon

  • Tat ve koku bozuklukları (tat ve koku duyusu kaybına varabilir] ve görme bozuklukları

  • Kulak çınlaması ve işitme bozukluklan (ender olarak işitme kaybına varabilir)

  • Kas sertliği, koordinasyonsuz hareketler, tükürük akması gibi belirtilerle seyreden ve beynin belli bir kısmının etkilendiğine işaret eden belirtilerin görülmesi (ekstra-piramidal semptomlar), kas koordinasyon bozuklukları, duyum azalması

 • Miyastenia gravis olan hastalarda özellikle önemli olabilen kas zayıflığı
 • Kusma, karın ağrısı, hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık, iştahsızlık
 • Deride kızarıklık, kaşıntı, aşırı terleme
 • • Vajinal akıntı veya ağızda pamukçuk oluşması

  Laboratuvar tetkiklerinde:

  • Karaciğer enzimlerinde ve bilirubinde artış

  • EKG’de QT aralığının uzaması

  • Opiat veya porfirin tayininde yalancı pozitif sonuç Bunlar DROVİD’in hafif yan etkileridir.

  Bu gibi belirtilerin rahatsız edici bir hal alması veya uzun süre devam etmesi halinde, doktorunuza başvurunuz.

  DROVID Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir. DROVİD film kaplı tablet erişkinlerde kullanılır.

  Genel olarak aşağıdaki gibi kullanılır:

  Sizde mevcut olan infeksiyonun tipine ve ciddiyetine göre, günlük ofloksasin dozu 200 mg ile 800 mg arasındadır. (Günde 1 tablet DROVİD 200 mg Film Tablet veya 4 tablet DROVİD 200 Film Tablet kullanmanız gerekebilir).

  400 mg’a kadar (2 tablet DROVİD 200 Film Tablet) olan günlük ofloksasin dozlarını tercihen sabahlan olmak üzere tek doz halinde almanız gerekir. Daha yüksek doz uygulamalarında, toplam günlük dozu iki eşit parçaya bölmeniz gerekir. Dozları eşit aralıklarla kullanmanız gerekir.

  DROVİD film kaplı tablet ağızdan alınır.

  Film tableti ezmeden, yeterli miktarda sıvıyla yutunuz. Tabletleri yemeklerle beraber veya yemek arasında alabilirsiniz.

  Emiliminde azalma olabileceğinden, DROVİD’i demir tuzlan, antasidler veya sukralfat uygulamasından en az iki saat önce veya sonra alınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  DROVİD çocuklarda ve büyümesi devam eden ergenlerde kullanılmaz.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşa göre DROVİD dozajının ayarlanması gerekmez. Yaşınız ileriyse doktorunuz sizin böbrek fonksiyonlarınızı değerlendirerek, gereken doz ayarlamasını yapacaktır.

  Özel Kullanım Durumları

  Ağır böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa, doktorunuz özel bir test yaparak sizdeki bozukluğun derecesini belirleyecek ve sizin için uygun olan DROVİD dozunu ve doz aralıklarını ayarlayacaktır.

  Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa (örneğin siroz), ofloksasinin vücutta parçalanması azalabilir. Böyle bir durumda bir günde alabileceğiniz maksimum doz 400 mg’ı (2 tablet DROVİD 200 mg Film Tablet) aşmamalıdır.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  Tedavinizin süresi hastalığınızın seyrine göre farklılık gösterecektir.

  Doktorunuz DROVİD ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü hastalığınızın seyri olumsuz yönde etkilenebilir.

  Eğer DROVİD’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  DROVID

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  DROVİD’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DROVID

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Doktorlar için tavsiyeler

  Doz aşımı durumunda mide yıkanmalı ve semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Spesifik antidotu yoktur.

  DROVID Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DROVID Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  DROVİD tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, infeksiyonun yerleştiği sisteminizle ilgili yakınmalarınız tekrar ortaya çıkabilir, genel durumunuz bozulabilir ve bakterilere karşı direnç gelişebilir.

  DROVID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DROVID Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • DROVID’in içindeki etkin madde olan ofloksasine veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı ya da bir başka kinolona karşı alerjiniz varsa

  • Epilepsi (sara) hastalığınız varsa

  • Beyninizi etkileyen bir travma, iltihabı bir durum veya felç gibi, nöbet geçirme eşiğini düşüren rahatsızlıklar geçirdiyseniz

  • Beyin dokusunda değişiklik veya yaralanmaya neden olan, daha önceden mevcut bir rahatsızlığınız varsa

  • Florokinolon grubu bir ilaç aldığınızda kaslarınızın kirişlerinde (tendon) bir bozukluk gelişmişse

  • Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız

  DROVİD, çocuklarda ve gelişimini henüz tamamlamamış (18 yaşın altındaki) gençlerde kullanılmamalıdır.

  DROVID Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  • Tedavi sırasında şiddetli güneş ışığına veya UV (solaryum gibi) ısınına maruz kalmanız gerekiyorsa. (Işığa karşı hassasiyet gelişebilir, deri ve tırnaklarınızda aleıjik reaksiyonlar oluşabilir).

  • Eklemlerinizin (örneğin omuz, dirsek veya bilek eklemi) çevresinde ağrı, kızarıklık, şişme ve hassasiyet oluşursa. (Doktorunuz tendon iltihabından şüphelenirse, DROVİD uygulamayı derhal keserek, etkilenmiş tendon için uygun tedaviye başlayabilir).

  • Uzun süreli tedavi uygulanacaksa (Uzun süreli tedavide dirençli olan bakteriler aşırı üreyebilir ve bunların neden olacağı ikincil infeksiyonlar meydana gelebilir. Bu durumu önlemek için doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyebilir).

  • Tedavi sırasında veya tedaviden hemen sonraki haftalarda ağır ve sürekli ishal görülürse (Bu durum antibiyotiklere bağlı olarak gelişebilen ve hayatı tehdit edebilen ciddi bir durumdur. Doktorunuz derhal uygun tedaviyi başlatacaktır).

  • Daha önceden merkezi sinir sisteminizi ilgilendiren bir rahatsızlık geçirmiş olmanızdan dolayı nöbet geçirmeye yatkınlığınız varsa.

  Kalbinizle ilgili QT uzaması diye adlandırılan bir durum sizde doğuştan mevcutsa.

  • Kanınızda potasyum ve magnezyum düşüklüğü varsa ve bu durum henüz düzeltilmemişse (Kalbinizde ritim bozukluğu olabileceğinden doktorunuz kalp fonksiyonlarınızı yakından takip etmek isteyebilir).

  • Kalpte ritim bozukluğu olmasını engelleyen ilaçlardan (anti-aritmik) Sınıf IA ve II şeklinde sınıflandırılan!arından kullanıyorsanız.

  • Böbreklerinizle ilgili ciddi bir sorununuz varsa. (Doktorunuz DROVIDT reçetelemeden önce böbrek işlevlerinizi değerlendirecek ve tedavi sırasında da sizi izlemeye devam edecektir. Böbreklerle ilgili sorunlarınız varsa, doktorunuzun ilacın dozunu yeniden ayarlaması gerekebilir).

  • Karaciğerinizle ilgili bir sorununuz varsa

  • Şeker hastalığınız varsa ve insülin ya da ağızdan alman kan şekerini düşürücü ilaçlar kullanıyorsanız (Kan şekeri düşüklüğü yasama riskine karşı, doktorunuz kan şeker seviyelerinizi daha dikkatle takip etmenizi isteyebilir).

  • Vücudunuzun uç kısımlarında ağrı, uyuşma, iğnelenme ve kas güçsüzlüğü gibi belirtileriniz olursa, (Bir tür sinir hastalığı gelişmesi riskine karşı doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyebilir veya ilacınızı kesebilir).

  • Myasthenia Gravis’in (Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) şiddetlenmesi:

  Florokinolonlar nöromüsküler blokaj aktivitesine sahiptirler ve myashenia gravisli hastalarda kas güçsüzlüğünü şiddetlendirebilirler. Florokinolon kullanan myasthenia gravisli hastalarda, ventilatör desteği gerektiren solunum yetmezliği ve ölümü kapsayan post marketing (pazarlama sonrası) ciddi advers olaylar florokinolonla ilişkilendirilmiştir. Öyküsünde myasthenia gravis bulunan hastalar florokinolon kullanımından kaçınılmalıdır.

  • Sizde glukoz 6-fosfat dehidrogenaz adı verilen enzimin eksikliği varsa (kırmızı kan hücrelerinizin zarar görme riskine karşı doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyebilir).

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DROVID İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Besinler DROVİD’in emilmesini etkilemez. Tabletleri, yemekler sırasında veya yemekten önce ya da sonra, yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile) doktorunuzun önerdiği miktarda çiğnemeden yutunuz. Mide yanmasını gidermek için kullanılan antiasid adı verilen ilaçlar DROVİD’in emilimini etkileyebileceğinden, DROVİD’i bu ilaçların uygulamasından en az iki saat önce veya sonra alınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, DROVİD’i kullanmamanız gerekir. Bu yüzden tedaviye başlanmadan önce hamilelik durumu değerlendirilmelidir.

  Tedavi sırasında hamile kalırsanız, mümkün olan en kısa sürede ilacı kesip, başka gruptan bir ilaçla tedaviye başlanması gerekir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Araç ve makina kullanımı

  DROVİD kullanımı konsantrasyon ve tepki verme yeteneğini bozabilecek sersemlik/baş

  dönmesi, görme bozuklukları, uyuklama gibi bazı istenmeyen yan etkilere yol açabilir.

  Sizde bu gibi belirtiler varsa;

  • Araç kullanmayınız, çünkü ilaç sizin güvenli sürüşünüzü engelleyebilir.

  • Dikkat gerektiren herhangi bir araç ve makine kullanmayınız.

  DROVID Etken Maddesi Nedir?

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu

  söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Antasidler, sukralfat ve metal katyonlar (Alüminyum ve magnezyum hidroksit, alüminyum fosfat, çinko, demir içeren antasidler, sukralfat dahil, aynı zamanda alındıkları takdirde DROVİD’in emiliminde azalmaya yol açabilmektedir. Bu nedenle DROVİD, bu tür ilaçlarla 2 saat aralıklı olarak alınmalıdır).

  Tıkayıcı solunum sistemi hastalıklarında bronşları genişletmek için kullanılan teofılin ve fenbufen ya da diğer steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar (DROVİD ile birlikte kullanıldığında nöbet eşiğini düşürebilir).

  Şeker hastalığında kullanılan glibenklamid adlı ilaç (Glibenklamidin kandaki düzeyi yükselebilir, yakın takip gerekir).

  Probenesid, simetidin, furosemid ya da metotreksat gibi böbreklerden atılması özel bir mekanizmayla gerçekleşen ilaçlar (Bu ilaçların atılımında bozukluk olabilir ve kandaki düzeyleri yükselebilir).

  Pıhtılaşmayı önlemek için kullanılan K vitamini antagonistleri (örneğin; Kumarin) (Bu ilaçların etkisi artabilir, pıhtılaşma testleriyle takip gerekir).

  Tüberkülozun bakteriyolojik tanısı için test yapılacaksa (DROVİD kullanılırken, bu test yalancı negatif sonuç verebilir).

  İdrarda opiat veya porfirin tayini için test yapılacaksa (DROVİD kullanılırken bu testler yalancı pozitif sonuç verebilir, daha özgül metotların kullanılması gerekir).

  EKG ile tespit edilen QT aralığı uzamasına yol açan ilaçlar (örneğin Sınıf IA ve II antiaritmik ilaçlar, trisiklik antidepresanlar ve makrolidler ile birlikte kullanırken dikkatli olunması gerekir).

  Sersem ve uykulu hissettirebileceğinden, DROVİD kullanırken alkollü içecekler tüketmeyiniz.

  Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  DROVID prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.